92 találat a(z) nyílt végű lízing cimkére

Nyílt végű lízing Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. (Lízingbevevő) elektromos személygépkocsit vásárolt az alábbi kondíciókkal: Eladó az új elektromos személygépkocsit bruttó 11 222 ezer Ft-ért adta el, a Lízingbeadónak. Nyílt végű lízingszerződés összefoglalva: Futamidő 24 hó. Első lízingdíj Bruttó: 6 733 ezer Ft (ebből a támogatás 1 500 ezer Ft). Folyósítandó összeg: bruttó: 4 488 ezer Ft. Finanszírozott összeg: 3 534 ezer Ft + Áfa (ebből maradványérték: 1 767 ezer Ft + Áfa). Utolsó esedékes lízingrészlet: 2022.03.17. havi részlet és 2022.03.17-én esedékes a 1 767 244 Ft + Áfa. Támogatást kapott a Lízingbevevő, mely összeget (1 500 ezer Ft). A Lízingbevevő a támogatás Kedvezményezettje. A Támogatói okirat része: "A Kedvezményezett vállalja, hogy a Pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelőlen biztosítja a támogatásból beszerzett elektromos gépjármű 3 éven át történő használatát és üzemben tartását. A fenntartási időszak kezdete az elektromos gépjármű forgalomba helyezésének napja, lízing esetén a gépjármű Kedvezményezett üzembentartóként történő bejegyzésének napja.NAV állásfoglalás részlete: "Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy amennyiben a felek valódi ügyleti akarata nem a személygépkocsi időleges használatára (nyílt végű lízingjére) irányult, hanem a futamidő lejártával a lízingbe vevő tulajdonszerzését kívánták biztosítani zárt végű lízing keretében." Kérdésem, hogy az áfa levonhatósága szempontjából fentiek alapján igazolható-e a NAV felé, hogy a felek valódi akarta a nyílt végű lízingszerződés és ez nem egy zárt végű lízing?

Nyílt végű lízingszerződés felbontása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság 2017 augusztusában nyílt végű lízingszerződést kötött személygépkocsi használatára. A pénzügyi lízingszerződés futamideje 60 hónap volt. A társaság a lízingdíjak áfáját minden hónapban visszaigényelte. 2020 márciusában, a lízingszerződés lejárata előtt a társaság a lízingszerződés felmondását kezdeményezte, mert a gépkocsit le akarja cserélni úgy, hogy másnak eladja. A bank meghatározta a fennmaradó tőketartozás alapján az eladási árat, és forrásfeltörési jutalék felszámítását is rögzítette. Kérdésünk: A hátralévő tőketartozás áfatartalma visszaigényelhető-e, vagy személygépkocsi-beszerzésnek minősítve az ügyletet, áfa nem igényelhető vissza [Áfa tv. 124. § d) pont]? Mivel a személygépkocsi megvétele után a társaság a személygépkocsi eladását tervezi, az eladás során az ügylet áfás, vagy az Áfa tv. 87. § c) pontja szerint áfamentesen értékesíthető? A nyílt végű lízing ilyen módon történő megszüntetése okozhat-e problémát a lízing időszakában visszaigényelt áfa vonatkozásában? A forrásfeltörési jutalékot a lízingszerződés megszüntetésével kapcsolatos költségnek vagy a beszerzett gépkocsi bekerülési értékébe tartozónak kell elszámolni? Köszönettel.

Nyílt végű pénzügyi lízing kiva alatt Cikk

Gazdálkodó szervezetek esetében a személygépkocsi beszerzésének egyik legkedveltebb formája a pénzügyi lízing. Mi történik azonban akkor, ha a lízingbevevő kiva alanya, és a lízing lejártakor nem ő, hanem a kft. magánszemély ügyvezetője veszi meg az autót? Olvasónk kérdését Nagy Norbert adószakértő válaszolta meg.

Új autó áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő Ha a társaság új személygépjárművet vásárol nyílt végű lízingre, az önrész áfáját vissza lehet-e igényelni.

Áfaügyek személygépkocsi nyílt végű lízingjének lejáratakor 2. Kérdés

Kedves Bunna Erika! Először is köszönöm mindazon kiváló válaszait, amivel segítséget nyújt a szakmánkban boldogulni vágyóknak, így nekem is! Ami a fenti címen megjelent válaszának számviteli részét illeti, szeretnék némi megjegyzést tenni. Azt írja, hogy a lízing nyelvén maradványértéknek nevezett részt a könyvviteli szakma bruttó módon ráaktiválja az eszközre, így az utolsó részletben felszámított, le nem vonható áfa nem lesz egyéb ráfordítás, hanem az eszköz bruttó értékét növeli. Ez az eljárás azonban nem felel meg a számviteli törvény előírásainak, a gyakorlat – véleményem szerint – helytelen. Mi történik valójában? A futamidő kezdetén a lízingbeadó számviteli bizonylatot bocsát ki az eszköz TELJES nettó értékéről, ami alapján a lízingbevevő beruházásként számolja el a beszerzést. Ez az érték magában foglalja az utolsó részletet is (a lízing nyelvén maradványértéknek nevezett összeget). Következésképp az utolsó részlet megfizetésével nem történhet újabb (rá)aktiválás, azaz az utolsó részletben felszámított, az Áfa tv. 124. §-a alapján le nem vonható áfa kizárólag egyéb ráfordítás lehet. Tisztelettel: Pap Attila

Autót lízingel? Így tudja az adókat és a biztosítási díjakat elszámolni Cikk

Sok vállalkozó dönt úgy, hogy a munkához szükséges személygépkocsit béréléssel biztosítja vállalkozása számára. Ennek egyik módja a lízing, ahogy ez olvasónk esetében nyílt végű pénzügyi lízing keretei között történt. A lízingdíj elszámolása általában nem okoz komoly fejtörést a cégeknél, de sokkal nehezebb kérdés a kapcsolódó költségek, mint a casco, gépjárműadó stb. elszámolása. Olvasói kérdésre Horváthné Szabó Beáta adószakértő válaszolt.

Nyílt végű lízing áfalevonási lehetősége Kérdés

Tisztelt Szakértők! Cégünk egyik ügyfele nyílt végű piaci lízing keretében szeretne személygépjárművet vásárolni. Kérdésem, hogy a havi esedékes tőketörlesztés áfatartalma levonásba helyezhető-e, ha igen, akkor milyen mértékben abban az esetben, ha a lízingbe vevő üzleti célra minden megtett km után pontos útnyilvántartást vezet? Ugyanezen kérdésem, hogy ha útnyilvántartást nem vezet, azonban megfizeti a cégautóadót, akkor is levonásba helyezhető-e és ha igen, akkor mekkora mértékben a tőketörlesztés áfatartalma? Emellett szeretném kérdezni, hogy a nyílt végű pénzügyi lízing bérbevételnek minősül-e? Köszönöm előre is válaszunkat.

Nyílt végű lízing – áfa visszaigénylése Kérdés

Kft. személygépkocsi nyílt végű konstrukciós előlegszámla áfája teljes egészében visszaigényelhető vagy csak az 50%-a? (Útnyilvántartás nélkül, ha az ügyvezető nyilatkozik, hogy a személygépkocsit nem használja magáncélra.) Köszönöm.

Nyílt végű lízing – maradványérték megvásárlása Kérdés

Hogyan könyveljem azt, amikor a cég maga vásárolja meg a személygépkocsit nyíltvégű lízing maradványértékén?

Nyílt végű lízing – technikai számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. nyílt végű lízing keretében személygépkocsit lízingel. A futamidő lejártakor harmadik személyt jelölt ki az eszköz tulajdonosának. A lízingbeadó cég technikai számlát állított ki, amelyen helyesbíti az eredeti beszerzési árat, a számla értéke negatív előjelű. Kérdésem az, hogyan kell a fenti ügyletet könyvelni a számvitel rendszerében. Számvitel szerint gyorsított értékcsökkenést számoltak el, maradványértékkel, de marad különbözet a technikai számlán szereplő értékhez képest. Adótörvény szerint normál 20% értékcsökkenést számoltak el. Az így megmaradt érték a társasági adó rendszerében elismert költség? Áfaügyileg úgy értelmezem, hogy nincs semmilyen teendő. A lízingbeadó az eszközt a 3. személynek számlázta ki. Köszönöm válaszukat!

Lízingelt cég személyautó, üzemanyag áfájának visszaigénylése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk személygépkocsit lízingel (nyílt végű), a cégautóadót megfizeti. Kérdésem az, hogy mint gépkocsi-üzemeltetési költség, az üzemanyag áfája is visszaigényelhető 50 százalékban? Milyen költségekre vonatkozik az 50 százalékos áfa?

Lízingelt személygépkocsi könyvelése Kérdés

A lízingbe adó cég által küldött állásfoglalás szerint egy személygépkocsi lízingelése esetén az alábbiak szerint kell könyvelni egy lízingelt személygépkocsit: „Tárgyi eszközként nyilvántartásba venni a nettó értéken tudja az eszközt, erre a lízingbe adó cég által kiállított számviteli bizonylat alapján van lehetősége. Nyílt végű lízing esetén az áfa-visszaigénylésre az önerő és a havidíjak kapcsán van lehetőség (az önerőről már meg is kapta a számlát, a havi díjakról pedig folyamatosan kapni fogja). Ezen számlák áfatartalmát az üzleti használat arányában, illetve útnyilvántartás vezetése nélkül valóban 50 százalékban tudja visszaigényelni. Az áfa nem visszaigényelhető része ráfordításként számolandó el. A teljes vételárról NYVPL esetén nem kap számlát.” 1. kérdés: tudomásom szerint a tárgyi eszköz értékébe kell könyvelni a vissza nem igényelhető áfát, de a lízingelés esetében a havi számlákból nem tudom a tárgyi eszközre könyvelni? 2. kérdés: nyílt végű lízingnél a kft. eldöntheti, hogy maradványértéken megveszi a személygépkocsit, vagy nem?

Egyéni vállalkozó - személygépkocsi-javítás áfája, szja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozónál 2017-ben elszámolásra került egy nyílt végű lízingkonstrukció keretében egy személygépkocsi. A személygépkocsiban 2019-ben jelentős mértékű kár keletkezett (a számla áfatartalma meghaladja a 100 ezer forintot). A javítást a szerviz elvégezte, a biztosító pedig a javítási számla alapján a kárt megtérítette. Az egyéni vállalkozónak a javítást végző szerviz felé a számla áfatartalmát kellett pénzügyileg rendezni, a fennmaradó összeget pedig a biztosító utalja a szerviz felé. A számlában szerepel külön tételben munkadíj és alkatrészköltség (karoszériaelemek) cseréje is. Kérdésem: milyen mértékben számolható el, illetve helyezhető levonásba a javítási számla előzetesen felszámított áfatartalma, illetve szja vonatkozásában mi a helyes elszámolási mód? Köszönettel és tisztelettel!

Személygépkocsi-vásárlás – foglaló Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügynöki könyvértékesítéssel foglalkozó kft. tevékenységéhez személygépkocsit vásárolna. Nyílt végű pénzügyi lízing keretén belül kívánja ezt megvalósítani. Az autó szállítási határideje 2019.12.-2020.01.hó. Az autókereskedés "Foglaló szgk." megnevezéssel 07. hóban áfás számlát bocsátott ki. A kérdésem az lenne, hogy ezen foglaló áfáját 50 százalékban (áfatörvény 120. § 4. bek. b.) levonásba helyezheti-e a kft. attól függetlenül, hogy ez még nem a lízing első részlete? Valamint a könyvelésnél hogyan járunk el helyesen, ha követelésként vagy, ha a gépkocsi bekerülési értékeként könyveljük? Tisztelettel: Bodolai Marianna

Nyilt végű lízing áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyílt végű lízinges motorkerékpár-beszerzésnél, ha az ügyfél nem dokumentálja útnyilvántartással, hogy azt a gazdasági tevékenységéhez használja, akkor a tárgyi eszközök között veszem nyilvántartásba, a szerződés szerinti – áfával növelt – bruttó értékben. Így az áfa is része lesz a beszerzési árnak. Kérdésem: helyes-e az eljárás? Válaszukat köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Katás bt. osztalékot kap kft.-től

Szipszer Tamás

adószakértő

Kata új szabályok

Szipszer Tamás

adószakértő

Katás feleség

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close