337 találat a(z) munkaidőkeret cimkére

Készenlét és munkaidőkeret Kérdés

Tisztelt Szakértő! A munkáltatónál a dolgozók napi 8 órás munkaszerződéssel rendelkeznek, háromhavi munkaidőkeretben vannak foglalkoztatva, a beosztások mindig egy hónapra készülnek el, amelyet egy héttel korábban közlünk. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben egy 10 órás műszakot követően ugyanazon dolgozó számára készenlétet rendelünk el 4 órás időtartamban (este 8-tól éjfélig), és a készenlét alatt 10-től 12 óráig be kellett jönni dolgoznia, akkor a 2 órás munkavégzés időtartamát a munkaidőkeretben el lehet számolni, és így a munkaidőkeretből még hátralévő időszakra ennyivel kevesebb munkaidőt lehet beosztani? Amennyiben a készenlét alatt berendelés történik, akkor a pihenőidőt hogyan kell számolni? Erre a két órára hogyan kell számolni a bért? Erre a két órára eső bért mennyi időn belül kell kifizetni? Az Mt. 112. § (1) bekezdésében foglaltakat hogyan kell alkalmazni a gyakorlatban? Mennyi időre lehet egyszerre a készenlétet megállapítani? 10 órás munkaidő után mennyi készenlét rendelhető el maximálisan? Szeretném még megkérdezni azt is, hogy ha a munkaidőkeretben a beosztást 1 napon belül kell módosítani, és egy dolgozónak törölni kell a másnapi beosztását, akkor ebben az esetben kell a munkáltatónak valamit fizetnie, illetve lehet-e csökkenteni a munkaidőkeret beosztott óráinak a számát? Amennyiben egy másik dolgozót csak 1 nappal korábban tudunk tájékoztatni a másnapi beosztásáról, ami a pihenőnapjára szól, akkor ez elszámolható a munkaidőkeretben? Mikor kell elszámolni?

Végkielégítés, szabadság elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy családi gazdaság vezetője 07. 31-én meghalt. Alkalmazottai 4 havi munkaidőkeretben dolgoznak, melynek időszaka 2019. 05-08. hónap. 08. 01-jétől az alkalmazottakat bejelentettük egy másik családi gazdasági taghoz, a dolgozók ugyanazt a munkát fogják végezni, azonos munkakörben, azonos feltételekkel, azonos bérezésért. Mivel a dolgozók ugyanazon családi gazdaságban fognak továbbra is munkát végezni, csak a munkáltató személye lesz más, helyesen járunk-e el, hogy végkielégítést nem fizetünk a dolgozóknak, a szabadsággal nem számolunk el, hanem az eddig ki nem vett szabadságokat vehetik ki a dolgozók az új munkáltatónál? Kötelesek vagyunk-e lezárni 07. 31-én a munkaidőkeretet, és elszámolni az órákkal, vagy esetleg ezt is lehet folytatni az új munkáltatónál augusztus végéig? Köszönettel: Erdélyi Andrea

Munkaidőkeret – éjszakai pótlék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kell-e munkaidőkeret esetén a munkaválló részére éjszakai pótlékot fizetni, ha 24/48/72 órás munkaidőben dolgozik, munkaidőkeretben? Egyik nap 06.00-tól másnap 06.00-ig dolgoznak (biztonsági őrök), s ez után 48 vagy 72 óra szabad. Ilyen beosztás esetén kell-e éjszakai pótlékot fizetni, s szükséges-e még valamilyen pótlék fizetése, ha a munkaidőkeretet nem lépik túl? Üdvözlettel: Oszlánszky Gábor

Pótlékfizetés 6 havi munkaidőkeret esetén Kérdés

A munkavállaló áprilisban 24 napot dolgozott, a törvényes munkaidőt túllépte. Kérdésem, hogy ebben az esetben megilleti-e a pihenőnapi 50, illetve 100 százalékos pótlék?

Munkaidőkeret végén több lett kifizetve, mint amit ledolgozott a munkavállaló Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Hivatkozva a : https://adozona.hu/munkajog/Munkaidokeret_alkalmazasa_berezes_LJB6WV cikkre a következő kérdés merült fel: Hogyan jár el helyesen a munkáltató, ha a munkavállaló a munkaidő tartama alatt nem dolgozta le az előírt munkaidőkeretet? Visszavételezhető tőle a többlet kifizetés? Délelőtt, délután, szabadnap beosztás szerint dolgoznak, és mivel figyelni kell a havi egy vasárnapot, így előfordul, hogy havi szinten egy-két nappal kevesebbet dolgozik, mint az előírt keret. Az elszámolás végén van olyan munkavállaló, aki 4 nappal kevesebbet dolgozik, mint a társai, de ugyanúgy megkapja a havi bért, ezt a többiek nem tartják igazságosnak ... Sajnos a munkáltató nem tudja másként beosztani, mert az intézmény 6-22 óra között tart nyitva rendeltetésszerűen hétvégéken is. Ami többletbérként van kifizetve, de nem dolgozta le a munkavállaló, azt vissza lehet valamilyen jogcímen kérni? Válaszukat köszönöm!

Munkaidőkeret alkalmazása, bérezés Cikk

A munkaerő-hiány miatt érdemes közelebbről szemügyre venni azokat a jogi megoldásokat, melyek segítségével a szűkösen rendelkezésre álló létszám a legoptimálisabban terhelhető. A lehetséges megoldási módok között a legfontosabb az egyenlőtlen munkaidő-beosztásnak egyik válfaja: a munkaidő-keret. Lássuk mit kell tudni a munkaidőkeret alkalmazásáról!

A munkaidőkeret hossza Kérdés

Tisztelt Szakértő! Jól tudom-e, hogy a munkaidőkeret hossza egy műszakban dolgozó munkavállaló esetén maximum 4 hónap lehet, ennél hosszabb időtartamban nem lehet megállapodni? Köszönettel: Erdélyi Andrea

Külföldi kiküldetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég munkavállalót német családokhoz küldi ki dolgozni, ahol takarítanak, mosnak, főznek. Háztartási alkalmazottak. Hogy lehet az ő munkaidejüket törvényileg megoldani? Tervek szerint egy hónapot dolgoznának kint, egy vagy két hónapot itthon, aztán újra kint. Munkaidőkeret erre megoldás lehet vagy más szabályozás vonatkozik erre, például pihenőidő, ünnepek? Köszönöm a segítséget. Szilvia

Idényjellegű tevékenység 6 havi munkaidőkeretben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Olvasatomban a munka törvénykönyve idényjellegű munkavégzés esetén, kollektív szerződés nélkül is engedélyezi a 6 havi munkaidőkeret alkalmazását. Idényjellegű tevékenységnek tekinthető egy Balaton-parti kávézó működése abban az esetben, ha csak húsvéttól szeptember végéig üzemel? Az év fennmaradó részében a cég nem végez tevékenységet, a képviselőjén kívül más nincs állományban. A munkaszerződések húsvéttól határozatlan időre köttetnek, de a többéves gyakorlat szerint szeptember végén közös megegyezéssel felbontódnak. Jogkövető ebben az esetben a 6 havi munkaidőkeret alkalmazása? Előre köszönöm válaszát. HI

Munkaidőkeret változtathatósága Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő esetben kérem szíves állásfoglalását. A kihirdetett munkaidőkeret hossza változhat-e egy év folyamán? Azaz tarthat-e az év elején az első keret 01. 01 - 03. 31-éig, és azt követően minden keret igazodik az adott naptári hónaphoz? Vagy akár dec. 01-jétől következő év 02. 28-ig tartana egy keret, és azt havi keretek követnék november végéig? Köszönettel.

Munkaidőkeret – munkaközi szünet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk egy fő alkalmazottat háromhavi elszámolású, átlag napi 4 órában (munkaidőkeret) foglalkoztat. A többi – heti 40 órás – foglalkoztatott esetében a napi 30 perc munkaközi szünet nem számít bele a munkaidőbe (6 óra munkavégzés után 30 perc), nem fizetjük ki, így fél órát levonunk a napi munkaidőből. Jól gondoljuk-e, hogy a munkaidőkeretes dolgozónál, ha egy nap többet dolgozik 6 óránál, akkor neki is le kell vonni a fél órát? Ha a negyedévben többet dolgozott, mint az előírt napi átlag 4 óra, akkor – megállapodás esetén – kiveheti a túlórát szabadnapként a későbbiekben, vagy kötelesek vagyunk kifizetni neki 50 százalékos bérpótlékkal? Megfelelő-e az alábbi megfogalmazás a munkaszerződéshez csatolt munkáltatói tájékoztatásunkban: "A munkaközi szünet időtartama a napi 6 órát elérő és 9 órát meg nem haladó jelenlét esetén 30 perc, a napi 9 órát meghaladó jelenlét esetén 45 perc (30 perc, 15 perc), mely nem része a munkaidőnek." Vagy az Mt. 103. § (6) bekezdése szerint a 9 órát meghaladó munkavégzés esetén is 20 percet kell biztosítani? Válaszukat előre is köszönöm!

Munkaidőkeret Kérdés

Az alábbi kérdésben kérem iránymutatásukat. Kollektív szerződés alapján a munkavállaló 12 havi munkaidőkeretben dolgozik, munkaszerződése szerint munkaideje heti 40 óra, díjazása órabérben van megállapítva. Munkaviszonya március 19-én megszűnt. Januárban minden munkanapon 6 órát, februárban minden munkanapon 7 órát, márciusban napi 8 órát dolgozott. Helyes-e, hogy a ténylegesen ledolgozott időnek megfelelő munkabért kapta, az órabér figyelembevételével, és nem a szerződése szerinti heti 40 órás bért kapta meg? Munkaviszony megszűnése esetén hogyan kell eljárni? Nem volt lehetősége a heti 40 órát ledolgozni, az összes ledolgozott órája 377 óra (és 377 óra figyelembe vételével kapta meg a havi bérét), de a heti 40 óra figyelembevételével 432 órát kellett volna dolgoznia. Kell-e bérkiegészítést adni ebben az esetben? Helyes-e az eljárás, ha a le nem dolgozott munkaidőre bérkiegészítést számfejtünk? Viszont erre az időre – jelen példánál 55 óra – munkavégzés nem történt. A munkáltatónak mégis kell bért fizetni erre az időre, tekintve, hogy a szerződése és a NAV bejelentése heti 40 órás munkavégzést rögzít? Válaszukat előre is köszönöm!

A hároméves munkaidőkeretről Cikk

A hatályos munka törvénykönyve szerint a munkaidőkeret tartama kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb harminchat hónap is lehet. A törvény tehát a munkaidőkeretnek kollektív szerződés rendelkezésével elrendelhető maximális mértékét a korábbi 12 hónap helyett 36 hónapban határozza meg azzal, hogy 12 hónap átlagában a heti munkaidő a rendkívüli munkavégzéssel együtt sem haladhatja meg a 48 órát. Ahhoz, hogy a munkáltató ezzel a lehetőséggel éljen, szükséges az is, hogy a hosszabb munkaidőkeretet a műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos, vagy objektív okok indokolják. A hosszabb tartam az – egyelőre kevésbé elterjedt – elszámolási időszak tekintetében is megfelelően irányadó.

Betegszabadság, táppénz időtartama beleszámít-e a munkaidőkeretbe? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Dolgozónk 2 havi munkaidőkeretben, egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozik. A szabadságát órában tartjuk nyilván és a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a munkavégzés alól. 2019. 03-04 munkaidő kerete 160ó+160ó=320 óra. 2019. 03. 01-03. 10 között munkarendje szerint ledolgozott: 4x12 órát=48 órát ( 03,04,07,08 napokon). (Munkaidőkeret erre az időszakra az általános munkarend szerint 6 munkanap: 6x8=48 óra) 2019. 03. 11-étől beteg lett, ezért 03. 11-étől 03. 28-áig kiveszi a 10x12óra=120 óra éves betegszabadságát a beosztás szerinti munkanapjain (11-12, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28 napokon). (Munkaidőkeret erre az időszakra az általános munkarend szerint 13 munkanap: 13x8=104 óra.) A 2019. 03. 29 - 03. 31. közötti időszakra táppénzes állományba kerül: a három napból 29-30 szabad 31 munkanap, tehát beosztás szerint 1x12óra táppénz. (Munkaidőkeret erre az időszakra az általános munkarend szerint 1 munkanap: 1x8=8 óra.) Dolgozónk egész április hónapban keresőképtelen marad. Kérdésem az, hogy a betegen töltött munkaidő beleszámít-e a munkaidőkeretbe, vagy a munkaidőkeretet csökkenteni kell a távollét idejével? Fenti esetben dolgozónak keletkezett-e túlmunkája? Jól gondolom-e, hogy fenti esetben a munkaidőkeretet csökkenteni kell a távollét tartamának idejével? Vagyis 320 ó- 104 ó betegszabadság – 8 ó táppénz – 160 ó áprilisi táppénz = 48 óra. Tehát 48 óra a két havi munkaidőkerete, melyből ledolgozott 03. 01 - 03. 10. között 48 órát, így nem keletkezett túlórája. Köszönöm válaszát.

Vasárnapi pótlék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk szeretne háromműszakos (8 órás) munkarendet bevezetni, jelenleg kétműszakos munkarendet alkalmazunk, működésünk eléri a heti 80 órát, vasárnapra is beoszthatók a munkavállalók, illetve háromhavi munkaidőkeretet alkalmazunk. Az éjszakai műszak az egyik esetben vasárnap 22 órakor kezdődne, és hétfőn 6:20-ig tartana, ilyenkor ezt a napot lehet hétfői munkanapnak minősíteni? A 22-24 óra közötti időszakra meg kell-e adni a vasárnapi 50 százalékos pótlékot? Ha a munkavégzés vasárnap 21:20-tól kezdődne (a tömegközlekedést figyelembe véve), és hétfőn 5:40-ig tartana, abban az esetben lehetne-e hétfői munkanapnak minősíteni ezt a napot? Ha nem lehet hétfői munkanapként figyelembe venni, akkor vasárnapi munkanap szerint kell kezelni? Ilyenkor milyen időszakra jár a vasárnapi pótlék? A 21:20-24 óra közötti időszakra, vagy mind a 8 óra munkaidőre? Köszönöm előre is a válaszukat. Kertész Mónika

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Csed alatt felgyűlt szabadság

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Sztrájkalap mértéke

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Alapítvány adó 1 százalék felhasználása

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close