40 találat a(z) közhasznú szervezet cimkére

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselője Kérdés

Vezető munkakörű köztisztviselő összeférhetetlensége Kérdés

Közcélú adomány igazolás kiadása Kérdés

Pölöskei Pálné szakértői válaszával kapcsolatban lenne kérdésem. A válasz címe "Közcélú adomány", dátuma: 2019.04.10. internetes címe: https://adozona.hu/kerdesek/2019_4_8_Kozcelu_adomany_dfm. A Tao törvényből az olvasható ki, hogy adomány közhasznú szervezet vagy egyház részére adható, de az adomány körébe sorolja a törvény a közérdekű kötelezettségvállalás céljára nyújtott támogatást is. Ez utóbbinál nem találtam megkötést a szervezet típusára, csak annyit, hogy "a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője". Ez véleményem szerint lehet önkormányzat is. Ezzel kapcsolatban számomra nem világos a fenti válaszban az a megfogalmazás, hogy "Az önkormányzatnak adott támogatás akkor minősülne adománynak, ha azt közérdekű kötelezettségvállalás címen kapja, amelyhez meg kell felelni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) előírtaknak, de mivel nem olyan szervezet a kedvezményezett, amely igazolást állíthat ki, a csökkentő tétel még ez esetben sem alkalmazható." A Ptk. XXXVI. cím "Kötelezettségvállalás közérdekű célra" részében nem találtam olyan előírást, mely az önkormányzatot kizárná a közérdekű kötelezettségvállalásra kijelölt szervek közül. Miből (honnan) vezethető le szakértő asszony azon véleménye, hogy az önkormányzat nem olyan szervezet, mely igazolást állíthat ki? Hol szerepelnek a Ptk.-ban azok az előírások, amelyeknek meg kell felelni, hogy egy szervezet igazolást állíthasson ki? Segítségüket köszönöm! Liczek Péter

Így kell adózni utalványok juttatásakor Cikk

A személyi jövedelemadóról (szja) szóló törvény szerint bevétel minden, a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában – pénzben (ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is) és/vagy nem pénzben – mástól megszerzett vagyoni érték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül különösen az utalvány is.

Áfamentesség egészségügyi ellátásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy közhasznú egyesület és az egyesület 100 százalékos tulajdonában lévő nonprofit kft. Szeretnénk egy orvosi rendelőt nyitni, ahol előreláthatólag gyermekpszichiátriai, gyermekrehabilitációs és gyógytornász rendelés lenne. A szakemberek (orvos, gyógytornász) vagy vállalkozói vagy munkaszerződés alapján látnák el feladatukat. Lehetséges-e áfa (tárgyi) mentesen számlázni? Az egyesület alanyi mentes közhasznú szervezet vagy munkaviszonyban, vagy vállalkozói jogviszonyban dolgoznának a szakemberek. A nonprofit kft. áfaalany nem közhasznú vagy munkaviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban dolgoznának a szakemberek. A cél az, hogy valamelyik vállalkozási formában végezzük a megjelölt tevékenységet. Lehetséges-e tárgyi mentesen számlázni az egyesület vagy a nonprofit kft. részéről? Ha esetleg igen, milyen formában? Köszönöm.

Közhasznú szervezetnek adott ajándék kupon és beváltása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk (taoalany és kettős könyvvitelt vezet) a 2018. év végén egy kiemelkedően közhasznú szervezet részére (véradás, donormegbecsülés célra fordítja) adományozott 500 Ft névértékű, 6000 db ajándék kupont, melyeket a véradó donorok üzletünkben beválthatnak. A beváltás határideje: a kibocsátástól számított 12 hónap. Kérdésünk: hogyan könyveljük az átadást és a beváltásokat, hogyan viselkedik áfában az átadás és a beváltás? Mi lesz a sorsa az átadásként könyvelt, de be nem váltott kuponok értékének? Szíves válaszadását köszönjük.

Adomány Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van-e arra lehetőség, hogy egy építőipari kft. például rendszeresen vásároljon izotóniás italokat, és azokat adományként átadja egy sportegyesület keretében működő edzőteremnek ingyenesen? Mivel ez nem közhasznú szervezet, így jól gondolom, hogy ennek adóvonzatai: áfafizetés és társaságiadóalap-növelés? Az áfa megfizetése miatt ki is kell számlázni e tételt? Ennek értéke ugyanis soha nem kerül be a cég pénztárába vagy bankjába. Van-e bármi olyan, amire nem kérdeztem rá, és fontos e szempontból? Köszönettel.

Elengedett bérleti díj Kérdés

Közhasznú nonprofit zrt. vagyunk.Önkormányzati ingatlanvagyon kezelésével foglalkozunk. A bérlők kijelölése és a bérleti díj megállapítása az önkormányzat feladata. Egészségügyi intézményeket is üzemeltetünk. Abban az esetben, ha az önkormányzat elengedi az orvosi rendelők bérleti díját, adózási szempontból hogyan számoljuk el?

Adomány közhasznú szervezetnek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy közhasznú szervezet adományt ad egy másik közhasznú szervezetnek. Van-e itt adóalap-növelő tétel? Hiszen a közhasznú tevékenysége után nem adózik. Milyen feltételek alapján adhat egy közhasznú szervezet egy másik közhasznú szervezetnek adományt, illetve a befogadó szervezettel kapcsolatban van-e valamilyen előírás? Köszönöm a válaszát.

Közhasznú szervezet igazolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Civil szervezetek igazolásával kapcsolatban kérném szíves tájékoztatását. 1.) Alapítvány, egyesület stb. adományokat kap év közben. Amennyiben nem végez vállalkozási tevékenységet, akkor az alapítvány kiállítja az igazolást, mely szerint a 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) 17. alapján az adomány költség az adományozónál. Mivel nem végez vállalkozási tevékenységet, ezért erre az igazolásra ráírható, hogy a taotörvény 3. számú melléklet A) 13. alapján vállalkozási tevékenységet nem végez. Ebben az esetben további igazolás kiállítására nincs szükség? 2.) Amennyiben a civil szervezet végez vállalkozási tevékenységet, de a támogatást a célszerinti tevékenységéhez kapta, akkor ahhoz, hogy megfeleljünk a taotörvény 3. számú melléklet A)13.-nak, a bevételről, az adóalapról, az eredményről, a társasági adóról nyilatkozni kell. Itt melyik bevételre, adózás előtti eredményre stb. vonatkozik a nyilatkozat? Külön csak a vállalkozási tevékenységet kell vizsgálni? Amennyiben a vállalkozási tevékenység után nem kell társasági adót fizetni, akkor is kiállítható ez a nyilatkozat, ha a szervezet célszerinti tevékenysége nyereséges? Mi a helyzet abban az esetben, ha akár a célszerinti, akár a vállalkozási, vagy esetleg az összesített eredmény veszteséges? Köszönöm!

Egyesület támogatása Kérdés

Üdvözlöm! Olyan kérdésem lenne, hogy egyesület (esetünkben sportegyesület) köthet-e támogatási szerződést, kaphat-e támogatást/adományt, amennyiben nem közhasznú szervezet? Válaszát előre is köszönöm!

Közhasznú szervezet adózása Kérdés

Ügyfelünk nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaságként működik. Társasági szerződésében elkülönítésre került a közhasznú tevékenység, cél szerinti tevékenység. Működése során ténylegesen gyakorolja a közhasznú és cél szerinti tevékenységeket, és egy csekély mértékű vállalkozási tevékenységet is folytat. A közhasznú tevékenysége tekintetében rendelkezik szerződéssel a központi költségvetésben meghatározott fejezettel a társaságiadó-törvény 5. melléletének E) pontja szerint. A könyvelésben elkülönítetten tartjuk nyilván az ezen tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket, illetve a költségek vonatkozásában a vállalkozási és közhasznú cél szerinti tevékenységek költségét (ez utóbbit egy főkönyvi számon). Kérdéseim: • A társasági adó számítása során milyen sorrendiséget kell követni? • Kizárólag a közhasznú tevékenységének bevétele és az ehhez kapcsolódó támogatás – amely esetében rendelkezik a meghatározott szerződéssel – tekintetében élvez mentességet a társasági adó számítása során? • A cél szerinti tevékenység bevétele, amelyet nem nevesít a hivatkozott szerződés, társasági adó alapját képezi? • Jól gondolom-e, hogy a cél szerinti tevékenység bevétele nem tartozik bele az adómentes kategóriába, tehát az adómentesség számítása során kizárólag a közhasznú tevékenység bevétele élvez mentességet, a cél szerinti tevékenység a társasági adó alapját képezi?

Közhasznú szervezet támogatása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közhasznú kft. gyermekek úsztatásával foglalkozik. Adott egy másik kft.., amely építőipari és marketing tanácsadói tevékenységet végez, és megtámogatná a közhasznú kft.-t azzal, hogy bérli számukra az úsztatáshoz szükséges uszodát évi 4 millió forintért. Az uszoda a számlát közvetlenül a támogató kft.-nek számlázná. Kérdésem az lenne, hogy ez így működőképes lehet-e? Van-e ennek bármilyen törvényi akadálya, illetve jár-e ezután bármilyen adókedvezmény vagy adott esetben bármilyen adófizetési kötelezettség jelentkezik-e mind a kft., mind a közhasznú kft. részéről? Segítségét köszönöm!

Támogatás vagy adomány esetleg más Kérdés

Cégünk székhelye közigazgatási határon található, ahol nem megoldott a gyalogos közlekedés. Egyeztetések folynak a helyi önkormányzat képviselőivel a beruházás megkezdéséről. Ahhoz, hogy a beruházás megvalósuljon, cégünk x millió forintot ajánl fel. Kérdésem az lenne, hogy ha az önkormányzatnak utaljuk az összeget, akkor támogatási szerződéssel tehetjük ezt, és könyveinkben ezek a tételek egyéb ráfordítás címén szerepelnek, áfát nem érintve? Tao-emeléssel kell számolni, szükséges-e a juttatásban részesülő nyilatkozata? (Tao tv. 3. számú melléklet). Másik lehetőségként felmerült alapítvány bevonása, mely adománygyűjtést szervezne a cél megvalósítására. Ebben az esetben több mindent kell vizsgálni? (Például: közhasznú a szervezet minősítése vagy sem?) Milyen adminisztrációval járna ez az adományt adó szervezetnél? Mire kell figyelni? Feladatunk-e az adományt gyűjtő alapítvány vizsgálata, hogy helyesen jár-e el az adomány gyűjtése kapcsán? Adózás szempontjából az adózás előtti eredményünk csökkenthető-e? Közhasznú státuszáról nyilatkozatot kötelezően ki kell állítania, hiszen itt kérdéses lehet az is, hogy adománynak vagy támogatásnak minősül? Támogatás esetében is szükséges a szervezet nyilatkozata? Adózási oldalról ráfordításként elszámolható, nem adóalapot növelő tétel? Kérem, szíves segítségüket a három variáció megítélésében, esetleg ha van javaslatuk, ötletük szívesen fogadom!

Adomány vagy támogatás? Mutatjuk, mi a különbség, és miért fontos ez Cikk

A vállalkozások jelentős része nyújt támogatást civil szervezetek részére. Fontos tisztában lenni azzal, hogy mi a különbség támogatás és az adomány között, és hogyan rendelkezik a törvény ezek elszámolhatóságáról.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Társasház egyszeres

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Tárgyi eszköz – bruttó érték meghatározása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Csehországi adókötelezettségek

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close