218 találat a(z) jegyzett tőke cimkére

Kiválás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunkból kiválna egy projektcég. A vezetés elképzelése szerint a kiváló társaság könyv szerinti és átértékelt vagyona is nulla, csak a tagok fizetnék be a jegyzett tőkét a projektcégben. Kérdésem, megoldható-e ez így? Köszönöm: Mikro

Negatív saját tőke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem szépen segítségét a következő kérdésben. A bt. egyszerűsített végelszámolás miatti tevékenységet záró mérlegének (2018.02.28.) és a megelőző évnek (2017.) is a saját tőkéje -1000 forint. Már a megelőző két évben is a jegyzettő tőke fele alá csökkent a saját tőke. A végelszámolás megkezdődött, lesznek szankciók a saját tőke miatt? Köszönöm!

Jegyzett tőke leszállítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft., amelynek a jegyzett tőkéje 10 000 e Ft, az eredménytartalék mínusz 3000 e Ft, így a saját tőke 7000 e Ft (más tőkeelem nincs). A tulajdonosok a jegyzett tőkét le kívánják szállítani a 3 000 e Ft-ra. Járható út-e az, hogy egy társaságiszerződés-módosítással csökkentik a 10 000 e Ft-os jegyzett tőkét 3000 e Ft-ra úgy, hogy: – a jegyzett tőkét leszállítják a veszteség fedezésére: T 411 - K 413 3000 e Ft – a jegyzett tőkét tovább csökkentik a törvényben előírt 3000 e Ft-ra: T 411 - K 413? Ha ez járható út, akkor a tulajdonosok adóvonzat nélkül kifizethetnek maguknak 4000 e Ft jegyzett tőkét (tulajdoni arányuk szerint)? Jól gondolom? Ha ez számvitelileg nem járható út, akkor hogyan kell a jegyzett tőkét úgy csökkenteni, hogy az eredménytartalék 0 legyen és a jegyzett tőke is a törvényben előírt 3000 e Ft legyen? Válaszát előre is köszönöm.

Jegyzett tőke késedelmes befizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét és tanácsát kérném a következőre. Egy kft. 2014 decemberében alakult és a társasági szerződésben úgy szerepel, hogy a 3 millió Ft jegyzett tőkét készpénzben fizeti majd meg a vállalkozás pénztárába legkésőbb 2018. december 16-áig. Ez nem történt meg, hanem a vállalkozás bankjába fizette be később, 2018 februárjában. Mit lehet most csinálni, hogy ne legyen neki ebből problémája? A 2017. évi kiegészítő mellékletben jegyezzem meg, hogy 2018-ban teljesítette? Köszönöm a segítséget.

Részesedések értékvesztése Kérdés

Tisztelt Cím! Hogyan kell kiszámolni az értékvesztés összegét a befektető cégnél 2016. évre és 2017, évre, ha 1. a részesedések (egy másik kft.-ben 50 százalék tulajdonban) névértéke és bekerülési értéke is 49 milliö Ft, 2. a befektetést élvező társaság évvégi adatai 2015-ben JT 3 millió Ft, mínusz -91, 927 ezer Ft. 2016-ban 90 millió Ft ázsiós tőkeemelést hajtottak végre a tulajdonosok /(tőketartalékba helyeztek 90 millió Ft-ot (de továbbra is ST mínusz 20.003 ezer Ft a jegyzettőke 4 millió Ft. 2017. évre várhatóan javul a ST, de még mínuszban fog maradni. Hogyan kell kiszámolni az értékvesztést, milyen arányokat kell figyelembe venni? Szeretném, ha a választ számokkal levezetné. Nagyon szépen köszönöm a segítségét. Polyák Márta

Egyszemélyes kft. pótbefizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft.-nél, ha nincs benne az alapító okiratban a pótbefizetési kötelezettség, van-e lehetőség pótbefizetésre? A kft. 2014-ben alakult. 2014-2015 évben veszteséges volt. A 2016 évi mérlegében a halmozott veszteség miatt a saját tőke nem érte el a jegyzett tőkét (a 3 millió forintot). Milyen intézkedéseket kell(ett), illetve lehet tennie a saját tőke rendezésére ? Üdvözlettel várom szíves válaszát.

Kiva Kérdés

Tisztelt Szakértő! Beléphet-e 2018.01.01-jétől a kivába az a kft., amelynek a jegyzett tőke nincs még teljesen befizetve? Köszönettel k.anna

Veszteséges a cég: lehetséges és kötelező tennivalók Cikk

Létezik-e valamilyen konkrét törvényi előírás arra vonatkozóan, hogy egy kezdő vállalkozás mennyi ideig lehet veszteséggel működő anélkül, hogy ebből problémája származna, valamely hivatal megkérdőjelezné a működés jogosságát? Ha a saját tőke rendezése megtörténik, tehát nem csökken a jegyzett tőke fele alá, az segít a kezdeti veszteség tolerálásában? Olvasói kérdésekre Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló szakértőnk válaszolt.

Jegyzett tőke leszállítása Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy 3 millió forint jegyzett tőkével alapított kft. tagi hitelből megemelte a jegyzett tőkéjét 50 millió forintra. Amennyiben a tagok elhatározzák, hogy leszállítják a tőkéjüket 10 millió forintra, annak milyen adó- és illetékvonzata van? Még hozzá kell tenni, hogy a cégnek van 40 millió forint eredménytartaléka. Kötelező-e az arányos eredménytartalék után a jegyzett tőke leszállításakor az osztalékadót kifizetni? Üdv.: Fix Kft.

Tőkeleszállítás után a vagyoni hozzájárulások aránya Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az adott kft. tulajdonosa alapításkor a vagyoni hozzájárulást (10 millió forint), kb. 70 százalékban ingatlan apportálásával teljesítette a fennmaradó kb. 30 százalékot pedig pénzbeli hozzájárulásként. Tőkeleszállításról döntött az előző évek felhalmozott veszteségének rendezése céljából. Az eltelt időben a 2 db apportált ingatlanból 1 db eladásra került. Kérdésünk talán inkább jogi, mint számviteli: a tőkeleszállítás utáni új alapító okiratban hogyan kell feltüntetni az apport értékét és a pénzbeli hozzájárulás értékét? Az eredeti tőkeelemeket arányosan kell csökkenteni? Egy másik kft. kapcsán pedig olyan kérdés merült fel, hogy amennyiben van jegyzett, de be nem fizetett tőke, melyet a tulajdonos már nem kíván teljesíteni (a cég tőkeszerkezete ezen kívül is megfelel a törvényi előírásoknak), akkor ezt lehetséges-e tőkeleszállítással rendezni? Vagy szükséges a jegyzett, de be nem fizetett tőke teljesítése és utána lehet tőkekivonásos tőkeleszállítást végrehajtani? Válaszukat előre is köszönjük!

Beolvadásnál kilépő taggal elszámolás a vagyonmérlegben Kérdés

Tisztelt Cím! Béta Kft. beolvad az Alfa Kft.-be úgy, hogy az Alfa Kft. lesz az átalakulással létrejött társaság. Alfa Kft. saját tőkéje 180 e jegyzett tőke 3 e (50-50%-ban magánszemélyek a tulajdonosok) és 177 e az eredménytartalék. Béta Kft. saját tőke 803 e jegyzett tőke 503e (500 e 99% Alfa Kft. és 3 e 1% magánszemélyek tulajdona) és 300 e eredménytartalék. Béta Kft. 3 JT 1% os tulajdonosa kilép, nem kíván részt venni az Alfa Kft.-ben. Megegyeztek, hogy az üzletrészt Alfa Kft. megveszi tőle a saját tőke 1%-ban meghatározva. A beolvadással létrejött Alfa Kft. vagyonmérleg tervezetének különbözet oszlopában szerepel a jegyzett tőke soron -500 e, illetve eszköz oldalon a részesedéseknél a -500 e. Ezek után a jegyzett tőke 3e+3e=6 e lenne? De hogyan kell szerepeltetni és melyik soron a kilépő taggal történt elszámolást? Megállapodás alapján ST 1%-a 8 e/3e, jegyzettőke 5 e eredménytartalék. Ha így számolok el, hogy a JT 3 e-rel az ET 5 e-rel csökken és nő a tagokkal szembeni köt. tartalék, akkor a jegyzettőke csak 3 e marad? Jól gondolom? Viszont az 1% az átalakulással létrejött Alfa Kft. kettő 50-50%os tulajdonosáé lesz, így állapodtak meg. Kérdésem: hogy néz ki az átalakulással létrejött Alfa Kft. vagyonmérleg tervezetének különbözet és utolsó átalakulással létrejött társaság vagyona oszlopa a saját tőkét illetően? Válaszukat előre is köszönöm! Polyák Márta

Jegyzett tőke befizetése II. Kérdés

Tisztelt dr. Szeiler Nikolett! Jegyzett tőke befizetése című kérdésemre, adott válaszát köszönöm. A kérdésem nem a törzstőkeemelésre vonatkozott, azt alapításkor a tagok 3 millió forintban lejegyezték. Konkrét kérdésem, hogy a 2.800 ezer forint be nem fizetett alapításkori jegyzett tőkét a tagok befizetésén túl lehet-e más módon megoldani? Válaszát előre is köszönöm.

Jegyzett tőke befizetése Kérdés

Tisztelt Szakértők! Idén alakult korlátolt felelősségű társaság a 3 millió Ft jegyzett tőkéből alapításkor csak 200 ezer Ft-ot fizetett be készpénzben. A fennmaradó 2,8 millió Ft-ot a társasági szerződés szerint 2019. december 31. napjáig rendezi. Kérdésem: 1. Pénzbeni befizetésen kívül milyen megoldás lehetséges a jegyzett, de be nem fizetett tőke rendezésére? 2. Felmerült az ügyvezető részéről, hogy közbenső mérleg alapján az eredménytartalék terhére rendezi a 2800 ezer Ft-ot. Erre valóban van lehetőség? Válaszukat előre is köszönöm.

Nem eszközök között szereplő ingatlan Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnék kérni üzletrész-értékesítéssel kapcsolatban. Eredeti állapot: "A" egyszemélyes Kft., amelynek jegyzett tőkéje 500 ezer forint, beolvadt "B" egyszemélyes Kft.-be, amelynek jegyzett tőkéje 3 millió forint. "B" Kft. változatlan névvel, adószámmal üzemel tovább, a jegyzett tőkéje 3,5 millió forint, a tulajdonosok jegyzett tőkéjének aránya azonos, mint a beolvadás előtt volt. A kisebb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos meg kívánja vásárolni a másik tulajdonos üzletrészét, aki azt el kívánja adni. A társaságnak ingatlantulajdona van, ami korábban az eszközök között szerepelt. Ha az ingatlan nem szerepel a kft. eszközei között, tehát már korábban átsorolta az eladásra szánt áruk közé, akkor az üzletrészátruházás kapcsán nem keletkezik illetékfizetési kötelezettsége az üzletrészt megvásárló félnek? Az eladó magánszemély részéről milyen adófizetési kötelezettség keletkezik? Az átruházás megtörténhet a jegyzett tőke értékén is? Segítségét előre is köszönöm: Bné Piros

Jegyzett tőke leszállítása negatív eredménytartalék mellett Kérdés

A tulajdonosok csökkenteni akarják a jegyzett tőkét. Jelentős negatív eredménytartalék van. Hogyan történik a folyamat? Például 80 millió forint, az eredménytartalék -40 millió forint, a jegyzett tőkét 3 millió forintra akarják csökkenteni. Hogyan kell eljárni? Köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Tagi kölcsön

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink