3282 találat a(z) indokolás cimkére

T/4365. számú törvényjavaslat indokolással - Az apasági szabadság időtartamának növeléséről Jogszabályok és jogi tartalmak

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 57/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"57/A. §
Az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig harminc, ikergyermekek esetében negyvenöt munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb ...

T/4355. számú törvényjavaslat indokolással - az élelmiszerek áfacsökkentéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
Hatályát veszti az Áfa tv.
a) 3. számú melléklet I. rész 31-49. és 52-58. pontja,
b) 3/A. számú melléklet I. rész 1-4. pontja.
1. Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 60. ponttal egészül ki:
Magyarországot orbáni infláció sújtja. A magyar emberek, a cs...

T/4357. számú törvényjavaslat indokolással - a minimálbér jövedelemadó-mentességéről és az alacsony fizetések adócsökkentéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) a 32. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
"Az adójóváírás"
(2) Az Szja tv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"33. §
(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely
a) az adóévben megszerzett bér 15 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 34 800 forint, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóhatósági, illetve a munkáltatói adó...

T/4359. számú törvényjavaslat indokolással - Az infláció mihamarabbi letörése érdekében a kiskereskedelmi különadó megszüntetéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

Hatályát veszti az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 20-21. §-a.
Hatályát veszti a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény.
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Magyarországot orbáni infláció sújtja. A magyar emberek, a családok, az átlag alatti nyugdíjjal rendelkezők számára hónapok óta az orbáni infláció okozza a legnagyobb nehézséget.
Ez az orbáni infláció két és félszerese az uniós átlagnak, és messze a legnagyobb a...

T/4358. számú törvényjavaslat indokolással - a családok fűtési és energiacélú kiadásainak mérséklése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
1. Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 60-63. ponttal egészül ki:
2. Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 6-7. ponttal egészül ki:
A Fidesz-kormány képviselői 2022. július 13-án bejelentették, hogy a rezsicsökkentés - ...

T/4338. számú törvényjavaslat indokolással - Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24-26."
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
A magyar társadalom régóta várja, hogy - sok európai uniós tagállamhoz hasonlóan - hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja. Egy felmérés szerin...

T/4243. számú törvényjavaslat indokolással - a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés
figyelemmel a légi járművek által kibocsátott káros anyagok környezetszennyező hatásának mértékére,
annak érdekében, hogy a légiközlekedés is hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez és csökkentéséhez,
valamint figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges adóbevételek biztosítására
a következő törvényt alkotja:
(1) Hozzájárulás-köteles a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) szerinti légi személyszállítási tevé...

Végső előterjesztői indokolás a gazdaságfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 9/2023. (VI. 5.) GFM rendelethez - Indokolások Tára 2023/66. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a miniszteri rendelet indokolása az Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A tervezet célja a gazdaságfejlesztési miniszter által adományozható elismerések megalapítása és részletszabályainak megalkotása a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,...

Végső előterjesztői indokolás a szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXXIV. törvényhez - Indokolások Tára 2023/65. Jogszabályok és jogi tartalmak

A szövetkezet mint modern, ugyanakkor értékes európai hagyományokkal rendelkező társas vállalkozási forma világviszonylatban meghatározó. A szövetkezetek érdekképviseleti világszervezeteként működő Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége (International Cooperative Alliance) aktuálisan publikált adatai szerint globálisan a szövetkezeti tagok száma hozzávetőlegesen egymilliárd, a szövetkezetek száma pedig hárommillió, a szövetkezetek közel hárommilliárd ember megélhetését biztosítják a világon. A s...

Végső előterjesztői indokolás a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI. 2.) EM rendelethez - Indokolások Tára 2023/65. Jogszabályok és jogi tartalmak

A miniszteri rendelet indokolása a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, illetve a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A hulladékgazdálkodási ágazat új, 2023. július 1-jétől bevezetés...

Végső előterjesztői indokolás a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/65. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A "Szakképzés 4.0" középtávú szakmapolitikai fejlesztési stratégia elfogadásával...

Végső előterjesztői indokolás a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXVIII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/64. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány 2010 óta kiemelt célja a családok megerősítése, ennek érdekében széleskörű és stabil családtámogatási rendszert hozott létre és működtet. Időről-időre megtörténik ugyanakkor a családtámogatási rendszer adminisztratív szempontú felülvizsgálata, hogy a magyar családok a családtámogatásokat minél kevesebb adminisztrációval, egyszerűen és gyorsan tudják igénybe venni.
A családokat érintő szabályozások egyszerűsítéseként főszabályként megszűnik a tanulói, hallgatói jogviszony kötelező i...

Végső előterjesztői indokolás a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényhez - Indokolások Tára 2023/62. Jogszabályok és jogi tartalmak

A panaszokat és közérdekű bejelentéseket átfogó igénnyel először a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi I. törvény szabályozta. E törvényt az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (ún. csatlakozási törvény) helyezte hatályon kívül, azonban annak érdekében, hogy a panaszok és közérdekű bejelent...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2023. (V. 22.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/61. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munk...

T/4064. számú törvényjavaslat indokolással - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A települési önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket törvény nem tilt. A települési önkormányzat települési adót - a termőföld, a termőföld tulajdonjoga, a termőföldre ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog kivételével - bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem te...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Unión belüli jövedelem adózása, árfolyama II.

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Revolut

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Külföldi napidíj, árfolyam 2

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink