Végső előterjesztői indokolás az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról szóló 1/2024. (II. 29.) MK rendelethez - Indokolások Tára 2024/20.

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
  • Jogszabály indoklása: 1/2024. (II. 29.) MK rendelet

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/20...

Végső előterjesztői indokolás az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról szóló 1/2024. (II. 29.) MK rendelethez - Indokolások Tára 2024/20.
Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendeletben foglalt önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) kettős célt szolgál. Egyrészt orientálja a gazdaság érintett körét, hogy az adott önálló vállalkozási formában milyen tevékenységek végezhetők, másrészt a tevékenységek egységes kódszámú, formalizált nyilvántartása kielégíti az állami szervek, önkormányzatok, gazdasági szervezetek információigényét. Az érintettek, a kormányzat így gyorsan információt nyerhetnek az egyes tevékenységekre vonatkozó jogszabályok vállalkozókra gyakorolt hatásáról, illetve a tevékenységek strukturális változásáról az újonnan alakuló önálló vagy átalakult vállalkozások körében.
Az ÖVTJ módosítását a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2020. évi módosításával való harmonizáció, az önálló vállalkozások tevékenységi körében teret nyerő új, jelentőssé vált tevékenységek önálló kódszámú megjelentetésének igénye, valamint az egyes tevékenységek szakágazaton belüli elhelyezkedésének korrekciója tette szükségessé.
Az ÖVTJ nem kapcsolódik a NACE rendelet (A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) végrehajtásához, illetve a fent nevezett osztályozás nem képezi a gazdasági tevékenységek szerinti statisztikák alapját. Emiatt indokolt a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre való utalás hatályon kívül helyezése a Rendeletben.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.