3040 találat a(z) indokolás cimkére

T/17119. számú törvényjavaslat indokolással - a minimálbér jövedelemadó-mentességének biztosítása és az alacsony fizetések adóterhelésének csökkentése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés, felismerve annak igazságtalanságát, hogy a minimálbéren, a bérminimumon foglalkoztatottak jövedelme egyre inkább leszakad az átlagos keresettől, egyre inkább leszakad a szlovák, cseh és lengyel keresetektől, valamint, hogy a legkisebb kereseteket Európa egyik legnagyobb adóterhelése sújtja, az arányos és méltányos adójóváírás rendszerének megteremtése érdekében a következő törvényt hozza:
(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv....

T/17126. számú törvényjavaslat indokolással - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a diplomás bérminimum bevezetéséhez szükséges módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 69. alcíme az alábbira módosul:
"69. A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum és a diplomás bérminimum"
(2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"153. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a kötelező legkisebb munkabér és
b) a garantált bérminimum
c) a diplomás bérminimum
összegét és hatályát - a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folyt...

T/17107. számú törvényjavaslat indokolással - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az öregségi teljes nyugdíj összege nem lehet kevesebb 71 250 forintnál."
A Tny. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke meghaladja az (1) bekezdés szerinti mértéket, akkor az ennek megállapítását követő hónapban - január 1-jére visszamenőleges h...

T/17024. számú törvényjavaslat indokolással - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek egyes alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentését célzó módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklete az e törvény az 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.
Ez a törvény 2022. január 1-jén lép hatályba.
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 60-66. pontokkal egészül ki:
A hazánkban hatályban lévő, európai összehasonlításban is kimagaslóan magas fogyasztási adókulcsok különösen azon alapvető élelmiszerek esetében fenntarthatatlanok, amelyek fogyaszt...

Végső előterjesztői indokolás az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 489/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/105. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kormányrendelet a 2021-2027-es programozási időszak igényeinek megfelelően kiegészítésre kerül olyan végrehajtási szabályokkal, amelyek meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén az állami projektértékelők az egyes európai uniós forrásokból, továbbá a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből megvalósuló közbeszerzések műszaki szempontú ellenőrzését elláthatják. A tervezett változtatások az európai uniós források, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszk...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/102. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek...

Végső előterjesztői indokolás a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 7/2021. (VII. 29.) PM rendelethez - Indokolások Tára 2021/98. Jogszabályok és jogi tartalmak

A NATO haderők, a Békepartnerségi tagállamok fegyveres ereje, valamint az európai uniós jogharmonizációs kötelezettség alapján szintén adómentességben részesülő, európai uniós keretben végzett védelmi feladatok részére kialakított egységes törvényi adómentességi jogcímekkel hozza összhangba a végrehajtási rendeleti szabályokat a módosítás. A módosuló törvényi szabályokkal kerülnek összhangba a végrehajtási rendeletbeli jogszabályi hivatkozások, az okmányolási szabályok, valamint az adóraktári...

Végső előterjesztői indokolás a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 5/2021. (VII. 30.) IM rendelethez - Indokolások Tára 2021/99. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában kerül közzétételre.
A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételér...

Végső előterjesztői indokolás az egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/97. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A gazdaság versenyképességének növelése érdekében végrehajtandó, a hazai szabályozott szakmák rendszerének felülvizsgálatáról ...

Végső előterjesztői indokolás a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/96. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet célja a rozsdaövezetek mint jelenleg kihasználatlan építési területek fejlesztése, a lakásépítések támogatás...

T/16817. számú törvényjavaslat indokolással - A gyermekneveléshez szükséges, valamint egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 3. számú mellékletének I. része a mellékletben foglaltak szerint módosul.
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Melléklet a gyermekneveléshez szükséges, valamint egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2021. évi .... törvényhez
Az Áfatv. 3. számú mellékletének I. része a következő 60-65. ponttal egés...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 425/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/93. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek...

Végső előterjesztői indokolás a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtér Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelenésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában kerül közzétételre.
A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása a hazai munkaerőpiaci helyzetben...

Végső előterjesztői indokolás a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 422/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/93. Jogszabályok és jogi tartalmak

A gyermekgyógyászati alapellátás megerősítésének egyik lépéseként az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendeletben meghatározásra kerültek a praxisközösségek jogi és szervezeti keretei, a praxisközösségi formák típusait, a kapcsolódó tagsági követelmények.
Az alapellátás megerősítésének további lépéseként a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (8) bekezdése szerint a háziorvos az alapellátás keretében az egyéb szakképesítésének megfe...

Végső előterjesztői indokolás a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvényhez - Indokolások Tára 2021/83. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a klasszikus polgári jo...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kölcsönök beszámítása

dr. Buzády Csongor, LL.M. (Berlin)

ügyvéd, vállalatfinanszírozási szakjogász

Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, partner

Kkv-minősítés

Pölöskei Pálné

adószakértő

EPR cukrászműhelynek

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 június
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs