Végső előterjesztői indokolás a pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól szóló 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/77.

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
  • Jogszabály indoklása: 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A kormányrendelethez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a kör...

Végső előterjesztői indokolás a pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól szóló 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/77.
A kormányrendelethez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy ösztönözzék a gazdasági szereplőket megfelelő biztosítás vagy más pénzügyi biztosíték igénybevételére. Ezen kívül ösztönözniük kell a pénzügyi biztosítékok és azok piacának fejlődését azzal a céllal, hogy hatékony fedezetet teremtsenek az irányelv értelmében fennálló pénzügyi kötelezettségekre.
A kormányrendelet megalkotását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 70-72. §-ának a pénzügyi biztosítékról, a céltartalék képzéséről, illetve a környezetvédelmi biztosítási kötelezettségről rendelkező előírásai teszik szükségessé, és a környezeti károk megelőzését szolgálja közvetett módon azáltal, hogy pénzügyi garanciát vár el az érintett gazdálkodó szervezetektől arra az esetre, ha környezeti károkozás történne.
A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás célja a hulladékgazdálkodási tevékenységekhez köthető helytelen üzemeltetésből fennmaradó hulladék, illetve a tevékenység során felmerülő, előre nem látható káresemények következtében kialakuló környezetterhelést okozó környezeti kár felszámolása. A kormányrendelet meghatározza a pénzügyi biztosítékkal, a céltartalékképzéssel és a környezetvédelmi biztosítással kapcsolatos részletes szabályokat, rögzíti a pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi biztosítás mértékének számítási módját, illetve a céltartalék összegének meghatározására vonatkozó rendelkezéseket.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.