2254 találat a(z) igazságügy cimkére

ÍH 2020.131 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság végzésével egyetemlegesen kötelezte az alpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg a törvényszék letéti számlájára 7 957 977 forintot. A végzést bírósági titkár hozta meg.
A végzés indokolása szerint a felperes a módosított kereseti kérelmében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) 33/A. § (1) bekezdése alapján annak megállapítását kérte, hogy az I. rendű alperes mint az adós vezető tisztségviselője a fizetésképtelenségge...

531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 12. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapjá...

13/2020. (VIII. 30.) IM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

ÍH 2020.65 Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényszék ítéletével V. Zs. vádlottat felmentette a Btk. 160. § (1) bekezdése és (4) bekezdése szerint minősülő emberölés vétsége miatt emelt vád alól.
Az ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést a vádlott terhére, felmentése miatt, bűnösségének megállapítása és büntetés kiszabása érdekében.
A fellebbviteli főügyészség az ügyész által bejelentett fellebbezést változatlan tartalommal fenntartotta.
Az ítélőtábla a másodfokú felülbírálat során hozott végzésével az elsőfokú ítélete...

30/2020. (VII. 31.) BM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont af) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben ...

249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörébe...

ÍH 2020.62 Jogszabályok és jogi tartalmak

A cégnyilvántartásba bejegyzett zrt. "f. a." (a továbbiakban: cég) tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti szerv 2019. március 14-ei hatállyal visszavonta és egyidejűleg a cég végelszámolását elrendelő határozatot hozott. Végelszámolóként a cég jelenlegi felszámolóját (a továbbiakban: végelszámoló vagy felszámoló) jelölte ki. A törvényszék cégbírósága végzésével elrendelte a cég végelszámolási eljárása megindításának cégnyilvántartásba történő bejegyzését.
A hitelező a...

ÍH 2020.60 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperes a társaság alapításától - 2014. november 25. - a kényszertörlési eljárás befejezéséig - 2018. május 22. - az R. Kft. (továbbiakban: adós) tagja és ügyvezetője volt. Az adós nem tett eleget 2015. évre vonatkozó mérleg-, beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének, ezért a felperes 100 000 Ft pénzbírsággal sújtotta és kötelezte, tegyen eleget mérlegközzétételi kötelezettségének. A felperes az adós adószámát 2017. augusztus 31. napján törölte, majd az illetékes cégbíróságnál k...

BH 2020.6.183 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes az alperesnél állt igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, e jogviszonya 2017. december 30-án szűnt meg. A felperes 2017. május 1-jén szerzett jogosultságot a 40 éves jubileumi jutalomra, ami alapján öthavi illetményének megfelelő juttatást kellett számára fizetni. A kifizetéskor hatályos havi 394 610 Ft illetménye alapulvételével így az alperes 1 973 500 Ft jubileumi jutalmat fizetett számára.
[2] Az alperes az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 19...

229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 96. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatköréb...

30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a kötelező egé...

113/2020. (III. 5.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - dr. Bertaldó Andrást 2020. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. február 21.
KEH ügyszám: KEH/01000-2/2020.

ÍH 2020.1 Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényszék bűnösnek mondta ki V. Gy. I. r. vádlottat emberölés bűntettében [Btk. 160. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és k) pont], melyet eshetőleges szándékkal követett el, valamint V. K. II. r. vádlottat felbújtóként elkövetett rablás bűntettében [Btk. 365. § (1) bekezdés, (3) bekezdés g) pont]. Ezért a bíróság az I. r. vádlottat - mint visszaesőt - 19 év fegyház fokozatú szabadságvesztésre, mellékbüntetésként 10 év közügyektől eltiltásra, míg a II. r. vádlottat - mint többszörös visszae...

BH 2020.3.76 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alapító az alapítvány alapító okiratának módosítását határozta el. Az alapítóokirat-módosításokat, az alapító határozatait közjegyző foglalta közjegyzői okiratba. Ezt követően a változásbejegyzés iránti kérelmet és annak mellékleteiként a közjegyzői okiratokat is a közjegyző nyújtotta be a közjegyzői törvényben biztosított képviseleti jogára hivatkozva a nyilvántartást vezető bíróságnak.

[2] A kérelmező alapítvány az alapító okiratát és a tisztségviselőket is érintő változásainak bí...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingyenesen kapott anyag elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Munkáltató rendes felmondása TP alatt

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31