341 találat a(z) igazolás cimkére

Nyugdíjas utáni rehabilitációs kedvezmény, dokumentum pótlás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem véleményét rehabilitációs kedvezmény igénybevételének lehetőségére vonatkozóan: Ellátásra vonatkozó adatok: • 1953-ban született személy II. csoportos rokkantsági nyugdíjban, majd rokkantsági ellátásban részesült. • 2014-ben jövedelemkorlát átlépése miatt visszavonták az ellátását. • 2017. 01. hótól öregségi nyugdíjban részesül. Dokumentumok • 2011 előtti időszakra vonatkozóan háziorvos által kiállított I. fokú orvosi szakvélemény, mely szerint az állapota végleges, az egészségkárosodás mértéke nincs feltüntetve. Kérdéseim • A már öregségi nyugdíjat kapó munkavállaló tekintetében lehet-e egyáltalán rehabilitációs kedvezményt igénybe venni? • A munkavállaló nem őrizte meg a szükséges ORSZI, illetve rehabilitációs hatóság által adott komplex minősítéséről szóló dokumentumokat. Honnan és hogyan tudja ezen dokumentumok másolatát a munkáltató utólag beszerezni? Válaszát köszönöm!

Tanúval is igazolhatja nyugdíjjogosultságát Cikk

A nyugellátás megállapítása során elsődlegesen a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásának adataiból kell kiindulni. A társadalombiztosítási igazgatási szervek által nem igazolt szolgálati időt, korkedvezményre jogosító időt, valamint az együttélés, a magyarországi tartózkodás tényét tanúkkal is alá lehet támasztani.

Dolgozónk külföldön megbetegedett Kérdés

Tisztelt Szakértő! Dolgozónk külföldi nyaralása alatt, Olaszországban, olyan súlyosan megbetegedett, hogy kórházba került, és még kómában is tartották. A beteg hozzátartozója szerint az olasz kórház fog majd egy igazolást kiadni – olasz nyelven –, de ez eddig még nem érkezett meg hozzánk. Kérdésem, hogy a cégnek, mint kifizetőhelynek, el kell-e számolnia az olasz kóházi időszakot úgy, hogy az igazolást olasz nyelven fogja megkapni? Köszönöm válaszát előre is. Görög Aranka

Külföldről hazatérő kisgyermekes család II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Korábbi, azonos című kérdésemhez kapcsolódik a következő kérdés: Londonból hazatérő családból a feleség határozott idejű munkaviszonya 2017. 06. 30-án megszűnt. 2017. 07. 25-én megszületett a gyermekük, az anya azóta otthon van, és az ottani alanyi jogon járó ellátást kapja. 2018 novemberében hazatelepülnek, itthon mindhárman állandó lakcímmel rendelkeznek. Milyen igazolásokat kell beszerezniük ahhoz, hogy itthon támogatott egészségügyi ellátásban (orvos, gyógyszer) részesülhessen az anya és a gyermek? Az anyának a munkaügyi hivatalban kell-e jelentkeznie (csak 2019 márciusától fog munkába állni)? Magyar állampolgárok, 2016 áprilisában mentek ki, taj-kártyájukat leadták, személyi igazolványuk, adókártyájuk, lakcímkártyájuk van. Továbbá kérdés még, hogy az apa hat hónapra visszamenőlegesen igényelhet-e gyedet? Neki folyamatos a biztosítása, egyébként mindketten rendelkeznek 2 éven belül 365 nappal. Ebben az esetben az apa állandó lakcímének egyeznie kell-e a gyermekével, vagy elegendő, ha az ideiglenes egyezik? Elnézést a sok kérdésért, de szeretnénk jól csinálni. Köszönettel: Juhász Istvánné

Akár félmilliós bírságot is fizethet a munkáltató, ha nincs adminisztrálva az új munkavállaló tartozásigazolása Cikk

Egy cégbe felvett új munkavállalónak a munkaviszony létesítése előtt kötelessége nyilatkozatot tennie arról, hogy nincs függőben lévő tartozása, ellenkező esetben – tartozás esetén – akár 500 ezer forintig terjedő bírság megfizetésére is kötelezhetik a céget és az ügyvezetőt, hívta fel a figyelmet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

Kettős állampolgár adózása Kérdés

Egy amerikai (USA) és magyar állampolgár megbízási szerződéssel óraadó tanárként dolgozik Magyarországon. Lakcímkártyája szerint az állandó lakhelye az USA-ban, tartózkodási helye Magyarországon van. Az amerikai hatóságtól illetőségi igazolása van, miszerint az USA-ban adózik, ez alapján kéri, hogy szja-t ne vonjunk az illetményéből. Szabályos-e ez a megoldás, és milyen járulékokat kell levonni, illetve fizetni a jövedelme után? Taj száma és adószáma van. A választ előre is köszönöm: Zsuzsa

Svájci munkaviszony melletti egyéni vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Leendő ügyfelem jövő év tavaszáig Svájcban, heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik, de közben el szeretnénk indítani a vállalkozását. Lehet-e az ő jogviszonya (a svájci munkaviszony megszűnéséig) egyéni vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett, és ha igen, akkor munkaviszonyának igazolására milyen dokumentumra van szükség Svájcból? Hogyan adózik (szja, járulékok) a svájci munkaviszony mellett a magyarországi vállalkozásából kivett jövedelem? Válaszát előre is köszönöm.

Kkv-k beruházási tao-kedvezménye Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy nyomda vásárolt egy gépet a hatékonyságának növeléséhez, amelyet idén a műszaki gépek között üzembe is helyeztek. A gépet előtte gyártásra nem használták, az eladó kereskedő a bemutatótermében tárolta. A gépet kizárólag a potenciális vevők kérésére kapcsolták be, így mutatták be, hogy milyen funkciói vannak, hogyan működik. Kérdésem, hogy megfelel-e így a gép az "új gép" fogalmának, és alkalmazhatjuk-e rá a kkv-k beruházási kedvezményét a társasági adóban, vagy mivel már be volt kapcsolva, ezért nem minősül használatba nem vett gépnek? Másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy az adóhivatal milyen igazolást fogad el arra vonatkozóan, hogy új a gép?

Egyszerűsített foglalkoztatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem véleményét az alábbi, egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben: – Szükséges-e az efotörvény melléklete szerinti írásos munkaszerződés alkalmazása? – Szükséges-e jelenléti ív vezetése? – A kifizetéskor milyen adattartalmú igazolást kell kiadni? Ezt kifizetésenként vagy esetleg havi összesítésben is ki lehet adni? Például, ha évente 50-szer foglalkoztatja a munkáltató a magánszemélyt ilyen formában, akkor 50 darab igazolást kell kiadni? – Szükséges-e év végén összesített igazolást kiadni? – Van-e akadálya, hogy kft. a tagját az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint foglalkoztatassa, ha a taggyűlés egyhangú döntése alapján ez megengedett? A munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja.

Szochokedvezmény Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bt. munkaviszonyban dolgozó beltagja 2016.04.01-től alkalmazott a társaságban. Tgyáson, majd gyeden volt 2014.05.23-2016.05.23-ig, majd pedig gyesen 2016.05.24-2017.05.23-ig. Kérdésem az lenne, hogy fenti időszakokra vonatkozóan jogosan vett-e igénybe szochoedvezményt utána a cég? Illetve pontosan hogyan alakul a maximum három évig igénybevehető szochokedvezmény időszaka az ő esetében (teljes és részkedvezmény)? Sajnálatos módon az igazolást az anyasági támogatásokról eddig még nem szerezte be, jelenleg folyamatban van a beszerzésük. Jól gondoljuk-e, hogy szükséges a gyesről és a gyedről is külön-külön igazolás a két szervtől, ha már a foglalkoztatás első napjától igénybe kivánjuk venni a kedvezményt? Köszönettel.

Üzemanyag áfája – bérelt mezőgazdasági gépek II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az azonos című kérdésre kapott válasz nyomán a következőt szeretném még kérdezni: Milyen igazolással kell a vállalkozónak igazolni a mezőgazdasági területein a munkák elvégzéséhez bérelt eszközök üzemanyag-felhasználását?

Szakmai gyakorlat igazolása Kérdés

T. Szakértő! Egy munkaviszonnyal rendelkező dolgozó esti iskolában kereskedelmi képzést tanul, későbbiekben ezen a területen szeretne dolgozni. 50 óra kereskedelmi gyakorlatot kell igazolnia az iskolában. Egy élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó kft. hogyan tudná ezt megtenni? Be kell-e jelenteni, kell-e kötelező munkabér, esetleg valamilyen szerződés? Köszönettel Fidler Gáborné

Harmadik országba nyújtott szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk szolgáltatást nyújt (rendezvényszervezés) egy harmadik országbeli cégnek. A szolgáltatás helye Magyarországon van. Kérdésem volna, ha a vevő rendelkezik olyan igazolással, amely bizonyítja hogy ő adóalany, gazdasági tevékenységet folytat, akkor mentesen számlázunk, ha nem, akkor áfásan? Válaszát megköszönve: Lívia

Munkáltatói igazolás banki hitelhez: milyen adatok közölhetők? Cikk

Banki hitelhez a bank által használt munkáltatói igazolás kitöltését kérik a munkavállalók. Az igazolás a munkavállaló jövedelemadatain kívül a munkabért terhelő levonás és munkabérelőleg adatait is kéri. Valamint a levonás indokát, a levonás összegét és hogy mely időpontig terheli a munkabért a nevezett levonás. Meg lehet adni ezeket az adatokat? – kérdezte olvasónk. Dr. Kéri Ádám ügyvéd szakértőnk válaszolt.

Áfa teljesítési dátuma, ha az ügylet teljesítési igazoláshoz kötött Kérdés

Kérem szíves állásfoglalásukat az alábbi ügyben. A 2007. évi CXXII. törvény 55. paragrafusának (1) bekezdése szerint az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés). Kérdésem az, hogy ha az ügylet tartalma alapján az állapítható meg, hogy teljesítésigazolás nélkül nem tekinthető teljesítettnek az ügylet, akkor a teljesítési igazolás kiállításával valósul meg az áfatörvény 55. paragrafus (1) bekezdése értelmében vett teljesítés, és ehhez igazodik a számlakibocsátásra nyitva álló határidő számítása is? Ügyféllel kötött szerződés szerint: 1. Igazolt teljesítést követően megrendelésenként utólag jogosult számla kiállítására a vállalkozó. 2. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő csak a teljesítésigazolás alapján és a vállalkozó által – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ának megfelelően – kiállított, valamint a megrendelő által befogadott számla ellenében teljesít kifizetést. Példa: szervezési feladatok ellátására szerződtünk, a rendezvény 2018.05.01-én megvalósult. A megrendelő által kiállított teljesítési igazolás dátuma 2018. június 6-a. Az alvállalkozó 05.01-i dátummal állítja ki a számláját, mi a 05. havi áfabevallásunkba beállítjuk, de a fentiek szerint a fizetendő áfát csak 06.06-ával valljuk be? A fentiek alapján a tényállásszerű megvalósulás a teljesítési igazolás dátuma 06. 06., vagy a megvalósult rendezvény dátuma, 05.01.? Köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Pénztárgép használata

Antretter Erzsébet

adószakértő, igazgató

Niveus Consulting Group Kft.

Katából társasági adózásra visszatérő bt. osztalékfizetése 2023-ban

Antretter Erzsébet

adószakértő, igazgató

Niveus Consulting Group Kft.

Áfa – teljesítési idő

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs