213 találat a(z) előlegszámla cimkére

Sztornó előlegszámla áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk vásárolt egy teherautót. Erre 2014 decemberében és 2015 februárjában fizettünk előlegeket a Porsche Pestnek. Az autó átvételére 2015. áprilisában került sor, és a végszámlát a Porsche Bank Zrt. állította ki. A Porsche Pest pedig lesztornózta az előlegszámlákat, az eredeti decemberi és februári teljesítési dátumokkal. Jól tettük-e, hogy ezeket a sztornó előlegszámlákat az áprilisi bevallásban szerepeltettük, vagy önellenőrizni kellett volna a decemberi és februári bevallást? Előre is köszönöm válaszukat. LNZS

Termeltetési szerződés – áfa Kérdés

1. Integrátori tevékenységet végző szövetkezet termeltetői szerződést kötött egy konzervgyárral, amely vetőmagot biztosít a szövetkezet részére. A termeltetői szerződésben a vetőmag biztosítását az alábbiak szerint szabályozták:„A Termeltető meghitelezi kamatmentesen a Termelő részére szükséges mennyiségű, illetve értékű vetőmagot. A vetőmag meghitelezett értéke, a vetőmaghoz kapcsolódó logisztikai költségek és a teljes pénzbeni előleg az első szállítmányok értékéből kerül levonásra.” A Termeltető (konzervgyár) a vetőmag átadásakor számlát bocsát ki. Kérdésünk az, hogy a fentiekben részletezett szerződéses megállapodás alapján a Termelő köteles-e a konzervgyár részére előlegszámlát kiállítani a vetőmag átvételével egyidejűleg az áfa tv. módosított 59. §-a alapján? A szövetkezet ugyanilyen termeltetői szerződést köt tagjaival is, akik részére továbbadja a vetőmagot, illetve szolgáltatásokat végez a termelési periódusban. A vetőmag tagok részére történő átadásakor a tagok (termelők) is kötelesek-e előlegszámlát kibocsátani, amennyiben ugyanilyen szerződésbeli megállapodást kötöttek az integrátorral? 2. Amennyiben a szerződésben az input anyagok ellenértékének kifizetési módjára vonatkozóan nincs a beszámításról – kompenzálásról – megállapodás, kizárólag az input anyagok átadásáról, illetve a végzett szolgáltatásokról készült számlák fizetési határidejét állapítják meg a termeltetési ciklus végéhez igazodva, úgy véleményünk szerint fel sem merülhet előlegszámla-kiállítási kötelezettség.

Szabadalom értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnénk kérni a következő kérdésben: egy vállalkozás az általa létrehozott szabadalmat értékesíteni kívánja. A szerződéstervezet szerint a szabadalom átruházásának ellenértékeként a vásárló vállalja, hogy 36 hónap időtartam alatt a részére a szabadalomhoz kapcsolódó termékekből származó bruttó árbevétel 4 százalékának megfelelő összegű royaltyt fizet az eladó részére. Az elszámolás negyedévente történik. A szabadalmi díj szerződésben meghatározott összege minimum 1 800 ezer USD, maximum 2 000 ezer USD. Kérdéseink ehhez kapcsolódóan a következők: a szerződés aláírásakor le kell-e számláznia egy összegben (+áfával) az eladónak a szabadalmi díjat? Számlázhat-e a cég az elszámolás alapján, negyedévente? Számlázhat-e esetleg negyedévente előlegszámlákkal és a 36 hónap leteltével állítaná ki a végszámlát? A szabadalom használatához szükséges termékekre a szerződésben meghatározzák a megvásárolandó minimummennyiséget. Beépítheti-e a termékek árába a szabadalmi díjat az eladó, így nem számlázná külön a szabadalmi díjat. Amennyiben a szerződés aláírásakor kellene egyösszegben leszámlázniuk a szabadalmi díjat, abban az esetben a cég a számla áfaösszegét, illetve a később esedékes társasági adót nem tudja megelőlegezni, mivel a partner 3 év alatt fogja neki ezt az összeget kifizetni. Esetleg, ha van olyan megoldás, amely most nem merült fel, nagyon szépen megköszönnénk az ilyen jellegű segítségüket is. Válaszukat előre is köszönjük.

Áfás számla kiállítása magánszemély részére Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyílászáró-vásárlásnál a szerződő fél én vagyok, a gyártás megkezdéséhez szükséges előleg átutalása a testvérem bankszámlájáról történt (közleményben fel lett tüntetve a nevem), a fizetendő végösszegről áfás számlát a férjem nevére szeretnék kérni. A cég elmondása szerint csak az előleget átutaló nevére tudnak kiállítani áfás számlát. Szeretnék érdeklődni, hogy ez valóban így van? Jelen esetben milyen megoldással lehetne a számlát a férjem nevére kiállítani? Előre is köszönöm a válaszát! Üdvözlettel: Ivett

Devizás ügyletek előlegéhez kapcsolódó árfolyam Kérdés

Tisztelt Szakértő! Belföldi vállalkozás szintén belföldi vállalkozásnak devizában állít ki előlegszámlát. Ekkor a forintosításkor figyelembe vett árfolyam a pénzügyi teljesítés napi árfolyamával egyezik meg (ez is szerepel az előlegszámán a teljesítés időpontjaként). Kérdésem az lenne, hogy a tényleges teljesítést követően az előleg visszavonása az eredeti árfolyamon, vagy a tényleges teljesítés napján érvényes árfolyamon történik? Ha technikailag a végszámlában csak egy árfolyam (tényleges teljesítés napi) adható meg, akkor az előlegvisszavonást külön számlával érdemes kiállítani? Válaszát előre is köszönöm!

Számlázási gyakorlat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Számlázási gyakorlatban kérném a tanácsukat. Egy autó-felépítményeket gyártó cégtől, ha megrendelnek egy autót, előlegszámlát állít ki az eladó. A munka elvégzésekor azonban a végszámlát a lízing cég felé állítják ki, és a lízingcég az előleggel csökkentett összeget utalja a cég részére. A lízingcég nem engedi a számlán mínusszal feltüntetni az előleg összegét. Szerződés alapján összevezetjük az összegeket. A megrendelő részére azonban csak egy előlegszámlát állítanak ki. Ő hogyan tudja ezt kivezetni? Mi lenne a megfelelő számlázási gyakorlat? (A lízingcég nem fogadja el csak a teljes összegről a számlát, és az előleggel csökkentett összeget utalja.) Segítségüket előre is köszönöm.

Előre utalás számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény értelmében előleg átvételekor nem kell számlát kiállítani, ha az előleget fizető magánszemély és az átutalt összeg nem éri el a 900 ezer forintot. Ez esetben nyugtát kellene kibocsátani? Ha mégis számlát bocsátanak ki, akkor arra a banki jóváírást követően mennyi idő áll rendelkezésre? Mi a helyes számlázási szabály az internetes honlapon leadott megrendelések esetén, ahol a vevő – jelen esetben magánszemély – a megrendelt termék teljes ellenértékét a megadott bankszámlára átutalja, de a termék tényleges átadására csak később kerül sor? Köszönettel.

Kapott előleg a befizető halála esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk vevői olykor előleget fizetnek be a megrendelt termékekre, amelyről előlegszámlát állítunk ki. Egyik őstermelő vevőnknek is készült előlegszámla, aki a számla kiállítása óta elhalálozott. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben hogyan, és kivel kell elszámolnunk a befizetett előleggel? Ha van olyan családtag, aki továbbvinné a gazdálkodást, kaphat-e végszámlát a saját nevére, amelyen figyelembe vesszük a befizetett előleget? Ez esetben kérnünk kell-e valamilyen nyilatkozatot vagy hivatalos dokumentumot arról, hogy ő folytatja tovább a tevékenységet? Köszönöm mielőbbi válaszát.

Előlegszámla áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfaalany cég vásárol tárgyi eszközt, melyet üzleti célra hasznosít a későbbiekben. Az eszköz 30 százalékát előlegként előlegszámla birtokában átutalta a szállító részére. Az eszközt 3 hónap múlva leszállították, az elszámolószámlát kiállították a szállításkor. Kérdés, hogy az előlegszámla áfája levonásba helyezhető az előlegszámla időpontjában az előlegszámla, a szerződés és a banki átutalás birtokában? Tisztelettel: Kiss Anita

Előre fizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy cég előadást szervez, és korábban, a jelentkezéssel egy időben a résztvevők kifizetik a részvételi díj teljes összegét, mi a helyes eljárás a számlázásnál? Előlegszámlát kell-e kiállítani a részvételi díj beérkezésekor? Vagy elég a tényleges teljesítés napján számlát kiállítani, "pénzügyi rendezést nem igényel" megjegyzést feltüntetve? Válaszát előre is köszönöm!

EU-n kívülről történő termékbeszerzés Kérdés

A vállalkozás EU-n kívülről szerez be terméket. Előleget fizet rá, erről nem kap számlát. Kell-e áfát felszámítani a vállalkozásnak a fizetett előleg után, illetve, ha kell, levonható-e az áfa előlegszámla hiányában?

Foglaló áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk épiíési ingatlant vásárolt. Szerződés szerint előleget és foglalót is fizet, azonban csak az előleg összegéről állitottak ki előlegszámlát. Véleményem szerint a foglalóról is szükséges áfát is tartalmazó számlát kiállitani, mely pénzügyi teljesítéskor ugyancsak levonható áfaként működik. Megteheti-e az eladó, hogy nem állít ki számlát a foglaló összegéről? Válaszát előre is köszönöm.

Különbözeti áfa előlege Kérdés

Tisztelt Adózóna! Cégünk használt autók forgalmazásával foglalkozik. Az értékesítésre a különbözeti áfa elszámolást választottuk. Vevőnk előleget fizetett az egyik használt autóra. Kérdésünk, hogy szükséges-e számlát kiállítani az előlegről, vagy csak a végső értékesítésről? Ha kell előlegszámla, azon milyen áfaértéket kell szerepeltetni?

Lízingügylet előleg sztornó Kérdés

Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi kérdésben szeretném a segítségét kérni. Ügyfelem 2014. novemberben gépeladásra kötött megállapodást. A szerződés szerint a vevő a gépet lízingbe adja a lízingbevevőnek. A lízingbevevő ugyanebben a hónapban előlegbekérő alapján elutalja az előleg összegét, amiről ügyfelem előlegszámlát állít ki neki. Decemberben született megállapodás értelmében ügyfelemnek le kell sztornóznia az előlegszámlát, a jóváírt összeget pedig elismeri a vevő által fizetendő vételár részeként, vagyis azt a lízingbevevő a vevőre engedményezi. A kérdésem az, hogy mivel a megállapodás decemberi, a sztornó számla teljesítése is legyen decemberi, vagy pedig az előlegszámla időpontjával legyen azonos? Illetve a vevő részére ki kell-e állítani előlegszámlát, és ha igen, akkor a jóváírás, vagy az engedményezés időpontjára? Válaszát előre is köszönöm.

Foglaló Kérdés

Tisztelt Szakértő! Gazdasági társaság nyillászáró-értékesitéssel foglalkozik. A megrendelő foglalót fizet, melyről áfás számlát adunk, ezt figyelembe vesszük a végszámlánál. Helyes-e az áfa felszámítása, valamint a vevő, ha áfaalany, ez alapján visszaigényelheti-e az áfát ? Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Szolárkezelő egyéni vállalkozó támogatása

Szipszer Tamás

adószakértő

Kapott támogatás katabevétel-e?

Szipszer Tamás

adószakértő

Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 július
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close