401 találat a(z) bérleti díj cimkére

Magánszemély bérleti díjának adóztatása kinek a feladata? Kérdés

Magánszemély részére bérleti díjat ítéltek meg, melyet végrehajtás útján teljesítettek. Annak okán, hogy a bírói végzés nem rendelkezett az szja levonásáról kérdésem, hogy az összeg adóztatását és az adóztatás jelentésének kinek kell eleget tennie? A bérleti díjról kinek kell a számlát bekérnie a magánszemélytől? A bírói ítélet erre nem tért ki. Kérdésem: a bérleti díjat hogyan adóztassa az a cég, ahol ez elszámolásra kerül? És hogyan jelentse a NAV felé ?

Bérleti díj – amortizáció elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelem évek óta kiszámlázza a lakásbérbeadását irodabérleti díjként a cég felé, azonban a lakás amortizációját (a vásárláskori érték 2 százalékát) eddig még egyszer sem érvényesítette. Kérdés, hogy az eddig leadott szja-bevallásait önrevízíózhatja-e visszamenőleg, s ha igen, akkor melyik évtől lehet még? Tisztelettel: Géczi Sándorné

Őstermelő, nyílt lízing Kérdés

Őstermelő nyílt végű lízing keretében traktort szerzett be 2017-ben. Kérdésem, hogy a havonta fizetendő tőkerész, tőkerész áfája tárgyi eszközként kerül nyílvántartásba és écs-zni fog vagy az egész bérleti díjnak minősül, s automatikusan költség lesz?

Kell-e számlát kiállítani? Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdés megválaszolásához kérem szíves segítségét. Társaságunk (kft.) magánszemélytől bérel próbatermet. Bérbeadónk természetes magánszemély, nem kért a bérbeadáshoz adószámot, és nem is jelentkezett be a NAV-hoz. Számviteli bizonylatot állít ki számunkra, amin feltünteti az adóazonosító számát. Elszámolhatjuk-e költségként ez alapján a számviteli bizonylat alapján a bérleti díjat, vagy számlát kellene ehhez kapnunk a bérbeadónktól? Számlát csak akkor tud kiállítani, ha van adószáma, de nem tudjuk meggyőzni, hogy kérjen adószámot, és számlát állítson ki nekünk. Minden hónapban bevalljuk és befizetjük a tőle levont szja-előleget. Köszönöm válaszát.

Cégautóadó-fizetési kötelezettség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy kft. magánszemély tulajdonában lévő autót használ cégben taxiként, de nem fizet bérleti díjat utána, akkor kinek kell megfizetni a cégautóadót, a magánszemélynek, vagy a cégnek? Az üzembentartó a cég, a tulajdonos a magánszemély. Előre is köszönöm a választ.

Mobilitási célú lakhatási támogatás az adómentes korláton túl Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő. A társaság lakást bérelne munkavállalójának, aki egyébként megfelel az adómentes mobilitási célú támogatás feltételeinek, ahol a bérleti díj magasabb, mint az adómentesen adható támogatás összege. Az adómentesen adható összeg feletti rész munkaviszonyból származó jövedelem lesz a munkavállalónál. A kérdésem, hogy mi lesz az adók és járulékok alapja? A bérleti díj adómentes támogatással csökkentett összege, vagy ezt még "bruttósítani" kell? Mi lesz az adók és járulékok alapja, ha a bérleti díj áfásan kerül számlázásra? Válaszát előre is köszönöm.

Költségtérítés bérleti díj fizetése nélkül Kérdés

Tisztelt Tanácsadó! Orvosi rendelő és gyógyszertár egy épületben működik, amely önkormányzati tulajdonban van, bérletidíj-fizetési kötelezettség nincs. A közüzemi mérőórák az orvosi rendelő nevén szerepelnek. Százalékosan meghatározott közüzemi költséget számláz a rendelő a gyógyszertár felé. Mi a szabályos számviteli elszámolás rendje, különös tekintettel az iparűzési adóra? A költségtérítés egyéb bevételnek vagy nettó árbevételnek minősül? A választ előre is köszönöm.

Bérelt jármű elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás az áfa szempontjából személygépkocsinak minősülő kisbuszt bérelne, hogy a dolgozók azzal tudjanak bejárni dolgozni egy másik településről. Levonható-e az áfa a bérleti díj után, illetve elszámolható-e költségként, vagy természetbeni juttatásként kell kezelni? Válaszát köszönöm!

Társasági adó – önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi probléma megoldásában kérném a segítségét: 2018 januárjában kiszámlázott a cég elmaradt bérleti díjat. A számla kelte 2018.01.31., teljesítés: 2017.01.30. Ez a díj 2016. évre vonatkozik, ugyanis a szerződés szerint a díjat utólag fizetik, évente egyszer, az időszakot követő 30 napon belül. A 2017. évi januári áfát önellenőrizni kell, de mi a helyzet a társasági adóval? Ha a számlát időben kibocsátják, akkor a 2016. évi bevallásban és beszámolóban szerepel, ezért azt is önellenőrizni kell? Vagy mivel 2017-ben számlázták, ebben az évben kell bevallani is és nem kell önellenőrzést benyújtani? Segítségüket előre is köszönöm!

Vadászati haszonbérbeadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Zrt. vadászterületet bérel a földtulajdonosi közösségtől, és ezért a haszonbérleti jogért a vadászati törvény 12. §-a alapján számla ellenében díjat fizet. A haszonbérleti szerződésben került megállapításra a hektárra vetített éves díj. A szerződés azonban nem tartalmazza, hogy nettó vagy bruttó összegű-e a megállapított összeg, a szerződésben csak az szerepel, hogy évente például 1000 forintot kell hektáronként fizetni. A Közösség szabályzatában az szerepel, hogy a Közösséget illeti meg a vadgazdálkodótól beszedett díj 10 százaléka. A fennmaradó 90 százalékot pedig földtulajdonosi képviselő kifizeti a földtulajdonosoknak. Van olyan Közösség, amely az áfatörvény alapján az ingatlan haszonbérbe adására nem választotta az áfát, így adómentes számlát nyújtott be a zrt. fele, méghozzá nem az 1000 Ft/ha/év, hanem annak a nettó összegéről, azaz 787 Ft/ha/év összegről, tehát ők a szerződésben szereplő összeget bruttónak tekintették. A Közösség működési szabályzata alapján viszont 900 Ft/ha/év díjat kellene kifizetni a magánszemély tagoknak, amelyet így a kiszámlázott összeg nem fedez. Van olyan Közösség, amely az áfatörvény 88. § (1) bekezdése alapján a bérbeadásra az áfaalanyiságot választotta, viszont az szerződésben megállapított összeget nettó összegnek tekintette, a felénk benyújtott számla végösszege 1 270 Ft/ha/év díjról szól. A kérdésem az lenne, hogy melyik Közösség járt el helyesen az adott esetben, azaz a szerződésben szereplő ár tekinthető-e nettó értéknek, áfát lehet-e rá felszámolni?

Halasztott bevétel – halasztott ráfordítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem, egy kft. szerződést köt a helyi önkormányzattal, miszerint kft. egy alvállalkozó segítségével, beruházás keretében egy konténer jellegű bérleményt hoz létre. A szerződés szerint a beruházás elkészülése után a tulajdonjog az önkormányzatra átszáll, cserébe 10 évig a kft.-nek nem kell bérleti díjat fizetnie ezen bérlemény használata után. A beruházás és a 10 év bérleti díja ugyanolyan összegű, 15 millió forint. Az alvállalkozó 15 millió forintos számlát állít ki, ezt a kft. kifizeti, majd az önkormányzat felé 15 millió forintról számlát állít ki, és ezáltal eladja részére. Viszont az önkormányzat nem fizeti, mivel a 10 év bérleti díja lesz az ellenérték. A szerződésben természetesen rögzítve van, hogy amennyiben idő előtt felmondja bármelyik fél a szerződést, akkor az önkormányzat a részarányos összeget megfizeti. Kérem segítségét a helyes könyvelési metódussal, hogyan kell helyesen könyvelnem ezen gazdasági eseményeket? Előre is köszönettel: Csaboda Melinda

Tisztelt Szakértő! Kérdés

Adott egy kft., aki egy irodát ad bérbe hosszú távra egy másik gazdasági társaságnaknak. A bérbevevő kft. felújítaná ezt az irodát, így a bérleti díjat nem fizetné egy bizonyos ideig. A bérbevevő nem mutatná ki a könyveiben ezt a felújítást, hanem kiszámlázná a bérbeadó felé. Az a kérdésem, hogy a számlát a felújítás végeztével állítja ki egy összegben áfával? A bérbeadó havonta kiállítja a bérleti díjról a számlát szintén áfásan, és így van lehetőség a tartozások összevezetésére? Mi lesz az áfával ebben az esetben? (Mindkét cég áfakörös.) Nincs pénzmozgás, amíg ki nem fut a felújítás költsége. Ezt szerződésben rögzíteni kell, hogy az felújítás összegéig a bérleti díj megfizetése alól mentesül? Válaszát előre is köszönöm! Kelemenné T. Henrietta

Telephelybérlés házastárstól Kérdés

Tisztelt Szakértó! Egyéni vállalkozás ingatlant szeretne bérelni. A vállalkozás a feleségé, az ingatlan a férj kizárólagos tulajdonában van. Van-e lehetőség a férj és a feleség vállalkozása között szerződéskötésre? Az egyéni vállalkozásban elszámolható-e költségként ez a bérleti díj? Azt tudom, hogy jogi személy hiányában önmagával a vállalkozó nem köthet bérleti szerződést, de ebben az esetben a férj lenne a bérbeadó. Válaszát köszönöm. Üdvözlettel: V.M.

Bérleti díjban elszámolt felújítási költség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft., amely egy magánszemélytől bérel ingatlant. A 2017. 07. 01-én aláírt – határozott időre, 2022. 07. 31-ig szóló – bérleti szerződésben ez áll: "A felek megállapodnak abban, hogy a bérlő – a felújítási és átalakítási munkálatokra tekintettel – bérleti díjat 2018.02.01-től fizet." "A bérlő az általa végzett átalakítási munkálatok ellenértékére semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. A bérlő a kiköltözéskor az általa beépített berendezések közül azt jogosult a bérleményből elvinni, amely a bérlemény állagsérelme nélkül elmozdítható" A beruházás/átalakítás értéke kb. 10 millió forint. A kiköltözéskor el nem vihető berendezés értéke kb. a fele enne. A bérleti díj pedig kb. 800 eFt/hó. Mi a helyes eljárás a fenti esetben? 1-es verzió: A bérleti díjat kiszámlázza a bérbeadó 2017.07.01-2018.01.31-e közötti időszakra a bérlőnek. A bérlő pedig kiszámlázza azt a felújítási munkát a bérbe adónak amit nem tud magával vinni a kiköltözéskor (pl. festés, csempézés, villanyszerelési munka). És ezt a két ügyletet egymással szemben akár kompenzálásként is összevezetik? 2-es verzió: A bérlő a bérelt ingatlanon végzett beruházást elszámolja az 1-es számlaosztályban, és terv szerinti értékcsökkenésként leírja 5 év alatt (2017. 07. 01.-2022. 07. 31.)? Továbbá figyelmen kívül hagyja, hogy nem kapott bérleti díjról számlát a 2017. 07. 01-2018. 01. 31. közötti időszakra. Válaszát előre is köszönöm.

Személyautó bérlése Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy kft. személyautót bérel. Visszaigényelheti-e 100 százalékban a bérleti díj áfáját? Közvetített szolgáltatásként kiszámlázza bérbeadó a biztosítási díjat és az esetleges bírságokat is (áfaval növelten). Ezek áfája visszaigényelhető-e? Kötelező-e menetlevelet vezetni a bérlet fennállásának időszaka alatt? Kell-e cégautóadót fizetnie?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Praxisjog elszámolása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Kapcsolt vállalkozás

Pölöskei Pálné

adószakértő

Támogatás magánszemélynek

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close