166 találat a(z) adomány cimkére

Támogatói adomány könyvelése és adóvonzata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bt. megbízási díj fejében a jogosultnak támogatói adományt szeretne fizetni az önkéntes nyugdíjpénztárához. Kérdésem, hogy ilyen jellegű kifizetésnek a bt. részéről milyen adóvonzata van, illetve hogyan könyveljük? A választ előre is köszönöm!

Az adománygyűjtésről, az adomány elszámolhatóságáról Cikk

A civil szervezeteknek közhasznú, cél szerinti tevékenységük ellátásához bevételi forrásra van szükségük. Bevételeik származhatnak alapcél szerinti tevékenységükből, végezhetnek vállalkozási tevékenységet – alapcél szerinti tevékenységük kiegészítéseként –, illetve adománygyűjtési programokban is részt vehetnek.

Ajándék vagy jövedelem? Kérdés

Egyéni vállalkozó működtet egy online újságot, az ő nevén van az újság üzemeltetésének engedélye. A lap nem termel nyereséget, szinte bevétele sincs. Ezért magánszemélyek támogatják a médium fennmaradását, részben úgy, hogy az egyik újságíró bankszámlájára kisebb-nagyobb összegeket utalnak adományként (átlagban havi 20 ezer forint gyűlik össze). Az említett újságíró nincs jogviszonyban az egyéni vállalkozóval, munkanélküli magánszemély. A kapott támogatás összegét – mely e magánszemély számlájára érkezik – milyen közteher (adó, illeték stb.) terheli? Mikor lehetne ajándéknak tekinteni és az után fizetni illetéket? A 150 ezer forint (illetékmentesség határa) ajándékozónként vagy ajándékozottakként értendő? Amennyiben jövedelemnek számít, akkor szja és eho terheli? Köszönöm válaszukat: Várnainé Mizsei Gabriella

Adománygyűjtés adózása II. Kérdés

Tisztelt Hunyadné Szűts Veronika! Köszönjük szépen a válaszát. A művészek a "hirdetésüket" a mi honlapunkon teszik közzé, ezért fogjuk leszámlázni nekik a jutalékot abból a pénzből, amit a támogatók a mi kft.-nk számlájára átutalnak. Csak még az nem világos teljesen, hogy ha az adományoknak több típusa/válaszható összege van, és esetleg a magasabb összeget utalja valaki azért, hogy letölthessen valamilyen anyagot a támogatásáért (ezt a letöltést is a mi honlapunkról tölti le), akkor ezt a plusz "kedvességet", amit kap a magasabb támogatásért, adhatjuk-e ingyenesen. Vagy ezt a szolgáltatást (mivel a mi honlapunkról tölti le) le kellene-e számláznunk nekünk, mint kft.-nek? Hiszen a pénz is hozzánk folyik be. Majd a jutalékunk levonása után természetesen továbbutaljuk a művésznek. Köszönjük szépen a segítséget!

Adománygyűjtés adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban szeretném a segítségét kérni. Cégünk szeretne létrehozni egy weboldalt, amit azért üzemeltetnénk, hogy művészeket, alapítványokat támogatni tudjanak a magánszemélyek, cégek. Az adományt gyűjtők adatait, ismertetőit ingyenesen feltehetnék a honlapunkra, de az adományként felajánlott összegek hozzánk folynának be. Ezzel havonta elszámolnánk úgy, hogy levonva a mi jutalékunkat, a többi összeget átutalnánk a művészeknek, alapítványoknak. Ezt az idegen pénzt, hogyan könyveljük le a saját cégünkbe? Mi lenne ennek a tételnek a szabályos kontírozása? A jutalékról gondolom mi kiállítjuk az áfás számlánkat és ennek az összegével csökkentjük a továbbutalandó összeget. Felmerült egy olyan kérdés is, hogy mi lenne a szabályos megoldása annak a tranzakciónak, ha például egy művész feltesz a honlapra például 3 kategóriát a támogatási lehetőségekről. 1000 Ft támogatás, 5000 Ft támogatás (de ezért már rámehet a művész honlapjára és letölthet valami kis rajz segédletet magának), 10.000 Ft támogatás (ezért már letölthet magának az adományozó egy kis könyvecskét). Ezeket hogyan kellene (ki kell-e) az adományozó felé számláznunk? Ha igen, akkor áfásan-e? Vagy van valamilyen megoldás arra, hogy ezt ne kelljen számláznunk? Nagyon szépen köszönjük a válaszát!

Szja-fizetési kötelezettség Kérdés

Ügyfelemnél egyházi személyként jelentettük be a lelkészt, aki pályázati pénzből javadalmazásban részesül a végzett munkáért. Vita merült fel az szja-fizetési kötelezettséget illetően. Kérdésem: kell-e szja-t fizetni egyházi személynek a javadalmazás után (aminek a forrása nem adomány, nem perselypénz)? Köszönettel várom válaszukat.

Amit a támogatások, adományok elszámolásáról tudni kell Cikk

Összefoglaltuk az adózók által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásoknak – ezen belül az adománynak minősülőknek – a nyújtónál és a kedvezményezettnél történő elszámolását, illetve a nyújtott támogatás társasági adókötelezettségnél történő kezelését.

Társasági adó – alapítvány III. Kérdés

Közhasznú alapítványnak, ha meg kell növelnie a társaságiadó-alapját a nem vállalkozási tevékenységhez kapott támogatás, juttatás értékével – abba mi tartozik bele? 1. A NAV által utalt 1% vállalkozóktól pályázat vagy egyedi döntés alapján kapott támogatás, amellyel el kellett számolni, vállalkozóktól kapott adomány, amivel nem kellett elszámolni, készpénz, magánszemélyektől kapott adomány (készpénz), vállalkozóktól természetben kapott adomány? Kérdésem, hogy minden beletartozik, vagy csak a támogatás? Köszönöm.

Egyesületnek adott adomány értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Művészeti tevékenységgel foglalkozó közhasznú egyesület tagja művészeti alkotást kíván adományként (ajándékként) az egyesület részére átadni. A művészeti alkotást a későbbiekben az egyesület értékesíteni szeretné, a befolyó összeget a működési költségek fedezetére kívánja fordítani. Kérdésem, hogy a művészeti alkotás bekerülési értékét hogyan kell meghatározni, értékesítéskor vállalkozási tevékenységnek kell-e minősíteni?

Adomány önkéntes nyugdíjpénztárba Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyugdíjasunk nem szüntette meg az önkéntes nyugdíjpénztári számláját. Éves keresete várhatóan meghaladja a kereshető maximumot (2017-ben 2295000 Ft-ot). Év végén adományként kaphat-e juttatást az önkéntes nyugdíjpénztári számlájára, illetve van-e ennek korlátja? Szakképzettséget igénylő munkakör esetén is a sima minimálbér 18-szorosa a kereshető éves összeg? Válaszát előre is köszönöm!

Önkéntes nyugdíjpénztár – támogatói adomány kft. tulajdonosának Kérdés

A kft. egy tagjának önkéntes nyugdíjpénztárba (önyp) támogatói adományt (adomány) adna. A tag semmilyen tevékenységet nem végez a kft.-ben, csak „simán” tulajdonos. Az önyp alapszabálya szerint a támogató adományt adhat az adományozóval tagsági jogviszonyban álló pénztártagok részére. Jól gondolom a kft.-nél az adott adomány könyvelését: nem minősül személyi jellegű egyéb kifizetésnek, hanem a tao-törvény 3. számú mellékletének 13. pontja alapján véglegesen átadott pénzeszköz? Az önyp nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a kft.-nél az adomány vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, és nem növeli az adóalapot? A pénztártag egyéni számláján jóváírt összeg 82 százaléka után 15 százalék szja-t és 22 százalék ehót fizet év végén az adóbevalláskor, míg ezen jóváírás után 20 százalék adó-visszatérítésre jogosult. Még egy kérdésem van: az önyp alapszabálya szerint a támogató adományt adhat például a felhalmozási időszakban lévő, a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott időtartamon belül elérő, illetve a támogató Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának nem minősülő tagoknak stb. Ha az adomány a tao-törvény szerint véglegesen átadott pénzeszköz, és az önyp kiadja a fentiek szerinti igazolást, akkor ha a magánszemély megfizeti az adomány utáni adókat, a kft. bármely magánszemélynek adhat adományt úgy, hogy az vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség, és nem növeli a tao-alapot? Akár a tulajdonosok hozzátartozóinak vagy egyéb magánszemélyeknek is, akik semmilyen jogviszonyban nem állnak a kft.-vel?

Társasági adó – alapítvány Kérdés

Egy közhasznú alapítvány 2016-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet. Egy ingatlant értékesített. A növelő csökkentő tételeken kívül van-e még más módosító tétel is? Összes bevétel 15% csökkentő? Kapott adományok növelő tételek? Hogyan történik ez a gyakorlatban? Köszönöm.

Közhasznú támogatás alapítónak? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nonprofit kft. a Tao törvény 7. § z) pontja szerinti adományt nyújt közhasznú besorolású alapítvány részére, közhasznú alapcél szerinti tevékenységéhez. A támogatott alapítvány a támogató nonprofit kft. többségi tulajdonosa, a vezető tisztségviselők személyében egyezőség nincs. Kérdések: A tulajdonosi státusz befolyásolja-e a adomány társasági adó szerinti megítélését, vagyis alkalmazható-e a 7. § z) pont szerinti adóalap-kedvezmény? Felmerülhet-e a gazdasági esemény szabálytalansága (például osztalékként való megítélése) vagy a társasági adóalap tekintetében a z) ponttól elérő minősítése?

Adomány a Vöröskeresztnek Kérdés

Egy pékség az este megmaradt árut átadja a Vöröskeresztnek (közhasznú). Erről mint szociális segélyezésről a Vöröskereszt igazolást állít ki. Úgy gondolom, az adóalapunkat nem csökkenthetjük ezzel az összeggel, mert a készletünk ennyivel kevesebb, és az igazolás birtokában nem kell megemelni az adóalapot (év közben nincs mennyiségi nyilvántartás a készletekről). Kérdés, hogy az adomány értékének 20 százalékával csökkenthetjük-e az adóalapunkat a Tao. törvény 7. § (1 ) bek. z) pontja szerint. Közhasznú szervezetnek adjuk, de a törvény a közhasznú tevékenység támogatásánál a Magyar Kármentő Alapot és a Nemzeti Kulturális Alapot emeli ki, a Vöröskeresztet nem. Minek minősül ez az adomány? Az igazoláson a támogatott cél: szociális segélyezés. Előre is köszönöm.

Egyesület jelképes összegű továbbszámlázasa Kérdés

Tisztelt Surányi Imréné! Köszönöm megtisztelő válaszát az alábbi url címet feltett kérdésemre (http://adozona.hu/kerdesek/2017_3_22_egyesulet_jelkepes_osszegu_tovabb_bee)További kérdésként merült fel számunkra, hogy ezen eszközök átadásának bizonylatolása milyen módon történik? A kapott eszközökről, ha társaság adományozza nekünk, akkor bizonyára számlát kell kiállítania a társaságnak felénk. Ha azonban magánszemélytől kapjuk, akkor milyen okmányt, szerződést kell készíteni? Illetve ha mi adjuk tovább a rászorulóknak, akkor minden esetben számlát kell adnunk, vagy egyéb módon történik a bizonylatolás? Segítségét még egyszer köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Biztosítás adóvonzata 2

Szipszer Tamás

adószakértő

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Tervezett kata szigorítás

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close