268 találat a(z) adóalap cimkére

Osztrák fióktelep Kérdés

Alapítvány ingatlanértékesítése után fizetendő társasági és helyi adó Cikk

Egy alapítvány – nem közhasznú és nem folytat vállalkozási tevékenységet – eladná ingatlanát, az értékesítés meghaladná a 10 milliós értékhatárt. Helyesen értelmezzük-e, hogy az ingatlan értékesítése után adóznia kellene? Van-e arra lehetőség, hogy ne fizessen taót, hanem az évek során a teljes összeget felhasználná? Helyi adó kötelezettsége keletkezik-e ebben az esetben? Hogyan történne a tao kiszámítása, ha például: 1000 egység ingatlanértékesítés, alapcél szerinti költségek 100 egység, alapcél szerinti bevétel 20 egység? Olvasói kérdésekre Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt.

Egyszemélyes kft. eladásából származó jövedelem adózása Kérdés

Végleges pénzeszközátadás Kérdés

Üzletrész értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi témában kérném segítséget. Egy magánszemély 2 másik taggal együtt 200-200-200 ezer forintos üzletrésszel kft. tulajdonosok. Az egyik tag 1 300 000 forintért eladja üzletrészét, így mindkét tag egyesével 300+300 ezer forinttal lesznek tulajdonosok. (Ugyebár 100 000 forintos üzletrészt vásároltak igy 650 000 forintért egyenként.) Majd 3000 millió forintra emelik a kft. törzstőkéjét az eredménytartalékból. 2019-ben ügyfelem (az egyik tag) névértéken 1,5 millió forintért eladja üzletrészét egy másik magánszemélynek. Kérdésem: jól gondolom-e, hogy ebben az esetben értékpapír-átruházásból származó jövedelme keletkezik, és az adó alapja az 1 200 000 Ft(az eredménytartalékból emelés miatt)? Ebben az esetben is van szocho-fizetési kötelezettsége a magánszemélynek persze a törvényben meghatározott összeghatár alapján (2019-ben 3 576 000)? Köszönöm

Őstermelő szocho, szja-bevallás Kérdés

Tételes költségelszámolású, nyugdíjas őstermelő 5 282 000 forint adóalappal rendelkezik. Ez után megfizeti a 15 százalék szja-t és szociális hozzájárulást is fizetnie kell. Ennek az őstermelőnek más nem önálló tevékenységből származó jövedelme is volt, 2 000 000 forint. Mennyi lesz a fizetendő szociális hozzájárulása, hogyan kell kitölteni az szja-bevallás 9. lapját?

Kiva adóalap kiszámítása 2019. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kivabevallás pénztár értékének tárgyévi csökkenése sor kitöltésének számításában szeretnék segítséget kérni. 2013. óta kiva adót választó cégről van szó. 2019. évi összes bevétel: 29 070 ezer forint, pénztár kimutatott értéke 2017. évi nyitómérleg adat: 9 364 ezer forint. 2018. évi zárómérleg pénztár összege: 2 713 ezer forint, 2019. évi zárómérleg pénztár összege: 1 632 ezer forint. Ezen adatok szerint milyen adat kerülhet a a nyomtatvány 9. sorába? Tisztelettel: Nagy Józsefné Glove Bt.

Munkahelyi étkezés elszámolása Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Ugyan a témában több cikk is megjelent, viszont egyikben sem találtam választ a következő kérdésre: munkavállaló munkahelyén elérhető meleg konyha (hotel, étterem), ahol napi 1 tányér ételt ingyenesen biztosít a munkáltató minden munkavállalója számára. Hogyan számolja el a munkáltató az ételt, ki kell számláznia, kell áfát fizetnie? Ha igen, milyen kulccsal és milyen összegben számlázza ki? Ha nem kell kiszámláznia, az étel önköltségét milyen jogcímen tudja elszámolni, reprezentációs költségként? Másik kérdés, hogy ez bérként adózik? Mi lesz az alapja az adónak? Milyen nyilvántartást köteles vezetni erről a társaság? Köszönettel:

Adóalap-korrekciók bejelentett részesedésnél Cikk

Hogyan hat a bejelentett értékvesztéshez kapcsolódó árfolyamnyereség, illetve -veszteség, továbbá az értékvesztés-leírás és -visszaírás az adóalapra? Példákkal segítünk a szabályok értelmezésében.

Kiva adóalap-csökkentő (tenyészállat) Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk 2020.01.01-től a kiva hatálya alá tartozik. Állattenyésztéssel foglalkozunk. A taós időszak alatt képződött elhatárolt veszteségünk. A vemhes üsző korosbítását tehénné beruházásként kezeljük Kérdésem a következő: A korosbítás összegéig az elhatárolt veszteséggel a személyi jellegű kifizetések terhére csökkenthetjük-e az adóalapot? Válaszát előre is köszönöm.

Csoportos társasági adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Köszönöm 2019.10.24-én csoportos társasági adó témakörben feltett kérdésemre adott válaszát! Elnézését kérem, ha félreérthető volt a megfogalmazásom, de nem az egyedi elhatárolt veszteséggel van gondom! A tao-törvény 6. § (12) alapján a csoportos tao-alany adóalapja az egyedileg megállapított nemnegatív adóalapok összessége, csökkentve a 17. § (15)–(18) szerint. E megfogalmazás nemnegatív egyedi adóalapnak tekinti a jövedelemminimum szerint meghatározott egyedi adóalapot is, melyet ezek alapján – az összes többi nemnegatív adóalappal együtt – csökkent a csoporttagok egyedi negatív adóalapjainak összege legfeljebb a nemnegatív adóalapok összegének 50 százalékáig. A korábbi példánál maradva „A” társaság egyedi adóalapja +1000, „B” társaságé -800 (nem választja a jövedelemminimumot), „C” társaság egyedi adóalapja jövedelemminimum választása mellett +100. Egyik társaságnak sincs korábbi időszaki elhatárolt vesztesége. Ha „C” nem lenne csoporttag, ennél alacsonyabb nem lehetne az adóalapja, adója +9 lenne. De ha csoporttag, akkor – egyedi adóalapra vonatkozó jövedelemminimum választása mellett – a „C”-re jutó adó +4,5. A kérdés tehát az, hogy helyes-e így a számítás, „C” jövedelemminimumra vonatkozó választása ellenére lehet-e alacsonyabb a csoportos tao szerinti, rá jutó felosztott adó a saját jövedelemminimuma szerinti adóalap 9 százalékánál. Köszönettel!

Mikrogazdálkodó – értékvesztés Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy társaság pénzforgalmi áfa elszámolási módot választott. A mikrogazdálkodókra vonatkozó szabályok szerint készíti a beszámolóját és vezeti könyveit. Egyik vevője nem fizetett 2017-ben, a tartozás összege 100 ezer forint alatti volt. Ezért 2018-ban 365 nap elteltét követően értékvesztés került elszámolásra, ami behajthatatlan követelésként került könyvelésre és nem emelte az adóalapot. Az ügyvezető ügyvédhez/behajtó céghez fordult és ennek hatására 2019-ben érkezett pár ezer forintos összeg, majd következő hónapban újabb kis összeg. A banki jóváírás közleményében az szerepel, hogy „perköltség”. Az alábbi kérdésekben kérném szíves válaszukat: – Helyesen történt-e 2018-ban a könyvekből való kivezetés, és helyes-e, hogy a ráfordításként elszámolt összeggel a vállalkozás nem emelte meg az adóalapját a 2018. évi tao-bevallásában? – Amennyiben a jóváírásnál a banki közlemény „perköltség”, illetve „költségek megtérítése”, akkor perköltség megtérítése esetén a beérkezett összeg után merül-e fel áfafizetési kötelezettsége a társaságnak? Az ügyvédi iroda, illetve végrehajtó cég az ügy elvállalásakor megbízási díjat számított fel, melyet a kérdésbéli társaság kifizetett, vélhetően ennek áthárításaként érkezik a jóváírás. A könyvekben már nem szerepel a tartozás összege és az érkező összeg nem is egyezik meg a múltbéli tartozással, így ellenérték kiegyenlítéseként a társaság véleménye szerint ez nem könyvelhető. A kérdés röviden: kell-e áfát fizetni a befolyt összeg után

Csoportos társasági adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Csoportos társasági adóban jövedelemminimum számítása, valamint évközi kalkuláció kapcsán kérem segítségét. 1. Adott három társaság, mindegyik ugyanazon tao-csoport tagja. "A" társaság egyedi adóalapja +1000 "B" társaság egyedi adóalapja -800, tényleges adóalap szerint adózik. "C" társaság egyedi tényleges adóalapja -200, de jövedelemminimum szerint adózik, a jövedelemminimum alapja +100. Egyik csoporttagnak sincs korábbi időszaki, egyedi elhatárolt vesztesége. A tao-csoport pozitív adóalapjainak összege +1100, negatív adóalapja -800? Illetve, ha a csoport negatív adóalapja a pozitív adóalapot annak 50%-áig csökkentheti, akkor a csoport adóalapja +550, adója +49,5, "C" társaságra jutó felosztott adó 4,5, tehát a csoport elhatárolt vesztesége a jövedelemminimumot választó csoporttag adóalapját is csökkentheti? Egyedi adóalap-megállapítás során az egyedi elhatárolt veszteség az egyedi jövedelemminimumot nem érinti. 2. Ha egy csoporttag közbenső beszámoló alapján osztalékelőlegről kíván dönteni, szükséges-e a teljes tao-csoportra elvégezni a társaságiadó-számítást? Köszönettel.

Műemléki ingatlanok adóalap-kedvezménye, II. rész. Vásárlás, önellenőrzés Cikk

Cikksorozatunk második részében a műemléki ingatlannal, a nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlannal, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlannal (a továbbiakban együtt: műemléki ingatlan) kapcsolatos beruházás, karbantartás, felújítás adóalap-kedvezményének gyakorlati alkalmazása során felmerülő egyes kérdéseket válaszolunk meg: vásárlás mint beruházás, több ütemű beruházás, önellenőrzés.

Műemléki ingatlanokhoz kapcsolódó adóalap-kedvezmény, I. rész Cikk

2017. január 1-jétől került be a társasági adó rendszerébe a műemléki, nyilvántartott műemléki értéknek minősülő és a helyi védelem alatt álló ingatlanok karbantartásához, fejlesztéséhez kapcsolódó adóalapcsökkentő tétel. Bár a kedvezményt feltehetően szűk adózói kör érvényesítheti, esetükben annál fontosabb, hogy a több háttérjogszabályt (számvitel, építésügy, műemlékvédelem) is érintő szabályozást pontosan alkalmazzák.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás?

Gombás Otilia

szakértő

J&J Center Kft.

Mezőgazdasági idényjellegű munka

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Elektromos kerékpár

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close