224 találat a(z) Lízing cimkére

Zárt végű pénzügyi lízing tartozásátvállalása Kérdés

A társaságtól az anyavállalat átvállalja a lízingbe vett eszközt a jelenlegi tartozással együtt. A lízingbe adó hozzájárult az átvállaláshoz. Az eredeti lízingszerződést 3 évre kötötték – az eszköz egy traktor –, az amortizációt évi 20%-ban határozta meg a társaság. (Az egyszerűség kedvéért kerekítve az adatok) A traktor bruttó értéke: 55 000 eFt Elszámolt amortizáció: 19 000 eFt A lízingcég küldött egy mínuszos számlát 17 000 eFt plusz áfáról. A rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek összege 21 000 eFt. Milyen könyvelési tételek szükségesek a lízing lezárásához?

Lakást ad el és vásárol is? Csok-ot igényelt? Így alakul az illeték alapja Cikk

Az egyik legismertebb és leggyakrabban alkalmazott illetékkedvezmény az úgynevezett cserét pótló vétel illetékszabálya, amelyet minden olyan magánszemély érvényesíthet, aki a lakásszerzésétől számított egy éven belül értékesíti másik lakástulajdonát. Mi a helyzet a lízinggel, beszámít-e a csok az illetékalapba? Összefoglaltuk.

Első lízingrészlet áfatartalmának elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő Úr! Társaságunk nyíltvégű lízing keretében személygépkocsit vásárol. Az első lízingdíj áfa levonásáról egymásnak ellentmondó információk, állásfoglalások találhatók. Véleményem szerint, mivel az első lízingdíj megfizetéséig a gépkocsit nem adják át (általában ez az egyik feltétele a lízingnek) így használatba sem lehet venni, ebből következően sem céges, sem magánhasználat nem történhet, ezért ennek a lízingdíjnak az áfatartalma nem vonható le, mert nincs semmilyen arányosítási lehetőség. Ugyanakkor sok helyen – elsősorban az autó kereskedésekben – állítják, hogy már az első lízingdíj (lízingrészlet) áfája is levonható egy előre rögzített, és a későbbiekben is alkalmazott céges és magánhasználati arány alapján. Álláspontom szerint ez az álláspont az előbbiek miatt nem helytálló, és a jövőbeni használat arányai sem rögzíthetők előre. Összefoglalva: álláspontom szerint személygépkocsi esetén az első lízingdíj (lízingrészlet) áfája nem vonható le, mivel sem céges, sem magánhasználat nem történt ennek megfizetéséig. Kérem szíves válaszát, illetve véleményét arról, hogy álláspontom helytálló vagy nem.

Lízing számvitele Kérdés

Üdvözletem! Nyílt és zárt végű pénzügyi lízing számviteli elszámolása érdekelne személygépkocsi és haszongépjármű esetében. Tudom, kicsit összetett a kérdés, de megköszönném, ha végre lenne egy összefoglaló a dolgot illetően. Köszönöm.

Jóváíró számla áfa-visszaigénylési időszaka Kérdés

Autókereskedőnél előfordul olyan értékesítés, hogy a vásárló megrendeli az autót, melyre előleget fizet. Az előleg pénzügyi teljesítéskor elkészült előlegszámlában áthárított áfa bevallásra és befizetésre kerül. Majd az eszközt később lízingelni szeretné a vásárló egy lízingcégtől. Ebben az esetben, az autókereskedő a megrendelt autót értékesíti a lízingcégnek, a teljes vételárról számlát állít ki a lízingcég felé, melyben a gép eladási árának teljes áfája áthárításra, bevallásra és megfizetésre kerül. Ezzel egy időben készül egy háromoldalú megállapodás a vásárló, a kereskedő és a lízingcég között arról, hogy a kereskedőnek fizetett előleget elismerik lízingtörlesztésnek a lízingcég felé. Ezt a megállapodást mind a három szereplő aláírja. Ezzel egy időben a kereskedő a korábbi előlegbefizetésről készült számlát jóváírja a vásárlónak, de nem utalja vissza az előleg összegét, hanem a lízingcégtől várt összegbe beszámítja. A fenti helyzettel az a kérdésem, hogy az előleget jóváíró számlán szereplő áfaösszeget melyik áfaelszámolási időszakban lehet a fizetendő áfa csökkentéseként elszámolni, bevallani? Elég-e a háromoldalú megállapodás aláírásának keltét figyelembe venni – melyet mindhárom fél aláír –, és az aláírás keltének áfaidőszakában levonni a fizetendő áfa összegéből az előleg-jóváíró számla ÁFA áfaösszegét (jóváíró számla kelte megegyezik a háromoldalú megállapodás keltével)? Válaszukat köszönöm!

Őstermelő - lizing elszámolása 2. Kérdés

Köszönöm válaszát. Zárt végű pénzügyi lízingszerződésről van szó. Még az lenne a kérdésem, hogy az értékcsökkenési leírást akkor kezdhetem, ha a tulajdonomban kerülnek a gépek (letelik a hitel), ez 2019. 06. hó, vagy az üzembehelyezéskor 2014-ben? Azóta használom a gépeket. Jelenleg minden évben tárolási nyilatkozatot kell küldeni a lízing cégnek. Őstermelőként 40 százalékos költségátalányt alkalmazok. Az értékcsökkenési leírást ezen felül számolhatom el költségnek a többi számlával igazolt költségeimmel együtt, vagy a 40 százalékos költségátalány már ezt tartalmazza? Családi gazdálkodónál hogyan számolhatók el a fent leírtak? Családi gazdálkodó őstermelő vagyok. Köszönöm

Őstermelő – lízing elszámolása Kérdés

Családi gazdaságunk gépek vásárlására lízing (2,5%-os) formátumú hitelt vett fel. Kérdésem, hogy mint őstermelő az évenkénti visszafizetéseimet elszámolhatom-e az éves költségeim között? Tételes költségelszámolást alkalmazok az adóbevallásomnál, igénybe veszem a 40%-os kistermelői költségátalányt. Amortizációt nem számolok a vásárolt gépekre. Nem vagyok áfára bejelentkezve, kompenzációs támogatással értékesítem a terményeimet.

Háziorvos személygépkocsi-vásárlása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Háziorvos egyéni vállalkozónak már van egy cégben lévő, régi, cégautója, nullás nettó értéken. Szeretne új személygépkocsit vásárolni, lízingelni. Több kérdés lenne: vásárolhat-e második személygépkocsit, vagy előbb el kell adnia a korábbit? Az újnál milyen lízinget válasszon, melyik előnyösebb számára? Értékcsökkenést számolhat-e el, és mennyit? Ha lehet két gépkocsija, két autóra kell cégautóadót fizetni? Egyáltalán mire ügyeljünk a második autó megvásárlásánál? Várom mielőbbi válaszát, mert még az idén szeretné a beszerzést.

Záródó kiskapuk és könnyítések az illetéktörvény módosításában Cikk

A kormány által beterjesztett adócsomag több javaslatot tartalmaz az adminisztráció csökkentése érdekében, valamint bezár néhány kiskaput a törvények által biztosított jogokkal visszaélők előtt. Ezek a törekvések megmutatkoznak az illetéktörvény módosításában is.

Lízingszerződés Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő a kérdésem. „A” cég előlegek kifizetése után, nyílt végű lízinggel gépjárműveket vásárolt. Cégcsoporton belüli struktúra változása miatt eladja/átadja eszközeit/lízingkötelezettségeit „B” cégnek. A kötelezettség értéke 4 millió forint. Ehhez kapcsolódó tárgyi eszközeinek nettó értéke 6 millió forint. A lízingkötelezettséget a bank átvezette „A” cégről „B” cégre. Jól gondoljuk-e, hogy a kivezetések eredményvonzatát (2 millió forint veszteség), mint a megfizetett előleg jogát adjuk el „B” cégnek? Ez a vevőkijelölési jog az alapja az áfás számlázásnak, azaz a 2 millió forint különbözet kiszámlázásával lesz „A” cég eredménysemleges, „B” cégnél pedig az eszköz értékét képezi a kiszámlázott tétel és az átkerült lízingkötelezettség értéke.

Vételi jog kezelése az áfa rendszerében Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás nyílt végű pénzügyi lízingbe vett eszközt. A lízingszerződés lejártával nem kíván élni vételi jogával, azt ingyenesen kapcsolt vállalkozására engedményezi. Az ügylet tehát alapesetben nem tartozik az áfa hatálya alá, hiszen nincs ellenérték. Viszont ők nem független feleknek minősülnek (259. § 13.), és a vételi jog engedményesét mint szolgáltatás igénybe vevőjét nem illeti meg teljes egészében levonási jog. Ilyen esetben a szolgáltatás adóalapját a szokásos piaci ár (255. §) alapján kell meghatározni. Kérdésem arra vonatkozik, hogyan, milyen szempontok alapján lehet meghatározni ilyen speciális esetben a vételi jog piaci értékét? Hogyan alkalmazható az áfatörvény 255. § (1) bekezdése? Ha esetleg nem alkalmazható, akkor a 255. § (2) b) alapján kell a piaci értéket meghatározni? Helyes lehet-e az a feltételezésem, hogy ez utóbbi esetben az áfatörvény szerinti piaci érték nulla lesz, annak okán, hogy a vételi jogról való lemondással semmilyen költség nem merült fel a lízingbevevő (jelen esetben szolgáltatás nyújtó) oldalán? Válaszát előre is köszönöm!

Kell-e útnyilvántartás? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban a kérdésben kérem az állásfoglalását, hogy kell-e útnyilvántartást vezetni a cég tulajdonában álló személygépkocsi használatáról a céges és magánutak megkülönböztetése miatt, ha a gépkocsi nem lízingelt, és a cégautóadót megfizetik utána? Van-e ehhez kapcsolódóan egyéb adónemben fizetési kötelezettsége (különös tekintettel az áfatörvény 14. §-ára)?

Egyéni vállalkozó – személygépkocsi-lízing Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egyéni vállalkozó személygépkocsit lízingel zárt végű lízing keretében. Az első lízingdíj a gépkocsi árának mintegy 30%-a. A kérdésünk az, hogy az egyéni vállalkozó elszámolhatja-e költségként a lízingdíjat, a tőkerészt és a fizetendő kamatot is a törlesztőrészletek alapján? Az első nagyobb díjrészlet is költségnek minősül? Az autót nem bérbeadásra és nem személyszállításra használná, de szükséges a munkavégzéshez. Értesülésünk szerint ilyenkor a bevétel 1%-áig minden évben jogosult elszámolni a lízingdíjat. Helyes az értesülés? Köszönettel.

Hitelbiztosítéki nyilvántartás díjának továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Pénzügyi lízingbeadással foglalkozó cég szeretné a hitelbiztosítéki nyilvántartás díját továbbterhelni a lízingbevevőre. Kérem, segítsen értelmezni, hogy a NAV "A lízing áfa-rendszerbeli kezelése 2008. január 1-jétől" című tájékoztatója alapján ezt áfásan vagy áfamentesen teheti meg? Köszönettel: Kiss Mónika

Erre használják a lízinget a cégek Cikk

Bár a vállalkozások elsősorban a hiteltermékekre gondolnak, ha forrásra/finanszírozásra van szükségük, valójában számos esetben lízingkonstrukciókat alkalmaznak – derül ki a Magyar Lízingszövetség megrendelésére készült GfK-kutatásból. A 300 millió forintnál nagyobb árbevételű cégek 30 százalékának van lízingszerződése, az alacsonyabb árbevételű cégeknél ez alacsonyabb, de a lízingszövetség szerint növekedhet az arány a jövőben.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Csed/gyed ellátási alap

Széles Imre

tb-szakértő

Szolgálati nyugdíj melletti munkavégzés

Széles Imre

tb-szakértő

Új kata választása

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs