196 találat a(z) üzletrész cimkére

Üzletrész eladásának adózása Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az általam vezetett kft.-ben tulajdonosváltás történt 2017-ben. Szeretném tudni, hogy az eladó magánszemély tulajdonosnak és a vevő magánszemély tulajdonosnak hogyan kell feltüntetnie és bevallania ezt a személyi jövedelemadó bevallásánál? Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel: Havasi Márta

Ingatlanértékesítés társaságban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben várnám szíves állásfoglalását: Egy egyszemélyes kft. nagyértékű ingatlannal rendelkezik. A tag eladja üzletrészét egy belföldi magánszemélynek névértéken, 3 millió forintért. A kft. korábbi tagja belföldi illetőségű magánszemély, ugyanúgy, mint a vásárló tag, egy napig sem bírtak külföldi illetőséggel. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben van-e bármilyen bejelentési kötelezettségem a NAV felé akár változásbejelentő leadásának tekintetében, vagy akár illetékkivetéshez történő adatszolgáltatáshoz vagy társaságiadó-fizetési kötelezettség megállapításához? Keletkezik-e adó- vagy illetékfizetési kötelezettség bármilyen tekintetben bármelyik szereplőnél? Második kérdésem hasonló: ha egy nagy eszközértékű társaság belföldi magánszemély tagja eladja üzletrészét egy másik hasonló magánszemélynek úgy, hogy az üzletrész eladásáért nem kér többet, mint az üzletrész névértéke, keletkezik-e bármilyen adófizetési kötelezettsége akár a régi, akár az új tagnak, akár a társaságnak? Azzal tisztában vagyok, hogy a tagok személyében történt változásról változásbejelentőt kell küldenem a NAV-nak – ez minden esetben így van, mikor olyan változás történik a társasági szerződésben/alapító okiratban mely a tagok személyének változását illeti. Válaszát előre köszönöm.

Üzletrész-ajándékozás egyeneságbeli rokonnak Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. üzletrészét szeretné szülő a gyerekének ajándékozni. Az ajándékozás során ajándékozási illeték nem merül fel (?!), de van-e adóvonzata az ajándékozásnak, ha az ajándékozott üzletrész névértékét meghaladja a megszerzett üzletrész piaci értéke? Köszönöm.

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

A férj 50 százalékos tulajdonában lévő cég (25%-os) üzletrészt vásárol a feleség (tulajdoni részesedése: 25%) résztulajdonában lévő társaságban. Kapcsoltnak minősül a két cég? Vagy a kapcsoltság már azáltal is megvalósul, hogy az egyik üzletrészt vásárol a másikban? Köszönöm, ha válaszolnak, üdvözlettel: CsK

Üzletrészeladás részletfizetésssel Kérdés

Amennyiben egy kft. magánszemély tulajdonosa üzletrészét eladja másik magánszemélynek több évi részletfizetéssel, mikor kell adót fizetni az eladónak? Az átruházáskor vagy amikor megkapja a részleteket?

Magánszemély üzletrész-értékesítésének adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2018 februárjában "A" Kft. magánszemély tulajdonosa értékesíti "B" Kft. részére üzletrészét. (A "B" Kft. lesz az "A" Kft. egyedüli tulajdonosa.) A magánszemély törzsbetétje 3 500 000 forint. A vételár 25 400 000 forint lesz. Kérdésem az lenne, hogy a magánszemélynek a 25 400 000-3 500 000=2 900 000 forint után keletkezik 15 százalék szja- és 14 százalék ehofizetési kötelezettsége? Ha ez így helyes, akkor 21 900 000 forintot külön adózó jövedelemként részesedés-átruházás 15 százalék adóval kell számfejtenem? A 3 500 000 forint törzsbetét kifizetése milyen jogcímen történjen? Bognárné

Üzletrész értékesítése Kérdés

Egy egyszemélyes, 30 millió forint jegyzett tőkéjű kft. kiválással átalakult. A kiválási vagyontervezetben a tulajdonos megosztotta a két cég között a jegyzett tőkét, könyvszerinti értéken: 30% változatlanul tovább működő kft. 70%-ban új kft. A 30 millió forint jegyzett tőkéjű kft. 100 százalékos tulajdonrészének megszerzésére a tulajdonos a múltban szerződésekkel igazolhatóan mindösszesen 47 millió forintot fizetett. A végleges vagyonmérlegben a kiválást követően mindkét cég 3 millió forint jegyzett tőkével lett bejegyezve, A jegyzett tőke 3 millió forint feletti része tartalékba került, illetve eredménytartalékban maradt az új kft.-ben, illetve a változatlanul tovább működő kft.-ben. Kérdések: Amennyiben a tulajdonos a változatlanul továbbműködő kft.-t értékesíti 15 millió millió forintért, keletkezik-e szja kötelezettsége? A kiválási vagyontervezetben meghatározott jegyzett tőke elosztási arányát kell figyelembe venni a beszerzési érték arányosításánál? A jövedelem utáni adót mikor kell befizetni, magánszemély vásárló esetén?

Kamatjövedelem adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély eladja 100 százalékos üzletrészét egy tőle teljesen független vállalkozásnak. Az ügyletből jelentős árfolyam-nyeresége keletkezik a magánszemélynek. Ennek megállapítása után a kifizető vevő vállalkozás levonja a magánszemélytől az szja-t és nyilatkoztatja a magánszemélyt az eho-értékhatárról is. Az üzletrész vételárának kifizetése a kifizető hibájából megkésve történik az eladó részére, ezért a kifizetőnek a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetnie az eladó magánszemélynek. Kérdés: a "kamattranzakciót" a felek közötti eredeti ügyletként (üzletrészeladás szerinti adózással) kell kezelni (tehát 15 százalék szja+14 százalék eho), vagy egyéb jövedelemként (szja+kifizetői 22 százalék ehóval)?

Üzletrész-átruházás taovonzata Kérdés

Tisztelt Cím! Cégünknek 20 százalékos üzletrésze volt egy másik kft.-ben (nem volt bejelentett részesedés). Tekintve, hogy soha nem kaptunk belőle osztalékot, még a kötelező törzstőkeemelés előtt úgy döntöttünk, hogy megszabadulunk tőle. 100 ezer forint volt a tartós részesedés könyv szerinti értéke. A piaci értéke nem számottevő. 10 ezer forint névleges összegért adtuk vissza a kft.-nek. Olvasatom szerint ennek a tranzakciónak nincsen adóalap övelési kötelezettsége. Árfolyam-veszteségként könyveltem le a 90 ezer forint különbözetet. Jól értelmeztem a jogszabályokat? Tényleg elismert költségnek ismeri el az állam, és nem kell növelnem ezzel az összeggel a tao-ban az adóalapot? Mert ha 0 forintért adtam volna át, adóalapnövelő lenne, igaz? Várom szíves válaszukat.

Saját üzletrész értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésekre szeretnék választ kapni. Egy kft. a könyv szerinti értéken nyilvántartott 5 millió 200 ezer forint saját üzletrészét 2017.12.29-én eladja 30. millió forintért egy magánszemélynek, pénzmozgás – két részletben – 2018-ban lesz. A szerződést az ügyvéd elkészítette, de a cégbírósághoz csak 2018 januárjában kerül benyújtásra. Ebben az esetben az árfolyamnyereséget 2017. évre (szerződés dátuma) vagy 2018. évre (cégbírósági benyújtás) kell elszámolni? Befolyásolja-e az évek közti elszámolást, hogy a pénzügyi teljesítésre a mérlegkészítés előtt vagy a mérlegkészítés után kerül sor? Mi történik akkor, ha a vételárat csak részben vagy egyáltalán nem egyenlítik ki? Ha az érintett felek egymástól függetlenek, az ügylet igényel-e adóalap-módosítást? Ha a vásárló a kft. egyik tulajdonosa, és az ár a piaci érték felett van, akkor milyen adóalap-módosítást kell elszámolni?

Üzletrészeladás (árfolyamnyereség vs egyéb jövedelem) Kérdés

Surányi Imréné alábbi cikkével kapcsolatban: http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Egyeb_jovedelemnek_vagy_arfolyamnyeresegnek_LKUOV3#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly&utm_content=201610_adozonauser Nem értek egyet azzal, hogy a szokásos piaci árat ebben az esetben vizsgálni kellene. Az szja törvény 67. § (1) "az értékpapír átruházása ellenében megszerzett bevétel"-ről beszél, a bevétel fogalmát pedig az Szja 4. § (2) adja meg. Semmi nem utal a jogszabályban véleményem szerint arra, hogy a szóban forgó esetben vizsgálni kellene az üzletrész piaci értékét, és annak megfelelően megosztani és külön adóztatni a nyereség egy részét. A megszerzés és járulékos költségek meghatározásával egyetértek. Kérdésem, hogy a cikkben bemutatott vélemény NAV-os gyakorlat is? Köszönöm

Jövedelem minősítése Kérdés

Szeretném megtudni szakmai véleményüket az alábbiakról: Egy magánszemély egy kft.-ben kisebbségi (1 százalékos részarányt biztosító) üzletrészt tulajdonolt, melynek eladására kerül most sor, a teljes cég eladásával egyidejűleg. A céget egy céges befektető veszi meg az összes (5) tulajdonostól. Az adásvétel során az egyes üzletrészek külön tárgyalási eljárásban cserélnek gazdát, azzal, hogy a kérdéses magánszemély a cég egész vételárához viszonyítottan nemcsak a rá eső 1 százalékos részt, hanem ennek többszörösét tudta kialkudni az ártárgyalások során. Miként fog adózni a szóbanforgó magánszemély ilyen tárgyú jövedelme? Egyéb jövedelemként vagy pedig árfolyamnyereségként?

Üzletrész vásárlás illetéke Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben szeretnék segítséget kérni. "Eladó Kft." – mely ingatlantulajdonnal rendelkezik és főtevékenysége a bérbeadás – eladja "X" magánszemély részére a cég 50 százalékát, "Vevő Kft." részére pedig 30 százalékát. A Vevő Kft. "X" magánszemély 100 százalékos tulajdona. Kérdésem, hogy ez esetben a közvetlen és közvetett részesedés összeadódik-e, és a 75 százalékot meghaladó részesedés miatt "X" magánszemélynek illetékfizetési kötelezettsége keletkezik? Válaszát előre is köszönöm!

Üzletrész ajándékozása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben kérném a segitségét. Adott egy ingatlannal rendelkezö kft., a jegyzett tőke 6 millió forint, a saját tőke 64 millió forint. Egy házaspár a tulajdonos, és az üzletrészüket szeretnék elajándékozni a gyereküknek 100 százalékban. A kérdésem: illeték az nincs, de szja és eho keletkezik-e a szülőknél a saját tőke/jegyzett tőke különbözetére? A gyereknél pedig ha kiveszi a cégből a piaci értéken 100 millió forintos ingatlant, aminek a könyv szerinti értéke 60 millió forint, akkor mi után adózik? Köszönöm.

Üzletrész adásvétel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-nek (3 millió forint törzstőkével) az egyik tagja eladja az üzletrészének egy részét. Az eladott üzletrész névértéke 100 ezer forint. A vevő ezért az üzletrészért 100 ezer forintot fizet. Úgy gondolom, hogy az eladónak így nem keletkezik jövedelme az adásvétel során. De nem tudom, hogy a vevőnél is ugyanez a helyzet? A kft. saját tőkéje 120 millió forint. Ha az Szja törvény 3.§ (9) pontjában leírtakat veszem alapul, akkor a 100 ezer forint üzletrész szokásos piaci ára 4 millió forint lenne, de a vevő nem ennyit fizet érte, vagyis a törvény szerint egyéb jövedelme keletkezett (Szja törvény 28. § (7) b))? Az adás-vételi szerződésnek viszont van egy pontja, ami az alábbiakat tartalmazza: „A szerződő felek kijelentik, hogy az üzletrész vételárát a társaság vagyonának, illetve tevékenységének ismeretében határozták meg, melyet a felek reálisnak fogadnak el.” Ebben az esetben is kell egyéb jövedelem címén adóznia a vevőnek? Válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Vásárlási utalvány számlázása

Nagy Norbert

adószakértő

Heti pihenőidő

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs