49 találat a(z) örökös cimkére

19SZJA bevallásnál bevétel-e Kérdés

Ingatlanértékesítés aányosítása szja-ban II. Kérdés

Először is nagyon szépen köszönöm igen gyors válaszát! Élve a felkínált lehetőséggel, igényelném a számítás levezetését, ennek érdekében az alábbi adatokat adom meg: 2015.évi hagyaték: lakás 1/4 rész öröklése: 1. örökös 2/24 részben 2. örökös 2/24 részben 3. örökös 2/24 részben vagyon-értékmegh: 2.250.000 Ft közjegyzői dij: 72.000 Ft 2018.évi hagyaték: 12/24 rész öröklése: 2.örökös 3/24 részben 3. örökös 3/24 részben 4. örökös 6/24 részben vagyon-értékmeghatározás:9.880.000 Ft temetési költség: 167.267.-Ft - közösen viselték 2019.évi lakás értékesítése: 23.700.000 Ft értékben adásvételi szerződés alapján jutó rész: 1. örökös 1.975.000 2. örökös 4.937.500 3. örökös 4.937.500 4. örökös 11.850.000 Előre is köszönöm segítségét.! További jó egészséget kívánok! Tisztelettel

Elhunyt egyéni vállalkozó adója, tevékenységének folytatása Cikk

Ha a magánszemély meghal, a végleges adójának megállapítása – akkor is, ha egyéni vállalkozó volt – az adóhatóság feladatkörébe tartozik. Ilyen esetben az adóhatóság soron kívül állapítja meg az elhunyt végleges adóját, mely történhet hivatali eljárás keretében, de a túlélő házastárs vagy más örökös is kezdeményezheti azt az illetékes adóhatóságnál. Az adózással összefüggő kötelezettségek mindig az adózót terhelik, ezért az elhunyt helyett nem nyújthat be a hozzátartozója adóbevallást.

Kft.-tag halála esetén a könyvelő feladata Kérdés

T. Szakértő! Egyszemélyes kft.-tag elhunyt, a cég végelszámolás alatt volt. Azt szeretném kérdezni, hogy ilyenkor a könyvelőnek milyen feladata van, az örökösöket nem ismeri. Kell-e valamit a NAV felé beadni, illetve bejelenteni? Előre is köszönöm a válaszát.

Így élheti túl a vállalkozás a tulajdonos halálát Cikk

Magyarországon a vállalkozások több mint kétharmada családi tulajdonban van, a munkavállalók felét ők foglalkoztatják, mégsem jellemző rájuk a jövőtervezés. Ha meghal a cégalapító – vagy betegség, baleset miatt cselekvőképtelen lesz – az egyenlő a vállalkozás halálával, a munkavállalók elbocsátásával. A hagyatéki eljárás legalább 6–12 hónapra meggátolja a cég életét, ezt az időt pedig egy cég sem éli túl tulajdonos vagy ügyvezető nélkül. Nem ritka, hogy ezen idő alatt megjelennek az üzleti keselyűk, a NAV, és a hitelező bankok is felmondják a szerződést.

Szja-bevallás, áfa elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása örökösként Kérdés

Tisztelt Bartha László! Korábbi válasza alapján szeretném megkérdezi, hogy az elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységének haláláig terjedő bevétele és kiadása vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén hogyan történik. "A végleges adót a magánszemély valamennyi szja-köteles jövedelme alapján állapítja meg, tehát nemcsak a vállalkozói kivét után." Vagy "Ez azt jelenti, hogy a vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint kell a tevékenységet folytatónak a jövedelmet levezetni, a bevételnek és a költségeknek része az az összeg, amely az örökhagyó haláláig érkezett, vagy merült fel." Akkor a NAV is megállapítja a vállalkozói jövedelem szerinti adót, és a tevékenység örököskénti folytatójának is fel kell tünteti az elhunyt időszakának bevételeit és kiadásait és ez alapján adót fizetni a már saját nevén elért bevétellel és kiadással együtt? Áfa szempontjából a beérkező bevétel az elhunyt adóbevallásába tartozik bele, akkor is ha a halála után érkezik be. A kiadás esetén pedig halál napjáig teljesítési idejű számla tartozik az elhunythoz a később időpontú az örököshöz. Köszönöm szépen.

Elhunyt egyéni vállalkozó áfabevallása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Volt egy egyéni vállalkozó, aki elhunyt 2018 októberében, a tevékenységét a lánya folytatta örökösként. Az elhunyt egyéni vállalkozó éves áfabevalló volt, így az örökös is az lett. A kérdésem az, hogy az éves áfát úgy kell-e megállapítanom, hogy a teljes évet veszem figyelembe, vagy csak az örökös által folytatott időszakot veszem alapul? Segítségüket előre is köszönöm.

Elhunyt munkavállaló bennmaradt szabadságnapjai Kérdés

Tisztelt Szakértő! A munkavállaló 2018. 04. 16-ától táppénzen volt, majd 2019. 02. 17-én elhalálozott., ezzel a munkaviszonya megszüntnek tekinthető. A cégnek a 2017-re és a 2018-ra járó szabadságmegváltást ebben az esetben is ki kell fizetni az örökösnek? A másik kérdésem, hogy a temetéshez a cég jelentős összeggel, mintegy 60 százalékban szeretne hozzájárulni, ez adózás szempontjából mit jelent a cégnek? Válaszát előre is köszönöm.

Termőföld haszonbérbe adása: adózik-e az örökös a kapott díj után? Cikk

Magánszemély haszonbérleti szerződést kötött 2018-ban, és később elhunyt. Az örökösök kapják meg az idei haszonbérleti díjat, és folytatják tovább a bérbeadást. Az szja-törvény szerinti adómentességi feltételek az örökhagyó szerződésében fennálltak. Kérdés, hogy az örökösök "érvényesíthetik"-e az adómentességet? Vagy az örökhagyó halálával megszűnik 5 éven belül a szerződés, és így adókötelessé válik az örökösök haszonbérbe adásból származó jövedelme? – kérdezte olvasónk. Lepsényi Mária adószakértő válaszolt.

Termőföld haszonbérbeadása örökösök esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz. Magánszemély, aki haszonbérleti szerződést kötött 2018-ban, idén elhunyt. Az örökösök kapják meg az idei haszonbérleti díjat, és folytatják tovább a bérbeadást. Az szja-törvény szerinti adómentességi feltételek az örökhagyó szerződésében fennálltak. Kérdés, hogy az örökösök "érvényesíthetik"-e az adómentességet? Vagy az örökhagyó halálával megszűnik 5 éven belül a szerződés, és így adókötelessé válik az örökösök haszonbérbe adásból származó jövedelme? Válaszukat előre is köszönöm. Üdv.: Kiss András

Kölcsön sorsa a kölcsönadó elhalálozása után Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft. könyveiben nagy értékű kölcsönt tartanak nyilván az alapító tag édesanyjától, aki időközben elhalálozott. A kölcsön összege nem szerepelt a hagyatéki leltárban, a hagyatéki végzés nem rendelkezett róla. Kérdésem: milyen módon, milyen dokumentumok alapján, milyen adóterhekkel lehet a könyvekből kivezetni a jelenleg még nyilvántartott kölcsöntartozást? Az örökösök akár igényt tarthatnak-e a pénzösszegre, ha már lezárult a hagyatéki eljárás? Köszönöm válaszukat.

Hagyaték kifizetési határideje Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Egy bt. kültagja elhunyt. Az örökösök (mindhárman a bt. bel- és kültagjai) pénzben kérik a társaságtól a hagyatéki eljárás során megállapított örökség megváltását, kifizetését. A kérdés, hogy mennyi időn belül jogszerű a kifizetés? Van határideje? A hagyatéki eljárás a halál bekövetkezte után 4 hónappal volt. Azt tudjuk, hogy a tagsági viszony a halál időpontjában szűnik meg. De ilyen komoly elszámolást nem lehet pár hét alatt megcsinálni. Milyen időpontig lehet az örökséget adó- és illetékmentesen kifizetni? Jelentős összegről van szó, és a bt.-nek nincs annyi pénze. A tagok banki hitelből szeretnék az örökösöknek kifizetni az örökségüket. Úgy gondolom, ennek nincs akadálya. Az örökség összegét az örökösök tagi kölcsön formájában visszatennék a bt.-be, és a hitelező banknak visszafizetésre kerülne az összeg. A bt. a tulajdonában lévő egyik ingatlanát értékesíteni kívánja, és az eladás után a tagi kölcsönt visszafizeti a tagoknak a tervek szerint. A NAV részéről Ön szerint a tagi kölcsönnek a nyújtása, és a fent leírtak kifogásolhatók lennének? Vagy ez a megoldás minden szempontnak megfelel? Válaszát köszönöm.

Egyéni vállalkozó halála Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfás egyéni vállalkozó halála után, akinek 1 alkalmazottja volt, örököse, aki korábban még nem volt egyéni vállalkozó, bejelenti az okmányirodánál a tevékenység folytatásának szándékát. Ki adja be az áfabevallást az elmúlt időszakra, amit az egyéni vállalkozó halála miatt már nem lehetett benyújtani? Ki adja be a 1808-as bevallást az elmúlt időszakra, amikor még az egyéni vállakozó még élt, de a követező hónap elején meghalt, így a bevallást már nem lehetett megtenni? Az egész évre vonatkozó bevételre és költségekre vonatkozó szja-bevallást jövő február 25-éig kell megtennie az örökös egyéni vállalkozónak? Az örökösnek a 18T101-en vagy a 18T1041-en kell-e jeleznie, hogy örökös vagy jogutód egyéni vállalkozó? Az elhunyt vállalkozó alkalmazottját be kell jelenteni az örökösnek is a halált követő nappal? Kell valahol megjelölni, hogy örökösként folytatja az alkalmazott munkaviszonyát? Kösözönöm. K.

Kinek a bevétele az MVH-támogatás? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hogyan kell azózni az olyan, a családi gazdálkodó halálát követően a családi gazdaság volt tagjának bankszámlájára 2017. évben befolyt mezőgazdasági támogatás után, ami szerepel a hagyatékátadó végzésben, és amit még a családi gazdálkodó igényelt meg a halála előtt, 2016-ban? Az örökös – aki egyben a családi gazdaság tagja is volt – adózik utána? Ha igen, milyen formában? A családi gazdaság, mint olyan megszűnt a családi gazdálkodó halálával, ugyanis a családi gazdaság tagjának a szükséges végzettsége nem volt meg, nincs adószáma és őstermelői igazolványa sem, hiszen ő "csak" a családi gazdaság tagja volt korábban. Vagy az elhunyt családi gazdálkodónak kell még ezzel elszámolni, leadózni? Ha ez utóbbi a helyes, akkor az örökösnek van-e valami tennivalója, adatszolgáltatási kötelezettsége ezzel kapcsolatban? Válaszát előre is köszönöm. B.B. É.

Kiskorú örökös – osztalékfelvétel Kérdés

Tisztelt Adózóna! Sajnos az egyik ügyfelem, egy egyszemélyes kft. tulajdonos/ügyvezetője tavaly elhunyt, a céget kiskorú fia örökölte, édesanyja lett az ügyvezető. Egy 2015-ös "Elhunyt vállalkozó, üres kassza – így köteles helytállni az örökös" című cikkükben (http://adozona.hu/altalanos/Elhunyt_a_vallalkozo_ures_a_kassza__igy_kot_RTMGOJ) foglaltakkal kapcsolatban szeretnék kérdezni, mert sajnos ebben a cégben is kiderült, hogy az ügyvezető majdnem üres házipénztárral rendelkező társaságot hagyott hátra. Ha jól értem a cikkből, az örökösnek le kellene jelenteni a NAV felé tagi jövedelemként a hiányzó összeget. Ebben az esetben az adóterhek a következők: 15% szja, 10% nyugdíjjárulék, 4+3% egészségbiztosítási járulék, 1,5% munkaerőpiaci-járulék + 22% szocho és 1,5% szakképzési hozzájárulás? Mivel igen korlátozott a rendelkezésre álló keret, felmerült az a kérdés, hogy esetleg ne tagi jövedelemként adózzák le utólag a pénzt, hanem a kiskorú örökös osztalékot venne fel. Erre a beszámoló szerint van elegendő eredménytartalék, és ebben az esetben "csak" 15% szja és 14% eho terhelné. Van-e arra lehetőség, hogy egy kiskorú osztalékot vegyen fel? Ha igen, akkor nyilván neki is be kell nyújtani az szja-bevallást, illetve a cégnek a '08-as bevallást? A cél az lenne, hogy mindenképp legalizálják a jövedelmet, és egy működőképes vállalkozásuk legyen. Válaszukat előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Felmondási idő közlése

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Csed, gyed igénylése a középiskola befejezése után

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Talent4U Consulting Bt.

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Munkahelyteremtő bértámogatás visszatérő anyukával

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close