438 találat a(z) tagi kölcsön cimkére

Magánszemély kölcsönt ad Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyszemélyes kft. (legyen A Kft.), amelynek fő tevékenységi köre vagyonkezelés (holding), létrehoz egy másik egyszemélyes kft.-t (B Kft.), amelynek fő tevékenysége saját tulajdonú ingatlan értékesítése. A B Kft.-ben most mint magánszemély szeretne kölcsönt nyújtani (200 000 ezer forintot), ő nem tagi kölcsönként szeretné kezelni, hanem mint magánember nyújtaná ezt a kölcsönt. Természetesen kölcsönszerződést írnának és bankon keresztül utalná be a B cégbe az összeget. Kérdéseim: 1. Lehet nem tagi kölcsönként kezelni, annak ellenére, hogy mindegyik cégben ugyanaz a tulajdonos, vagyis B-ben csak az A-n keresztül? 2. Milyen kamatot kellene írni a kölcsönszerződésben? Elég a jegybanki alapkamatot? 3. Kell ügyvéd által készített kölcsönszerződés? Válaszát előre is megköszönve üdvözlettel: Andrea

Felszámolás tagi kölcsön esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Jövő évben felszámolnánk kft.-t, melynek tagja vagyok, 10 millió forint tagi kölcsönnel. Hogyan tudjuk tagi kölcsön esetében hivatalosan és szabályosan megszüntetni a céget? Válaszát előre is megköszönöm!

Társaságból kilépő tag Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-ből az egyik tag ki szeretne lépni. Nyilvántartott tagi kölcsöne több millió forint, kilépéskor nem tudja a társaság részére kifizetni az összeget, elengedni nem szeretné. Mi ilyenkor a megoldás?Lehet-e módosítani a tagikölcsön-szerződést hagyományos kölcsönszerződéssé, ahol a jogosult már nem a tag, hanem a kilépett tag lesz, így a társaság már nem a tagnak, hanem a társaságból kilépő 3. személynek fizeti vissza x időn belül a tartozást? Esetleg engedményezési szerződéssel a tag átruházza saját magára mint a társaságból kilépő harmadik személyre a követelést? Válaszukat előre is köszönöm.

Tagi kölcsön visszafizetése Kérdés

Az egyik kft. tulajdonosa bankon keresztül az iroda épitéséhez több mint 20 millió forint tagi kölcsönt adott. Most egy üzletből 35 millió forint bevétele érkezett a bankszámlára. Ebből egy összegben visszafizetheti a több mint 20 millió forint tagi kölcsönt? Várom a válaszukat.

Tagi kölcsön Kérdés

Tagi kölcsönből jegyzett tőke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy a tagi kölcsönből emelt jegyzett tőkét milyen dátummal könyveljük? Kontírozása: T 43/44/45 - K 411 Köszönettel:

Tagi kölcsön: kamatelengedés adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A tag a saját társaságának kölcsönt nyújtott, amely után kamatot számoltak el (ráfordításként, a passzív időbeli elhatárolással szemben), de nem történt meg a kifizetés. A tulajdonos úgy döntött, hogy a kamat kifizetését nem kéri, elengedné a társaság javára. Kérdés, ezt hogyan lehet megoldani, és a megoldásnak mi az adóvonzata. Előre is köszönöm a válaszát, tisztelettel: Gombosné Idei Anikó

Tagi kölcsönnel rendelkező cég eladása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. úgy került eladásra, hogy az előző tulaj (egy másik kft.) által adott kölcsön nem került visszafizetésre. Könyvvizsgálóval történt egyeztetést követően a tagi kölcsön az új tulajdonos részére került visszafizetésre. Az indoklás az volt, hogy a taggal szembeni kötelezettséget mindig az éppen aktuális taggal szemben kell rendeznie a vállalkozásnak. Helyes-e ez az eljárás? Ilyen esetben az eredetileg a kölcsönt adó cégnél mint be nem hajtható követelést kell adóalap növelő tételként elszámolni? Keletkezik-e egyéb fizetendő kötelezettség bármely oldalon? Válaszát előre is köszönöm.

Tagi kölcsön és társasági adó Kérdés

A bt. végelszámolás alatt áll. Tagi kölcsöne 1 965 ezer forint. A 18 százalék ajándékozási illetéket megfizeti, hogy kell eljárni a NAV-nál? Van erre valamilyen nyomtatvány? Az illetéket a NAV határozatban állapítja meg? A tagi kölcsön összegét meg kell növelni a 18 százalék ajándékozási illeték összegével, mivel a cég azt is csak kölcsönből fogja tudni megfizetni, tehát ajándékozásiilleték-köteles lesz az 1 965 ezer forint tagi kölcsön + 353 ezer forint illeték = 2 318 ezer forint, de ebben az esetben megint más lesz az illeték alapján, hogy kell helyesen eljárni a végelszámolásnál, hogy rendeződjön a tagi hitelről történő lemondás és az illeték kifizetése is? A kölcsönről a lemondás egyéb bevételkét lesz lekönyvelve, ami után meg kell fizetni a 9 százalék társasági adót. Végelszámolásnál az előző évi veszteségeket a társaságiadó-alap csökkentésénél hogyan tudja a társaság figyelembe venni? A válaszát előre is köszönöm: Vasóczki Ildikó

Egyéni vállalkozó, gazdasági társaság tagja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Pénzforgalmi számla nyitásra kötelezett egyéni vállalkozó ügyfelem egy kft.-nek 25 százalékban tulajdonosa. A kft. likviditási problémái miatt az egyéni vállalkozó szeretne kamatmentes tagi kölcsönt átutalni a kft. részére, viszont az egyéni vállalkozó csak azzal a bankszámlával rendelkezik, amit egyéni Vállalkozóként nyitott, mivel ő pénzforgalmi számla nyitásra kötelezett. Utalhatja-e erről a számláról az egyéni vállalkozó a kamatmentes tagi kölcsönt a kft. részére? Amennyiben nem, milyen megoldást tudna javasolni? Válaszát tisztelettel megköszönve.

Tagi kölcsön rendezése végelszámoláskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Megszünhet-e egy kft. végelszámolással, ha negatív a saját tőkéje és van tagi kölcsöne? Milyen módon rendezheti a tagikölcsön-tartozását? Milyen járulékos kiadásokkal kell számolnia a rendezés során?

Zrt. pótbefizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy zrt., amely a negatív saját tőke rendezése érdekében pótbefizetést írt elő a tulajdonosainak. A pótbefizetés lehetőségére a zrt. alapszabálya nem tér ki. Szabályos ez így? A Pt. 3:318-as pontja nem vonatkozik a zrt.-re? A pótbefizetést tagi kölcsön átsorolásával oldották meg. Sajnos nem láttam a kapcsolódó szerződést, csak annyit tudok, hogy nem járt pénzmozgással az ügylet. Tehát ténylegesen nem fizette vissza cég a tagi kölcsönt, és nem került átutalásra a pótbefizetés. A fenti ügylet szabályszerű-e? Tudomásom szerint tagi kölcsönből közvetlenül nem lehet pótbefizetést eszközölni. Ha nem szabályos az ügylet, akkor mi a megoldás? A 2017-es évben ez a gazdasági esemény bekerült a könyvelésbe, a beszámoló szempontjából jelentős és átfogó összegben. Vissza kell rendezni az eredeti állapotot háromoszlopos beszámolóval? Válaszát előre is köszönöm.

Kényszertörlés Kérdés

Tisztelt szakértő! Egyik ügyfelemnek törölték az adószámát adótartozás miatt 2016. 05. 26-án.A cég azóta nem műkösik, sem bevétele, sem kiadása nem volt. Beszámoló és tao-bevallás le lett adva 2016-2017. évre. Most kapott egy végzést, hogy kényszertörlés alatt áll 2018. 03. 21-től, s be kell adni egy beszámolót a kényszertörlési eljárást megelőző nappal. Az adótartozását rendezte, tartozása csak a tulajdonossal szemben van 16 044 350 forint tagi kölcsön. Kérdésem, hogy a tagi kölcsön fejében ki lehet-e vezetni a tárgyieszközökből az épületeket és berendezéseket? Az épületek könyvszerinti értéke 8 644 850 forint, a berendezéseké 20 29 187 forint. Vagy esetleg más teendőm is van ezzel kapcsolatban? Kérem szíveskedjen tájékoztatni a kényszertörlési eljárásról és az ezzel kapcsolatos teendőkről, mert ilyenem még nem volt, s szeretném elkerülni a büntetést. Várom válaszát és segítségét.Előre is köszönöm. Üdvözlettel Huéber Józsefné

Hagyaték kifizetési határideje Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Egy bt. kültagja elhunyt. Az örökösök (mindhárman a bt. bel- és kültagjai) pénzben kérik a társaságtól a hagyatéki eljárás során megállapított örökség megváltását, kifizetését. A kérdés, hogy mennyi időn belül jogszerű a kifizetés? Van határideje? A hagyatéki eljárás a halál bekövetkezte után 4 hónappal volt. Azt tudjuk, hogy a tagsági viszony a halál időpontjában szűnik meg. De ilyen komoly elszámolást nem lehet pár hét alatt megcsinálni. Milyen időpontig lehet az örökséget adó- és illetékmentesen kifizetni? Jelentős összegről van szó, és a bt.-nek nincs annyi pénze. A tagok banki hitelből szeretnék az örökösöknek kifizetni az örökségüket. Úgy gondolom, ennek nincs akadálya. Az örökség összegét az örökösök tagi kölcsön formájában visszatennék a bt.-be, és a hitelező banknak visszafizetésre kerülne az összeg. A bt. a tulajdonában lévő egyik ingatlanát értékesíteni kívánja, és az eladás után a tagi kölcsönt visszafizeti a tagoknak a tervek szerint. A NAV részéről Ön szerint a tagi kölcsönnek a nyújtása, és a fent leírtak kifogásolhatók lennének? Vagy ez a megoldás minden szempontnak megfelel? Válaszát köszönöm.

Tagi kölcsön kamata mikrogazdálkodói beszámolóban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mikrogazdálkodói beszámolót készítő kft. főkönyvében az egyéb követelések között van egy nagy összegű tétel, ami abból adódik, hogy az egyik tulajdonosnak kb. 6-7 évvel ez előtt a cég kölcsönt nyújtott. A kölcsönszerződésben a folyósításkori jogszabályoknak megfelelő kamat került rögzítésre. A kölcsön visszafizetésre került, azonban a kamat nem. A ki nem fizetett kamatot a társaság kamatbevételként könyvelte le a kölcsönnel érintett években az egyéb követelésekkel szemben. Az elmúlt évek alatt erősen valószínűsíthetővé vált, hogy ez a kamat sosem fog megfizetésre kerülni. A társaság nem kíván jogi úton fellépni tulajdonosával szemben. Kérdésem, kivezethető-e a főkönyvből az egyéb követelés, ha igen, milyen módon és milyen jogcímen, tekintettel a mikrovállalkozói beszámoló sajátosságaira is? Szíves válaszukat köszönöm. Tisztelettel: Győri Erika

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Új pedagógusbér, esélyteremtési illetmény

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Végkielégítés, gyod, tartósan beteg, gyes

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1