209 találat a(z) tőkeemelés cimkére

Tartós részesedés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnék kérni. Kft. több tagi kölcsönt is nyújtott a 100 százalékos tulajdonában levő cégnek. Később úgy döntöttek, hogy ezt nem kell visszaadni, hanem jegyzett-tőke-emelést hajtanak végre belőle. Be is jegyezték. Hogyan könyvelem a tartós részesedésbe a tagi kölcsönből? Köszönöm előre is.

Tőkeemelés bejelentése Kérdés

„X” kft. bérbeadás céljára lakóházat épített, a „Z”külföldi cég tulajdonos tagi kölcsönnel – 200 500 000 Ft – finanszírozta az építkezést. „Z” külföldi cég 2015-ben apportálta a kölcsönkövetelést „Y” kft.-be: 500 ezer Ft jegyzett tőkébe (JT), 200 millió Ft tőketartalékba (TT) került, „Y” kft.-nek az apport után tulajdonosai: 2 magánszemély 1 500 ezer – 1 500 ezer Ft-tal, és „Z”cég 500 ezer Ft-tal. 2016-ban „Y” kft. beolvadt „X” kft.-be, a beolvadás során „Z” cég „Y” kft.-be apportált 200 500 000 Ft kölcsönkövetelése és „X” kft.-ben lévő 200 500 000 Ft kölcsöne egymással szemben összevezetésre került: beolvadás után JT 4 millió Ft: 2 magánszemély 1 480 ezer Ft – 1 480 ezer Ft, „Z” cég 1 040 ezer Ft, TT 200 millió Ft, mely „Z” tulajdona. 2016 végén „X” kft névértéken, 1 040 ezer Ft-ért visszavásárolta „Z” tulajdonrészét, így tulajdonosok: 2 magánszemély 1 480 ezer Ft – 1 480 ezer Ft, „X” kft. saját üzletrész 1 040 ezer Ft, JT 4 000 ezer Ft, TT maradt 200 millió Ft. 2017 végén a tagok bevonták „X” kft. saját üzletrészét és egyidejűleg a tőketartalék terhére a jegyzett tőkét emelték: tőkeemelés után tulajdonosok: 2 magánszemély 1 480 ezer Ft + emelés 25 020 ezer Ft, összesen 26 500 ezer Ft tulajdonosonként, összesen a JT 53 millió Ft. A tőkeemelést 2018. 02. hónapban jegyezte be a cégbíróság. Kérdésem: kell a 2018. 02. hónapban bejegyzett tőkeemelésről 2018. évben adatot szolgáltatni magánszemélyenként a K71. nyomtatványon, ha igen, a K71M-01. lap 1. sorába milyen kódot kell írni a felsorolt 7 pontból?

Részesedés emelése Kérdés

A Kft. tulajdonos B társaságban. B társaság felemelte a jegyzett tőkéjét 3 millió forintra eredménytartalékból. Kérdésem, hogy A Kft. részesedésének emelkedését helyes-e, ha egyéb bevételként könyveljük? Köszönettel: Kiss Anita

Tőkeemelés igazolása Kérdés

Egy kft. 2016. 01. 28-án a törvényi előírásoknak megfelelően határozott jegyzett tőkéje 500 ezer forintról 3 millió forintra emeléséről. A jegyzett tőke egy részét azonnal befizették, 2 millió forint befizetését azonban csak 2018.01.28-ig vállalták. Ez a határidő nemsokára lejár, a pénzt több részletben, készpénzben fizették be a házi kasszába. Szabályos-e ez így, és kell-e erről valamiféle igazolást küldeni a cégbíróságnak vagy a NAV-nak, vagy bármely más helyre?

Saját tőke emelése tagi kölcsönből Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! Betéti társaságunk negatív saját tőkével rendelkezik. A bt. tagikölcsön-állománya lehetővé tenné, hogy a saját tőke pozitív legyen. Kérdésem: a bt. taggyűlési határozata alapján a tagok kölcsönüket tőketartalékba szeretnék helyezni, így pozitívvá válna a saját tőke nagysága. Elegendő-e a taggyűlési határozat vagy cégbírósági bejegyzés is szükséges a tagi kölcsönből történő tőkeemeléshez?

Szellemi termék apportja Kérdés

Ajánlott-e, és ha igen, hogyan és mi a menete, ha jegyzett tőkét szeretnénk tanulmány mint immateriális javak apportálásával emelni? Milyen az erre megfelelő tanulmány? A tanulmány lehet a kft. tagjai által készített tanulmány is, amelynek forgalmi értekét a könyvvizsgáló határozza meg?

Saját üzletrész bevonása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Következő esemény helyes kezeléséhez kérném segítségüket, állásfoglalásukat! "A" Kft. 3.000.000 Ft jegyzett tőkével rendelkezik, amelyen a társaság négy természetes személy tagja különböző arányok szerint osztozkodik. 2016. év folyamán a társaság - közbenső mérleg alapján - az egyik tag kft.-ben fennálló üzletrészéből egy bizonyos hányadot megvásárolt 50.000.000 Ft vételáron, ezzel egy 190.000 Ft névértékű saját üzletrész jött létre. (Az eladó tag is tulajdonos maradt, csak egy részét adta el az üzletrészének, az eladás utáni adókötelezettségének eleget tett.) Mivel a társasági szerződés szerint a saját üzletrészt 1 éven belül meg kell szüntetni, a szóban forgó kft. ezt a saját üzletrész bevonásával kívánja végrehajtani a Ptk. előírásainak megfelelően. Az üzletrész bevonása akként történik, hogy az üzletrész 190.000 Ft névértékű összegével a kft. jegyzett tőkéjét le kell szállítani, így a kft. jegyzett tőkéje 2.810.000 Ft-ra csökken, amely azonban nem éri el a törvényben meghatározott legkisebb jegyzett tőke összegét (3.000.000-Ft) Ezért a tagok a bevonással és a tőkeleszállítással egyidejűleg határoznának a törzstőke felemeléséről is, amely úgy valósulna meg, hogy a tagok a társaság jegyzett tőkéjét éppen 190.000 Ft-tal megemelnék, pótlólagos vagyoni hozzájárulások készpénzben történő befizetésével, hogy a kft. jegyzett tőkéje így végül is elérje a törvényi minimum mértékét. Kérdés: milyen adókötelezettségei vannak az érintett feleknek? Köszönettel:

Jegyzett tőke befizetése II. Kérdés

Tisztelt dr. Szeiler Nikolett! Jegyzett tőke befizetése című kérdésemre, adott válaszát köszönöm. A kérdésem nem a törzstőkeemelésre vonatkozott, azt alapításkor a tagok 3 millió forintban lejegyezték. Konkrét kérdésem, hogy a 2.800 ezer forint be nem fizetett alapításkori jegyzett tőkét a tagok befizetésén túl lehet-e más módon megoldani? Válaszát előre is köszönöm.

Tőkeemelés tagi hitelből Kérdés

Kérem szíves véleményüket a következő kérdésben: 1. Arról több cikk szól, hogy lehetőség van a tag által a társaságnak nyújtott hitellel mint követeléssel való tőkeemelésre. Az a kérdésem, hogy amennyiben a tagi hitellel mint követeléssel történik a tőkeemelés, az történhet-e úgy a számviteli törvény 36. § (1) b) pontja szerint, hogy a követelés egy elenyésző része lesz csak jegyzett tőke, a nagyobbik része pedig tőketartalékba kerül? 2. Ha a tag a fentiek szerint ázsiósan emel tőkét, csak nem tagi hitelből, hanem pénz biztosításával, de a tényleges rendelkezésre bocsátást bizonyos időn belül vállalja a határozatban, akkor a tőketartalékba kerülő összeget is lehet később, a jegyzett tőke összegével egyszerre biztosítani, vagy azt a tőkeemelés elhatározásakor kell? Ha a tőketartalékba fizetendő részt is biztosíthatja később a tag, akkor annak a könyvelése mikor történik? A határozat meghozatalakor vagy a tényleges biztosításkor? Válaszukat előre is köszönöm.

Üzletrész-értékesítés eredménytartalékból emelt jegyzett tőke esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy magánszemélynek egy kft.-ben 20 százalékos üzletrésze van, ami 100 ezer forint vagyoni betétet takart, de azt eredménytartalékból 600 ezer forintra emelték fel (a 3 milliós minimum jegyzett tőke 20 százalékára), majd a részesedést 30 ezer forintért, azaz az eredeti vagyoni betét alatti értékért adta el a magánszemély, az eladáskor akkor is van-e az eredménytartalékből emelés miatt adókötelezettsége a magánszemélynek, ha összességében veszteségesen adta el a részesedését? A K71-es bejelentésnek eleget tettünk a tőkeemelés utáni év januárjában.

Mi történik azzal a vállalkozással, amely nem emelte meg a jegyzett tőkéjét? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van több, már pár éve stagnáló kft., bt., meg szeretnék szüntetni, azaz végelszámolni a vállalkozásukat, anyagi okokból, és persze a fentiek miatt is a 2017. március 15-éig nem tettek eleget a jegyzett tőke emelésének. Ennek a NAV által lesz retorziója, azaz bírságolása. De, ha nem fizetőképes, akkor ebből a kőrből hogyan tud kiszállni? Ha van tartozása, akkor nem végelszámolhat, csak, ha fizet. A saját vagyonából is (havi munkabér) is letilthatják az adóhátralékát, ha nincs a cégnek vagyona? Mit tanácsoljunk ilyen esetben? Van olyan cég is, amelynek nincs pénze, de lenne osztaléka, amit ki kellene fizetni, de nincs miből. Lemondhatnak róla? De akkor az ismét bevétel és adóteher lesz a cégnek?! Ha jól tudom, legalább ajándékozási illeték van a magánszemélynél, és a cégnél bevétel, és akkor adóalap?!

Pórul járt a kft., amely így emelt tőkét a házipénztárból Cikk

Ötszázezer forint törzstőkéjű kft. 2016-ban elkészíttette a szükséges ügyvédi iratokat, és saját forrásból a 2,5 millió forintot befizette a bankszámlára. Most szólt az ügyvéd, hogy a cégbíró elutasította a tőkeemelést, mert a pénzintézet a készpénzbefizetést vagyoni hozzájárulás befizetéseként rögzítette. Mi lehet ebben az esetben a helyes tőkeemelési módozat? – kérdezte olvasónk. Dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó szakértőnk válaszolt.

Ázsióval történő jegyzett tőkeemelés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyszemélyes kft., amelynek a jegyzett tőke 1 000 000 Ft volt, a következők szerint hajtotta végre a jegyzett tőkeemelését. Az egyszemélyes kft. eddigi tagja "A" magánszemély a kft.-vel szemben fennálló követelését apportálta, melynek összege 12 000 000 Ft, és melyért 2 000 000 Ft jegyzett tőkét emeltek, és a maradék 10 000 000 Ft (jegyzési érték névérték feletti része, az ázsió) tőketartalékba került. A kft. új taggal is bővült. "B" magánszemély mint új tag 3 000 000 Ft készpénzzel szállt be. Így a jegyzett tőke 6 000 000 Ft lett, és a tőketartalékba került 10 000 000 Ft. Kérdésünk, hogy keletkezett-e "A" magánszemélynek ebben az esetben adó- vagy járulékfizetési kötelezettsége? Kell-e ebben az eseteben K71-es nyomtatványt beadni? Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm.

Tőkemelés könyvelése a tulajdonos társaságnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy zrt. jegyzett tőkét emelt a tőketartalék és eredménytartaléka terhére. A tőkeemelés keretében a tulajdonos társaság  részvényeket kapott kézhez, mely új dematerizált részvények formájában a befektető értékpapírszámlájára transzfer által rákerült. A transzfernél a kibocsátó a bekerülési értéket nulla forintban határozta meg az értékpapír számlavezetője felé. Kérdésem, hogy a befektető tulajdonos társaságnál  a tőkeemelés keretében kapott részvények számviteli elszámolására a számviteli törvény mely előírásai vonatkoznak és  számviteli törvény  alapján hogyan kell azt lekönyvelni. További kérdésként merül fel, hogy a tőkeemelésre tekintettel a részvények nyilvántartási egységárát, szerzési értékét hogyan kell megállapítani? Köszönettel.

Jegyzett tőke emelése II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 2017.03.23-i jegyzett-tőke-emelés 2016. évi beszámolóban történő szerepeltetésével kapcsolatosan szeretném kérdezni (cégbíróság telefonon, NAV telefonon is ugyanezt a választ adta, de az Önadózó 2017. év mellett voksolt), hogy ez esetben érvényesül-e, s ha igen, akkor hogyan kell érteni a Szt. 35. § (4) alapján a bejegyzés napjával történő könyvelést? Köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Sportlövészet oktatás áfa

Bunna Erika

adótanácsadó

Őcsg

Lepsényi Mária

adószakértő

Őstermelő

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 március
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31