503 találat a(z) tárgyi eszköz cimkére

Mezőgazdasági gép egyösszegű leírása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségüket kérném abban a kérdésben, hogy őstermelő jogosult-e az egyösszegű tárgyi eszköz leírására. Köszönöm: Várnagy Móni

Kezdő egyéni vállalkozó ÁFA Kérdés

Tisztelt Szakértő! Üzemi gép bérbeadása tevékenység végzésére novemberben egyéni vállalkozás indul. A munkagép beszerzése májusban történt meg. Az szja-törvény 11. melléklete szerint a tevékenység kezdőévében – illetve 3 évvel korábban – beszerzett, használatba vett tárgyi eszköz értékcsökkenési elszámolását megkezdheti. Bejelentkezésekor az áfatörvény általános hatályát választja. A korábban beszerzett eszközről nevére szóló, áfát tartalmazó számlával rendelkezik. A "kezdő" IV. negyedévi áfa-bevallásában a levonási jogot érvényesítheti-e? Ha az előre látható szerződés nem jön össze, az eszköz eladható-e, és annak értékesítéséről áfát tartalmazó számlával kell-e megválni? Köszönettel.

Kedvezményezett átalakulás Kérdés

Adott egy egyszemélyes kft. (önkormányzati tulajdon), mely az alapító döntése alapján átalakul zártkörűen működő részvénytársasággá. Az átalakulás folyamatában nincs átértékelés, nincsenek új tagok (csupán társasági formaváltásról van szó). Szeretném pontosan tudni, hogy mi a kedvezményezett átalakulás feltétele? Van-e erre vonatkozóan döntési előírás, közzétételi kötelezettség? Az átalakulás során létrejövő zrt. könyveiben a végleges vagyonmérlegben szereplő eszközök értéke (nettó érték) lesz az új bruttó érték? Újra indul az eszközök várható használati idő szerinti besorolása. Mivel a kedvezményezett átalakulás következményeként a TE-ök kezelése szakmai vitát váltott ki a könyvelő és a könyvvizsgáló között, kérem erre vonatkozóan a szakmai véleményüket, amennyiben lehet jogszabályi hivatkozással. Előre köszönöm a tájékoztatást.

Termőföldvásárlás elszámolása családi gazdaságban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Családi gazdálkodó ügyfelem a családi gazdasághoz tartozó termőföldet vásárolt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől, melyen a mezőgazdasági tevékenységüket folytatják. A kérdésem az, hogy ebben az esetben alkalmazható-e az szja törvény 3. számú melléklet III. fejezet 1. pontjában szereplő elszámolási lehetőség, mely szerint a családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély a családi gazdasághoz tartozó tárgyi eszköz beruházási költségét az üzembe helyezés évében jogosult egy összegben költségként elszámolni? Tény, hogy az szja törvény 11. számú melléklet II.2.f). pontja alapján nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület után, azonban az szja törvény 11. számú melléklet II.1.a). pontja határozza meg a tárgyi eszköz fogalmát, mely szerint "tárgyi eszköznek minősül minden olyan anyagi eszköz (földterület, telek, telkesítés, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, tenyészállat), amely tartósan, legalább egy éven túl szolgálja a vállalkozási tevékenységet. Ebből következően a tárgyi eszköz fogalmába beletartozik a földterület is. Mivel az szja tv. 3.sz. melléklet III.1. pontja nem szűkíti a tárgyi eszköz fogalmát, ebből nem veszi ki kivételként a földterületet, így ezen rendelkezés értelmezhető úgy is, hogy az összes tárgyi eszköz beruházási költsége elszámolható egy összegben költségként beleértve a földterületet is. Helyes ez a következtetés? Üdv. Szécsi László

Könyvelési iratok selejtezése Kérdés

Tisztelt Szakértők! Cégünknél szükségessé vált a könyvelési iratok selejtezése, megsemmisítése. A tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó számlák selejtezésével kapcsolatban lenne kérdésem. Igaz, hogy amennyiben a tárgyi eszköz még a cég tevékenységét szolgálja, tehát nyilvántartásban van (esetünkben gyakran 0 nettó értékkel), akkor a tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó számlák nem kerülhetnek selejtezésre, megsemmisítésre még akkor sem, ha letelt már a 8 év iratmegőrzési idő? Segítségüket előre is köszönöm.

Belföldi ingatlanvagyonú cég Kérdés

T. Szakértő, abban szeretném a segítségét kérni, hogy belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak minősül-e az a társaság, amely ingatlanokkal rendelkezik, de az ingatlanjainak felét készletként tartja nyílván mint olyan ingatlant amelyet a vállalkozás céljára nem hasznosít, de még nem tudja, hogy mit kezd vele. A társaság egyszerre több ingatlant vásárolt még 2011-ben, amelyiket bérbeadta, azok átkerültek a tárgyi eszközök közé, a többi készleten maradt. Ezért most az a kérdés, hogy ezeket a készleten lévő ingatlanokat figyelembe kell-e venni a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság pozició meghatározásához? Köszönöm a válaszukat.

Családi gazdaság Kérdés

Tisztelt Adózóna! Családi gazdasággal kapcsolatos adózási kérdésben kérem állásfoglalásukat. Év közben a családi gazdaság vezetője megváltozott, egy másik tag lett a családi gazdálkodó, az előző családi gazdálkodó továbbra is tagja maradt a családi gazdaságnak. Kérdésem a tárgyi eszközökre vonatkozóan, hogy az új családi gazdálkodó részére értékesítenie kell-e ezeket az eszközöket az előző családi gazdálkodónak, amennyiben azokat továbbra is használják a családi gazdaságban? Ha nem kell/nem lehet a két adószámmal rendelkező személy közt a tárgyi eszközt értékesíteni, hogyan lehet az értékcsökkenést elszámolni a továbbiakban? Fenti esetben a családi gazdaság vezetőjének változásáig felmerült költségeket hogyan kell kezelni? Mivel még árbevétel nem keletkezett a termények értékesítéséből a váltás időpontjáig veszteség keletkezett. A családi gazdaság tagjai is változtak év közben, voltak kilépő tagok és újak léptek be. Kérdésem, hogy adóznak a kilépő tagok és hogy kell megállapítani azoknak a tagoknak a családi gazdaságból rájuk eső adóalapját, akik egész évben tagok maradnak?

Közös üzemeltetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk egy másik céggel közösen szeretne vásárolni egy autódarut 50-50 százalékban. Az autódarut az 1. cég fogja elszámolni és tárgyi eszközként aktiválni, valamint az 1. cégnél fognak felmerülni a költségek és árbevételek is. Külön társaságot emiatt nem szeretnénk alapítani, ezért a két cég közötti helyes elszámolásban szeretném kérni segítségét. A közös üzemeltetésre a cégek szerződést kötnek, amely eredményének elszámolása a pénzügyi műveletek eredményében a ráfordítások elszámolása pedig a pénzügyi műveletek ráfordításai között történik [az Szt. 84. § (7) p) és 85. § (3) p) szerint]. De pontosan a gyakorlatban ez hogyan történik? A tárgyi eszköz megvásárlása után az 1. cég az 50 százalék értéket milyen címszó alatt számlázza tovább a 2. cég felé, illetve számlázza, vagy egyéb bizonylat alapján történik? Az 1. cégnél a befolyó 50 százalék értéknek lesz társaságiadó-alapot módosító hatása? Ugyanígy az eredmény felosztásának elszámolása hogyan történik? Az 1. cég elkülönítve a főkönyvi számlák alábontásával könyvelné a bevételeket és a kiadásokat. A különbözet 50 százalékát a 2. cég számlázza az 1. cég felé? Milyen egymás közötti elszámolási tételek lesznek áfakötelesek? Kérem, hogy válaszaiban a felmerülő könyvelési tételeket is szíveskedjen bemutatni. Köszönettel: Krizsánné

Tárgyi eszköz beszerzése, hitelkamat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás személygépkocsit szerez be hitelből. A kérdésem az lenne, hogy a hitel kamata a társasági adóról szóló törvény 22/A §-a alapján levonható a társasági adóból? Függ attól, hogy az eszközt a műszaki berendezések, járművek közé vagy az egyéb berendezések közé aktiválja?

Nyomtató, projektor elszámolása költségvetési szervnél Kérdés

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet (Áhsz) 40. § (1) bekezdés szerint kiadási előirányzatok teljesítését a 15. mellékletben meghatározott egységes rovatrend szerint kell nyilvántartani. Az informatikai eszközök kiadását a Az Áhsz 1. § (1) bekezdés rögzíti az informatikai eszköz körét. Az 1) bekezdés 2. pontja szerint odatartozik például az asztali és hordozható, a kézi számítógép, nyomtató, monitor, billentyűzet, egér, számítógép-kivetítő, pénzkiadó automata, POS terminál, valamint a mindezekbe beépült szoftverek. Ezek kiadását a K63. rovaton kell elszámolni. Az Áhsz 17. § (3) bekezdés a tárgyi eszköznél előírásként rögzíti a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) 2. számú melléklete szerinti értékcsökkenés elszámolást. A Tao melléklete vámtarifaszámhoz tartozás alapján határozza meg az értékcsökkenés leírás kulcsát. A Tao melléklete informatikai eszköz kategóriát nem tartalmaz. A nyomtató 8443, a projektor 8528 vámtarifaszáma alapján, a Tao melléklet 12. d) pontja szerint a 14,5 százalékos kulcs alá tartozik. A nyomtató, a projektor nem sorolható be a 33 százalékos – informatikai – vámtarifaszámokhoz (Áhsz az informatikai eszközök közzé sorolja). A fentiek alapján a nyomtató és a projektor beszerzés elszámolásakor a kiadás az Áhsz 15. melléklet szerint K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése rovaton számolandó el? Az eszközök értékcsökkenése a Tao előírás szerinti kulccsal – egyéb gépek – határozandó meg?

Tárgyieszköz-értékesítés Kérdés

Tisztelt Adózóna! Közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenységhez (humán egészségügyi ellátás) beszerzett tárgyi eszköz (orvosi) értékesítésénél kell-e áfát felszámítani? A cég áfa alanyi mentes is egyben. A tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó számla áfát tartalmazott, de a cég természetesen ezt nem helyezte levonásba. Kérdésem még kiterjedne arra az esetre is, hogy ha az értékesítésre kerülő tárgyi eszköz nem orvosi eszköz, hanem személygépkocsi (magánszemélytől vásárolt). Válaszukat előre is köszönöm. Üdvözlettel: Kukla Lászlóné

Tárgyi eszköz értékesítése Kérdés

Tisztelt szakértő! Áfa hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, egy 1994-ben vásárolt egyéb építményként nyilvántartott eszközt értékesít, nyilvántartási érték alatt. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége az eladási érték és nyilvántartási érték különbözete után? Az eszköz beszerzésekor az áfa levonásra került.

Egyszeres könyvvitel térítés nélküli átvétel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyesület magánszemély tagjaitól és más magánszemélyektől eszközöket kap adományba. Az eszközök között van kisértékű és van 100 ezer forint feletti értékű is. Az egyesület egyszeres könyvvitel vezet. Hogyan kell könyvelni a tárgyi eszközök átvételét, azok további értékcsökkenését, hiszen az egyszeres könyvvitelben nincs időbeli elhatárolás? Mikor mutatom ki bevételként és költségként? Az eszközök között nincs például gépkocsi, ezek testépítő eszközök. Van-e valamilyen adó, illetékfizetési kötelezettsége ezután a tagnak vagy az egyesületnek? Köszönöm!

Tárgyi eszköz értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó 2018.01.01-től szünetelteti vállalkozását, egyúttal 2018.01.01-től az áfa alanyi mentességet választotta. 2008-ban 2 000 ezer Ft + áfa összegért vásárolt tárgyi eszközét (teherautóját) a szünetelés időszaka alatt 2018 szeptemberében értékesíti. A tárgyi eszköz beszerzési értéke a korábbi években amortizációs költségként elszámolásra került, nettó értéke 0 Ft. 1.) A szünetelés alatt állíthat-e ki számlát, illetve számlaadási kötelezettsége ugyanúgy fennáll-e? A tárgyi eszköz értékesítésére fel kell-e számolnia az áfát jelen áfa alanyi adómentes időszakában? 2.) A tárgyi eszköz értékesítés adózását a vállalkozói személyi jövedelem adózás, az önálló tevékenység szerinti adózás vagy az ingó értékesítés szerinti adózás szerint állapítja meg a szünetelő vállalkozó? Válaszát előre is köszönöm!

Tárgyi eszköz kivezetésekor fizetendő áfa Kérdés

Egy általam könyvelt kft. 2005-ben bérelt ingatlanon felújítást végzett. Ezt a kft. tárgyi eszközként tartja nyilván. A bérbeadó 2018. 09. 30-ával felmondta a bérletet. A tárgyi eszköz kivezetésekor alkalmazni kell-e a 240 hónapos figyelési időt, és így keletkezik-e áfafizetés?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Sconto értelmezése

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 március
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close