244 találat a(z) reklámadó cimkére

Hirdetések utáni reklámfizetési kötelezettségek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik társaságunk különféle fizikai közérzet javító szolgáltatásokat nyújt vendégek részére. Gyakran tesz közzé hirdetéseket facebook oldalán, a weboldalán, illetve nyomtatott sajtóban. Webshopot is működtet, ahol a szolgáltatásokat értékesíti utalvány formájában. Keletkeztet-e reklámadó-fizetési kötelezettséget a fenti tevékenységek közül bármelyik? Válaszát előre is köszönöm.

Reklámadó szponzorálási szerződés esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. szponzori szerződést szeretne kötni egy alanyi áfamentes sportegyesülettel a kft. logójának az egyesület által szervezett rendezvényen, nyomtatott reklámfelületen való megjelenéséről. A kérdésem arra irányul, hogy milyen feltételeket szükséges vizsgálni a reklámadó szemszögéből, illetve ha a reklámadó hatálya alá tartozik az ügylet és a reklám közzétevője, azaz az egyesület nem ad nyilatkozatot a reklámadó megfizetéséről, úgy a megrendelő kft. esetében ugye havi 2,5 millió forintig nem áll fenn a reklámadó-fizetési, illetve nyilatkozattételi kötelezettség? A másik kérdésem az lenne, hogy a reklámadótól függetlenül a reklámszolgáltatás a taotörvény szerint hitelt érdemlő bizonyítás (fotók) mellett áfás számla alapján költségként elszámolható-e, van-e ebben bármiféle adó kockázat? Kérem a segítségüket a kérdések megválaszolásában. Köszönettel: Angelika

Reklámadó-bevallás Kérdés

http://adozona.hu/kerdesek/2018_3_7_Reklamado_kotelezettseg_aloli_men_kto Tisztelt Erdős Gabriella! Mentesülünk a reklámadó-fizetési kötelezettség alól abban az esetben, ha havonta adóbevallást nyújtunk be nulla értékkel? (A reklámköltségünk nem haladja meg a havi 2,5 millió Ft-ot.) Vagy minden számlához nyilatkozatot kell kérni a közzétevőtől, és ha 10 napon belül nem érkezik meg, le kell jelenteni a NAV felé? Mentesülünk-e a sok adminisztrációs teher alól abban az esetben, ha a bevallást havonta leadjuk nullásan? Válaszát előre is köszönöm.

Reklámadó-kötelezettség alóli mentesülés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Reklám megrendelőjeként milyen dokumentumokat kell beszereznem annak érdekében, hogy mentesüljek a reklámadó-kötelezettség alól? A reklám közzétevője nem szerepel a NAV nyilvántartásában, nyilatkozatot nem kaptam még kérelemre sem. Ebben az esetben összeghatártól függetlenül a számla kézhezvételét követő hónap 20-áig be kell jelentenem a NAV felé, hogy a közzétevő nem fizette meg a reklámadót? Csak a fenti esetekben mentesülök a reklámadó-fizetési kötelezettség alól? Segítségüket előre is köszönöm.

Reklámadóról szóló törvény, de minimis támogatás Kérdés

Tisztelt Adózóna! A reklámadóról szóló törvény 5. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy az 5. § (3) bekezdés szerinti mentesség csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Társaságunk a 2017-es adóévben élt a (3) bekezdés szerinti mentességgel. (Az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel nem érte el a 100 millió forintot.) Fel kell-e tüntetni ezt a csekély összegűnek (de minimis-nek) minősülő támogatást a 1729-es bevallásban, és ha igen, melyik rovatban? (Ilyen megnevezésű rovatot nem találtam a 1729-es bevallásban a meglehetősen sok de minimis rovat között.) Segítségüket köszönöm: Ecker Dániel

Külföldi illetőségű társaság reklámadó-fizetési kötelezettsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Reklámszolgáltatást nyújt külföldi illetőségű társaság magyar adóalanynak. Külföldi adóalany kell, hogy regisztráljon a NAV-nál. Regisztrációval adószámot kap. De ugye a reklámszolgáltatást ő, mint EU-s adóalany fogja számlázni? Jól értem? Ebben a viszonyban EU-s partnerként kezeli majd a magyar adóalany. EU-s adószámmal köteles számlázni majd a külföldi partnere? Számlájára fel fogja tüntetni, hogy a reklámadó megfizetve. Így a magyar adóalanynak már nem kell reklámadóval foglalkoznia, és elismert költsége lesz a társaságiadó-törvény szerint is ez a reklámköltség? Köszönettel.

Új információs füzetek a NAV honlapján Cikk

Új információs füzeteket jelentetett meg a 2018-ban alkalmazandó szabályokról több témakörben a NAV.

Reklámadó alanya, alapja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Reklámadóval kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni egy szemléltetett példán keresztül körbejárva a közzétevő és megrendelő adófizetési kötelezettségét. Cégünk főtevékenysége reklámügynöki tevékenység, nagyobb bankok (például az OTP, MKB stb.) kölcsöneinek, hiteleinek interneten keresztüli összehasonlításával foglalkozik. A hirdetés díjazása kattintás alapon történik. Például: az OTP-re 10x kattintottak egy adott hónapban 1 kattintás ára 10 forint, tehát 100 Ft-ot fogunk kiszámlázni az OTP-nek. 1. Saját internetes honlapunkon kattint rá az OTP-re valaki, akkor ilyenkor mi számítunk a reklám közzétevőjének? Tehát minket terhel a reklámadó? 2. Google-on keresztül hirdetjük a saját oldalunkat. Az ügyfél például beírja a Google felületébe, hogy hitel kondíciók összehasonlítása és feldobja a mi internetes oldalunk (tehát a Google-on keresztül jut el az ügyfél az oldalunkra), akkor ebben az esetben a Google vagy cégünk a hirdetés közzétevője? Itt rákanyarodnék a megrendelő fogalmára. Továbbra is a példánál maradva. A Google-tól nem kaptunk nyilatkozatot arról, hogy ő megfizetné az adót, ebben az esetben mi válunk a reklám megrendelőjévé? Mi lesz a reklámadó alapja? Más felületeken is hirdetjük oldalunkat. XY Kft.-vel megállapodtunk hogy oldalunkat a startlap.hu-n fogja hirdetni, XY Kft. számlája tartalmazta, hogy nem fizeti meg a reklámadót. Ebben az esetben a startlap fogja megfizetni (mint közzétevő) vagy nekünk is meg kell mint megrendelőbej, hiszen XY cég nem fizette meg? Köszönöm

Reklámadó Kérdés

A NAV reklámadóról szóló információs füzetében az alábbi kitétel olvasható: A de minimis támogatás igénybe vételéhez a reklámadó alanyainak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti ex ante nyilatkozatot kell tenniük. E nyilatkozatot az adófizetésre kötelezett adózók a reklámadóról szóló, 1794 jelű bevallás benyújtásával teljesítik, az adófizetésre és bevallás benyújtására nem kötelezett adózók pedig a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapjáról letölthető dokumentumot nyújtják be az állami adóhatóság részére. A kitöltött nyilatkozatot az illetékes megyei adó- és vámigazgatóság részére kell megküldeni. Kérdésem: a megadott honlapon nem találtam olyan dokumentumot amely a reklámadó alanyok számára készült volna. Önök ismerik ennek formáját? Mikorra kell és milyen formában a NAV számára beküldeni? Köszönöm, CsK

2017. évi reklámadó bevallása, megfizetése. Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2017. évi reklámbevétel összesen 10 millió forint alatti. Mikor és hogyan történik a bevallása, és ha a de minimis támogatást igénybe kívánja venni a vállalkozás, hogyan jelentse a NAV felé? (Arra gondolok, hogy nincs adóalap és nincs fizetési kötelezettség.) Illetve ezzel kapcsolatban még mikor és milyen feladatai vannak? Már többször elolvastam a reklámtörvény ide vonatkozó szakaszait, de számomra nem világos a törvény szövegezése. Lehet, hogy velem van a baj és azért nem értem? Köszönettel: takacskonyv

Reklámadó-mentesség Kérdés

Tisztelt Szakértő! A reklámadóban a 100 millió forint árbevételig mentesség áll fent, olyan formában hogy de minimis támogatásnak minősül. Erről külön nyilatkozatot kell beadni az adóhatás részére. A kérdésem a 2017. évi nyilatkozat megtételére vonatkozó határidő lenne. Valamint jól gondolom-e, hogy ebben az esetben a 1794 bevallási kötelezettség nem terheli az adózót? Válaszát várva tisztelettel

Hirdetési díj Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy szarvasmarha-tenyésztő cég részére a tenyésztő egyesület (amelynek tagja a cég) leszámlázta a tenyésztő szervezetek számára megjelent szakkönyvben a cégről szóló hirdetés díját. Ezt hogyan kell könyvelni? Vannak-e egyéb kötelezettségei (reklámadó) a cégnek? Az áfa levonható? Köszönöm.

Bajban a Facebook! Milliárdos büntetésre és adóteherre számíthat Cikk

Több milliárd forintot is elérhet a Facebookra Magyarországon kiszabott bírság, valamint a cég által be nem fizetett reklámadó összege Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója szerint. A cég októberben felkerült a NAV feketelistájára.

Reklámadómentes összeg Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét kérném az alábbi tájékoztató értelmezésében. "Az új szabályok szerint mentes az adó alól a reklámközzétevő adóalany adóköteles tevékenységéből származó adóévi nettó árbevételéből 100 millió forint [Ratv. 5. § (3) bekezdés]. A mentesség csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban vehető igénybe [Ratv. 5. § (4) bekezdés]. Ez alapján a három egymást követő adóévben az adórendszeren belüli és adórendszeren kívüli de minimis támogatások együttes összege – általános esetben – nem haladhatja meg a 200 ezer eurót. Ezt a három adóévre vonatkozó korlátot nem adózónként, hanem egy és ugyanazon vállalkozásonként kell számításba venni a rendelet értelmében." Hogyan lehet mentes 100 millió forint, ha a 200 ezer euró el sem éri ezt az összeget? Konkrét példán keresztül is kérném a segítségét: A reklámadó alapja 120 millió forint, a vállalkozás ez évben kapott 30 millió forint de minimis támogatást. Alkalmazhatunk-e, és mennyi adómentességet ebben az esetben? Köszönöm a segítséget.

Reklámadó Kérdés

Tisztelt Szakértők! A reklámadótörvény szerint mentes az adó alól a reklámközzétevő adóalany adóköteles tevékenységéből származó adóévi nettó árbevételéből 100 millió forint,mely de minimis támogatásként vehető igénybe. Ez 2017. július 1-jétől van érvényben. Ha a reklámadót nem arányosítással állapítom meg 2017. évre, hanem az év első felére könyvviteli zárlatot készítek és a második félévre a tényleges II. félévi árbevétel alapján, akkor is igénybe vehetem a 100 milliós de minimis támogatást, vagy csak 50 millió forintot? Válaszukat köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Üzletrész

Juhász Tibor

okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő

Erdőgazdálkodó adózása

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink