150 találat a(z) kényszertörlés cimkére

Kényszertörlési eljárás esetén Kérdés

Tisztelt Adózóna ! 2 éve ügyvezetője lettem X kft.-nek (családi problémák miatt), ami évek óta veszteséges, 3 éve nem működik, tulajdonosok tőkével tovább nem finanszírozzák, adószáma 2 éve felfüggesztve. A kft,-nek az adóhivatal felé tartozása van, kb.200 ezer forint. Most a cégbíróság „kényszertörlési eljárást” indított a kft. ellen, és 50 ezer forint illeték megfizetésére szólította fel. Sem a tulajdonosok, sem én, mint ügyvezető kifizetni nem tudom. Milyen következményei lehetnek, ha nem tudjuk megfizetni az illetéket, és az adótartozást sem? (Ügyvezetői tisztségemre nézve, valóban eltilthatnak-e évekre más társaságoknál vezetői tisztségektől, egyéni vállalkozó lehetek-e?) Mit tegyek, hogy ne tiltsanak el további vezetői tisztségektől? Várom gyors válaszukat. Tisztelettel. Xemel.

Így véreznek el a cégek Cikk

Egy év alatt – 2013. július 1. és 2014. június 30. között – 6768 vállalkozás szűnt meg végelszámolással, azaz 55 százalékkal kevesebb cég tulajdonosa döntött úgy, hogy így rendezi megrendült pénzügyeit, kiegyenlíti partnerei, beszállítói követeléseit, és „bezárja” cégét – tájékoztat a feketelista.hu portál. Ám ezek a számok nem fedik a valóságot.

Alultőkésített a cége? Így kerülheti el a kényszertörlést Cikk

Havi 2-3 ezer új kényszertörlési eljárást tesz közzé a cégbíróság, amelyben jelentős szerepe van annak, hogy sok cég nem tudja a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendezni a tőkehelyzetét. Ez javarészt arra vezethető vissza, hogy az adóhatóság szigorúbban ítéli meg azt a korábban bevett gyakorlatot, mely szerint a cégek úgy próbálták helyrebillenteni a hitel-tőke arányukat, hogy a tulajdonosok a társaságnak nyújtott tagi kölcsönöket a társaság saját tőkéjébe apportálták.

Nyugdíjas beltag egészségügyi hozzájárulása kényszertörlés alatt Kérdés

Bt.-beltag nyugdíjas, a társaság kültagja elhalálozott és a cégbíróság a társaságot megszüntette és kényszertörlési eljárást írt elő. A beltag miután nem működik a cég, bért nem vesz fel, de eddig fizettük az egészségügyi járulékot. Most ő felhívta a NAV-ot, és ott azt a felvilágosítást kapta, hogy nem kell fizetnie, mert a cég nem működik, a nyugdíjából nem kell fedeznie. Most ő kéri tőlem, hogy kérjem vissza a befizetett járulékot. Szerintem ez így van, mivel a kényszertörlés nem zárult le. A NAV nem jelentkezett, hogy vizsgálni akar, nem tudom mit tegyek. Jelentsem be a NAV-nak a kényszertörlés befejezését, vagy mi az eljárás továbbiakban? Le lehetne zárni, mert tartozás, követelés nincs. Köszönöm a segítséget. Fekete Antalné

Kényszertörölt cég számlái Kérdés

Tisztelt Cím! Évek óta megbízható partnere volt egy ipari szolgáltatást végző kft. a társaságunknak, amelynek az adószámát 2013 júliusában törölték, a társaságot ugyanebben a hónapban a cégbíróság megszüntette, és jelenleg kényszertörlés alatt áll. A tartós és megbízható partneri kapcsolat miatt nem vizsgáltuk minden számlánál az adószámot, így befogadtuk a partner számláit, az áfát levontuk, a szolgáltatást elszámoltuk a költségek között. Az áfát önellenőrzéssel helyesbítjük, azonban kérdéses, hogy mit tegyünk az elszámolt költségekkel? Tényleges gazdasági tevékenységet végzett felénk a kft. (hegesztés). A teljesítés megtörtént, a szolgáltatás igénybe vételével elkészült terméket értékesítettük. Kérdésem: 1. Megtehetem-e, hogy önrevízióval a számlát nem számolom el költségként? 2. El kell számolnom a kiszámlázott és teljesített szolgáltatást, és úgy kell kezelni, mintha megbízási szerződés alapján végezte volna el a munkát a számlát kiállító, és ennek megfelelően kell befizetnem az adókat és járulékokat? 3. Mivel a számla kiállítója rosszhiszeműen járt el, érvényesíthetem-e vele szemben a többletterheket? Fáradozásukat előre is köszönöm: Tisztelettel: Bekecsné Kovács Erzsébet

Adószám-felfüggesztés/törlés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég az utóbbi 3 évben nem termelt bevételt, nem is működött, de a felhalmozott kötelező járulék és az egyéb költségek (ügyvéd, illeték) miatt megszűnni sem tud. Most a NAV felfüggesztette az adószámát 365-ös napos késedelem miatt. Ha jól tudjuk, fél év múlva törlik az adószámot, majd pedig kényszertörlési eljárás indul be. Kérdésünk az, hogy milyen további költségekkel jár ez a cégvezetőnek? Feltételezzük, hogy a beltag cégvezető előbb-utóbb megfizeti majd a járulékokat, a fő kérdés az, hogy Önök szerint is ez egyfajta "ingyen" lehetőség a cégnek a megszűnésre? Vagy tévedünk, és van több nem ismert buktató az eljárás során, ami még tetézné a problémát? (A cégvezető nem akar 5 éven belül tag lenni, sem vezető, ez nem probléma, a kötelező bevallásokat is be tudja adni, az sem probléma).

Kényszertörléssel szüntettek meg 30 ezer céget Cikk

Egyre több céget kényszertörléssel vezetnek ki a cégbírók a piacról. Tavaly a különböző eljárásokat követően 33 610 cég szűnt meg, közülük 17 230 társaság kényszertörléssel. Ezt az eljárásformát 2012 augusztusától alkalmazzák a cégbíróságok, azóta – idén márciusig – összesen csaknem 30 000 cég kényszertörlésére került sor – tájékoztatott a feketelista.hu portál.

Kényszertörlési eljárás alatti bevétel Kérdés

Tisztelt Adózóna.hu! Egy általunk könyvelt evás bt. kültagja meghalt, és a tulajdonosok várták a hagyatéki tárgyalást. Időközben a cégbíróság kényszertörlési eljárást indított, a cég 2013. 10. 29-étől kényszertörlési eljárás alatt van. Erről 2013. 12. 27-én kaptak a tulajdonosok értesítést, így november és december hónapban is működött a cég, bevételt realizált, és az adókat is rendben utalta. Mivel azonban elméletileg a kényszertörlési eljárás alatt gazdasági tevékenységet nem folytathatott volna (de folytatott, hiszen nem tudott arról, hogy az eljárás megindult), mi lesz az ezen időszak alatt befolyt bevétel sorsa? Ugyanúgy bevallható evás bevételként, mint korábban, vagy ez már a társasági adó hatálya alá tartozó bevétel lesz, esetleg az így kibocsátott számlák érvénytelenek? Köszönettel: Szentesi Péter

Ezért szűnnek meg a cégek Cikk

Több mint 33 ezer céget töröltek 2013-ban a cégbíróságok Magyarországon, ami 16 százalékkal meghaladja a 2010-es negatív rekordot, és 22 százalékkal több az egy évvel korábbinál - közölte az Opten céginformációs szolgáltató szerdán az MTI-vel.

Kényszertörlés adókötelezettség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Betéti társaságunk kapott egy végzést a cégbíróságtól, amelyben felhívja a vezető tisztségviselőt, hogy a végzés kézbesítésétől számított 30 napon belül gondoskodjon a cég iratainak elhelyezéséről, és az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kötelezettségek teljesítéséről, és ezek megtörténtét a bíróságnál igazolja. A kényszertörlést végelszámolás előzte meg, arról az időszakról beküldtük a bevallásokat és a beszámolókat, valamint a kényszertörlés megindításának napját megelőző nappal is elkészültek a bevallások és a beszámoló. Milyen kötelezettsége van még a cégnek az Art. szerint? Az iratőrzésről elég egy nyilatkozatot küldeni a cégbíróságnak? Szíves válaszukat előre is köszönöm.

Kényszertörlés - mérleg nélkül Kérdés

Erdőbirtokossági társulat valamennyi választott képviseletre jogosult tagja elhalálozott 2011-2012-ben. A társulati elnök évközi megbetegedése miatt gazdasági tevékenység nem volt. A 1229 sz. bevallás leadásra került, azonban az évzáró mérleg nem, mert a bankszámla felett az elhalálozott elnökön kívül más nem rendelkezett, így a közzétételi költség megfizetésére nem volt lehetőség, a mérleg jóváhagyására szolgáló közgyűlés összehívására illetékes személy nem volt. Mit lehet ilyen esetben tenni? (A társulat tagjai közül a mai napig sem választott elnököt, illetve képviseletére jogosult személyt.)

Végelszámolás, kényszertörlés Kérdés

Egy két tagú bt elhatározta a cég végelszámolással történő megszüntetését. 2012.06.07-én indult a végelszámolás. A végelszámoló sajnálatos módon 2012.09.01-jén elhalálozott, amiről tájékoztatták a cégbíróságot. 2013.07.12-én kapott a bt két végzést a cégbíróságtól. Az egyikben (06.03-i keltezéssel) a cégbíróság a kényszer-végelszámolási eljárást megszünteti és a végelszámolót felmenti végelszámolói tisztségéből. A másikban elrendeli a kényszer-törlési eljárás megindítását 06.27-ével. Az a kérdésem, hogy milyen számviteli teendők vannak és milyen határidőkkel, illetve a beszámolókat ki jogosult aláírni? A NAV 2012-ben küldött egy levelet, amelyben 14 ezer késedelmi pótlékot fog előreláthatólag felszámolni, de ez a mai napig nem történt meg. Ennek szerepelnie kell a korrigált nyitómérlegben? A végelszámoló a korrigált nyitómérleget már nem tudta aláírni.

Kényszertörlési eljárás Kérdés

2010-től a Bt.kényszer végelszámolás alatt van, a végelszámolást nem tudja befejezni, mert pereli a követelését és kötelezettségei vannak az adóhatóság felé valamint tagi kölcsön is szerepel a kötelezettségek között. A Cégbírósági felszólításra 2012.12.31-én a végelszámoló benyújtott egy kérelmet a Cégbíróság felé, hogy 2013. 01.01-től kéri a Bt. kénkényszertörlését. Mi a teendő? Meg kell várni a Cégbírósági végzést? Milyen bevallásokat kell benyújtani,milyen beszámolót kell elkészíteni és milyen dátummal? Ugyanis a végelszámoló ügyvédje kéri, hogy nyújtson be beszámolót és tegyen eleget az ART-ban előírt bevallási kötelezettségének.Fenti kérdésünkre senki nem tudott még eddig választ adni.Köszönettel!

Kényszertörlés - cégvagyon Kérdés

Kényszertörlés esetén mi történik a cég vagyonával,jelen esetben ingatlanforgalmazó cég félkész házaival, melynek az áfáját visszaigényelte?

Kényszertörlés teendői Kérdés

Milyen teendői vannak annak a Bt-nek akinek cégkivonat szerint:-megszűntnek nyilvánítás dátuma 2012.06.07-a határozat jogerőre emelkedésének időpontja : 2012.07.05-kényszertörlési eljárás kezdete: 2012.10.18.A társas vállalkozói jogviszony alapján mikortól nem kell járulék fizetni a Bt beltagja után? Mikortól lehet kijelenteni? Milyen bevallásokat kell (és milyen időszaki jelöléssel) leadni? Vagy már a vezető tisztségviselő az ügyfélkapuján keresztül nem adhat le bevallásokat?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Üzletrész-értékesítés

Kiss Péter

adószakértő

TruTax Kft.

Kft. ingatlanvásárlása

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Kártalanítás – kártérítés áfa

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 december
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetÉs