137 találat a(z) ingatlanvásárlás cimkére

Ingatlanvásárlás illetéke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét szeretném kérni az illeték megállapításához az alábbi esetre: egy házaspár (45 év felettiek) elvált, az addig 1/2–1/2 tulajdonukban lévő házuk a vagyonmegosztás során a volt feleség 1/1 tulajdonába kerül. A volt férj lakást vásárol. Jól gondolom-e, hogy mivel az 1/2 tulajdonát nem értékesítette, hanem vagyonmegosztás révén került ki a tulajdonából, az új lakás vásárlásához nem fűződik illetékkedvezmény? Köszönettel várom szíves tájékoztatását! Bencze Ágnes

Közösen vásárolt ingatlan és felújítási költségeinek elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Két belföldi cég ('A', 'B', mindkettő áfaalany, egymástól független fél) közösen vásárol egy ingatlant, 75-25% arányban. Ezt az ingatlant közösen újítják fel, a felújítási költségeket szintén 75-25% arányban állják. 'A' cég nevére szólnak a bejövő számlák, amelyek negyedrészét továbbhárítja 'B' cégre. A felújítást követően eladják, és szintén 75-25% arányban részesülnek a nyereségből (osztalék?). a) A közösen vásárolt ingatlan beszerzési értéke hogyan kerül be 'A', és B cég könyveibe, esetleg tulajdoni hányad arányában? b) 'A' cégnek a felújítási költség saját részét, illetve a 'B' cégre áthárított részét hogyan kell számvitelileg (közvetített szolgáltatásnak minősül-e) elszámolnia a könyveiben? c) 'B' cégnek az 'A' cég által rá átterhelt felújítási költségeket hogyan kell számvitelileg elszámolni a könyveiben? d) 'A' cégnek a felújítási költség átterheléséről számviteli bizonylatot vagy számlát (azaz áfakörön kívüli vagy áfás ügyletként) kell kiállítania 'B' cég felé, vagy mindkettő lehetséges opció, és a két cég közötti megállapodásban kell az átterhelés módját rögzíteni? e) Amikor a felújított ingatlan eladásra kerül, hogyan történik/történhet a két cég között az elért nyereség/veszteség elszámolása (számviteli bizonylat és/vagy számla)? Az egyes opciók számviteli elszámolása hogyan néz ki 'A' és 'B' cégnél? f) Más lenne a közösen beszerzett eszköz számviteli elszámolása, ha ingóságról (például tehergépjármű) lenne szó? Tisztelettel: Sz. Zsolt

Fontos változások az illetéktörvényben Cikk

A régi adózás rendjéről szóló törvényből (Art.) és több más törvényből is kikerültek az illetékre vonatkozó szabályok és egységesen az illetéktörvénybe kerültek áthelyezésre. A régi Art. számos helyen tartalmazott az illetékkiszabással kapcsolatban külön eljárási szabályokat, ezeket már az illetéktörvényben kell keresni.

Céget vagy ingatlanát vásárolja? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. telephely létesítése céljából belterületi telket vásárolna egy másik társaságtól. A kft. több ingatlannal is rendelkezik, és minden tekintetben az áfás adózói kört választotta. Azaz beszerzéskor az áfát levonhatná, és az építés költségeinek áfáját is, és persze ezek után áfásan is értékesítene és hasznosítana. Mi történik, ha nem az ingatlant, hanem a társaságot vásárolja meg? Áfa ebben az esetben nem jön szóba, vagyonszerzési illeték igen a forgalmi érték alapján, amit a NAV állapít meg. Milyen előnyök és hátrányok jöhetnek még szóba? Köszönettel: kgyk

Fejlesztési tartalékból vett ingatlan elárverezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem 2013-ban fejlesztési tartalék terhére nagy értékű ingatlant vásárolt új építésű társasházban, melyet a kivitelezőnek még a megrendelő kérésének megfelelően be kellett volna fejeznie. Sajnos a kivitelező társaság ellen a bankja és a NAV végrehajtást kért és hosszú évekig tartó huzavona után tegnap az egész társasházat mint a kivitelező cég vagyonát elárverezték, többek közt az ügyfelem lakásával egyetemben, mivel az egy ügyvédi hibából eredendően már nem került fel fenntartással a széljegyre mint tulajdoni hányad. Most nekem a beruházások közül ki kell vezetnem. Kérdésem lenne, hogy ugyan a megvételtől számított 4 év eltelt, de ez esetben hogyan számolok el a fejlesztési tartalékkal, a vétellel felhasználtam és rajtam kívülálló ok miatt elbuktam vagy mintha nem is használtam volna fel? Válaszát előre is köszönöm ! Üdvözlettel, Sárköziné Annamária

Átháritott költség elszámolása és az áfa levonhatósága Kérdés

Ki igényelheti vissza a számlán szereplő áfát, illetve költségként ki és milyen bizonylat alapján számolhatja el az alábbi esetben? Adott egy ingatlan, melyen két épület áll, külön mérőórával felszerelve. Az ingatlan tulajdonosa egyéni vállalkozó, aki a 2017. évben vásárolta meg az ingatlant, a szóban forgó egyik épületet határozott időre szóló bérleti szerződéssel együtt. A bérlő (kft.) a bérleményt tovább adta másik bérlőnek, aki szintén egyéni vállalkozó. Az ingatlan átruházása után a közüzemi számlát a tulajdonos egyéni vállalkozó nevére állítják ki, viszont a számlán eltérő számlafizetőként szerepel a tényleges bérlő, aki szintén egyéni vállalkozó. Előre is köszönöm a válaszukat.

Fejlesztési tartalék feloldása Kérdés

Tisztelt Szerkesztö! 2013-ban képeztünk lekötött tartalékot, és most úgy szeretnénk feloldani, hogy ügyfelem garázst venne cég kocsijának tárolására december hóban, de a teljes összeget nem fizetné ki, megállapodna az eladóval, hogy 1 millió forintot ad, a többit pedig részletekben törleszti. A birtokba adás megtörténne 2017. december 31-éig. Az adásvételi szerződést is beadnák még ebben az évben. Valószínű, hogy a földhivatal 2018-ban jegyzi be az új tulajdonost. Ily módon lehet-e feloldani a lekötött tartalékot 2017-ben? Mert az adásvételi szerződés alapján rátenném a beruházási számlára 2017-ben. A részletfizetés akadálya-e a feloldásnak? Válaszukat köszönöm.

Fejlesztési tartalék - ingatlan Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem fejlesztési tartalékot használt fel ingatlanvásárláshoz 2016. januárban. 2017 októberében eladja ezt a ingatlant. Van-e bármiféle adófizetési kötelezettsége, illetve ha vásárol új ingatlant, akkor arra tovább lehet-e vinni a már egyszer felhasznált fejlesztési tartalékot? Válaszát köszönöm!

Ingatlan-adásvétel új építésű lakás esetén, előlegáfa Kérdés

Új építésű lakást adásvételi szerződés keretében adóalany részére értékesítik, aki bérbeadással hasznosítja azt. Hogyan áfázik? Az adásvétel előlege hogyan áfázik?

Kft. ingatlanvásárlása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy kft. vásárol egy ingatlant fordított áfásan, és az ingatlanértékesítést nem teszi adókötelessé, és így fogja értékesíteni az ingatlant egy év múlva, akkor a 240 hónap figyelési idővel számolni kell, mivel anno fordított áfás számlát kapott a beszerzésről, és így azt fizetendő és levonható adóban is beletettük akkor?

Meddig foglaló a foglaló, hogyan kell nyilvántartani? Cikk

Részletre vásárláskor helyes-e a tulajdonjog vevőre átszállásáig a követelések között nyilvántartani a foglalót, vagy az a használati jog átadásának napján átvezethető a szállítói tartozás kiegyenlítésére? – kérdezte olvasónk. Hunyadné Szűts Veronika igazságügyi adó- és járulékszakértő válaszolt.

Fejlesztési tartalék feloldása aktiváláskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésre keresem a választ. A vállalkozás 40 millió forintos ingatlant vásárolt 2016-ban, amely engedélyek hiányában adott évben nem volt aktiválható (engedély: 2017.01.15.). A felújítás, átalakítás is megtörtént további kb. 10 millió forint értékben 2016-ban. Egyelőre nem tervez további beruházást a cég. 2015. évben képeztünk 10 millió forint fejlesztési tartalékot. Kérdés, hogy lehetőségünk van-e most újabb 20 millió forint fejlesztési tartalékot képezni úgy, hogy mindkét évi lekötött tartalékot (tehát együtt a 30 millió forintot) ennek az ingatlannak az aktiválásakor, azaz 2017. évben oldjuk fel? A Tao. törvény 7. § (15) bekezdés szerint: „…. Az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötése adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően oldhatja fel…” 2000. évi C. törvény a számvitelről 3. § „(4) E törvény alkalmazásában 7. beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység…” A tao-törvény nem mondja, hogy csak a tárgyévi beruházási összeg oldható fel, és a számviteli törvény pedig beruházásnak minősít minden tevékenységet, mely az aktiválásig felmerül. Természetesen a számviteli politikában a lekötött tartalék feloldását az eszköz aktiválásának napjára határoznánk meg, és ettől később sem térnénk el.

Fejlesztési tartalék felhasználása Kérdés

2016-ban ingatlant vásároltam, mellyet szeretnék feljelsztési tartalék feloldásához felhasználni. A kérdésem az lenne, hogy a vásárolt ingatlanra a mai napig nem írták elő az illetéket, nekem ezt elő kell-e írni, és azt könyvelhetem-e beruházásra?

Megjelent az áprilisi VálaszAdó Cikk

Bár fejlesztési tartalék képzésére már a 2002. adóévtől lehetőség van, még ma is számtalan kérdés adódik e szabállyal kapcsolatban; összefoglaltuk a 2016. adóévi kötelezettségnél figyelembe veendő előírásokat. A társaságiadó-bevallások előtt azt is érdemes tudni, hogyan lehet utólag igénybe venni a korábban nem érvényesített adókedvezményeket. Az egyre népszerűbb ingatlanbefektetések előtt érdemes tisztában lenni az adózási, különösképpen az áfára vonatkozó szabályokkal. A munkáltatóknak a munkavállalói költségtérítések okoznak fejtörést.

Fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Fejlesztési tartalékból történt ingatlanvásárlás. Egy jó ajánlat következtében következő év végén eladásra kerül. Milyen adóvonzata lesz ebben az esetben? Köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓ

Kérdések és válaszok

Pótbefizetés rendezése

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Finacont Kft

Kft. és katás vállalkozás

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Átalányadózó egyéni vállalkozó szocho maximum

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 július
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs