2254 találat a(z) igazságügy cimkére

29/2021. (VIII. 26.) BM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

ÍH 2021.54 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az irányadó tényállás szerint a felperes 50% mértékű szavazati jogot biztosító részesedéssel az alperes tagja, ügyvezetői tisztségének a cégjegyzékből 2019. április 25-i hatállyal történt törléséig önálló képviseleti joggal a vezető tisztségviselője is volt.
Az alperes 2019. május 27-én 58. sorszám alatt a székhelyének törlése és új székhely bejegyzése (cégjegyzék 5/3. és 5/4. rovat), önálló képviseleti joggal kettő új ügyvezető bejegyzése (cégjegyzék 13/11. és 13/12. rovat), továbbá létesít...

BH 2021.6.185 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes bírói szolgálati jogviszonyban állt. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a felperes kérelmére a 2007. december 19. napján kelt határozatával 2007. december 5. napjától kezdődően öregségi teljes nyugdíjat állapított meg, mert a felperes megszerezte az előrehozott öregségi nyugdíjhoz az életkorára előírt szolgálati időt, ezért csökkentés nélküli előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult.
[2] A munkaügyi bíróság a 2012. november 5. napján kelt ítéletével megállapította, hogy a felpere...

ÍH 2021.32 Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényszék katonai tanácsa ítéletével M. T. rendőr törzsőrmester vádlottat bűnösnek mondta ki a Btk. 301. § (1) bekezdésébe ütköző hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntettében, ezért 8 hónap - végrehajtásában kétévi próbaidőre felfüggesztett - fogházbüntetésre és lefokozásra ítélte. A végrehajtás utólagos elrendelése esetére rendelkezett a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjáról, az eljárás során lefoglalt bűnjelekről.
Az elsőfokú bíróság által megállapított tén...

BH 2021.6.172 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes jogelődje tagságával működő D. H. Kft. 2000. szeptember 14-én határozott idejű - huszonhat évre szóló -, utóbb többször módosított megállapodást kötött a közútkezelői és vagyonkezelői joggal egyaránt rendelkező I. rendű alperesi jogelőddel), az M autópálya és az M autóút mentén tizenhat védőcsőből álló optikai védőcsőhálózat létesítéséhez távközlési nyomvonal biztosítására. A megállapodás értelmében a nyomvonalon kiépített optikai védőcsövekből tizennégy a D. H. Kft., kettő ped...

ÍH 2021.58 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az I. rendű felperes 1995. október 1. napjától, míg a II. rendű felperes 1992. november 16. napjától állt az alperesnél közalkalmazotti jogviszonyban előadó munkakörben. Mindketten rendelkeznek felsőfokú iskolai végzettséggel, azonban a munkakörük betöltéséhez középfokú végzettség elegendő volt, ezért a közalkalmazotti besorolásuk szerint "D" fizetési osztályba tartoztak.
2019. február 1. napjától a rendvédelmi szerveknél foglalkoztat...

ÍH 2021.62 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 1977. április 13. napjától állt ügyészségi szolgálati jogviszonyban, 2000. április 19. napjától a X M Főügyészségen főügyészi beosztásban dolgozott. A felperes 2016. február 5. napjától rendelkezési állományba került, a javadalmazását a vezetői pótlék nélküli illetményének 80%-a és a nyugdíja közötti különbözetben állapították meg, melynek összege 394 161 forintban került meghatározásra.
Az alperes 2017. május 8. napján értesítette a felperest, hogy megszerezte az igényjogosultság...

BH 2021.5.135 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A bíróságok elrendelték két kft. felszámolását. Ezt követően az alperes helyi bírósága, majd az alperes mint másodfokú bíróság a kft.-kel kapcsolatos magatartásai miatt a felperest bűnösnek mondta ki csődbűncselekmény bűntettében, számvitel rendjének megsértése vétségében, valamint magánokirat-hamisítás vétségében, és vele szemben büntetést szabott ki. A felperes a büntetőeljárás során vitatta a kft.-k fizetésképtelenségét, állította, hogy jogellenesen rendelték el a felszámolást. Az alpe...

BH 2021.5.141 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesek 2008. április 30-án benyújtott hitelkérelme alapján a felperesek mint adósok és az alperes jogelődje, az A. C. Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: alperes) mint hitelező 2008. május 23-án svájci frank (a továbbiakban: CHF) alapú kölcsönszerződést kötöttek, amelyben a hitelező 10 millió forint, azaz 66 845,13 CHF összegű kölcsön nyújtására vállalt kötelezettséget. A felperesek ugyanezen a napon közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalá...

216/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2021.4.106 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes turisztikai, menetjegy, pénzügyi szolgáltatási, valamint vám- és logisztikai üzletágakban tevékenységet folytató gazdasági társaság. A turisztikai üzletágban végzett utazásszervezői tevékenysége körében országos szinten 46 olyan irodát működtet, amelyben utazási szolgáltatásait értékesíti, továbbá ajánlatai 411 utazásközvetítő kínálatában is elérhetőek, amelyek közül 160 aktívan értékesíti is az alperes utazási csomagjait. Az alperes szolgáltatásai igénybevételére természetes s...

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 40. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény...

BH 2021.1.19 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság végzésével a törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelmet elutasította. A határozat indokolása szerint a kérelmező a cégbíróság felhívása ellenére nem igazolta az eljárás megindításához a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 77. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi érdekét. Kifejtette továbbá, hogy a Ctv. 74. § (3) bekezdése alapján a kérelmező igénye nem törvényességi felügyeleti el...

Végső előterjesztői indokolás az ingatlanügyi hatóságok bevételét képező egyes igazgatási szolgáltatási díjak megosztását szabályozó és a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelethez - Indokolások Tára 2020/159. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999...

577/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban tőkeemelés illetékkérdése

dr. Buzády Csongor, LL.M. (Berlin)

ügyvéd, vállalatfinanszírozási szakjogász

Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, partner

EPR-díj könyvelése

Nagy Norbert

adószakértő

Fejlesztési adókedvezmény meghatározása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 november
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3