13 találat a(z) hibás számla cimkére

Hibás számla Kérdés

Hibás számlák javítása, elmulasztott áfabevallások pótlása Cikk

Olvasónk a következőkről érdeklődött: „Egy évre visszamenőleg rosszul kiállított számlák (közösségen belüli és kívüli szolgáltatás nyújtása) és be nem adott áfabevallás/összesítő nyilatkozatok pótlására van-e lehetőség ilyen hosszú kimaradás után? Mi a legjobb, amit ilyenkor tenni lehet? Utólag javítani a számlákat, beküldeni az elmúlt hónapokra az áfabevallásokat és az összesítő nyilatkozatokat? Kūlön-külön, vagy volna lehetőség ezt egyszerre letudni egy-egy dokumentumon az egészet? (Katás, alanyi adómentes vállalkozó.)” A kérdésekre Bunna Erika adótanácsadó válaszolt.

Téves adatokkal kiállított számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy gazdasági társaság részére üzleti partnere téves adatokkal (az adóalap, illetve a 27 százalék mértékű áthárított áfa összege sem megfelelő, a számla végösszege viszont helyes) állított ki egy számlát. A számlát a partner a téves adatokkal jelentette le az online számla rendszerben. A számla adatai számszerűsítve ( adatok eFt-ban : téves adóalap 1478, téves 27 százalékos áfa 741, végösszeg 2219, helyes összeg, a helyes adóalap 1748, helyes 27 százalékos áfa 471, végösszeg 2219 helyesen. A hibát később, már a számla pénzügyi rendezése után, mivel a végösszeg helyes volt, észlelte a számla befogadója. A számlát kiállító helyesbítette, olyan formában, hogy a téves adóalapot pluszként, a téves áfa összegét pedig mínuszként tüntette fel a számlán, a számla végösszege pedig nulla lett, mivel az eredeti számlán a végösszeg helyes volt. Helyesbítő számla adóalap +270 , áfa összeg -270, végösszeg 0 . A számlabefogadónak a 65-os áfa bevallás M-es lapjain fel kell majd tüntetni tételesen a számlát, de az adóalap és áfa összeg nem helyes az eredeti számlán (nem jön ki a 27 százalék). A helyesbítő számlát pedig nem tudja beírni az M-es lapra. Kérdésem: hogyan kell helyesen kezelni ezt a problémát mind a 65-ös bevallás, mind pedig a kiállító részéről az on-line számla rendszerben? Köszönöm megtisztelő válaszukat, tisztelettel.

Így lehet javítani a formailag hibás számlákat Cikk

Az áthárított általános forgalmi adóra (áfa) vonatkozó levonási jog érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során figyelembe vett szempontokról tette közzé – a Pénzügyminisztériummal egyeztetett – állásfoglalását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 3012/2018. számú útmutatóban. Tekintettel arra, hogy az adólevonási jog vizsgálata az általános forgalmi adó ellenőrzések kiemelt területe, indokolt az útmutatót részleteiben megvizsgálni.

Fordított áfa – vastermék Kérdés

Tisztelt Adózóna! A következő témában kérem a tanácsukat: egy társaság az Áfa tv. 6/b. sz. mellékletében szereplő termékek forgalmazását végzi. Ezen termékek esetében a fordított adózás szabályait kell alkalmazni, ha a vevő áfaalany. Számítógépes programmal előállított számla kiállítása során a következő esetek fordulnak elő: 1. áfaalanynak áfásan lett számlázva a termék, 2. nem áfaaalanynak (jellemzően magánszemélynek) fordított áfásan lett kiszámlázva a termék, 3. fordított adózású számla esetében nem került feltüntetésre a vevő adószáma, 4. fordított adózású számla esetében nem került feltüntetésre a 6/b. sz. mellékletben szereplő termék VTSZ száma és a mennyisége (1765A-07 oldal kitöltéséhez szükséges). Kérdéseim: 1. Helyesen gondolom-e, hogy az 1-2 pontban felmerült esetben stornózni kell a számlát és a törvénynek megfelelően új számlát kell kiállítani (áfaalanynak nem áfásan, nem áfa alanynak áfásan)? 2. A 3-4 esetében elegendő-e egy utólagos nyilatkozat, melyen szerepel a számláról lemaradt adattartalom? 3. Új partner esetében kötelező nyilatkozatot kérni tőle az áfaalanyiságára vonatkozóan, vagy elég nyilatkozat nélkül az adószáma alapján azonosítani? Válaszukat előre is köszönöm. Üdvözlettel: Jakab Imre

Hogyan kell javítani a hibás számlákat? A NAV megmondja Cikk

A kibocsátott számla módosítása számos okból szükségessé válhat. Módosítást indokolhat valamely utólag bekövetkezett körülmény (például utólag adott árengedmény) vagy a számla hibás volta is (például ha a számlán helytelenül tüntették fel az adóalapot és/vagy az adó összegét, illetve egyéb adatot). A módosítás járhat az adóalap, illetve adó összegének módosulásával, de történhet ezen értékek korrekciója nélkül, egyéb adatot érintő módosítással is – olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legfrissebb útmutatójában.

Hibás számla EU-szolgáltatásról Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cég tárhelyszolgáltatást fizet EU-n belül, közösségi tagállamnak. A számlát tévesen áfásan állították ki. A javítására nincs mód. Amennyiben a számlát javítás hiányában és áfalevonás nélkül költségként elszámoljuk, akkor ez magával vonhat valami büntetést? Ha a könyvelés a fenti módon megtörténik, akkor szerintem a közösségi szolgáltatás jelentésben sem érdemes szerepeltetni, mert nem fut be a hatósághoz a másik féltől se jelentés. Hiszen jelen esetben úgy kezelték a magyarországi céget, mintha magánszemély részére szolgáltattak volna, nem pedig egy közösségi adószámmal rendelkező cégnek. Köszönöm.

Hibás számla könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Miként tud egy könyvelő helyesen eljárni abban az esetben, ha a banki utalások között olyan költségek jelennek meg, melyekről hibás módon állították ki a költségszámlát? Az egyik jellemző hiba, hogy nem cégnévre szól a számla, hanem magánnévre. Pedig a kiadás a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos költség. Ez esetben a számlát nem lehet bekönyvelni, de hogyan könyvelem a hozzá tartozó utalást? Sajnos a számlakiállítónál nincs mód a javításra (az okokat nem részletezném). Köszönettel.

Áfaelszámolás Kérdés

A kft.-ben (havi áfabevalló) az alábbi számlázások történtek: 2016. 11. havi teljesítéssel kiszámlázásra került két szolgáltatás 3 millió Ft + áfa értékben, mely a havi áfabevallásban bevallásra és megfizetésre került. Ezt a számlát 2016. 12. 20-án sztornózták (teljesítés 2016. 11. hó) hibás megnevezés miatt. 2016. 12. 20-án ismét kiállításra került 2016. 11. havi teljesítéssel, ez a számla 2016. 12. 21-én – 2016. 11. havi teljesítéssel – sztornózásra került hibás megnevezéssel, és végül 2016. 12. 21-én készült el a jó megnevezésű számla, melynek teljesítése szintén 2016. 11. hó. A kérdésem az, hogy a 2016. 12. hóban kiállított számlák könyvelése hogyan történhet?

Számla helyesbítésének megtagadása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem több esetben készpénzben vásárolt egy cégnél, ahol a számlákon tévesen került feltüntetésre ügyfelem címe. Ügyfelem sajnos ezt nem vette észre, csak a könyvelésre történő leadásnál derült ki. Hivatalosan kértük a céget, hogy számlamódosító okirattal helyesbítse a kibocsátott számlákat, azonban ezt megtagadta. Milyen törvényi hivatkozással kötelezhető – ha egyáltalán kötelezhető – a helyesbítésre? Köszönöm.

Formai hibás számla – áfalevonás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A társaság hirdetési szolgáltatást vett igénybe, amelyről készült számlát a szolgáltató nem az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó, az áfatörvény 58. §-ában szabályozottak szerint állította ki. Miközben a szerződés szerint 8 napos fizetési határidőben állapodtak meg a felek a számla kiállításától számítva, addig a számla teljesítési időpontjaként a számla kiállításának napja lett feltüntetve. Az adóhatóság a formai hibás számla kijavítására szólította fel a társaságot, amely azonban ezen felszólítást a szolgáltató elérhetetlensége miatt nem tudja teljesíteni. Megtagadhatja-e az adóhatóság a számlán szereplő előzetesen felszámított áfa levonhatóságát a számlán szereplő teljesítési időpont helytelen feltüntetése okán? Ilyen esetben lehetséges-e a szerződés szerinti fizetési határidőben, a következő hónapban az előzetesen felszámított áfa figyelembe vételét kérni az adóhatóságtól attól függetlenül, hogy a formai hibás számla kijavítása nem történt meg? Vagy amennyiben egy számlakiállító már elérhetetlen, úgy az időszakos elszámolású ügyleteknél a teljesítési időpont elírása véglegesen levonhatatlanná teszi a számlán szereplő előzetesen felszámított áfát? Válaszukat köszönöm.

Számla utólagos helyesbítése, avagy van-e különbség helyesbítő számla és helyesbítő számla között az áfa szempontjából? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy kereskedelemmel foglalkozó cég tévesen számlázza le a kiszállított árut (más áru került kiszállításra, mint ami a számlán szerepelt), majd egy helyesbítő számlán utólag (áfabevallást követően) az eredeti számlát korrigálja, és a helyesbítés eredményeként a fizetendő áfa mértéke növekszik, akkor kötelezően szükséges önrevíziózni a már beadott bevallást? Ha viszont fordított helyzet áll elő, és a fenti esetből kiindulva a fizetendő áfa csökken, akkor kizárólag a kiállítás dátumát magában foglaló elszámolási időszakban vehetem figyelembe a helyesbítő számlát? Ha a helyesbítő számlák kiállításának az oka a mennyiségi eltérés, akkor tesz-e a jogalkotó különbséget a helyesbítő számla áfabeli megítélésében, a fenti példához viszonyítva? Válaszukat előre is köszönöm.

Száműzné könyveléséből a hibás számlákat? Itt a megoldás Cikk

Elege van már abból, hogy üzletfele folyton késve küldi a számlákat, ráadásul sokszor hibásan, rengeteg problémát okozva ezzel a könyvelőjének? A problémára az önszámlázás jelentheti a megoldást. Cikkünkben bemutatjuk, milyen szabályok szerint állapodhatnak meg az üzleti partnerek abban, hogy az eladó, illetve a szolgáltatás nyújtója helyett a megrendelő állítsa ki az ügyletről a számlát.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Szoftvervásárlás Ausztriában

Kelemen László

adószakértő, jogász

Előlegszámla lejelentése a NAV felé

Kelemen László

adószakértő, jogász

Személy- vagy tehergépkocsi

Kelemen László

adószakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 április
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close