9881 találat a(z) határozat cimkére

Rengeteg kórházban szűnnek meg újabb ellátások, van, ahol 60 kilométerrel kell odébb utazniuk a rákos betegeknek Cikk

Közel 30 kijelölő határozatot tettek ismét közzé – írja a hvg.hu.

Nyolc rendelet, tíz határozat jelent meg az éjjel Cikk

Nyolc rendelet – közöttük a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról szóló 18/2024. kormányrendelet –, valamint tíz határozat jelent meg a Magyar Közlöny 2024. évi 14. számában.

5/2024. (II. 8.) ME határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a pénzügyminiszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására szóló Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) létrehozásával;
2. felhatalmazom...

1015/2024. (II. 6.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon egyrészről a Magyarország Kormánya, másrészről a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Homokbánya út 3.; cégjegyzékszám: 13-10-041530) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

3/2024. (I. 10.) OBT határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 103. § (5) bekezdésében és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 121/D.§-ában foglalt jogkörében eljárva a tanács igazságügyi alkalmazottainak 2024. évre járó cafetéria-juttatás összegét bruttó 283.330 forintban, azaz kettőszáznyolcvanháromezerháromszázharminc forintban állapítja meg.
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 19...

1005/2024. (I. 18.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

1010/2024. (I. 23.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a szakképzésben olyan bérfejlesztést kell megvalósítani, amely a szakképző intézménynek a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 40. § (1) bekezdés c) pontja szerinti oktatója (a továbbiakban: oktató) tekintetében biztosítja a szakképzési béreknek a gazdaság azonos ágazataiban alkalmazott átlagkeresethez, továbbá a köznevelés rendszerében bevezetésre került illetményekhez való igazítását, továbbá a mindenkori pedagógus-béremeléss...

Tizenhat rendelet jelent meg az éjjel Cikk

Tizenhat rendelet – közöttük a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról, a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló kormányrendeletet módosító 5/2024. kormányrendelet –, valamint kilenc határozat jelent meg a Magyar Közlöny 2024. évi 5. számában.

1003/2024. (I. 11.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. áttekintette a 2016-2022-es időszakra vonatkozó Munkavédelem Nemzeti Politikájának megvalósulását;
2. megtárgyalta és jóváhagyta a munkakörülmények fejlesztése, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében a 2024-2027-es időszakra vonatkozó Munkavédelem Nemzeti Politikáját;
3. a munkavédelemre vonatkozó állami feladat ellátásának keretében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Kormány honlapján tegye közzé a jóváhagyott dokumentumot;
Felelős: n...

Január 1-jétől kötelezést tartalmazó határozatot hozhatnak a békéltető testületek Cikk

Január 1-jétől kötelezést tartalmazó határozatot hozhatnak a békéltető testületek, ha a fogyasztó kérelme megalapozott, és az érvényesíteni kívánt igény nem haladja meg a 200 ezer forintot. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), valamint az általa működtetett Budapesti Békéltető Testület a jogszabály kiterjesztését szorgalmazza a kisvállalkozásokra is.

16 rendelet, 9 határozat a legújabb közlönyben Cikk

A Magyar Közlöny 2023. évi 183. számában tizenhat rendeletet és kilenc határozatot hirdettek ki december 19-én.

1592/2023. (XII. 20.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

1. A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaságokat a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat 1. pont b) alpont bb) pontja alapján I. kategóriába sorolja, azzal, hogy a vezető állású munkavállaló számára díjazásként a kategórián belül adható maximumértéknél magasabb havi alapbér is megállapítható.
2. Ez a határo...

1576/2023. (XII. 19.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a magyarországi gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges egyes rendelkezések veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint - elővásárlási joggyakorlása útján - állami tulajdonba került 3511'08 villamosenergia-termelés TEÁOR kódú bejegyzett, naperőműre vonatkozó tevékenységgel rendelkező stratégiai társaságok (a továbbiakban: társaságok) részesedései az állami tulajdonba kerülésüket követő ...

1565/2023. (XII. 14.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján, tekintettel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügylet 2023. évben történő megkötéséhez az a)-c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) a gazdasági társaság az...

27 rendelet, 8 határozat a legújabb Magyar Közlönyben Cikk

A Magyar Közlöny 2023. évi 177. számában 27 rendeletet és 8 határozatot hirdettek ki december 12-én.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Áfabevallás 8. sora

Bunna Erika

adótanácsadó

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 február
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3