173 találat a(z) előlegszámla cimkére

Nyílt végű pénzügyi lízing személygépkocsi esetében Kérdés

Kft. személygépkocsit lízingel nyílt végű pénzügyi lízinggel 60 hónapra. Kapott egy előlegszámlát, majd egy mínuszos előjelű számlát az előlegről, és végül egy számlát a személygépkocsi teljes értékéről. Ezen számláknak az áfatartalma levonható-e? A kocsi dízel üzemanyaggal megy, a tankolások áfatartalma levonható-e? A cég továbbá átadás-átvételi igazolólap alapján kapott az előlegszámlának megfelelő összegű Praktiker ajándékutalványt. Az ajándékutalványt hogy rögzítem a könyvelésbe?

Nyílt végű lízing, előlegszámla – áfalevonás Kérdés

TIsztelt Szakértő! Nyílt végű lízinghez (szgk) kapcsolódóan kiállított előlegszámla áfatartalma levonható? A várható üzleti célú használat arányában? Év végén a tényleges arányra ki kell igazítani? Vagy az áfa nem vonható le és év végén lehet a kiigazítást elvégezni? Köszönöm

Nem lakóingatlan építése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk építésiengedély-köteles irodát épített egy szlovák céggel. Előleget 2016.09. hónapban fizettünk. A tényleges kivitelezés 2016.11. hónapban kezdődött, az elektronikus építési naplót ekkortól vezetjük, a várható befejezés 2017. 03. hó. A számlák közösségen belüli szolgáltatásról szólnak. 1. Szükséges-e a szlovák cégnek magyar adószámot kérnie, és ebben az esetben akkor fordított adózás szerint kiállítania a számláit? Mi a teendő a korábban már kiállított előlegszámlákkal? 2. Nem szükséges a magyar adószám, és közösségen belüli szolgáltatásként fogja a végszámlát kiállítani? 3. A szlovák cég magyar alvállalkozóinak szintén fordított adózás szerint kell a számláikat kiállítaniuk? Köszönöm válaszát.

Előlegszámla módosítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A végszámla kiállítása során kiderült, hogy nem minden esetben az a szolgáltatás került elvégzésre, amit az előlegszámlában feltüntettek. Hogyan lehet ezt módosítani? Rendelkezik egy megrendelővel és egy módosított megrendelővel is. Az összegben nincs eltérés, a végszámla pénzügyi teljesítést nem igényel. Köszönettel várom a válaszát.

Időszaki elszámolás előleg- és végszámla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Sportpálya bérleti díja többhónapos időszakra egyösszegben előre kerül megállapításra (féléves bérletek). A pályafoglalás (az időszakra) azonban akkor válik véglegessé, ha a bérlő az első hónap végéig pénzügyileg rendezi a teljes időszak díját. A 2016-tól érvényes szabályozás szerint, ha a bérbeadó a (szóbeli) megállapodás/foglalás alapján számlát bocsátana ki, akkor (mivel a kibocsátás és esedékesség is megelőzi az időszak utolsó napját), a teljesítés időpontja a számla kibocsátásának napja lenne. Ugyanakkor mivel a foglalás (és az ügylet megvalósulása) a kifizetéssel válik véglegessé, ezért a bérbeadó utólag bocsát ki számlát. Kérdéseim: Kell-e ebben az esetben előlegszámlát kibocsátani a jóváírás napjára? (Hiszen jogi értelemben vett teljesítés még nem történt.) Ugyanakkor a fenti számlázási szabály szerint a teljesítés időpontja későbbi lenne, mint a pénz beérkezése. Megfelelő-e az az eljárás, ha a pénz beérkezését követően kibocsátott számlán a jóváírás napját jelölik meg teljesítés időpontjaként, majd a szövegben a bérleti időszak feltüntetése mellett az "előleg és végszámla egyben" kifezést szerepelteti? Köszönettel, T.Anna

Előlegszámla – végszámla Kérdés

Tisztelt Címzett! Könyvelőprogramunk jelenleg nem képes arra, hogy a törvény szerinti végszámlát kiállítsuk abban az esetben, ha a vevő előleget fizet. Kérdésem, hogy az mennyire elfogadható eljárás, ha az előlegről kiállítjuk a számlát, majd a teljesítés időpontjára a végszámlát és ugyanebben az időpontban az előlegszámlát stornózzuk. Az előlegszámla kiállítása és a végszámla időpontja között több hét is eltelik, így áfa szempontjából is jelentősége van a kérdésnek. Válaszát előre is köszönöm!

Jóváíró számla áfa-visszaigénylési időszaka Kérdés

Autókereskedőnél előfordul olyan értékesítés, hogy a vásárló megrendeli az autót, melyre előleget fizet. Az előleg pénzügyi teljesítéskor elkészült előlegszámlában áthárított áfa bevallásra és befizetésre kerül. Majd az eszközt később lízingelni szeretné a vásárló egy lízingcégtől. Ebben az esetben, az autókereskedő a megrendelt autót értékesíti a lízingcégnek, a teljes vételárról számlát állít ki a lízingcég felé, melyben a gép eladási árának teljes áfája áthárításra, bevallásra és megfizetésre kerül. Ezzel egy időben készül egy háromoldalú megállapodás a vásárló, a kereskedő és a lízingcég között arról, hogy a kereskedőnek fizetett előleget elismerik lízingtörlesztésnek a lízingcég felé. Ezt a megállapodást mind a három szereplő aláírja. Ezzel egy időben a kereskedő a korábbi előlegbefizetésről készült számlát jóváírja a vásárlónak, de nem utalja vissza az előleg összegét, hanem a lízingcégtől várt összegbe beszámítja. A fenti helyzettel az a kérdésem, hogy az előleget jóváíró számlán szereplő áfaösszeget melyik áfaelszámolási időszakban lehet a fizetendő áfa csökkentéseként elszámolni, bevallani? Elég-e a háromoldalú megállapodás aláírásának keltét figyelembe venni – melyet mindhárom fél aláír –, és az aláírás keltének áfaidőszakában levonni a fizetendő áfa összegéből az előleg-jóváíró számla ÁFA áfaösszegét (jóváíró számla kelte megegyezik a háromoldalú megállapodás keltével)? Válaszukat köszönöm!

Új lakás végszámlája eltérő áfakulcsú előleg esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Milyen áfakulccsal kell az új építésű lakóingatlan végszámláját kiállítani, ha korábban, 2015-ben több 27 százalékos áfatartalmú előlegszámlára történt már részfizetés? Az adásvételi szerződés bruttó összegben határozza meg a lakás árát. Üdvözlettel köszönöm válaszát.

Átmeneti szálláshely-szolgáltatás számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély áfa örös rövid távú (átmeneti) bérbeadó esetén, amennyiben a szálláshelyre vonatkozó díj előre kerül kifizetésre átutalásra (bankkártyával), akkor a szállásadó köteles-e előlegszámlát kibocsájtani, és amikor a vendég megérkezik akkor szolgáltatás, mínusz előleg tételekkel "végszámlát" kiállítani? Van esetleg erre egy egyszerűbb, jogszerű megoldás?

Előlegszámla jóváírása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft., aki 2016. május hóban szerződést kötött egy paprikaörlő malom építésére. A szerződésben szerepelt, hogy a vállalt összeg 50 százalékátt előlegként lekérheti. Ez meg is történt, az előleg elszámolásának helyes módja szerint (előlegbekérő, bankszámlára érkezés 2016. május 27. számla)! Az ügylet ekkor még normál 27 százalékos áfa alá tartozott! 2016. X. hóban kiderült, hogy ezen ügylet a fordított adózás hatálya alá tartozik (építési engedély köteles lett)! Az ügyfél kérte a kft.-t, hogy sztornózza le az előlegszámlát és állítson ki egy az egész kivitelezés összegét tartalmazó számlát, már fordított áfásan! (Pályázati elszámolás miatt kérték, hogy rontsuk le az előleg számlát.) Az előleg "sztornózását" tartalmazó számlának a teljesítési dátuma az az eredeti utalás (2016. május 27.) dátuma? Külön megállapodás lett írva, hogy a 2016. május 27-én utalt összeg előleg, amely 27 százalékos áfát is tartalmaz, az a "vég"számla összegébe beszámításra kerül! Kérném szakértői véleményüket, hogy az előlegszámlát ebben az esetben milyen teljesítési dátumra kell kiállítani? Üdvözlettel: P. Mónika

Külföldi partnertől előleg érkezik Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég terméket értékesít harmadik országba és az unión belül is. Többnyire előre fizetnek a vevők, van úgy, hogy a termék csak hónapokkal később megy el, mint ahogy a pénz beérkezik. Az előleg beérkezésekor előlegszámlát szoktunk kiállítani, de van olyan partner, főleg harmadik országbeli, akinek nem felel meg a nullás végösszegű végszámla. A kérdésem: kell kiállítania a cégnek a külföldi partnerek részére az előlegről számlát? Ha nem kell, akkor a számlán a teljesítés dátumához az áru elküldésének a napját kell írni? Köszönöm előre is a válaszát.

Díjbekérő, előlegszámla, számla Kérdés

Tisztelt Szakértő Asszony/Úr! Kérdésünk a bérleti díjak előre számlázásával kapcsolatos. Többnyire szerződéssel alátámasztott szolgáltatásról van szó (ezen kívül van megrendelésen, feljegyzésen alapuló bérlés is), melyben rögzítésre kerül, hogy előre kell rendezni a bérleti díjat, a tényleges teljesítést, bérlést megelőzően, meghatározva a fizetési határidőt, mely természetesen korábbi, az igénybe vett teljesítésnél. Kérdésünk: ha a szerződésben rögzítve van minden feltétel, kikötés, előre fizetés ténye: kiállítható esetleg "csak" számla, mely alapján átutalja a partner előre az összeget, vagy mindenképpen úgy szabályos, hogy kiállítunk egy számlát az előlegről (előlegszámla), majd egy számlát a bérlés, teljesítés után (végszámla)? Szabályosan milyen dátumokkal kell kiállítani a számlákat? Díjbekérő alkalmazása is kötelező ilyen esetben? Nagyon köszönjük fáradozásukat, és várjuk szíves válaszukat! Üdvözlettel pénzügy

100 százalék előleg, egy bizonylat II. Kérdés

Tisztelt szakértő! Kérem, hogy a kérdésre teljeskörűen legyen szíves válaszolni. Nem az volt a kérdés, hogy kell-e előlegszámlát kibocsátani előlegfizetés esetén, hanem, hogy végszámlát kell-e kibocsátani, ha az előleg 100 százalék volt. Köszönettel, Szilvásy Hanna 100 százalék előleg, egy bizonylat Tisztelt Adózóna! Amennyiben az előleg a fizetendő összeg 100 százaléka, kell-e külön előlegszámlát, majd a teljesítéskor végszámlát is kiállítani, vagy elegendő csak előlegszámlát kiállítani, ha a vevő nem kéri külön a végszámlát? Mi a helyzet akkor, ha a fizetendő összeg meghaladja a 900 ezer forintot? Köszönettel, Szilvásy Hanna

100 százalék előleg, egy bizonylat Kérdés

Tisztelt Adózóna! Amennyiben az előleg a fizetendő összeg 100 százaléka, kell-e külön előlegszámlát, majd a teljesítéskor végszámlát is kiállítani, vagy elegendő csak előlegszámlát kiállítani, ha a vevő nem kéri külön a végszámlát? Mi a helyzet akkor, ha a fizetendő összeg meghaladja a 900 ezer forintot? Köszönettel, Szilvásy Hanna

Belföldi devizás előleg- és végszámla áfatartalmának forintösszege Kérdés

Tisztelt Szakértő! Arra szeretnék választ kapni, hogy a belföldi devizás előleg- és végszámla áfatartalma a bevallásban milyen árfolyamon számítódik és kerül be az áfaanalitikába. A számlakibocsátó terméket értékesít belföldi adóalany partnerének. A díjbekérőn alapuló pénzügyi teljesítés napjára vonatkozóan előlegszámlát állít ki 27 százalékos áfával (a teljesítés napi választott, MNB-s árfolyam határozza meg a számla forintösszegét). Végszámlát a tényleges szállítás napján bocsát ki, aminek árfolyama a teljesítés napi választott, MNB-s árfolyam. Eddigiekben eszerint kerültek bevallásra az értékesítések, viszont felmerült az is, hogy a végszámla áfatartalmát ugyanúgy a pénzügyi teljesítéskori árfolyam határozza meg, és nem a szállítás napi. Kérem szíves segítségét e kérdés megválaszolásában. Előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Euróalapú szállásadás számlázása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Noprofit bt. beszámolófajta

Pölöskei Pálné

adószakértő

Mikrogazdálkodói beszámoló nonprofit bt.

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close