61 találat a(z) de minimis támogatás cimkére

De minimis támogatás – bankgarancia Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2015 novemberében egy banki hitelszerződésünk szerves részét képezte egy bankgarancia. A bankgarancia tervezett lejárata 2020 novembere, szerződés szerint. A bankgarancia 10 000 eurónak megfelelő támogatástartalommal bír, mely de minimis támogatásnak minősül. Ez a hitel visszafizetésre került 2016. december végén. A bankgaranciában feltüntetett 10 ezer euró de minimis támogatással jelen esetben mely évekre kell számolnunk a 200 ezer eurós korlát számításánál? Arányosan az évek előrehaladtával levonásra kerülhet-e 1/5 -1/5 arányban azaz 2000 eurónként a de minimis támogatás a göngyölődő de minimis keretből (hiszen a kapcsolódó hitel visszafizetésre került)? Vagy esetleg már 2017-ben 4/5 rész visszavonásra kerülhet a 200 ezer eurós keret kiszámításánál? Összefoglalva, van-e lehetőségem bármilyen módon csökkenteni a visszafizetésre került hitelhez kapcsolódó bankgarancia támogatástartalmát, a de minimis korlát kiszámításánál negatív előjellel figyelembe venni? Válaszát előre is köszönöm.

Reklámadó de minimis támogatás Kérdés

Tisztelt Szakértők! Kérdésem a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2017. július 1-jétől hatályos módosításával kapcsolatos: 100 millió forint reklámadóalapig járó adómentesség de minimis támogatásként vehető igénybe. Ha a reklámközzétevő megfelel az EU-rendelet kritériumainak, akkor azt automatikusan igénybe veheti, vagy valamilyen formában igényelni kell? Válaszukat köszönöm.

Egy és ugyanazon vállalkozás fogalma Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 1407/2013/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdésére figyelemmel, az alábbi esetben egy és ugyanazon vállalkozásnak kell-e tekinteni A és B vállalkozást? A vállalkozás tulajdonosa a férj, B vállalkozásé a feleség. Mindkét vállalkozás de minimis támogatást számol el. Az elszámolásnál a két céget egy és ugyanazon vállalkozásnak kell-e tekinteni?

De minimis támogatás Kérdés

Tisztelt Szakértő Hölgy/Úr! A 1608M-12. lapjának 674-ik sorában érvényesített szociális hozzájárulási adókedvezmény a nyomtatvány szövegezése értelmében de minimis támogatásnak minősül. Azt szeretném megtudni, hogy az itt érvényesített kedvezményt (c. oszlop) vagy annak alapját (a. oszlop) fel kell-e tüntetni a 1629-es bevallásban vagy esetleg más bevallásban. Ha igen, hol? Valamint azt is szeretném megtudni, hogy az ehhez a szociális hozzájárulási adókedvezményhez kapcsolódó szakképzési hozzájárulási kedvezmény is de minimis támogatásnak minősül-e? Ha igen, akkor azt be kell-e vallani, vagy tájékoztató adatként feltüntetni a 1608A-01-02 lapjának 31. során kívül is? Köszönettel: Kauker Zsoltné

Állami támogatások – adatok a társaságiadó-bevallásban Cikk

Hogyan jelenítsük meg a társaságiadó-bevallásban a csekély összegű közvetlen támogatásokat? Hogyan kell feltüntetni az adóalapban vagy az adóból érvényesített, állami támogatásnak minősülő kedvezmények támogatástartalmát? Cikkünkből megtudhatja.

Mezőgazdasági vállalkozó kisvállalkozói kedvezménye Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a tárgyévben mezőgazdasági tárolót építtet. Ezután szeretnénk igénybe venni a kisvállalkozói kedvezményt. A 16SZJA bevallás 13-08-as lapjának 155. soránál melyik oszlopban kell szerepeltetni a de minimis támogatást? Lehetőségek: a) mezőgazdasági de minimis, d) általános de minimis, e) mezőgazdasági csoportmentességi támogatás. Milyen értékhatárral kell nála számolni 3 év vonatkozásában?

Egy és ugyanazon vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértők! Férjemmel közösen őstermelői tevékenységet végzünk, mindkettőnk rendelkezik adószámmal. Mellette van egy bt.-nk, amelyben 50-50 százalék tulajdoni aránnyal rendelkezünk. Szeretnénk Agrár Széchenyi kártyát igényelni az őstermelésben. Ehhez ki kell tölteni egy nyilatkozatot, amely szerint egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülünk-e? Férjem nevén fut az összes bevétel és költség, a területalapú támogatást külön-külön igényeljük. Részemre az idén kellett adószámot igényelni, mert egyébként nem kaptam földhitelt. Úgy gondolom, hogy mivel együtt már 100 százalékos szavazattal bírunk, ezért egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülünk. Az MVH felé nyilatkoznunk kell-e erről? Ebben az esetben mekkora a de minimis összeghatára, amit figyelni kell, nehogy átlépjük? Válaszukat előre is köszönöm.

Abc a mezőgazdasági támogatásokhoz Cikk

A mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházásokhoz (és egyes immateriális javak beszerzéséhez, előállításához) a társasági adó rendszerében három – a közösségi előírások szerint támogatásnak minősülő – kedvezmény vehető igénybe. Összefoglaltuk a kedvezmények belföldi és uniós feltételeit, illetve az adózók döntési lehetőségeit..

De minimis támogatás értékhatár számítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás az alábbi támogatásokban részesült. 2013. 09. 11. OTP hitelkiváltás NHP program; kamatkedvezmény: 34 652 euró 2014.07.03. hitelhez HG kezességvállalás díjkedvezmény 143 971 euró 2015. 10. 13. bértámogatás 2332 eFt 2015.12. 22. bértámogatás 1334 eFt 2016. 03. 30 bértámogatás 1270 eFt 2016. 05. 17 bértámogatás 2011 eFt. A dátumok a támogatásokról szóló határozatok dátumai. A kérdésem az lenne, hogy milyen árfolyamon kell átszámolni euróba az összegeket? Továbbá, jól gondolom-e, hogy 2016-ban a 2014., 2015., 2016. években kapott támogatásokat kell figyelembe venni az értékhatár számításánál? Válaszát előre is köszönöm.

De minimis támogatás bankgaranciára Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem folyószámlahitel-keretére banki garanciát nyújtó cégtől a szolgáltatási díjára de minimis támogatást kapott. Az összeg forintban és euróban is meg van adva a támogatásról szóló kimutatásban, melyet megkaptunk. A hitelgaranciát nyújtó cég ezen támogatás összegével csökkentett szolgáltatási díjról számlát fog kiállítani a bank részére (a bank pedig nyilván ezen díjat beépíti a hitel kamatába/a hitelhez kapcsolódó egyéb díjba). A kérdésem az lenne, hogy ezen de minimis támogatás összegét valamely módon szerepeltetni kell-e a könyvekben, vagy csak analitikus kimutatást kell vezetni róla. Válaszát előre is köszönöm.

De minimis támogatás Kérdés

Igazolást kapott kft. ügyfelem egy hitelgaranciát nyújtó cégtől. A támogatott időszak: 2015. 10. 02. és 2016. 07. 28. közötti. Az igazolás tartalmazza a támogatás összegét, és utal arra, hogy de minimis támogatásnak minősül. Melyik évi 29-es bevallásba kell beállítani a támogatás összegét? Köszönöm, ha válaszolnak, üdvözlettel: CsK

De minimis támogatás – egyéni vállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértők! Könyvelőirodánk egyik ügyfele egyszeres könyvvitelt vivő, alanyi adómentes egyéni vállalkozó. 2014. év folyamán kezdte a vállalkozás szüneteltetését, majd 2015. februárban lett aktív újra – mivel állami támogatást nyert (a teljes összeg de minimis támogatásnak számít). A támogatást a szerződésnek megfelelően felhasználta a megadott projektidőszak alatt (5 hónap), majd augusztus 1-jével belépett a kata hatálya alá. Kérdésem, hogy ez esetben a de minimis támogatás összege adóköteles bevételnek számít-e a helyi iparűzési adó szempontjából (NEM választotta a tételes bevallást), illetve ennek összegét fel kell tüntetni a február 25-éig leadandó 1553-as nyomtatványon? Köszönöm!

Támogatással megvalósult beruházás társaságiadóalap-korrekció Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk 30 millió forint gépbeszerzéshez 65 százalékos mértékű, de minimisnek minősülő támogatásban részesült. Kérdésünk az, hogy ezt a 30 millió forint értékű beszerzést érvényesítheti-e a társaságiadó-törvény 7. paragrafus zs) pontja szerinti adóalap-csökkentő tételként? Értelmezésünk szerint erre nem vonatkozik a régióra előírt támogatás-intenzítási korlát. Válaszát tisztelettel köszönöm.

Mezőgazdasági ágazat társaságiadó-kedvezmény Kérdés

Tisztelt Pölöskei Pálné! Szeretném a segítségét kérni, a 2015. 02. 01-ei cikkéhez kapcsolódóan. Van egy mezőgazdasági ágazatba sorolt kft., növénytermesztést végez. 2014-ben 66 millió forintért vásárolt traktort és gépeket. Kisvállalkozónak minősül létszám és árbevétel alapján. A kft. nagy nyereséget ért el, mert visszamenőlegesen kapott meg támogatást, bírósági határozat alapján 2015. márciusban, a mérlegkészítés időpontjáig. Egyik kérdésem ez lenne, hogy helyes-e ezen összeg 2014-re való könyvelése? A másik, hogy a kft. most a 2014. évi társaságiadó-bevallásában vehet-e igénybe kedvezményt a 66 millió forintos új gépbeszerzés után, és ezt milyen jogcímen (kisvállalkozói, de minimis)? Számomra nagy összegről van szó, és bizonytalanul nem merem beállítani sehova. Már nagyon régen, még a MOSZ időkben kértem Öntől segítséget, és akkor is helytállóak voltak a véleményei. Nagyon köszönöm a segítségét. Üdvözlettel: Lábas Sándorné

De minimis támogatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozás az új Széchenyi terv TÁMOP támogatási rendszerében "létszám bővítése saját gyakorlati képzésű munkatárssal" címen vissza nem térítendő támogatásról 2014. 01. 31-én kapott értesítést.(2 millió 800 ezer forintról). Ennek keretében elszámolható az új munkavállaló 9 havi bére plusz járuléka, az új munkahely tárgyi feltételeinek kialakítása (gépbeszerzés, felújítás). 2014-ben előlegként kapott 1 millió 400 ezer forintot. A mérlegkészítés időpontjáig az elszámolás még nem történt meg. Mivel az előleget nem számolhatom el rendkívüli bevételként (az egész támogatási összeg az lesz?), 2014-ben csak a költségek jelennek meg a beszámolóban. A 1429-es bevallás 02 táblájában a de minimis támogatásokat az igénybevétel napja szerint kell feltüntetni. Az igénybevétel napja, amikor a támogatás odaítéléséről tájékoztatást kapott a vállalkozás? Eszerint már a 1329-es bevallásban kellett volna szerepeltetni? Rendkívüli bevételként pedig a tényleges folyósításkor (2015-ben) számolandó el a teljes összeg, és/vagy egy részét el kell határolni?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kata, kifizetőt terhelő 40%

Szipszer Tamás

adószakértő

2020. évi helyi iparűzési adó

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 január
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs