61 találat a(z) de minimis támogatás cimkére

De minimis támogatás Kérdés

Tisztelt Szakértők! Amennyiben egyéni vállalkozó vagy őstermelő csekély összegű támogatást kap (a támogatási okiratban így is szerepel), bevételként kell-e könyvelni?Agrárszéchenyi kártyához köthető kamattámogatás költségek fedezetére kapott támogatásnak minősül-e, mivel csak a támogatás nélküli részt kell megfizetni a banknak? 2019-től a méhegészségügyi csekély összegű támogatást (500Ft/család) nem kell számlával igazolni, akkor ez egyéb bevételként kezelendő? Egy másik szakkiadvány szerint a csekély összegű támogatásokat nem kell a könyvekben bevételként kezelni, (nem könyvelendő tétel semmilyen könyvvezetés esetén), csak egy nyilvántartást kell vezetni, amiből látható a 3 éves göngyölítésbe összeszámítandó támogatások aktuális összege. Sajnos ettől eltérő szakmai írást is olvastam. Melyik a követendő helyes eljárás? A nyilvántartással kapcsolatban van még egy kérdésem. A 3 évet hogyan kell számolni? Például, ha az egyén vállalkozónak vagy őstermelőnek a bevallásban van figyelembe véve adókedvezmény, akkor a benyújtás napjától kell a három évet visszaszámolni, vagy az adókedvezményt 12. 31-ével kell számolni és ettől a naptól kell kiszámolni? Válaszukat előre is köszönöm.

Mezőgazdasági egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezménye Kérdés

Tisztelt Adózóna! Kérem, hogy az alábbi kérdés megválaszolásában szíveskedjenek segítséget nyújtani! Egyéni vállalkozó, aki főtevékenységeként növénytermesztéssel foglalkozik, vállalkozói tevékenységéhez 2019. évben tárgyi eszközt vásárolt (kombájn). A tárgyi eszköz alaptevékenységet szolgál és korábban még használatba nem vett, új tárgyi eszköz, ezért az egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalap megállapításakor az úgynevezett kisvállalkozói kedvezményre lenne jogosult [szja-törvény 46/B. § 6. bekezdés d) pontja]. Az igénybe vett kisvállalkozói kedvezmény adótartalma csekély összegű „de minimis” támogatásnak minősül. „A de minimis támogatás összege bármely 3 adóévben legfeljebb - 200.000 eurónak megfelelő Ft összeg lehet általános csekély összegű támogatás esetén, - 25.000 eurónak megfelelő Ft összeg lehet mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén.” Nem tudjuk meghatározni, hogy mely tevékenység minősül elsődleges mezőgazdasági termelésnek. Esetünkben az egyéni vállalkozó nem termeléssel foglalkozik, hanem növénytermesztéssel. Ebben az esetben vonatkozik rá a 25.000 euró határösszeg, vagy a 200 000 euró keretösszeget lehet figyelembe venni? A kombájn beszerzési ára 90 000 ezer forint, a vállalkozó nyeresége pedig 100 000 ezer forint felett van, ezért lenne fontos annak megítélése, hogy meddig veheti figyelembe a csekély összegű támogatást. Segítségüket köszönöm!

De minimis támogatás Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy kft. új homlokrakodó gépet vásárol 2,5%-os NHP fix hitelre, melyből a hitel összege 20 millió Ft, a többi önerő lenne. Szeretném megkérdezni, hogy a de minimis támogatás igénybe vehető-e akkor is, ha a cég az NHP hitellel vásárolja a gépet. Várom válaszukat! Üdvözlettel

GINOP-támogatással kapcsolatos költségelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértó! Cégünk a GINOP keretén belül K+F támogatást nyert. Ez három részből álló,:de minimis támogatás, ingatlanépítéshez és gépbeszerzéshez kapcsolódó regionális beruházási támogatás, valamint K+F projekthez nyújtott támogatás, melyhez támogatási előleg folyósítása is kapcsolódik. 2017-18. években megtörtént az eszközök beszerzése, 2019. 07. hóban indult el a kutatás. Értékcsökkenés és bérköltség 2019-ben merül fel először. A 2019-es üzleti év zárásáig biztosan nem lesz záró elszámolás a támogatóval. Az lenne a kérdésem, hogy ezen projekt keretében felmerült költségek ellentételezésére van-e lehetőség, hogy a cég eredménye ne legyen negatív? Természetesen a 2017-ben befolyt előleget a kötelezettségek között mutatjuk ki, és ha jól értelmezem, a 2018. évi XLI. törvény 216. §-a nem alkalmazható a mi pályázatunk számviteli elszámolására. Előre is köszönöm a segítséget. B. Éva

De minimis a 1829 bevallásban Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2018. 06. hónapban induló vállalkozás 2018.11.27. dátummal bérköltség-támogatást kapott a dolgozója után, 2018.12.01. foglalkoztatáskezdettel. A határozat szerint az összeg 1 262 721 forint és 3889 euró. Kérdésem az, hogy hol kell szerepeltetnem és mekkora összeget a 1829-es bevallásban? Az útmutató a feltételek között előző évről is beszél, de ebben az esetben az nincs, és ez zavart meg. A 1829-02-01 b oszlopában 138 ezret és 12 ezret, valamint a 1829-03-02 lap 25. sorában a c oszlopban 12-t tüntetek fel? A különbözetet a határozathoz képest 2019-ben a 1829-esben kell bevallani? Köszönöm válaszát.

Reklámadóról szóló törvény, de minimis támogatás Kérdés

A támogatás igénybevételéhez az adózónak jelentenie kell, hogy reklámbevétele volt, és a kiosztott támogatásokról az államnak is nyilvántartást kell vezetnie. Ezért kell a csekély reklámbevételt elérő vállalkozásoknak is kitölteniük az adóhatóság honlapján megjelent REKNYIL adatlapot. Különben eleshet a támogatástól, és még a 7,5 százalék reklámadót is meg kell fizetni. Igaz ez?

De minimis támogatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk munkavállalók foglalkoztatására 2018-ban több támogatást is elnyert. A de minimis támogatás tartalmat a 1829-es bevallásban hogyan kell szerepeltetni, ha a megítélt támogatástól kevesebb lett folyósítva (a munkavállaló távozott a támogatási időn belül)? A megítélt összeg, vagy a realizált (és munkaügyi központ által visszaigazolt) összeget vegyük figyelembe? Köszönettel

Reklámadó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk mezőgazdasági nagyüzem, reklámadóval kapcsolatos kérdésünkre szeretnénk választ kapni. A reklám közzétevőjére vonatkozó szabályok szerint mentes az adó alól a reklámközzétevő adóalany adóköteles tevékenységéből származó adóévi nettó árbevételéből 100 millió forint [Ratv. 5. § (3) bekezdés]. A mentesség csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, tehát összege a meg nem fizetett adó összege (max.7,5 millió forint), amely az EU működéséről szóló szerződés 107. és108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban vehető igénybe [Ratv. 5. § (4) bekezdés]. Ez alapján a három egymást követő adóévben az adórendszeren kívüli és belüli de minimis támogatások együttes összege nem haladhatja meg a 200 ezer eurót. A de minimis támogatás igénybevételére akkor van mód, ha az adózónak van szabad de minimis kerete, és ezt a keretét a mentesség mértékéig erre a célra kívánja felhasználni. Azon reklámközzétevőknek, amelyeknek az adóköteles tevékenységből származó nettó árbevételük nem haladja meg a 100 millió forintot, és a csekély összegű támogatásnak minősülő adómentességet igénybe veszik, továbbra sem keletkezik adófizetési kötelezettségük. Kérdésünk: társaságunknak 13 000 000 *7,5%= 975 000 forint reklámadót kellene fizetnie. Élhetünk-e a mentességgel, ha ez idáig nem vettük figyelembe ezt a de minimis kedvezményt? Köszönjük.

Csekély de minimis támogatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Előző levelemben a csekély de minimis támogatás iránt érdeklődtem. A válaszban olvastam, hogy a beruházási adóalap-kedvezmény választható. Ez mit jelent? Milyen további feltételeknek kell megfelelni egy esetleges ellenőrzéskor, ha a beruházási adóalap-kedvezményt, vagyis az erre jutó adót csekély de minimis támogatásként kívánjuk igénybe venni a 200 000 Euro/3 éven kívül, illetve, hogy a dokumentációt 10 évig meg kell őrizni? Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Reinhardt Éva

De minimis támogatás – tao Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk beadta a 1729-es tao-bevallását 2018. májusában, melyben nem tüntetett fel de minimis támogatást. 2018.06. hóban kaptunk ajánlottan egy igazolást 2018.02. havi keltezési dátummal, mely szerint cégünk de minimis támogatásban részesül, a támogatás odaítélésének dátuma 2017.07. hó. A támogatást a mai napig nem kaptuk meg, valószínűleg 2018.07. hóban utalják. Melyik tao-bevallásban kell ezt feltüntetni? Helyesbíteni szükséges a 2017. évi bevallást, hisz az odaítélés dátuma 2017. év? Vagy elegendő a 2018. évi bevallásban feltüntetni, hiszen a pénzt is ekkor kapjuk meg, és az igazolást is a 1729-es bevallás benyújtása után kaptuk kézhez? Köszönettel: Mónika

1729 tao-bevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérem segítségét: Egy kft.-nek belföldi hirdetésből 600 ezer forint árbevétele keletkezett. Ez mentes a reklámadó alól, de minimis támogatásnak minősül. Nincs más de minimis a társaságnál. Kérdésem, hogy kell-e valamit szerepeltetni a társaságiadó-bevallásban, ha igen, milyen összeget és melyik sorban? Köszönettel.

Őstermelők támogatásai: az adatszolgáltatási kötelezettségről Cikk

A mezőgazdasági őstermelőknek nemcsak a jövedelmükről kell bevallást benyújtaniuk, hanem bizonyos támogatásokról adatot is kell szolgáltatniuk. Az adatszolgáltatási kötelezettség oka az, hogy Magyarországnak is adatokat kell továbbítania az Európai Unió Bizottsága felé az állami támogatásokról.

Szochokedvezmény rokkantsági ellátás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó rokkantsági ellátásban részesül, az egészségkárosodás mértéke 52%, 2016. augusztus 01-jétől, előtte rehabilitációs ellátásban részesült. Kérdésem az, hogy igénybe veheti-e a vállalkozói járulékból a szochokedvezményt, ha igen, az de minimis támogatásnak minősül-e? Várom válaszát és előre is köszönöm: Üdvözlettel: Zsuzsa

Beruházási kedvezmény Kérdés

Tisztelt Adózóna! Mezőgazdasági egyéni vállalkozó a tavalyi évben kimerítette a kisvállalkozói beruházási kedvezményt, amely három évre elosztva 15 000 EUR, de minimis támogatásnak minősül. A kérdésem, hogy ebben az évben újra igénybe vehető-e ez a fajta kedvezmény. Az Szja törvény 49/B. §-a alapján erre vonatkozóan nem találtam utalást.

Beruházási célú támogatási szerződés a vállalkozó részéről történő de minimis támogatástartalmának meghatározása Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2015 végén az NGM olyan támogatási szerződést hagyott jóvá (a beruházási célú vissza nem térítendő támogatás 500 millió Ft), melyben a támogatási igénylésre vonatkozó szakasz igen szűken fogalmaz: "Támogatási előleg összege és mértéke az utófinanszírozású tevékenységre jutó támogatási összeg 50%-a, de legfeljebb 200 millió Ft." 2015-ben pénzmozgás nem volt. A támogatási előleg maximális lehívása 2016-ban megtörtént. A kiutalás jogcíme: Támogatási előleg. Ezt az előleget kötelezettségként tartjuk nyilván a könyveinkben jelenleg is. Majd 2017 nyarán – a korábban beszerzett gépekre – támogatáslehívás történt, melyet a Támogató 1. részletként címzett meg. A fenn maradó összeg lehívására a projekt lezárásakor van lehetőség. Segítségét szeretném kérni 2 kérdéskörben. 1. kérdéskör: A 2017 nyarán megkapott 1. részletként cimkézett támogatást elszámolhatom-e halasztott bevételként, és az értékcsökkenés arányában megkezdhetem-e a támogatás egyéb bevételként történő visszaírását? A 2016-ban kapott, és kötelezettségként kimutatott előleget megszüntethetem a halasztott bevételekkel szemben, vagy majd csak a projekt lezárásakor 2018-ban? Mi a feltétele annak, hogy a kapott előleg kivezetésre kerülhessen a főkönyvből? 2. kérdéskör: A Támogatási szerződés semmilyen formában nem utal a de minimis támogatásra. Jól gondolom, hogy ezt a vállalkozásnak kell klszámítania a 37/2011. (III. 22.) Korm. rend. 2.sz. mell. A pontja alapján? Ha igen, akkor mi a számítási elv a fentiek alapján? A választ előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kata, kifizetőt terhelő 40%

Szipszer Tamás

adószakértő

2020. évi helyi iparűzési adó

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 január
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs