481 találat a(z) bevétel cimkére

Elszámolásra felvett összeg Kérdés

Cégünknek van egy szerződése, amelyben megállapodnak a felek, hogy a bevétel 50 százaléka a cégünké, a másik ötven százaléka egy másik kft.-é. A pénztárban megjelenik a teljes bevétel a mi cégünkben, a másik fél kiszámlázza az 50 százalékot. A könyvelő úgy könyveli le, hogy 50 százalékot a számlák alapján bevételre, a másik ötven százalékot kötelezettségre, a megkapott számlát pedig kötelezettséggel szemben könyveli fel. Szerintem a teljes összeget kellene bevételnek és költségnek a számlaszerinti részt. Melyik a helyes? Köszönöm a segítségét: Némethné Éva

Biztosítási szerződés átvállalása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem belföldi kft., amely 2007-ben kötött egy befektetési egységhez kötött, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítást, melynek rendszeres díját félévente fizeti a társaság. Kedvezményezettje a társaság munkaviszonyban álló két ügyvezetője. Ezt a biztosítási szerződést a továbbiakban szeretnék a tulajdonukban álló kataalany betéti társaságban fizetni tovább, és a biztosítóval a szerződés ennek megfelelően módosulna. Így az esetleges visszavásárlás a kataalany cégben valósulna meg a következő években. Kérdésem ehhez kapcsolódóan, hogy az eddig költségként elszámolt díjak után keletkezik-e a kft.-nek adó, illetve illetékfizetési kötelezettsége, valamint amennyiben a biztosítás visszavásárlásra kerül a bt.-ben, akkor az a kata szabályai szerint számít-e bevételnek a betéti társaságnál. Válaszát előre is köszönöm! Cselyuszka Antalné

OEP-finanszírozás könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Járóbeteg-ellátást végző egészségügyi centrum nonprofit kft. bevételei között szereplő OEP-finanszírozás része-e a nettó árbevételnek, ezáltal az iparűzési adó alapját képezi-e? Hogyan könyvelhetjük helyesen? SZAKÉRTŐNK VÁLASZA: Tisztelt Kérdező! Az egészségügyi ellátást folytató vállalkozás részére a társadalombiztosítás (2017 január 1-jétől OEP helyett NEAK) által történő finanszírozás nem támogatás, hanem az ellátott szolgáltatás díjának a betegek helyett történő megtérítése, azaz a szolgáltatás ellenértéke. Ezért azt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) szerint árbevételként kell az egészségügyi tevékenységet végző vállalkozásnak elszámolni. [Szt. 72. § (1) – (2) bekezdés] Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan kérdezném, hogy a könyvelés másik oldalát hova kell könyvelni, a 311 vagy a 36 számlaosztályba?

Családi gazdaság kamat-elszámolása Kérdés

Tisztelt szakértő! Kérdésem első részének a lényege arra irányult volna, hogy a kamat teljes egészében elszámolható-e a családi gazdálkodónak költségként, annak ellenére, hogy a vásárolt földterület csak 50 százalékát használja a gazdaság, mivel a másik 50 százalék bérbe van adva és magánszemélyként bevétel? Köszönettel

Őstermelő – földterület Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban szeretném a segítségét kérni, hogy ügyfelünk, aki áfás őstermelő, idén februárban megvett egy földterületet. A napokban a körülötte lévő földtulajdonos vitatni kezdte a kifüggesztés és az eljárás rendezettségét és igényt tart a földterületre. Az ügyvéd szerint az eredeti szerződést fogja a bíróság érvényteleníteni. Az lenne a kérdésem, hogy jól gondolom-e, hogy akkor ez nem földeladásnak minősül? Hiszen annak a bevétele őstermelői bevétel és így túllépné a bűvös 4 milliót. Köszönöm válaszát. Tisztelettel:JT

Kataalanynál az alkalmazott után kapott bértámogatás Kérdés

Kataalany foglalkoztat két dolgozót, akik után bértámogatást kap. A 2012. évi CXLVII. tv. 2. § 12. pontjának (f) bekezdése, valamit a 22. pontja szerint nem bevétel. A NAV szerint ez viszont nem egyértelmű. Szerintük a munkaügyi központot kellene erről megkérdezni, vagy megtalálni a határozatukban az erre való utalást. A Munkaügyi Központ határozatában nem találtam erről semmit. Mi a véleménye? Szerintem ez a költségek fedezetére adott támogatás, ezért nem bevétele a katás vállalkozóznak. Várom válaszát!

Egyéni vállalkozás szüneteltetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy katatörvény hatálya alá tartozó vállalkozó, aki az egyéni vállalkozását 2017.11.14-ével kezdődően szünetelti. A szüneteltetés megkezdéséig több vevő nem egyenlítette ki az egyéni vállalkozó által kibocsátott számlát. A szüneteltetés idején befolyt bevétel a 2017. évi bevétel része? Jelenleg alanyi mentes tevékenységet folytat a vállalkozó. A szüneteltetés megkezdéséig befolyt bevétel alapján 2018. évtől nem tartozik az áfatörvény hatálya alá a vállalkozó, de a kibocsátott számlák alapján a bevétel időarányosan meghaladja a 8 millió forintot. Ez alapján az egyéni vállalkozó 2018. évben áfásan kell, hogy számlázzon? Köszönöm a válaszát.

Katás adózó – támogatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás adózó tanulót foglalkoztat, és kap utána szakképzési támogatást. Ez a támogatás beszámít a katás bevételbe? a katás adózó munkanélküli központon keresztül pályázott meg vállalkozásindítási támogatást, és így indult el a vállalkozás. Ennek kapcsán kapott 6 havi bértámogatást és eszközbeszerzésre, fejlesztésre 2 millió forintot. Ez katás bevételnek számít? Köszönöm!

Kata bevétel Kérdés

Kedves Szipszer Tamás! Nagyon köszönöm a válaszát, azonban a kérdésemre nem kaptam választ. Az nyilvánvaló, hogy két külön adóalany. A kérdés: egy kisadózó ha egyéni vállalkozásból is van jövedelme és a bt.-ből, aminek kisadózó tagja is kap jövedelmet (átutalja neki a bt. a magánszámlájára, mert az nem egyéni vállalkozói jövedelem, amit számla alapján kap) akkor ezek együttes összege 12 millió forint lehet így is? Válaszát előre köszönöm

Házastársi közös vagyon megosztása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Állattenyésztéssel foglalkozó őstermelő esetében válás után a közös vagyont képező állatok értékének bíróság által meghatározott részét kifizeti a volt feleségének. Hatással van-e ez az őstermelésből származó jövedelmére, illetve figyelembe vehető-e valamilyen csökkentő tételként? Ha igen, milyen jogcímen? (Az őstermelő ügyvédje szerint csökkenthető vele az szja.) A tenyészállomány vásárláskor már egyből költségként el lett számolva, de a növendék állatok nincsenek a könyvekben nyilvántartva, értékesítéskor bevételként jelenik meg a szaporulat értéke. Válaszát előre is köszönöm.

Katás egyéni vállalkozó bérhízlalása Kérdés

Tisztelt szakértő! Katás egyéni vállalkozó esetében, hogyan kell a bevételek között számításba venni a bérhizlalást? Az ügyfél felé megtörténik a napos állatok kihelyezése számla nélkül, majd szintén számla nélkül megkapja a hizlaláshoz szükséges takarmányféleségeket. Amikor az állatok elérik a vágási súlyt, akkor leadják az állatokat, majd kapnak egy elszámolást a megrendelőtől. Ebben az elszámolásban minden egyes tételről (takarmányféleségek és a napos állatok) külön bizonylatszámonkénti kimutatás készül, majd az értékesítésről is a leadott állatok súly szerinti besorolásáról és ezek eladásáról részletes, bizonylatonkénti kimutatás készül, de egyik számlát sem kapja meg az egyéni vállalkozó. A költségek és a bevételek alapján, ezek különbözeteként kimutatható egy nettó bérnevelési díj és csak erről állít ki a katás egyéni vállalkozó egy számlát és számszerűen is ez az érték kerül számára kifizetésre, ugyanúgy, mint az őstermelőnek. A kérdésem az, hogy a katát választó egyéni vállalkozó milyen bevétellel számol bérhízlalásnál katás bevételként? Az egy kiállított számla értéke lesz bevétele, vagy a ki nem állított teljes összegű bevételt kell számolni? Hogy alkalmazza, illetve vonatkozik-e rá az szja törvényben (3. § 18. pont) meghatározott bérhízlalás bruttó módon történő elszámolása, mely a fogalmak véleményem szerint az őstermelőre vonatkoznak? Köszönöm válaszát!

Katás bt. Kérdés

Egy előadáson az hangzott el, hogy egy katás bt. a társasági adó hatálya alá történő visszalépéskor, a katás időszak alatti bevételeinek azt a megmaradó részét, amit nem fedett le kifizetett költségekkel, kiadásokkal, nyitó pénzkészletként kell hozni. A gyakorlatban a vállalkozók a megmaradt pénzt magáncélra fordítják. Kérdés: 1. A katás bt. a bevételével köteles-e elszámolni az adóhivatal felé, ha igen mikor és hogyan? 2. A magáncélra kivett összeg után kelettkezik-e külön adófizetési kötelezettség a katán kívül?

Katabevétel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kisadózó főállású katás egyéni vállalkozó vállalkozásában 8 M forint bevétet számláz és mellette egy katás bt. kisadózó tagja is. A bt.-ből is mint kisadózó magánszemély kap jövedelmet. Ebben az esetben is vonatkozik rá a 12 M forintos bevételi határ? Köszönöm válaszát.

Családi gazdaság Kérdés

Családi gazdaság alakul még ebben az évben. A családi gazdaságnak 5 fő lesz a tagja, ebből 3 főnek van külön őstermelői igazolványa és már a 2017-es évre van benne bevétel. Az a kérdésem, hogy a 3 fő már meglévő bevétele hozzáadódik-e a családi gazdaság bevételéhez és 5 felé fog-e osztódni a 2017. évi szja-bevallásban. Köszönettel: Baloghné

Booking.com közvetitői dij Kérdés

Szálláshely-szolgáltatáskor a booking.com-on keresztül történik a foglalás. A szálláshely diját a booking.com-hoz előre utalja a vendég. A booking.com nem állit ki számlát a díjról, a jutalékával csökkentett összeget átutalja a szálláshelyet kiadónak, azzal, hogy a teljes összegről adjon a vendégnek számlát. Ebben csak az a furcsa, hogy a kiadó nem lát pénzt a vendégtől, mégis neki kell a teljes összegről kiállitani a számlát a vendég nevére. Továbbá ily módon mi számit bevételnek, csak a konkrét szállásdíj a jutalék nélkül? A booking.com a hónap végén a jutalékáról a számláját a kiadó nevére állitja ki. Köszönöm válaszát

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Online pénztárgép

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Készpénzes számla pénztárgépes boltban?

Nagy Norbert

adószakértő

Áruértékesítés közösségen belül

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close