587 találat a(z) bevétel cimkére

Haszonélvező, bérbeadás Kérdés

Adott egy házaspár, tagjai haszonélvezők fele-fele arányban egy családi házban. A ház tulajdonosa a gyermekük. A ház egy részében kialakítottak egy kisebb lakást, melyet bérbeadnak. A bérleti szerződésben a bérbeadók a haszonélvezeti joggal rendelkező házaspár. A bérbeadás előtt az átalakítás költségei (anyagok, munkadíj, berendezés, bútorok) a házaspár nevére szólnak. A kérdésem az alábbiak lennének: 1. Ha a tételes költségelszámolást választják, a bérbeadásnál elszámolhatják-e költségként a felújítás költségeit egy összegben a tárgyév bevételével szemben mint haszonélvezők? Azért zavart meg ez, mert értékcsökkenést csak a tulajdonos számolhat el. Tehát a kérdés, hogy a felújítás költségét mint haszonélvezők elszámolhatják-e a tárgyévben akár úgy is, hogy így a költségük meg fogja haladni a bérbeadásból a bevételüket, vagyis nem keletkezik adókötelezettségük? 2. A másik kérdés, hogyha még egy lakást kialakítanak és arra is több millió forintot költenek, viszont csak a következő évtől lesz bérbeadva, akkor elszámolhatják-e a jövő évi bevételükkel szemben például az idei felújítás költségeit? 3. A szerződés szerint a bérleti díjon felül a bérlő havi x összeg rezsi átalányt fizet, majd évente megtörténik az elszámolás a tényleges fogyasztáshoz képest. Idéntől már nem kell bevételként elszámolni a rezsi költségeket. Ez ebben az esetben is így van? Vagyis sem a bevételi, sem a költségoldalon nem kell foglalkozni a rezsiköltségekkel?

Ingatlan-bérbeadás és -bérlés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem magánszemélyként két ingatlant ad bérbe és külföldön egy másik ingatlant bérel (90 napnál hosszabb ideje). A bérelt ingatlan bérleti díja meghaladja a két bérbe adott ingatlan származó bevételt. Kérdésem, hogy a két bérbeadás szembeállítható-e az egy bérleti díjjal (ami a kettő együttes összegénél is magasabb). Ha nem, akkor az szja-bevallás melyik sorában kell szerepeltetni a szembe nem állítható ingatlanból származó bevételt? Köszönettel, várom a válaszát.

Szja-bevallás, áfa elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása örökösként Kérdés

Tisztelt Bartha László! Korábbi válasza alapján szeretném megkérdezi, hogy az elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységének haláláig terjedő bevétele és kiadása vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén hogyan történik. "A végleges adót a magánszemély valamennyi szja-köteles jövedelme alapján állapítja meg, tehát nemcsak a vállalkozói kivét után." Vagy "Ez azt jelenti, hogy a vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint kell a tevékenységet folytatónak a jövedelmet levezetni, a bevételnek és a költségeknek része az az összeg, amely az örökhagyó haláláig érkezett, vagy merült fel." Akkor a NAV is megállapítja a vállalkozói jövedelem szerinti adót, és a tevékenység örököskénti folytatójának is fel kell tünteti az elhunyt időszakának bevételeit és kiadásait és ez alapján adót fizetni a már saját nevén elért bevétellel és kiadással együtt? Áfa szempontjából a beérkező bevétel az elhunyt adóbevallásába tartozik bele, akkor is ha a halála után érkezik be. A kiadás esetén pedig halál napjáig teljesítési idejű számla tartozik az elhunythoz a később időpontú az örököshöz. Köszönöm szépen.

Ingatlan-bérbeadás adózása több ingatlan esetében Kérdés

Az alábbi kérdésben kérném szíves tájékoztatásukat: Magánszemély bérbe ad kettő lakóingatlant. Az egyik esetében felújíttatta korábban a fürdőszobát. Ebből adódóan több kiadása keletkezett ezen ingatlan esetében, mint amennyi bevétele. Viszont a másik ingatlannál több volt a bevétel, mint a kiadás. Azt tudom, hogy összességében nem lehet több a kiadás az önálló tevékenységből származó jövedelem esetében, mint a bevétel. Az után szeretnék érdeklődni, hogy külön-külön az ingatlanok tekintetében sem lehet több a kiadás, mint a bevétel, vagy az egyik ingatlan-bérbeadás veszteségét a másik ingatlan-bérbeadás nyereségébe be lehet számítani? Köszönöm megtisztelő válaszukat!

Telekeladás könyvelése Kérdés

Vadásztársaság 2016-ban vásárolt 2 700 000 ft + áfáért telket, és tervet is készíttetett 380 000 ft + áfáért, hogy építsen rá egy vadászházat. Az áfát arányosítva a vállalkozási tevékenység arányában visszaigényelte. Majd két év múlva alanyi mentes lett (azóta évenként 13 000 ft áfát bevall, illetve befizet a társaság). Jelenleg is alanyi mentes. 2016-ban a telek bekerítése 330 000 ft-ba került. A társaság el akarja adni az ingatlant, melynek könyvszerinti értéke telek 3 200 000, a tervezés 450 000, illetve a kerítés 330 000 ft. Ez összesen 3 980 000 ft, és 3 500 000 ft-ért tudná eladni. Milyen összeget számol el ilyen esetben bevételnek (magasabb a könyv szerinti érték, mint az eladási ár), és alaptevékenység bevételének elszámolhatja-e? Amortizálva természetesen nem volt a telek.

Utófinanszirozási támogatás elszámolása Kérdés

Őstermelő 2016-ban kiírt és beadott erőgépre (bálázóra) pályázatot. A gépet ki is fizette, de a pályázati összeget 2018-ban utófinanszírozásként kapta. (VP-M04.1.1.4. Állattenyésztésre hallgat a kifizetés.) Ez az utólag kifizetett összeg bevételt képez-e 2018-ban? Vagy mint adóalapba be nem számítandó bevételként kell könyvelni? Pénztárkönyvet vezet az őstermelő. Egyébként ha ez a támogatás bevétel, akkor területalapú támogatásként, vagy egyéb támogatásként kell kezelni?

Áfa-visszaigénylés, szabályos ingatlan-nyilvántartás Kérdés

1. Egyéni vállalkozó kisadózó a Kisfaludy Turiszt. Fejl. támogatásból 34 M Ft + önerő 14 M Ft + 27% áfa 12.96 M Ft összegben panzió felújítást, napelemrendszer, klímabeszerelés, kazán, ajtó/ablakcsere és eszközbeszerzést (kerékpárok) végez községben lévő, több részből álló családi házban, ahol egy helyrajzi szám alatt panzió, saját és anyós lakása van. A vállalkozó feleség és férj 50-50%-a a panzió, ez ingyenesen került a vállalkozás használatában. Eszköz-nyilvántartásban érték nélkül szerepel, écs nem került leírásra. Saját, vagy ügyvédi okmány szükséges-e az ingyenes átadásról? 2. A támogatásból kizárólag panzió kerül felújításra, lakás nem. Visszaigényelhető-e az áfa, tekintettel arra, hogy a panzió után écs nem került elszámolásra, 0 Ft értéken szerepel? 3. A fenti 34 M Ft támogatás beszámít-e a kisadózói bevételbe?

Ingatlanértékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély 2016-ban 3 millió forintért vásárolt ingatlanát 2018-ban 8 millió forintért értékesítette. Az ingatlanon saját erőből végzett jelentős felújítási munkálatokat, melyekről semmilyen számlával (anyagról sem) rendelkezik. Csak az illetékről és az ügyvédi díjról van számlája. Kérdésem, hogy ebben az esetben lehetőség van-e úgy elszámolni a bevételt, hogy az árbevétel 25%-át tekintjük jövedelemnek. Válaszát előre is köszönöm.

Támogatás könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. ügyfelem pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert el 2018 novemberében, 5 millió forint értékben. A támogatást gyakornokok foglalkoztatására és munkahely kialakítására, eszközvásárlásra kapta. Már 2018-ban két embert foglalkoztatott, és az eszközt is megvásárolta. A problémám az, hogy a bér és a járulékai már 600 ezer forintra rúgnak 2018-ban, de még semmi pénzt nem utaltak a kft. részére. Nem tudom, hogyan könyveljek, mert költség felmerült, bevételt hogyan írjak elő így, hogy a mérlegfordulónapig semmit nem kaptunk? A kontírozásra vagyok kíváncsi. Válaszukat köszönöm.

Rekord a biztosítási díjbevételekben Cikk

Az ágazati gyorsjelentés szerint tavaly ezermilliárd forint fölé emelkedtek a biztosítási díjbevételek, ezzel történelmi csúcsot ért el a szektor, jelentette közleményében a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

Áfa visszaigénylése, pályázat Kérdés

Városban lévő, a földhivatalnál gazdasági épületként nyilvántartott ingatban panziót (szállásdíjbevétel 18% áfa) + ugyanezen ingatlan földszinti részében üzletbérbeadást folytat (a törvény szerint áfamentesen) az egyéni vállalkozó. Az Szja örvény 49/B § szerint „tételes kötségelszámoló”, az áfakörben az általános szabályok szerint, negyedévente ad bevallást. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési vissza nem térítendő támogatást nyert el 34 M Ft értékben (+ önerő 14,5 M Ft = 48,5 M Ft-os projekt + 27% áfa 13,1 M Ft). A támogatásból részben ingatlanfelújítást (nyílászárók cseréjét, kőművesmunkákat, vakolást), részben eszközbeszerzést (bútorok, berendezések) valósít meg. Az ingatlan nem a panziót és üzletbérbeadást folytató vállalkozó feleség, hanem annak férje (mint magánszemély) tulajdonában van, amelyet tíz évvel ezelőtt, a vállalkozás indításakor „ingyenesen” adott a feleség használatába. Visszaigényelhető-e a kb. 13,1 M Ft áfából a szállásadásra, panzióra eső áfa, és amennyiben igen, akkor milyen arányosítási szabályt kell alkalmazni? Lehetséges-e tételes elkülönítés, vagy szükséges területarányos, százalékos elkülönítés az áfa visszaigénylésére? A 34 M Ft támogatás szja adóalapba beszámító bevételnek számít-e ? A 48,5 M Ft-ból a nagyfelújítás, valamint 200 ezer Ft alatti és 200 ezer Ft feletti eszközök egyösszegben vagy amortizációként írhatóak le költségként? A szíves válaszadásukat előre is köszönöm.

Jogdíj kedvezménye Kérdés

Egy kft. megrendelésre végez szoftverfejlesztéseket, ezen szerzői jogvédelemben részesülő szoftverek felhasználási engedélyéből származó eredményének kiszámítása során a teljes bevételt kell alapul venni, vagy a bevétel nem minősülhet teljes mértékig jogdíjnak, hiszen az a szerzői jogi joggyakorlat szerint munkadíjat is tartalmaz. Hasonlóan a régi gyakorlathoz, az ilyen jellegű bevételeket továbbra is meg kell osztani a kedvezményre jogosító jogdíj, illetve az arra nem jogosító munkadíj között ( 70 és 30 százalékos arányban)? Ha a bevételt meg kell osztani, akkor a vele szemben elszámolható költségeket (alvállalkozók, értékcsökkenés) is a teljes költség 70 százalékában kell figyelembe venni?

Folyamatos teljesítés évváltásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kiállítottunk egy számlát folyamatos teljesítésről, a következő dátumokkal: számla kelte: 2018.12.28., teljesítés dátuma: 2019.01.12.; fizetési határidő: 2019.01.12. A vevő 2018.12.28-án átutalta az összeget, ami még a múlt évben jóvá is íródott a számlánkon. Az lenne a kérdésem, hogy ezt hogyan könyveljem? Válaszát előre is köszönöm.

Kisadózó felirat elmaradása Kérdés

Egyik partnerünk 2018. márciustól kataalany, azonban a számláin nem tüntette fel a kisadózó feliratot. Ezt a hiányosságot egy 2019. februárban kiállított nyilatkozattal kívánta (kívánja) pótolni felénk. A vállalkozó felé kataalanyiságának időszakában vállalkozásunk 1 millió forintot meghaladó kifizetést teljesített, így jelentési kötelezettségünk lenne. Elfogadható-e ez a nyilatkozat vagy más módon kellene rendezni ezt a helyzetet? Illetve lehet-e utólag bármilyen módon javítani a kisadózó felirat elmaradását? Segítségüket előre is köszönöm.

Fontos tudnivalók az ingatlan-bérbeadás szabályainak januári változásairól Cikk

Ingatlan bérbeadásánál mikor nem kell a bevételbe beszámítani az áthárított közüzemi díjat, és mikor muszáj? Mi a feltétele annak, hogy az ingatlankiadásból származó bevételből levonható legyen a bérelt lakás költsége? A NAV tájékoztatót közölt a legfontosabb tudnivalókról.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Egyéni vállalkozó anyuka gyed, gyes, táppénz

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Szlovák cég belföldi ingatlanon végez építési munkát

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Hatósági díj továbbszámlázása

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 november
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetÉs