478 találat a(z) adószámos magánszemély cimkére

Jogviszony Kérdés

Tisztelt szakértő! Kérdésem a csok 10+10 két éves jogviszonyra vonatkozó feltételével kapcsolatos. Egyetemi hallgatóként 2012 szeptemberétől 2016 júniusáig folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeztem. Idén június 13-án sikeres záróvizsgát tettem, melynek eredményeképp október végéig az egyetem egészségügyi járulékaimat fizeti, hallgatói jogviszonyom azonban június 17-ével megszűnt. Tolmácsként megbízásos jelleggel dolgozom azóta is (adószámos magánszemélyként) a záróvizsga letétele óta 42 nap telt el munka nélkül. Férjem szintén adószámos magánszemélyként dolgozik, így folyamatos jogviszonya az elmúlt években neki nem volt. Kérdésem az, hogy bármi módon megoldható-e, hogy a csok 10+10 által feltételként szabott 2 év jogviszonyt igazolni tudjuk, és a csokra jogosultak legyünk? Válaszát előre is nagyon köszönöm!

Kifizetői kötelezettség Kérdés

Egy kft. elmulasztotta kifizetői kötelességét teljesíteni olyan adószámos magánszemélyek esetében, akik (nem egyéni vállalkozók) számlát adtak tevékenységükről. Nem nyilatkoztatta őket, nem vont le szja-t és járulékokat, nem fizetett 27% ehót sem. Milyen adóhatósági megállapításokra, bírságtételekre kell számítania a kifizetőnek? Követelheti-e az adóhatóság a le nem vont terhek megfizetését és eho befizetését?

Áfagyakoriság Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy adózó 2013. évtől adószámos magánszemélyként végzett tevékenységére áfa szempontjából alanyi adómentességet választott. 2015. évben bővítette a tevékenységét, melyet már egyéni vállalkozóként végzett. A két tevékenységből származó bevétel 2015. év 10. hónapjában meghaladta a 6 millió forint értékhatárt. (Sajnos most jött rá, hogy a magánszemély és a vállalkozó bevételét együttesen kell figyelni.) A korrekciókat el kell végezni 2015. évre. Milyen gyakorisággal indul áfabevallás tekintetében? Kérném szakszerű válaszát!

Adószámos magánszemély számlája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adószámos magánszemélytől eszközt bérelünk. Milyen adófizetési kötelezettség terheli a céget, illetve hogyan kell könyvelni: igénybe vett szolgáltatások vagy személyi jellegű ráfordítások közé? Válaszát előre is köszönöm!

Adószámos magánszemély és családi gazdaság. Kérdés

Áfás családi gazdálkodás tagja más, oda nem illő tevékenységet szeretne folytatni adószámos magánszemélyként. Választhatja-e ezt? Ha igen, lehet alanyi adómentes is?

7-es adószám Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban szeretnék segítséget kérni, hogy a 7-es adószámot inkább a nem üzletszerű tevékenységhez szokták kiváltani. Kérdésem az lenne, hogy konkrétan mi számít üzletszerű tevékenységnek? Ha egy magánszemély, aki ingatlan-bérbeadásra váltja ki az adószámot, s ebből van két éven keresztül rendszeres bevétele (cégnek és magánszemélynek is), akkor ez alapján annak számít-e? Segítségét előre is nagyon szépen köszönöm!

Adószámos magánszemély és a szakképzési hozzájárulás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem az lenne, hogy az adószámos magánszemélynek (mezőgazdasági őstermelő) az általa foglalkoztatott munkavállaló után meg kell-e fizetnie a szakképzési hozzájárulást? Az adóhivatal ügyfélszolgálata szerint kell, de a beadott 1608-as bevallásban hibaüzenetet kaptunk vissza, hogy nem lehet azt a lapot kitölteni.

Adószámos magánszemély szobakiadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy adószámos magánszemély nyáron két hónapig kiad egy szobát a Balatonnál. Az új szabályok szerint kell-e neki pénztárgépet használni? Köszönettel: Fidler Gáborné

Építési telek ajándékozásának adóterhei Kérdés

Kiindulás: áfás adószámmal rendelkező magánszemély (nincs egyéni vállalkozása) tíz évvel ezelőtt szántóterületet vásárolt, melyet mezőgazdasági termelésből való kivonás után felparcelláztatott. A területen az építési telekké váláshoz szükséges közműveket, közutakat, közvilágítást megcsináltatta, amelyre áfát nem vont le, mert azok kiépítésekor már ismert volt, hogy valamennyi közművet vagy a közműszolgáltatónak vagy a helyi önkormányzatnak kötelezően, ingyenesen át kell adnia. Az ingatlanok tulajdonlása magánszemélyként történik, azok vételi értékét és a közművesítés költségét semmilyen vállalkozásában, soha nem számolta el. A kialakított építési telkek egy részét értékesítette, és mivel az értékesítést üzletszerűnek minősítette, a vevő felé az áfát felszámította, és a fizetendő adót a költségvetésbe befizette. Most közeli hozzátartozói számára ajándékba ad építési telkeket. Kérdéseim: 1.) Jól értelmezzük-e, hogy az ajándéktelkekre, melyekre beszerzéskor – szántó lévén – nem illette meg az adószámmal rendelkező magánszemélyt levonási jog, illetve a közművesítéskor, az ingyenes közműátadási cél miatt nem vált az áfa levonhatóvá, nem kell áfát felszámítania? 2/ A telkek ajándékozása okán szja-, vagy más adófizetési kötelezettség felmerülhet-e?

Bérleti díj Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég bérel egy lakást adószámos magánszemélytől. A havi bérleti díj 120 ezer forint. A bérbeadó 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérte, és a számlán feltüntette, hogy a 16 200 forint adóelőleg levonásra került. Kérdések: A számla fizetendő végösszegét 120 ezer forintban állapította meg, pedig feltüntetésre került a számlán, hogy a 16 200 forint adóelőleg levonásra került. Ilyenkor nem az adóelőleggel csökkentett összeg lesz a számla végösszege, hiszen az adóelőleget a cég, mint kifizető fizeti meg? – Véleményünk szerint, mivel évi 1 millió forint felett a szja és eho is levonásra kell, hogy kerüljön az összegből, így mi vonni szerettük volna azt is, azonban a bérbeadó határozottan elzárkózik ettől. Ha lenyilatkoztatom ehóra, és ott azt nyilatkozza, hogy a bérbeadásból származó jövedelme nem haladja meg az évi 1 millió forintot, akkor így megteheti a cég, hogy nem von ehót? Ha mégis kellene, akkor az eho összegét is levonhatjuk a bérleti díj összegéből? – A bérletidíj-számlán felül, ugyanazon napra kiállít egy másik számlát is a bérbeadó, amelyen havi 15 ezer forintot jelöl meg rezsiköltség címén. Ebben az esetben nem a tételes költségelszámolást kellene alkalmaznia? Ez a 15 ezer forint is beleszámít az évi 1 millió forintos adózási összeghatárba? Szabályos-e összességében a fenti eljárás? Mit kellene módosítani? Köszönöm!

Szerződés kötése adószámos magánszeméllyel Kérdés

Tisztelt Adózóna! Rendszeres tevékenységre köt szerződést egy cég egy magánszeméllyel. A magánszemély adószámos magánszemélyként állítja ki a számláját. Befogadhatja-e a kifizető a számlát annak tudatában, hogy a szerződött tevékenység alapján egyéni vállalkozóként kellene számláznia? (Az adót és a járulékokat a kifizető levonná a számla végösszegéből.) Vagy esetleg ebben az esetben vissza kell utasítania a kifizetőnek a számlát? Válaszát köszönöm.

Saját kiadású könyv eladása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy adószámos magánszemély saját kiadású könyvét szeretné egy könyvesboltnak bizományban otthagyni azzal, hogy amikor a bolt elad egy könyvet, akkor az illető leszámlázza azt. Milyen jogügyletnek minősül ez a tevékenység? Adás-vételi szerződést kell kötni vele? A bolt – mint kifizető – le kell-e vonjon szja-t vagy bármi járulékot a kifizetésből? Válaszát köszönöm

Adószámos magánszemély számlázása Kérdés

Adószámos magánszemélytől befogadott számla oktatásról, havi 100 ezer forintról szól. Nem áfás az illető. Mit kell a kifizető kft.-nek levonni, és utána befizetni? Kérem, ne a törvény szövegét másolja ide, hanem saját szavaival megfogalmazott, egyszerű választ kérnék.

Adószámos magánszemély Kérdés

Adószámos magánszemély számlát állít ki egy cégnek 990 ezer forint értékben gépészeti tervezésről. Kérdéseim: 1. A cégnek (kifizetőnek) kötelező-e levonnia, illetve befizetnie 15 százalék személyi jövedelemadót a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást, 10 százalékos egyéni nyugdíjjárulékot és a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot. 2. Van-e arra mód, hogy a magánszemély maga vallja be az adókat? Kötelező-e a cégnek nyilatkozatot kérni a magánszemélytől, hogy hogyan kíván adózni? 3. Mi a teendő, ha a magánszemély nem akarja a nyilatkozatot kitölteni, de 50 százalékos költséget kíván figyelembe vetetni?

Adószámos magánszemély 2016 Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adószámos magánszemély 150 ezer forint végösszegű számlát állított ki a kifizető részére faanyagvédelmi szakvélemény készítéséért. A magánszeméllyel szerződést nem kötött a kifizető (sem megbízásit, sem vállalkozásit, sem felhasználásit). A kifizető az adószámos magánszemély 10 százalékos költséghányadról való nyilatkozatát figyelembe vette, megállapította és levonta az szja-t (150 000*0,9*0,15=20 250 forint), elutalta részére a számla és az szja különbözetét (150 000-20 250=129 750 forintot), majd a 08-as bevallásban szerepeltette mindezt. Az adószámos magánszemély jelezte a kifizető felé, hogy járulékok nem kerültek levonásra, holott korábbi munkái alkalmával ezt más kifizetők mindig levonták tőle. Kérjük a véleményüket, az következő kérdésekben: Keletkezett-e biztosítási jogviszony? Figyelembe kellett volna vennie a kifizetőnek, hogy a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát meghaladta a kifizetett összeg? Helyesen alkalmazta-e a 10 százalékos költséghányad figyelembevételét? Jól járt-e el a kifizető? Van-e teendője az adószámos magánszemélynek járulék, adófizetés szempontjából? (27 %-os eho?) Válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

USA áfa bevallásban

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink