642 találat a(z) önellenőrzés cimkére

Felmentési idő Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkáltatói felmondással szüntettük meg egy munkavállalónk munkaviszonyát. A felmondás oka valós, jogszerű, az indoklás világos. Megkapott minden juttatást, ami szerződés szerint megilleti. Viszont a felmondási idő felében nem lett felmentve a munkavégzés alól, nem is akarta, hogy fel legyen mentve. Ismerem a jogszabályt, hogy a felmondási idő felében köteles a munkáltató felmenteni a munkavégzés alól. Mindenesetre ez sajnos nem történt meg. A kérdésem az lenne, hogy milyen jogkövetkezménnyel járhat ez, ha a munkavállaló 3 éven belül ezt sérelmezi? Most, amikor elment, teljesen együttműködő volt, de ki tudja...? A következő kérdésem, ha már a felmentést elmulasztottuk, hogyan tudjuk ezt munkaügyi per (kártérítési igény) nélkül korrigálni? Gondolok itt arra, hogy esetleg pénzben megváltanánk a felmentési időt, vagy önellenőrzéssel, a 1041-es bejelentés módosításával meghosszabbítható ilyen esetben a felmondási idő? Ez utóbbi miatt nem lesz szabálytalan a felmondás? Köszönettel.

Szlovák állampolgár osztaléka utáni eho - önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Horváthné Szabó Beáta! Korábban már kaptunk megerősítő választ Öntől, hogy ha szlovák állampolgár a magyar cégéből osztalékot vesz ki, akkor csak az szja-t kell megfizetnie, hogyha rendelkezik igazolással a külföldi biztosítotti státuszáról. A korábbi könyvelője ezzel ellentétben 2017-ben ehót is fizettetett vele. Ha olyan igazolást hoz, ami a 2017-es évre is vonatkozik, akkor jól gondolom, hogy önellenőrzéssel visszakérhetjük a tévesen megfizetett ehót? Válaszát előre is köszönöm!

Munkáltatói lakáscélú támogatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk dolgozóinak 2018 december végén lakáscélú támogatást folyósított, amit sajnos csak 2019. év elején írtak jóvá a dolgozók bankszámláin. Ha ez már nem minősül adómentes juttatásnak, akkor az a dolgozók munkaviszonyból származó összevont adóalapjába tartozó jövedelmének minősül? Ez esetben az adott havi járulékbevallást önellenőrizni kell? Köszönettel.

Visszahívott cafeteria adója Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkavállalók február hónapban megkapták a féléves cafeteriakeretnek megfelelő 225 ezer forintot, melyet a munkáltató átutalt a megfelelő SZÉP-kártya-zsebekbe. Egyik munkavállaló május elején megszüntette a munkaviszonyát, és nyilatkozatot tett a munkáltató felé az időarányosan őt meg nem illető 75 ezer forint SZÉP-kártyáról történő "visszahívásáról", illetve arról, hogy ez az összeg a SZÉP-kártya bankszámlán rendelkezésre áll, s egyben kérte a munkáltatót, hogy ezen tartozását ne a munkabéréből vonják le. Kérdésünk, hogy ebben az esetben a munkáltató a NAV felé önellenőrzéssel korrigálhatja-e (csökkentheti-e) a már befizetett béren kívüli juttatások adóit az említett 75 ezer forint szja-jával és szochójával? Ha önellenőrizhető, akkor további kérdésünk, hogy mely hónap: február, amikor kifizetésre került, május, amikor kilépett a munkavállaló és a fenti nyilatkozatot tette, vagy az a hónap, amikor a SZÉP-kártya számláját vezető bank visszautalta a munkáltatónak az összeget? További kérdésem még, hogy a számviteli rendezésben egyéb bevételként vagy a cafeteriaszámlára kell ezt csökkentő tételként rögzíteni? Válaszát várva, tisztelettel: Molnár Istvánné

Téves áfakulcs miatt áfabevallás helyesbítése, önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy melegkonyhás étterem/pizzéria a kiszállításra rendelt pizza esetén téves áfakulcsot alkalmazott, 18% helyett 27%-os áfát, így kerültek a tételek rögzítésre az online pénztárgépen és így is lett bevallva a fizetendő áfa.Szeretné ezt most helyesbíteni visszamenőleg, mivel ezek zömében nyugtás bevételek, számlakibocsátás tehát nem történt. Elegendő-e, ha a bruttó bevételből visszaszámolva állapítja meg az áfadifferenciát? (A pizzarendelésekről van külön kimutatás, tehát lehet tudni mennyi volt csak a pizzakiszállítás.) Mivel fizetendő áfa csökkenése történik, ezt önellenőrzés helyett beállíthatja-e abban a hónapban, mikor a differencia megállapítása megtörténik? Az áfával párhuzamosan a társasági adó is módosításra kerül, hiszen az árbevétel nő, ez tényleges önellenőrzés az érintett évre.

Magánszemélynek alanyi mentesen kiállított számla Kérdés

Alanyi mentes vállalkozó, aki átlépte az alanyi mentesség határát, a magánszemélyeknek továbbra is alanyi mentesen állította ki a számlákat. Helyesbítéskor, illetve önellenőrzéskor az áfa az ellenértéknek részeként, vagy rá számítva veendő figyelembe: én úgy tudom, hogy a Ptk. szerint a magánszemély vásárló az ellenértékben az áfát is megfizette, az nem módosítható. Cégek esetében pedig helyesbítő számlát kell kiállítania

Változnak az ekáer szabályai, több ponton módosul az Art. Cikk

Az adózás rendjének változása főként az anyagi jogszabályokat érinti, ugyanakkor érdemes figyelemmel lenni az ekáerkötelezettségre 2020. január 1-jétől érvényes új előírásokra is.

Egyéni vállalkozó - osztalék ehója Kérdés

Tisztelt Adózóna! Heti 36 órát meghaladó munkaviszony mellett dolgozó egyéni vállalkozó az előző években jövedelmet nem vett ki, és a jogszabályoknak megfelelően az ehót is bevallotta a vállalkozói osztaléka után. A munkaviszonyból származó jövedelme alapján az egészségbiztosítási kötelezettségei meghaladták a 450 ezer forintot. Kérdés: lehet-e önrevíziót beadni az eho visszaigénylésére?

Hogyan kell rendezni az áfát? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk 2017-ben, a társasházat kezelő vállalkozás számlája alapján, visszaigényelte a fűtésszámlán felszámított áfát. Idén derült ki, hogy jogtalan volt a fűtés kiszámlázása, társaságunknak nem kellett volna fizetnie, mert saját berendezéssel oldottuk meg a fűtést. Azóta kiléptünk az áfakörből, alanyi mentességet választottunk. A társasházat is már másik, szintén alanyi mentes vállalkozás kezeli, nem az, amely 2017-ben kiállította a számlát. Kérdésem az lenne, hogyan kell a 2017-ben jogtalanul felszámított és visszaigényelt áfát rendezni társaságunknak, illetve mit tehet a társasházat kezelő vállalkozás, hogyan írhatja jóvá a visszajáró pénzösszeget? Milyen számlát kell kiállítania? Kinek, milyen áfa-önellenőrzéseket kell/lehet beadnia, ha már egyik cég sem alanya az áfának? Köszönöm válaszát.

Taokedvezmény önellenőrzése Kérdés

Az alábbiakban ismertetett társaságiadó-bevallás önellenőrzésében kérem szakmai véleményüket. Előzmény: egy társaság a 2013-as adóévre vonatkozóan a 22/C § szerinti látványcsapatsport-támogatást adott, erre vonatkozóan figyelembe vett adókedvezményt. Ezen kívül még figyelembe vehetett volna a 22/A § szerinti adókedvezményt, de ezt nem tette meg, mivel a 22/C § kedvezménye a maximálisan igénybe vehető kedvezményt elérte. A 2013-ban adott sporttámogatás után adókedvezmény érvényesítésére a 22/C § (2) bekezdése szerinti időtartamon belül volt lehetőség. Mivel a társaság a benyújtott társaságiadó-bevallásában nem vitte át a következő év(ek)re a látványcsapatsport-támogatásának egy részét, a 22/A § szerinti beruházási hitel kamatkedvezményét nem érvényesítette. 1. Helyesbítéssel szeretné a társaság a 2013-as adóbevallásban a 22/C § szerinti látványcsapatsport-támogatás adókedvezményét csökkenteni, és ezzel azonos összegben a 22/A § szerinti hitelkamat utáni adókedvezményt figyelembe venni. A helyesbítés eredményeként a 2013-ban figyelembe nem vett 22/C § szerinti adókedvezményt a következő év önellenőrzésével szeretné a társaság érvényesíteni. Kérdések: a) Az 1. pontban ismertetett helyesbítés a jelzett évekre vonatkozóan elvégezhető-e, tekintettel arra, hogy a 29/D § (11) bekezdése 2018. 07. 26-ától hatályát vesztette? b) Az 1. pontban ismertetett helyesbítés eredményeként a következő évre továbbvitt adókedvezmény-különbözet a következő évben önellenőrzéssel érvényesíthető-e?

Önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tavaly augusztusban gabonát vettünk egy őstermelőtől, akiről most derült ki, hogy nem volt érvényes betétlapja. A 08-as bevallásunkat önellenőriznünk kell, az ehót mi fizetjük, AJK nyomtatványon jelezzük, hogy tévesen nem vontunk adót. Az adóhivatal határozattal megállapítja az adózó terhére a fizetendő szja- t. A magánszemélynek ebben az esetben nem kell a 2018-as szja-bevallását önellenőriznie, és feltüntetni ezt a jövedelmet, mint önálló tevékenységből származó jövedelem? De akkor melyik soron fog szerepelni a határozat szerint megfizetett adó? Vagy ebben az esetben a 2018. évi bevallás ezt a jövedelmet nem tartalmazza?

Nők 40 éves nyugdíjba vonulása 2019-ben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy dolgozónk június 15-én jelezte, hogy nyugdíjba szeretne menni a nők 40 éves szolgálati idejével, amit pontosan ő sem tud, hogy mikor van, március vagy április és ő úgy is igényelte. Ugye 2019-től a nyugdíjas dolgozóknak nincs biztosított jogviszonya, a bérből csak szja-kötelezettség van. Kérdésem az lenne, ha megállapítják neki visszamenőlegesen a nyugdíjat, nekem mi a teendőm? Várom válaszukat. Köszönöm

Közösségi szolgáltatás árbevétel számla önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy közösségi szolgáltatásértékesítésről szóló számla áfabevallás után lett könyvelve, nem került a bevallásba. Véleményem szerint az eset az Art. 56. § (3) szerint nem önellenőrzéses, mert az adóhelyesbítés összege nulla forint, különösen, hogy a nulla forint az nem is a fizetendő és levonandó összege, mint termékértékesítésnél lenne. Ugyanakkor a bevallásból hiányzik, az A60-ból is, a közösségi partnerral való összevetés hozza a különbséget. Kérem, válaszoljon, mi a teendő? Válaszát előre is köszönöm.

Mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozás önellenőrzése Cikk

Egy kft. 2017-ben a ténylegesnél több árbevételt számolt el. Ezáltal nagyobb volt az eredménye, így áfatöbblete, iparűzésiadó- és társaságiadó-többlete keletkezett. A társaság önellenőrizni szeretné az áfát, az iparűzési adót, az eredeti bevallási időpontra. A társasági adót szükséges-e módosítani a 2017. évre, vagy a többlet befizetett adót figyelembe lehet venni a 2018. évi bevallásnál? A mikrogazdálkodási beszámolóban ki kell-e tölteni a középső oszlopot? – kérdezte olvasónk. Szolnoki Béla adószakértő, könyvvizsgáló válaszolt.

Látványcsapatsport Kérdés

Benyújtott 1829 bevallás önellenőrizhető-e? A benyújtott bevallásban nem történt rendelkezés. Utólag lehet-e felajánlást tenni látványcsapatsport-támogatásra?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Osztalékfizetés euróban

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szállásadó általi étkeztetés áfája

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Egyesület által fizetett nevezési díj

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 június
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs