311 találat a(z) árfolyam cimkére

Export értékesítés Szerbiába Kérdés

Tisztelt Cím! Belföldi cég (kft.) termékét értékesíti Szerbiába. Az adó alóli mentesség az áfatörvény szerint: "Mentes az adó alól a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése a Közösség területén kívülre, feltéve, hogy a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását a) az értékesítő maga vagy – javára – más végzi;" A javára azt jelenti, hogy a fuvarozással az értékesítő bíz meg egy fuvarozó céget, vagy a vevő is szervezheti a fuvarozást? A vevő előlegbekérő alapján fog előleget utalni. A számla euróban lesz kiállítva, milyen kötelező elemei vannak ebben az esetben? A vevő adószámának kell rajta szerepelnie? A számlát áfa nélkül kell kiállítani. Hivatkozni kell arra, hogy miért áfamentesen van a számla kiállítva? A teljesítéskor kiállított számlán az előleg levonásra kerül. Az árfolyam-elszámolás könyveléskor hogyan működik? Milyen bizonylatokkal kell alátámasztani, hogy 3. országba történt az értékesítés? Köszönöm.

Devizás bank könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy devizás bankszámla egyenlege negatívba fordul, akkor milyen árfolyamon kell könyvelni a jóváírást vagy terhelést (ha nem a könyvelő program számolja)? A cég MNB árfolyamot választott, ha pozitív az egyenleg, akkor a jóváírást MNB árfolyamon, a terhelést átlagárfolyamon könyveljük. A kérdés főleg az, hogy másként kell-e könyvelni a devizás banki tételeket, ha az egyenleg negatív? Válaszukat előre is köszönöm: Zs.

Devizában meghatározott, forintban fizetett napidíjelőleg Kérdés

Egy külföldi cégcsoporthoz tartozó, nem fuvarozási tevékenységet folytató vállalkozás a külföldi kiküldetés idejére a munkavállalóknak járó napidíjat az anyavállalat erre vonatkozó szabályzata alapján svéd koronában határozza meg. A napidíj teljes összegét az utazást megelőző munkanapon előlegként, forintban utalja át a munkavállalóknak, az átutalás napjára közzétett HUF/SEK MNB-árfolyamon átszámítva. Az adómentes és adóköteles rész meghatározásához az átutalt napidíjat az átutalás napján érvényes HUF/EUR MNB-árfolyamon számítja át euróra. Az adómentes rész forintra történő visszaszámítása az előző hó 15-ei MNB-árfolyamon történik, és ezt vonja le a ténylegesen kifizetett forintösszegből. Az adóköteles rész után levonandó adók és járulékok meghatározása a hó végén történik, így azon munkavállalók esetén, akik jelentősebb összegű napidíjat kaptak a hónap folyamán, jelentősebb összegű levonás keletkezik. Ezt kiküszöbölendő felmerült, hogy a napidíjnak csak például a 70 százalékát utalják át előlegként a munkavállalóknak, a fennmaradó összeget pedig a számfejtést követően a nettó bérrel kapják meg. Kérdésem, hogy ez esetben mely napi árfolyamon kell a még ki nem fizetett napidíj forintösszegét meghatározni? Lehet-e ez a vállalkozó döntése, és lehetséges-e a fizetett előleggel összhangban az annak átszámításához használt árfolyamokat alkalmazni?

Kisadózó bevétele és az áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy áfaalany kisadózó vállalkozás devizás számlát állít ki, A számla bruttó végösszege 100 euró, számlaérték áfa nélkül 78,74 euró, áfa összege 21,26 euró. A számla teljesítési időpontja 2017.10.09. Az áfatörvény értelmében bejelentette, hogy MNB-árfolyamot alkalmaz. Az áfa teljesítés időpontjában átszámított forintértéke 6641 forint, melyet pénzforgalmi adózóként a jóváírás hónapjának áfabevallásába állít be fizetendő adóként. A számla végösszege 10.26-án paypal-on érkezik meg devizában. A katatörvény értelmében a devizában szerzett bevételt a jóváírás napján érvényes MNB-árfolyamon kell számításba venni és a bevételnek nem része az áfa. A jóváírt forintosított összeg 31 074 forint, melyből a nettó 24 468 forint. Kérdésem az lenne, hogy végül is milyen összeg lesz a kisadózó bevétele? Számlajóváírás forintosított összege 31 074 forint, a ténylegesen befizetett (fizetendő) áfa 6641 forint, a fennmaradó összeg 24 433 forint vagy 24 468 forint (a számla nettó euróértéke a jóváírásnapi MNB-árfolyamon átszámítva). Köszönettel.

Áfabevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő. Közösségi beszerzésről szóló számla késve érkezett meg, a számla kelte 09. hó, vagyis a szeptember havi áfabevallásban kellett volna szerepeltetni. Ha október hónapban áfabevallás-leadás után érkezik, beállítható-e az október havi áfabevallásba, és ha igen, a számla keltezésekori árfolyammal?

Tanulmányi támogatás más devizában Kérdés

Tisztelt Szakértő! A tanulmányi szerződésben szereplő támogatást dollárban fizettük meg munkavállalónk helyett (a cégnek van dolláralapú számlája). Kérdésem, ha szerződést szeg, akkor követelhetjük-e az összeget forintban, és ha igen, akkor mely nap alapján. A szerződésszegés napján vagy az utalásunk napján érvényes deviza középárfolyam (esetleg valamilyen banki átváltás szerinti összeg) szerint? Köszönettel.

Közösségi beszerzés elkésett számla árfolyama Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közösségi adóalanytól árut szerzett be a társaság, az áru megérkezett 2017.07.hóban, de a számla csak augusztus végén A számla kelte 2017.07.12. Az áfabevallásban 2017. 08. 15-ei időponttal szerepeltettük. Melyik árfolyam használat a helyes: 2017.07.12. (számla kelte) vagy 2017.08.15.? Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Szalainé

Kataalany bitcoin-ból származó bevétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kataalany bitcoin-bányászattal foglalkozik. Kérdésem az lenne, mikor kell az általa bányászott és a virtuális nyilvántartásban bitcoin-ként megszerzett értéket mint bevételt rögzíteni a bevételi nyilvántartásban? Amikor azt először jóváírják bitcoin-ban és az érvényes árfolyamon, vagy amikor azt bármely valós devizanemben a folyószámlán átváltás után jóváírják? Válaszát előre is köszönöm.

MRP Programban szerzett részvény eladásának adókötelezettsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországi munkavállaló a magyar cégnél végzett munkája után MRP program keretében részvényt kapott. A részvények nem a munkáltató, hanem a munkáltató cég francia anyavállalatának részvényei. A munkavállaló a kötelező tartási időt követően megkapja a részvényeket (jóváírásra kerülnek a kezelőnél vezetett számláján), majd a kezelő a munkavállaló megbízása alapján – amint eléri a részvény árfolyama a dolgozó által megadott értéket – eladja. A munkavállaló a jóváíráskori részvény értékhez képest többért adja el a részvényeit. Hogyan adózik a különbözet után a dolgozó? Munkabér, vagy árfolyamkülönbözet után kell-e szja-t, járulékot és/vagy ehót fizetni? Köszönöm a választ.

Evás bevétel devizában Kérdés

Tisztelt Szakértő! Evás bevételi nyilvántartást vezető bt. euróban állít ki egy számlát. Ebben az esetben a számla teljesítéskori árfolyama szerinti lesz a bevétel, vagy a bankszámlára érkező összeg? (Az euróösszeget a forintszámlán írják jóvá.) Köszönettel.

Euróban kiállított számla egyéni vállalkozónál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó euróban is állít ki számlát belföldi kft. részére. A számlákat az egyéni vállalkozó forintalapú bankszámláján írják jóvá. Vannak olyan számlák, amelyeket kifizetnek határidőben, de vannak, amelyeket nem, és ott halasztott áfafizetés van (45 nap). Az áfabevallásban az áfát milyen árfolyamon kell bevallani a határidőben megfizetett, illetve a halasztásos esetben? Jó az úgy, ha a halasztásos esetben és a határidőben kifizetettnél is a számlán szereplő dátumok szerinti (számla kelte=teljesítés időpontja) MNB-árfolyamon számolom az áfa alapját, illetve az áfát? Szja szerinti bevételnek pedig a bankszámlán jóváírt forintösszeget kell könyvelni?

Devizás előleg kiegyenlítésének árfolyamkülönbözete Kérdés

Olvastam az alábbi cikket és ezzel kapcsolatos a kérdésem: http://adozona.hu/afa/Euroban_kapott_eloleg_igy_szamoljuk_az_afat_WA7D0L. Amikor az előleget, ami euróban van, elutaljuk a forintos bankszámlánkról, akkor annak az árfolyama más lesz (nagyobb), mint az előlegszámláé, mivel arra az MNB árfolyamot választottuk. A kettő között keletkezett különbözetet árfolyam eszteségre könyveljük vagy az előleget növeljük meg vele?

EU-n belüli szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! EU-n belüli partner szolgáltatást végzett cégünk részére május hónapban. Számláját azonban csak augusztus hónapban nyújtotta be a május havi teljesítésről. Melyik havi áfabevallást szükséges önellenőrizni, és a levonható adó figyelembe vehető-e a fizetendő adó megállapításakor? A teljesítés árfolyamával vagy a teljesítést magába foglaló hónapot követő 15-ei árfolyammal kell az adót számolni? Köszönettel.

Üzleti út – kiküldetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1.) Buszvezetők napi munkája, turisták szállítása belföldre, külföldre. A felmerülő költségeket (vezető szállása, autópályadíj, parkolás stb.) költségelszámolás alapján térítjük meg.Ha jól értem, ez nem kiküldetés, hiszen nem a munkaszerződéstől eltérő helyen végzik a munkájukat. A szerződésben változó munkahely van feltüntetve. Elszámolási gyakorlatunk, hogy a felmerülő szállásdíjat személyi jellegű kifizetésként, az utazással kapcsolatos költségeket – például parkolás, üzemanyagköltség, autópályadíj – az 51., illetve az 52. számlaosztályban számoljuk el. Kérdésem, hogy jól könyveljük ezeket a tételeket? 2.) Üzleti tárgyalásokra, bemutatókra, kiállításokra szoktuk kiküldeni dolgozóinkat, melyről kiküldetési rendelvények készülnek. Ez, ha jól gondolom, már kiküldetés. Az árfolyam alkalmazásával vannak problémáim. A kiküldetésnél a megelőző hónap 15-ei árfolyammal kell forintosítani az elszámolt költségeket. Viszont a pénztárban és a bankban a csökkenést az átlag árfolyamon kell számolni. Akkor most melyik árfolyam használata a jó? Válaszát előre is köszönöm: Páll M.

Kata – számlázás az USA-ba Kérdés

Tisztelt Szakértő! Találtam az oldalukon több ezzel foglalkozó kérdést is a keresőt használva, kezd összeállni a kép, mégsem vagyok 100 százalékig biztos a dolgomban, és sokszor a könyvelők is ellentmondanak egymásnak. Jelenleg két amerikai céggel állok kapcsolatban, akik internetes vásárlók közvetítéséért százalékos jutalékot fizetnek. Tevékenységemet az interneten végzem, különböző weboldalakat üzemeltetek. A következő hónaptól várható folyamatos, havi jutalékfizetés az amerikai cégektől. Ezeknek a cégeknek nem szükséges számlát írnom, a jutalékot USD-ben átutalják magyarországi bankszámlára magánszemélyeknek is, azonban a magyar törvények szerint mivel rendszeres, jövedelemszerzésre irányuló tevékenység csak vállalkozás kereteiben végezhető, így másodállású katás egyéni vállalkozó lennék. Erre a tevékenységre mi a legpontosabb TEÁOR? Áfára alanyi mentességet kérnék, azonban az USA számla tudomásom szerint ebbe nem tartozik bele. Tehát havonta nullás áfabevallást kell készíteni akkor is, ha alanyi áfamentes vagyok? A számlán az áfatörvény hatályán kívüli szöveget elég magyarul írni vagy angolul is kell valami? Ha forintszámlára érkezik az USD-ben érkező tétel, akkor lehet a bank által forintra váltott összeget beírni a vállalkozás nyilvántartásába, vagy egyéb MNB-s árfolyamot kötelező használni? Válaszait előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Ügyvezető nem működő cégben

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Osztalékelőleg előző év

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Import Angliából

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 március
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close