422 találat a(z) áfamentes cimkére

Fény- és hangterápiás eszköz értékesítése Kérdés

A cég áfás és áfamentes tevékenységet is végez (természetgyógyászat). Saját maga által kifejlesztett terápiás szemüvegét értékesítené. Kérdésem: belefér-e a természetgyógyászati tevékenységbe, értékesítheti-e a szemüvegét áfamentesen? A gondom, hogy a természetgyógyászat-szolgáltatást nyújt. Áfamentes szolgáltatás a 85. § alapján a természetgyógyászat is. A terápiás szemüveg eladása termékértékesítésnek számít? A fény- és hangterápia önmagában természetgyógyászati szolgáltatás lenne. Jelenthet-e különbséget, hogy nem a helyszínen kapja a terápiás kezelést, hanem az internetről a szemüvegre letöltve az otthonában kapja az egyénre szóló kezelést? Köszönettel: Vasóczki Ildikó

Családi gazdálkodás – áfamentes értékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésemet már feltettem Önök felé, azonban nem sikerült jól megfogalmaznom, így nem kaptam egyértelmű választ: "Háromtagú családi gazdálkodás esetén, ha minden tag rendelkezik adószámmal, és mindenki az alanyi mentességet választotta, hogyan értékesíthetők a növénytermesztés termékei? Mindenki (nem csak a családi gazdálkodó) nevén értékesíthető 8 millió forintig adómentesen, összesen maximum 24 millió forintig? Ettől függetlenül, ha a tagok eltérő összegben értékesítettek, az összes tag bevételét és költségét együtt kell kezelni, és év végén elosztani háromfelé?" Kérdésemben az alanyi adómentességet áfa szempontból értettem. (Tudomásom szerint, 2017. januártól az áfamentes értékesítés értékhatára 8 millió forint.) Mindhárman azonos jövedelem-számítási módot, tételes költségelszámolást választottak. Kérdésemet egy példán keresztül levezetem. Ha a családi gazdálkodás keretében megtermelt mezőgazd-i termékekből a családi gazdálkodó 7 millió ft-ért értékesít áfamentesen, az egyik tag 5 millió ft-ért értékesít, szintén áfamentesen, a másik tag 4 millió ft-ért értékesít áfamentesen, helyesen járnak-e el, mivel az áfatörvény szerinti áfamentes értékesítés határa 8 millió ft? Vagyis értékesíthet minden tag áfamentesen, ha rendelkezik adószámmal és alanyi mentességet választott? Így összesen 16 millió ft az árbevétel, vagyis a tagok bevétele ennek egyharmada, 5,33 millió ft, melyből levonódik a felmerült költség és a kistermelői költségátalány?

Nagykövetségen szolgáltatás II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 2017.03.05-én küldött szíves tájékoztatásukat ismét megköszönöm a fenti témában. Sajnos a megrendelő nem fogadta el a 27 százalékos áfás számlát a kérdés szerinti munkáról (szolgáltatásról), a megrendelő szerint az áfatörvény 107. §-a szerint ez mentes az adó alól. Szintén az Adózóna 2012.07.09-ei tájékoztatásában viszont utólag azt olvastuk, hogy az én kérdésem szerinti esetre is vonatkozhat a mentesség? Kérem tisztelettel a véleményüket, hogy melyik értelmezés alkalmazható a számla kiállítása során? A szíves válaszadásukat előre is megköszönöm !

Nemzetközi fuvarozás Kérdés

Egy magyar kft. fuvarozni fog egy német cégnek. A német a megrendelő, és mi fuvarozzuk az árukat Németországba, illetve más tagállamba, harmadik országba. Az áfára lennék kíváncsi, hogy milyen módon számlázom le a német cégnek a fuvarozást? Fordított áfa, terület hatályon kívüli vagy mentes? Előre is köszönöm válaszát!

Munkásszálló vs. panzió Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy most alakult kft. vásárol egy jelenleg panzióként nyilvántartott ingatlant. A kft. elsősorban munkásszállóként kívánja működtetni, kiadni a szobákat, folyamatos, éves szerződéssel. Szükséges-e átminősíteni az ingatlant, illetve melyik esetben – ha panzióként működik az ingatlan, vagy ha munkásszállóként működik – érvényesül a kedvezményes 18 százalékos adókulcs, illetve ez esetben is szükséges-e bejelentkezni a NAV-nál az ingatlan-bérbeadás áfakötelessé tételére, vagy ez esetben automatikusan áfaköteles, amennyiben a kft. nem alanyi mentesként alakul? A lakók (elszállásolt munkások) konyhai használatot is kapnának az alapvető szoba+mosdó ellátás mellett. Válaszát előre is köszönöm!

Áfamentes szolgáltatás továbbterhelése közösségen belül Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországi társaság EU közösségi adószámmal rendelkező romániai alvállalkozó társaság felé változatlan formában továbbterhel költségeket. Az egyik továbbterhelendő költség áfamentes magyarországi szállásköltség. Kérdésem: a magyar cég részéről helyes-e az áfamentes kimenő számla kiállítása, mint közvetített szolgáltatás? Amennyiben igen, az áfabevallásban ezt a "mentes" szolgáltatást melyik soron kell szerepeltetnie? Kell-e A60-as bevallást készítenie? Vagy az ügylet közösségen belüli normál értékesítések közé tartozik helyesen? Sajnos a jogszabályok alapos átnézésével sem találtam választ. Válaszukat előre is köszönöm.

Közösségi szolgáltatás igénybe vétel áfamentes alanyok között Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy szlovák és egy magyar szervezet (előbbi színház, utóbbi közalapítvány, amely vállalkozási tevékenységet nem folytat). Mindkét szervezet a saját országában alanyi áfamentességet választott. A szlovák szervezet Magyarországon előadott színdarabot számláz a közalapítványnak. A szlovák szervezet áfa nélkül számláz ugyan, de nem közösségi szolgáltatásnyújtás jogcímén, hanem azért, mert belföldi (szlovák áfamentes) értékesítésnek tekinti. A kérdésem az lenne, hogy megfelelő-e ez a gyakorlat, mert én azt gondoltam, hogy közösségi szolgáltatásnyújtás történik, magyarországi teljesítési hellyel, közösségi adószámot kellene kérni és áfafizetési kötelezettség is keletkezik. A színház belföldi partnerei szerint megfelelő a kialakult gyakorlat, mert az art. 22. § (5) és a NAV információs füzete alapján, akkor kell közösségi adószámot kérni, ha "Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe." "Abban az esetben, ha az alanyi adómentes úgy vesz igénybe szolgáltatást külföldi adóalanytól, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítési helye – az Áfa tv. 37-49. §-ainak megfelelő alkalmazásával – belföldre esik, akkor szintén nem járhat el alanyi adómentes minőségében." Az értelmezésbeli különbség abból adódik, hogy válaszuk szerint a szlovák fél nem áfaalany és ennek megfelelően számláz. Ez az indoklás szerintem rossz, de már nem tudom mi a helyes.

Apport üzlethelyiség áfája Kérdés

A kft. áfaköteles tevékenységet végez, de szeretné eladni 1999. évben apportként bevitt üzlethelyiségét. Ezt áfamentesen megteheti-e?

Személyautó-értékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban szeretném a segítségét kérni, hogy hogyan kell helyesen kiállítani a számlát annak a személyautónak az értékesítéséről, amelyet még 2014-ben vásároltunk egy áfás kft.-től? A kft. az értékesítésről akkor nulla százalékos áfatartalommal állította ki a számlát. A gépkocsi nekünk tárgyi eszköz volt eddig, most értékesítenénk. A kérdés az, hogy áfával kell értékesíteni vagy áfa nélkül? Köszönöm segítségét! Cséva

Kijavítási kérelem Kérdés

A vállalkozás a tevékenység megkezdésekor tevékenységére az adómegállapításnak az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott általános szabályait választotta, vagyis 2-es adószáma van. Kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytat (humán egészségügyi szolgáltatás). Kijavítási kérelemmel választhatja-e az alanyi adómentességet? Erre azért lenne szükség, mert végzett olyan tevékenységet, amit áfa nélkül számlázott, mert azt hitte, mentes tevékenység, holott áfaköteles lett volna (hozzátartozók szállásköltsége). Ezen összege nem haladja meg az alanyi mentes határt, vagyis ha a kijavítási kérelmet tudja érvényesíteni, akkor nem kell módosítani az adót és adóalapot sem. Köszönettel.

Közösségi áfa teljesítés helye Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy abban az esetben, ha egy magyarországi cég (magyar telephely és székhely) külföldön, Triestben kibérel egy színházat és ott játszik egy színdarabot, akkor a partnercég (magyarországi jogvédő iroda, aki adja a darabot) a teljesítés helye szerint áfamentesen számlázz vagy a partnernek megfelelően áfásan számlázza le a jogdíjat a jegybevétel után? Köszönöm

Know-how áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. üdítőital gyártásához "titkos receptet", know-how-t szeretne vásárolni, amit utána értékesítene. A know-how technológiai, és üzletinek is mondható. Milyen áfavonzata van vételkor, ha magánszemélytől, vagy ha kft.-től vásároljuk, illetve milyen adóvonzata van akkor, ha kft.-nek adjuk el? Ha esetleg áfamentesen vettem, akkor áfamentesen adom tovább? Válaszukat előre is köszönöm. Polyák Márta

Lízingelt személygépkocsi eladása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég a nyílt végű pénzügyi lízing végén úgy dönt, hogy megveszi a gépkocsit. A havi lízingdíjak áfáját az üzleti célú használat arányában levonta. A személygépkocsi megvételekor a számlában szereplő áfa nem vonható le. A későbbiekben el szeretnék adni a gépkocsit. Az lenne a kérdésem, hogy áfásan vagy áfamentesen lehet eladni a gépkocsit? Úgy gondolom, hogy a személygépkocsi-vásárlás – nem levonható áfával – a maradványértéken történő megvásárlással következik be, így majd áfamentesen lehet eladni a cégautót. Kérem szíves véleményét, hogy helyesen jár-e el a cég, ha így kezeljük az ügyletet. Előre is köszönöm.

Személygépkocsi értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. vásárolt adásvétellel magánszemélytől egy személygépkocsit. Ezt a gépkocsit egy évvel később értékesítette egy autókereskedőnek, áfásan. A kereskedő viszont az áfatörvény 87. paragrafusának c) pontjára hivatkozik, valamint a 124. paragrafus (1) bekezdés d) pontjára, mely szerint áfamentesen kellene a számlát kiállítani. Szerintünk a 84. paragrafus c) pontja nem vonatkozik ránk, mivel magánszemélytől vettük a személygépkocsit adásvétellel, és nem számlával. Kérjük mielőbbi szíves állásfoglalásukat. Tisztelettel: a kft. ügyvezetője

Ingatlancsere Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdéskörben szeretnék segítséget kérni: XY Kft. tulajdonában volt egyedüli tulajdonosként egy telek plusz ingatlan, melynek értéke 4 millió forint. Ez az ingatlan el lett cserélve egy másik ingatlanra, melynek értéke szintén 4 millió forint, de ennek csak 2/4 részében a Kft. a tulajdonosa, és 1/4-1/4 részben pedig egy-egy magánszemély. Kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogyan tudjuk rendezni ezt a könyvelésben? Az ingatlanértékesítési tevékenységre tekintettel az áfa hatálya alá csak a csereügylet után jelentkezett be a NAV-hoz. Jól gondolom, hogy a bejelentkezés napjáig az ingatlanra vonatkozó költségeket és a bevételt is csak áfamentesen tudja elszámolni a társaság? Válaszukat előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Kiva – ingatlanértékesítés

Szipszer Tamás

adószakértő

Ebrendészet

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs