hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Negyvennyolc törvényt módosít egy új jogszabály

  • adozona.hu
1

2020. május 28-án négy Magyar Közlöny jelent meg számos új jogszabállyal, módosító rendelkezéssel. Ezekből szemezgetünk.

A 2020. évi 125. számú Magyar Közlönyben kihirdetett, az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény módosítja

• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt,

• a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt,

• a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényt,

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt,

• a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt,

• a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt,

• az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényt,

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényt,

• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt,

• a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt,

• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt,

• a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt,

• a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényt,

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt,

• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt,

• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt,

• a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt,

• a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényt,

• a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényt,

• a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvényt,

• a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvényt,

• az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvényt,

• az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvényt,

• a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvényt,

• a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényt,

• a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényt,

• az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényt,

• a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt,

• a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényt,

• a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényt,

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényt

• az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényt,

• az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényt

• az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvényt,

• az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt,

• a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényt,

• a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvényt,

• a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt,

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt,

• a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt,

• a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt,

• a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvényt,

• a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényt,

• a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvényt,

• a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvényt,

• a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt,

• az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényt és

• az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvényt.

Ugyanezen közlöny hirdeti ki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvényt, amely további 37 törvényt módosít, köztük az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényt.

A közlöny kihirdeti továbbá – többek közt –

• a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt,

• a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvényt,

• a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvényt,

• az egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról szóló 2020. évi XLI. törvényt, valamint

• a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjai szerinti időtartam meghatározásával összefüggő alkotmányos követelmény megállapításáról szóló 10/2020. (V. 28.) AB határozatot.

A közlönyt ITT találja.

2020. évi 127. számú Magyar Közlöny – egyebek mellett – kihirdeti a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 249/2020. kormányrendeletet, mely a koronavírus-járványra tekintettel eltérést enged

• a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (csődtörvény) és

• a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)

korábbi rendelkezéseitől.

Kimondja, hogy a rendelet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet ideje alatt a hitelező akkor nyújthat be a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet, ha a csődtörvény 27. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az adósnak küldött fizetési felszólításban az adós számára a tartozása megfizetésére engedélyezett, a csődtörvény 27. § (3) bekezdése szerinti határidő és az azt követő 75 nap eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a bíróság a csődtörvény 26. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 15 napos határidőt határozhat meg az adós számára a tartozása megfizetésére.

A rendelet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet ideje alatt a csődtörvény 27. § (2b) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a csődtörvény 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja esetében csak akkor nyújtható be az adós felszámolása iránti kérelem, ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a 400 000 forintot.

A rendelet kimondja továbbá, hogy a hatálybalépését követően a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárásban a cég megszűntnek nyilvánításáról nem határozhat.

Ha az állami adó- és vámhatóság a cég adószámának jogerős törlése miatt a cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárást kezdeményez, a Ctv. 91. § (1) bekezdése szerinti eljárás 2020. október 31-ig – külön végzés meghozatala nélkül – felfüggesztésre kerül. A rendelet hatálybalépése napján folyamatban lévő Ctv. 91. § (1) bekezdése szerinti eljárások a rendelet hatálybalépésének napján 2020. október 31-ig – külön végzés meghozatala nélkül – felfüggesztésre kerülnek.

A további szabályokat ITT találja.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink:


Hozzászólások (1)
Toller Bela

Lassan mindenkinek be kell látnia, hogy ez már nem jogrend. Ez valami más ! Értelmetlen katyvasz !

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Ingatlanfelújítás áfája

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szállás számla utólagos kiállítása

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Ügyvezetés jogviszonya

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 július
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close