154 találat a(z) végszámla cimkére

Előlegszámla, végszámla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bt. mezőgazdasági gépek értékesítésével foglalkozik, MNB-árfolyam alá be van jelentkezve a NAV felé. Egy belföldi kft.-től előleg érkezett 35 ezer USD értékben. Az előlegszámla ki is lett állítva. Most a végszámla kerül kiállításra, melyen szerepel a teljes összeg, 40 ezer USD értékben, melyből le lett vonva az előleg, így a fizetendő 5 ezer USD lett. Szeretném kérni segítségét a számla helyes könyvelésében, az előlegtől a végszámla kiegyenlítésig. Gondolok itt az árfolyamokra, árfolyamkülönbözetekre (mikor kell árfolyamkülönbözetet elszámolni, mikori árfolyamot kell nézni), illetve az egyéb tudnivalókat is szívesen fogadom az ügylettel kapcsolatban. Köszönettel.

Dupla számlázási munka vár arra, aki előre kéri a szolgáltatás díját Cikk

Olvasónk azoknak az ügyfeleinek tartja meg a tanácsadást, akiknek a részvételi díja a tanácsadásra kijelölt napot megelőző napon megérkezik a számlájára. dr. Kelemen László adószakértőnk ad iránymutatást, hogyan kell számlázni ebben az esetben.

Hűtőház építése fordított adózással Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem, szíveskedjen az alábbi ügyben állásfoglalást adni: Egy kft. építésiengedély-köteles hűtőházat épített. Itt a fordított adózást alkalmazzuk. Többször történt előlegfizetés a kivitelezési díjra, melyről a kivitelező előlegszámlákat bocsátott ki. Helyesen járunk-e el ebben az esetben, ha a fordított adózás alá eső előlegszámlákat a vevői és a szállítói oldalról az áfabevallásban nem szerepeltetjük? Amikor a hűtőház építése befejeződött, akkor a kivitelező kibocsátotta a teljes ellenértékről a számlát, az előlegszámlákat levontuk. Ebben az esetben a teljes ellenértéket a szállítói oldalról az áfabevallás 29. és 66. sorában szerepeltetjük, figyelembe véve, hogy a fordított adózásnál az adófizetési kötelezettség mikor keletkezik az áfatörvény 60. §-a szerint. Helyesen alkalmaztuk-e így? Példa: 1 évig épült a hűtőház, havonta 20-30 millió forint előleget fizetett ki a megrendelő, a kivitelezési díj pedig 120 millió forint. Válaszát előre is köszönöm! Tóth Mária

Helyes számlázási gyakorlat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Befogadtuk egy üzleti partnerünk számláját, aki egy megállapodott munkát két részszámlában számlázott le. Ez így jó is, megállapodásunk alapján joga volt részszámla kibocsátására. Azonban a partner a második részszámlát (mely tehát a munka utolsó fázisának leszámlázása – más körülmények között végszámlának mondanám) úgy állította ki, hogy feltüntette a számlán a teljes szerződésszerű összeget, melyből levonta a számlán az első részszámla összegét, és így kapta meg a kiegyenlítendő különbözetet, mely nyilván összegében helyesen a maradék tételt tartalmazta. Felhívtuk a partner figyelmét arra, hogy a számlázási gyakorlata helytelen, mert a végszámlából csak az előlegszámlákat lehetne levonni (ha egyáltalán lennének), a részszámlákat nem. Ezeket csak egymás után ki kell állítani, és semmit sem kell levonni semmiből a részszámlázás esetén. A partner elfogadta a véleményünket, de megjegyezte, hogy ez pusztán egy ilyen gyakorlat, náluk eddig máshogy szokták, úgy, ahogy ő csinálta, összegileg meg úgyis mindegy. Elgondolkodtam ezen, és kérném, adja meg nekem, hogy hol van az feltüntetve, hogy a legtöbbünk által helytelennek ítélt gyakorlat valóban helyes? Vagy én látom rosszul az esetet? Hiszen végeredményét tekintve igaza van a partnernek, nem változtat semmin ez a (számomra) furcsa gyakorlat. Köszönöm.

Ingatlanfoglaló Kérdés

Ingatlan vásárlásakor foglalót adott a kft. banki utalással. A kiállított bizonylaton a foglaló fordított áfásan szerepel. A végszámla még nem érkezett meg. A foglaló és az előleg fordított áfás vásárlás esetén tudomásom szerint nem szerepel az áfabevalláson, csak amikor a végszámla elkészül, akkor kell bevallani. Kérem válaszukat, mi a helyes megoldás.

Devizás előleg beszámítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretném állásfoglalásukat kérni, esetleges törvényi hivatkozással. Két belföldi, adóalany társaság közötti szerződés értelmében a teljesítést idegen pénznemben (euróban) számlázzák ki. A szerződés pénzügyi ütemezése szerint két előleg került kifizetésre. Az első előleg teljesítési időpontja 2015. 06. 04., a második előlegé 2015. 08. 31. Ezekről a számla kiállítása megtörtént. A végszámla teljesítési időpontja: 2015. 09. 29. Kérdésem arra vonatkozik, hogy a végszámlán feltüntetett, forintban kifejezett áfa összegének megállapítása hogyan történik? A számla befogadójánál az előlegszámláknál és a végszámlánál alkalmazott árfolyamokból adódó árfolyamkülönbözet hogyan befolyásolja a bevallásban feltüntetett, előzetesen felszámított áfát? Válaszát előre is köszönöm.

Számlázási gyakorlat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Számlázási gyakorlatban kérném a tanácsukat. Egy autó-felépítményeket gyártó cégtől, ha megrendelnek egy autót, előlegszámlát állít ki az eladó. A munka elvégzésekor azonban a végszámlát a lízing cég felé állítják ki, és a lízingcég az előleggel csökkentett összeget utalja a cég részére. A lízingcég nem engedi a számlán mínusszal feltüntetni az előleg összegét. Szerződés alapján összevezetjük az összegeket. A megrendelő részére azonban csak egy előlegszámlát állítanak ki. Ő hogyan tudja ezt kivezetni? Mi lenne a megfelelő számlázási gyakorlat? (A lízingcég nem fogadja el csak a teljes összegről a számlát, és az előleggel csökkentett összeget utalja.) Segítségüket előre is köszönöm.

Bevétel - költség helyes elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy általunk könyvelt cég, belföldi megrendelésre vásárolni kívánt alkatrészt Lengyelországból. Erre a vételi szándékra a lengyel cég 2014 decemberében - előleg számlán - bekérte az alkatrész teljes vételárát. .A vásárolt alkatrészt a magyar cég, 2014. december hónapban kiszámlázta a belföldi megrendelőnek. A lengyel cég viszont az alkatrészről a végszámlát csak 2015. 01. 29-én állította ki. Mi a helyes eljárás a beszámoló összeállításánál. Hol számoljuk el a bevételt? Úgy véljük, a vételnek és eladásnak egy beszámolási időszakban kellene szerepelnie. Köszönjük válaszukat.

Kapott előleg a befizető halála esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk vevői olykor előleget fizetnek be a megrendelt termékekre, amelyről előlegszámlát állítunk ki. Egyik őstermelő vevőnknek is készült előlegszámla, aki a számla kiállítása óta elhalálozott. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben hogyan, és kivel kell elszámolnunk a befizetett előleggel? Ha van olyan családtag, aki továbbvinné a gazdálkodást, kaphat-e végszámlát a saját nevére, amelyen figyelembe vesszük a befizetett előleget? Ez esetben kérnünk kell-e valamilyen nyilatkozatot vagy hivatalos dokumentumot arról, hogy ő folytatja tovább a tevékenységet? Köszönöm mielőbbi válaszát.

Üdülési jog térítés áfája Kérdés

Apartmanházat üzemeltető cég minden évben fenntartási költségtérítés címen az üdülési jog tulajdonosoktól év elején beszedi az arra az évre esedékes díjakat. Az üdülés jog tulajdonosa ezért a díjért év közben valamikor igénybe veszi az apartmant. Az eddigi gyakorlat szerint az év elején beszedett díjat a cég nem számlázta ki, hanem egy letéti számlát nyitott, ahol a beszedett díjat tartotta, és amikor a magánszemély igénybe vette a szolgáltatást (használta az apartmant) abban az időpontban számlázta ki felé a szolgáltatást, és természetesen fizette be az áfát. Áfa szempontból védhető-e ez a gyakorlat, illetve milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy védhető legyen? Vagy a pénz befolyásakor előlegszámlát kellene-e kiállítani, és befizetni az áfát, majd a szolgáltatás igénybe vételekor kiállítani a végszámlát?

Előlegszámla és áfavisszaigénylés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk gépet vásárolt, melyhez két alkalommal előleget fizetett, ezekről előlegszámlát kapott. Az első előlegszámla áfatartalmát levontuk, a második előlegszámla áfatartalmát viszont nem, azt a végszámla alapján tettük meg. A végszámla összegéből a számlán levonásra kerültek az előlegek, így a fizetendő összeg 0. Az előlegszámla helyett lehet-e az áfalevonást, visszaigénylést a végszámla alapján gyakorolni?

Árfolyam Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kimenő számlákon milyen árfolyamot kell feltüntetnem? Utazási irodáknál speciális számlázási lehetőségek vannak. A számlakiállítás szinte minden esetben megelőzi a teljesítés idejét, mivel a tényleges teljesítés a hazaérkezés napja. A számlázásnál még nem tudjuk a teljesítéskori árfolyamot. Több utazási iroda működésével kapcsolatos fórumon is elhangzott, hogy a NAV véleménye szerint nem szükséges előleg és végszámlát kiállítanunk, ha a kiállított számla a teljes összegről szól. (Ez speciálisan csak az utazási irodáknak megengedett könnyítés a felesleges számlakészítés elkerülése miatt.) Ebben az esetben milyen árfolyammal számolok? A fizetés is a teljesítés előtt történik, de nem a számla kiállításának a napján.

Pénztárgép számlakérdés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk vásárolt egy online pénztárgépet az Alt Cash Kft.-től. Az előleg nettó értéke 94 130 forint (bruttó 119 545 forint) volt, majd később megérkezett a végszámla, amelyen a pénztárgép összege nettó 133 500 forintról (bruttó 169 545 forint) szólt, és a számla végösszege 50 000 forint volt. Cégünk jogosult volt az 50 000 forint összegű támogatásra. A pénztárgép is megérkezett, ezért a támogatás összegét rávezettük a végszámlára, amely így teljesítettnek minősül. A pénztárgép teljes összegét cégünk pénzügyileg rendezte. Az Alt Cash Kf.t-től nem kaptunk sztornó vagy jóváíró számlát, illetve a pénztárgép jelenleg is nálunk van. A NAV visszavonta az Alt Cash Kft. által kibocsátott pénztárgép engedélyét, így új pénztárgépet kellett rendelnünk. Társaságunk nyilatkozott arról, hogy rendezte a pénztárgép teljes összegét, és levélben kérelmeztük az adóhivatalnál az összeg kiutalását az új pénztárgépes részére. A NAV a társaság folyószámláján "Online pénztárgép beszerzés támogatása lebonyolítási számla adónemen" többletként előírta ezt a 108 750 forintot. Az új pénztárgépestől kaptunk egy előlegszámlát nettó 85 630 forint (bruttó 108 750 forint) összegben. A NAV által folyószámlán többletként előírt támogatást 30 nappal később kiutalta az új pénztárgépes részére. Végül megérkezett a végszámla, amely szintén nettó 85 630 forint (bruttó 108 750 forint) összegről szólt, amelyen az előlegszámlát pénzügyileg teljesítettnek veszi. Ezért a számla végösszege nulla forint. Hogyan rendezzem el?

Előlegszámla, végszámla: ez a szabály Cikk

Mit kell tenni, ha az adózó az előlegről szóló számla kiállításakor még alanyi áfamentes volt, a végszámla elkészítésének időpontjában pedig már áfaalany? Levezettük az általános forgalmi adóról szóló törvényből fakadó következtetést.

Áfa alanyi mentesből áfakörbe – előlegkezelés Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2013-ban alanyi adómentességet választó adóalany előlegszámlát bocsátott ki. 2014-ben, a végszámla kiállításakor, ezen adóalany a 6 millió forintos értékhatár túllépése miatt áfakörösnek minősül. Abban szeretném a segítéségét kérni, hogy ebben az esetben hogyan történik a végszámla kiállítása? Hogyan lehetséges az előleg visszavonása? Az alanyi mentes előleget esetleg vissza kellett volna vonni, mielőtt átlép az áfakörbe?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kapcsolt vállalkozás

Szipszer Tamás

adószakértő

Áttérés, kataátalány

Szipszer Tamás

adószakértő

Kivás vállalkozó

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 május
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close