538 találat a(z) végelszámolás cimkére

Tagi kölcsönös bt.-tag halála Kérdés

Hogyan lehet, illetve lehet-e végelszámolni egy bt.-t, melynek kültagja elhunyt, a társaságnak tagi kölcsön tartozása van, egyéb követelése, illetve kötelezettsége nincs.

Végelszámolás, járulékfizetés 2. Kérdés

A cég képviselője társas vállalkozóként megfizette a járulékait 2019.07.31-éig. Az ügyvédi hiánypótlás elmulasztása miatt lett ismét társas vállalkozó. Van-e valamilyen lehetősége még a tulajdonosnak, hogy mentesüljön a járulékfizetés alól?

Végelszámolás, járulékfizetés 1. Kérdés

Cégalapítás 2018 januárjában. Az alapítók egy magánszemély és élettársának egyik cége. 2019. januárjában az élettársi kapcsolat megszűnik. Megegyezés születik, hogy a magánszemély 100 százalékos tulajdonossá válik. Ő lesz a cég képviselője is. A cégbíróságon bejelentik a változást. Ugyanezen a napon az új tulajdonos bejelenti a tásaság egyszerűsített végelszámolással történő megszűnésének kezdetét, ezt az eseményt szintén az ügyvédi iroda jelenti be. Az egyszerűsített végelszámolás befejezésének dátuma 2019 július közepén járt volna le, de sajnos a tulajdonos nem tudta kifizetni teljes egészében a járuléktartozását. A járulékokat 2019.07.31-éig megfizette, ezen a napon nem volt már adótartozása. Az egyszerűsített végelszámolás így normál végelszámolásba ment át. A tulajdonos a végelszámolás záró dátumának a 2019.07.31-ei dátumot nevezte ki. A záró bevallások minden hatósághoz benyújtásra kerültek, melyeket fel is dolgoztak. A cégbíróságtól azonban 2019. szeptemberében érkezett egy hiánypótló végzés a jogi képviselőhöz, hogy a végelszámoló személyét jelentse be a cégbíróságnak. (Valószínű, hogy a végelszámolás zárásának bejelentésével egyszerre szerette volna az ügyvéd bejelenteni, de figyelmeztette a cégbíróság, hogy ezt csak két külön bejelentéssel lehet megtenni). Sajnos az ügyvéd ezt a hiánypótlást nem teljesítette a cégbíróság felé, így a társaság a végelszámolás befejezése helyett tovább működik (törölték a nevéből a "végelszámolás alatt" jelzőt.) folyt.

Bt.-beltag egyszerűsitett végelszámoláskori jogviszonya Kérdés

Bt.-beltag megbízási jogviszonyban ügyvezető, de szeretné megszüntetni a bt.-t. A végelszámolás alatt lehetne-e ingyenesség, járulékfizetés nélkül, vagy munkaviszonyban heti 1 órában? A megbízási jogviszony valóban egyenlő a társas vállalkozói jogviszonnyal? Lehet-e választani a minimálbért, 30 százalék alatti jövedelmet, mert nagyon nincs pénz a pénztárban.

Egyszerűsített végelszámolás újból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. eredménytartalékból emelte fel a jegyzett tőkéjét 3 millió forintra. A kft. tagjai elhatározták a társaság egyszerűsített végelszámolását. A társaság ebben az esetben a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal szűnik meg. Ezzel a nappal kell kiadni az igazolást a K71-es adatszolgáltatásban szereplő összegekről? Levonni ugyanis nem lehet az szja-t és ehót, mert nincs miből. Ezt a tagoknak kell befizetnie és bevallania. Mikor kell befizetni és hány százalék ehót kell fizetni, hisz az időközben 14 százalékról 19,5 százalékra emelkedett? Válaszát előre is köszönöm.

Egyesület megszűnése beolvadással vagy végelszámolással Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy sportegyesület egy másikkal közösen szervez évek óta sportrendezvényeket. A tagok között is van átfedés. Az egyik egyesület szeretné befejezni önálló működését. Melyik az egyszerűbb és költségkímélőbb, ha beolvadással szűnnének meg, vagy ha végelszámolással?

Végelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésre kérem szíveskedjenek választ adni. Adott egy kft., amely 2020. január 1-jével végelszámolás mellett döntött. Ebben az esetben a végelszámoló az ügyvezető. Az ügyvezető saját jogú nyugdíjas, aki munkaviszony keretében látta el feladatait. A végelszámoló faladatait is díjazás ellenében végezné a jelenlegi fizetése ellenében. Ez esetben szükséges módosítani a munkaszerződését? 2. A végelszámolási nyitómérlegben szereplő tárgyi eszközöket szükséges-e átértékelni, vagy maradnak könyv szerinti értéken? Ezen eszközök a végelszámolás időszakában értékesítésre kerülnek majd!. Ha szükséges a korrekció, kérem szíveskedjenek levezetni a könyvviteli elszámolás lépéseit a végelszámolás alatt, illetve a befejezésekor. Várom szíves válaszukat! Köszönettel

Kiva-tao áttérési különbözet Kérdés

Adott egy kivás kft., mely végelszámolással szeretné megszüntetni a céget. 2018. 01. 01-jétől lett kivás és jelenleg is az. Szeretném a tanácsukat kérni abban, hogy milyen időponttól kezdődjön a végelszámolás az alábbi adatok alapján. 2017. 12. 31-ei eredménytartalék 11 250 ezer 2017. évi adózott eredmény 9000 ezer ( tao-s eredmény- 2018. 01. 01-jén átvezetve eredménytartalékba) 2018. évi adózott eredmény 2900 ezer (kivás eredmény- 2019. 01. 01-jén átvezetve eredménytartalékba) 2019. évi várható adózott eredmény -13 800 ezer (kivás eredmény- 2020. 01. 01-jén átvezetve eredménytartalékba) Ha jól tudom, ha 2020. 01. 01-jétől kezdődne a végelszámolás, akkor az áttérési különbözetbe a 2017. évi tao-s és a 2018. évi kivás eredmény számítana bele, a 2019. évi kivás nem. Így lekötött tartalékként 11 900 ezret kellene könyvelni és mivel nem fog beruházni a végelszámolás alatt, ezért azt csak a tao megfizetésével lehetne feloldani. Viszont, ha a végelszámolás kezdete pl. 2020. 02. 01. lenne, akkor már beleszámítana a 2019. évi kivás veszteség is, így az áttérési különbözet -1900 ezer lenne és nem lenne tao-fizetési kötelezettség. Jól gondolom ezt így, vagy végelszámolásnál ez másképp működik? És még egy kérdés: 2019. 05 hóban jóváhagytak és ki is fizettek 9000 ezer Ft osztalékot még a 2017 előtti tao-s időszak eredménytartalékának a terhére. Ennek van-e valamilyen hatása az áttérési különbözetre? Előre is köszönöm a választ.

Még mindig: kell-e fizetni áfát? Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség ! Egy végelszámolás alatt álló alanyi adómentes kft., ha vagyonfelosztási javaslatába beállítja a korábban az előzetes áfát nem levonva beszerzett tárgyi eszközeit a tulajdonosok számára a megmaradt vagyon kiadásaként, kell-e fizetendő áfát felszámítani, és ennek alapján számlát is kiállítani az ügyletről? (Melyik áfatörvényhelyek vonatkoznak az ügyletre vagy állásfoglalások?) Ha áfaköteles,hogyan lehet más módon megoldani a tárgyi eszközök kiadását, hogy ne kelljen áfát fizetni utána? Előre is Köszönettel: Érdeklődő olvasó

Alapítvány egyszerűsített megszüntetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Okafogyottá vált alapítványunk működése, mivel funkcióját már nem tudja betölteni. Szeretnénk egyszerűsített végelszámolással megszüntetni, mivel sem követelése, kötelezettsége, vagyona nincs. Adószámmal rendelkezik, de soha nem folytatott gazdasági tevékenységet. Milyen lépéseket kell tenni, illetve milyen dátumot jelöljünk meg a megszűnés napjaként, ha szeretnénk a 2019. évi éves mérlegbeszámolót erre felhasználni. Köszönöm segítő válaszát.

Egyszerűsített végelszámolás bank költsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! A Társaság 10.01. dátummal kezdte meg végelszámolását. A 40 napos határidő alatt igénybejelentés nem történt, s 11. 15-ei dátummal szeretné befejezni a végelszámolást. Mivel a beszámoló, s a záróbevallások beadására 60 napos határideje van, ismereteink szerint a bankszámla megszüntetése nem történhet meg ezzel a 11. 15-ei dátummal. Kérdésem az lenne, hogy a bankszámla megszüntetéséig még a várhatóan felmerülő banki költségeket kell-e, illetve hogyan kell szerepeltetni a záró beszámolóban.? (53-ra kerül felkönyvelésre ez a költség, vagy mivel kalkulált összeg egyéb ráfordításként kell-e figyelembe venni) Köszönettel: Juhász Kati

Evás kft. egyszerűsített végelszámolása Kérdés

2019. XII.31-ével megszüntetném az evás kft.-t. A kft. kéttagú, 90, illetve 10 százalékos részesedéssel. A 10 százalékos tulajdonos csendestárs pár éve, így utána nem fizetünk társas vállalkozói utáni járulékot. Tevékenységemet katás nyugdíjas egyéni vállalkozóként kívánom végezni 2020.01.01-től. Ezt indokolja, hogy az árbevételem rendszeres, de nem magas, költséget pedig minimálisat tudok elszámolni. A NAV szerint a végelszámolás időszaka alatt átkerül a cég a társasági adó hatálya alá. A 2019. évi mérlegben jegyzett tőke adózott eredmény és pénzeszközök vannak, és 7500 forint egészségügyi szolgáltatási járulék. Kérdésem, hogy a maximum 150 napos végelszámolási időszakig, vagy addig, amíg be nem adom a 71-es bevallást, a végelszámolási mérleget, a vagyonfelosztási javaslatot, a jegyzőkönyvet, addig fizetnem kell a 7500 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot, vagy meddig terhel ez? A bejelentést 2020.01.01-én, a T201T változásbejelentőn kell megtenni, és ezzel együtt az áfa alanyi mentességre is átjelentkezni? A végelszámolás időszaka alatt már nem bocsátanék ki számlát. A 2019. évi adózott eredmény kifizethető a végelszámolás ideje alatt? Köszönettel: Mohácsiné

Bt.-beltag befizetésének elszámolása Cikk

Végelszámolás előtt álló betéti társaság nyugdíjas beltagja után fizetett egészségügyi szolgáltatási járulékát forrás híján a beltag finanszírozta a bt. helyett. Elszámolható-e tagi kölcsönként a befizetés? Olvasói kérdésre Szipszer Tamás mérlegképes könyvelő válaszolt.

Jóváhagyott osztalék egyszerűsített végelszámolás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. tagjai egyszerűsített végelszámolással szeretnék a céget megszüntetni. Jóváhagyott osztalékként lényegesen nagyobb összeg szerepel a könyvekben, mint amennyi pénze a kft.-nek még van. Eszközei már nincsenek és semmi más, ami még pénzé tehető. Kérdésem arra vonatkozik, hogy mi a sorsa ennek a kötelezettségnek egy végelszámolás során, hiszen ez egy tartozás. Ha a tulajdonosok még az idén lemondanak az osztalékról, van-e ennek adó- vagy illetékkövetkezménye? A végelszámolás tervezett kezdő napja 2020. 01. 01. A jóváhagyott osztalékon kívül nincs a társaságnak semmi más kötelezettsége, sem követelése. Válaszát előre is köszönöm!

Végelszámolási időszak alatti társaságiadó-bevallás Kérdés

Tisztelt Adószakértő! A végelszámolási időszak több mint 12 hónapja tart. Társaságiadó-bevallást nyújtanék be, de nem találok rá külön nyomtatványt, vagy jelölhetőséget a 71-es vagy a 29-es nyomtatványon. Milyen nyomtatvány alkalmas arra, hogy bevalljam a társasági adót a végelszámolási időszak alatt? Az időszakra a beszámolót már közzétettük. Köszönöm válaszát!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kata és magánszemélyként bérbeadás

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Ingatlaneladás 5 % áfa

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Áfa hatályán kívüli tétel továbbszámlázása

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close