44 találat a(z) tandíj cimkére

Felmondás tanulmányi szerződés alatt Kérdés

Bérként adózó juttatások Kérdés

Levonás munkabérből tandíj miatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy munkavállaló iskolarendszerű posztgraduális képzését meghatározott összegig finanszírozza a munkáltató. A képző intézmény a munkáltató nevére állította ki a teljes tandíjról szóló számláját, amelyet teljes összegben elutalt a munkáltató a számla kiállítója részére. Az átutalt teljes tandíj összegéből a munkáltató az általa átvállalt hányadot munkaviszonyból származó adóköteles jövedelemként számfejti a kifizetés hónapjában, és az átvállalt tandíjhányad után keletkezett szja-előleget és egyéni járulékokat előírja a munkavállalóval szembeni követelésként. A munkáltató a teljes tandíj átutalásakor az átvállalt tandíjhányadon felül kifizetett tandíjrészt szintén előírja a munkavállalóval szembeni követelésként. A munkavállalóval megállapodtunk, hogy több havi részletben fogjuk levonni a követelések összegét. Van-e kötelező levonási sorrend jelen esetben? Ha igen, milyen sorrendben, milyen esetleges korlátozó feltételek mellett és maximum milyen mértékig, illetve összegig vonhatja le a munkáltató az átvállalt tandíjrész után felszámolt szja-előleget és az egyéni járulékokat, valamint a munkáltató által át nem vállalt, csak helyette kifizetett tandíjrészt? Kérem, hogy számszerűsítve vezesse le a havonta maximálisan levonható összegeket a kétféle követelés részletezésében. A számszerűsítés kedvéért a teljes tandíj összege legyen 1 000 000 Ft, a munkáltató által átválllalt tandíjrész 50% és a munkavállaló havi nettó munkabére 500 000 Ft! Köszönettel: B. Gy.

Alapítvány által fizetett iskolai térítési díj, tandíj Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy nem közhasznú besorolású alapítvány célszerinti tevékenysége: - városkörnyéki falvak ifjúságának zenetanulási lehetőségének támogatása, - új hangszerek beszerzése,iskolai hangszerek karbantartása,- zenei rendezvények támogatása, - zeneiskolai növendékek és tanárok bel- és külföldi szerepléséneinek támogatása, - kiemelkedő tehetségű,különösen rossz anyagi körülmények között élő növendék zenei tanulmányainak támogatása, - egyéb kulturális és szociális jellegű célok megvalósítása, - zeneiskola szakmai munkájának javítása. Az alapítvány félévente bizonyos tanulók térítési díját (tandíját) kifizeti a Tankerületi Központnak. Erről egy támogatási szerződés van közérdekű kötelezettségvállalásról. A tanulóknak, alapítványnak származik-e ez után bármilyen adó, járulékfizetési kötelezettsége, vagy adómentesen adható a juttatás? Köszönöm!

Tandíj adózása iskolarendszerű képzés esetén Cikk

A képzések szja-kötelezettségének áttekintése az ősszel induló képzések tandíjának megtérítése miatt aktuális, de amiatt is fontos vele foglalkozni, mert a nyár folyamán megjelent az adóhatóság ide vonatkozó tájékoztatása.

Munkaviszony megkezdése előtt elvégzett képzés díjának átvállalása Kérdés

Kft. nem iskolarendszerû oktatási tevékenységet végez, csoportos alapfokú programozóképzést nyújt és segíti, hogy a képzésen sikeres záróvizsgát tett hallgatók és a kft. partnerei között munkaviszony jöjjön létre. A képzés idõtartama 4 hónap, a képzésben magánszemélyek vesznek részt, saját elhatározásukból, a kft. közvetlenül a magánszemélyekkel mint hallgatókkal köt szerzõdést. A szerzõdés szerint a hallgatók több részletben fizethetik ki a tandíjat. Az egyik fizetési konstrukció szerint az elsõ részletet a szerzõdéskötéskor, a második részletet pedig 2 héttel a képzés kezdete elõtt. Egy másik konstrukció szerint mindkét részlet a képzés befejezése után válik esedékessé. A sikeres záróvizsgát tett hallgatók elhelyezkedését az újonnan szerzett képesítésüknek megfelelõ munkakörben segíti, amiért külön díjat nem számol fel a magánszemélyek felé. Felmerült, hogy az új munkáltató kifizetné a hallgatók tandíját, és a még ki nem fizetett tandíj részleteit. Több kérdés is adódik. - Lehet-e számlát kiállítani az új munkáltató felé, aki ténylegesen fizeti a fennmaradó díjat? - Lehet-e új számlát kiállítani az új munkáltató felé a már kiegyenlített tandíj részletekre vonatkozóan? Hogyan? - Hogyan lehet adómentes juttatás a magánszemélynél a tandíj fennmaradó részletének új munkáltató általi megfizetése, illetve a korábban megfizetett tandíj(részlet) visszafizetése a magánszemélynek? Alkalmazható-e az Szja tv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja és mik ennek a feltételei? Előre is köszönöm.

Tandíj adó- és járulékkompenzáció a 1908-as bevallásban Kérdés

Tisztelt Szakértő! A munkáltató a munkavállalóval kötött tanulmányi szerződés alapján tandíjat fizet. 2019. évtől jövedelemként adózik. A munkáltató az adó- és járulékterhek átvállalása érdekében kompenzációt fizet a munkavállaló részére. A 1908-as bevallásban az adó- és járulékköteles tandíj a 304-es sorban kerül bevallásra. A tandíjra fizetett kompenzációt a 304-es sorban vagy a 300-as sorban kell szerepeltetni?

Egyetemi továbbképzés elszámolható költsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-ben az egyik tag egyetemi továbbképzést szeretne folytatni és elszámolni a cég költségei között. A továbbképzés témája a cég tevékenységi körében bele is tartoznak. A kérdésem, hogy a tandíj összege elszámolható-e, jár-e valamilyen egyéb adófizetéssel? Akár a tag, akár a kft. részéről? Válaszukat várom. Kisfaludyné

Végrehajtói iroda tandíjfizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az a kérdésem, hogy ha a végrehajtói iroda fizeti a végrehajtó tandíját, azt is bérként kell a végrehatónak számfejteni? Azért merült fel bennem a kérdés, mert a törvény írta elő a végrehajtóknak, hogy jogi diplomát kell szerezniük ahhoz, hogy végrehajtók maradhassanak. Még adózzanak is utána?

Átvállalt tandíj könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. ügyvezetője (tagi jogviszonyban) egyetemre jár és a társaság nevére szóló számlát a cég fizeti. Tanulmányi szerződést kötött a kft.-vel. Az a kérdésem, hogy idén bérként kell számfejteni és bevallani a kifizetett tandíjat, de hogyan kell könyvelni? Ha tandíj 100 000 Ft, ez lesz a bruttó vagy a nettó bére? A levont járulékokat hogyan kell könyvelni?

Tandíj mint munkabér számfejtése Kérdés

Tisztelt Szakértő, Egy társaság vezető beosztásban dolgozó munkavállalójának felsőfokú tanulmányait (mesterfok) támogatja a társaság a munkavállalóval kötött külön megállapodás alapján (nem tanulmányi szerződés keretében). A támogatás úgy valósul meg, hogy a munkáltató közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utalja el az aktuális tandíjat. A 2019. 01. 01-jétől hatályos szabályok alapján a tandíj összege munkabérnek minősül. Kérdéseim: az átutalt tandíj összegét mint nettó munkabért kell "visszabruttósítva" számfejteni és (ennek megfelelően megállapítani a közterheket), vagy pedig azt bruttó bérként kell kezelni, és a munkavállalót terhelő adót és járulékokat a munkavállalóval szembeni követelésként nyilvántartani és a soron következő bérből/bérekből a levonás szabályai szerint levonni? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Iskolarendszerű képzés támogatása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az iskolarendszerű képzés támogatásának adózásáról kérdeznénk. Ettől az évtől ez a juttatás nevesítve, illetve hivatkozással sincs az szja-törvényben, vagyis ha adunk, támogatunk így egy munkatársat, akkor a juttatás bérként adózik. Van egy ilyen esetünk, mivel tavaly kezdődött a képzése, és van még két féléve. Van tanulmányi szerződés a munkáltató és a munkavállaló között, van szerződés a képző egyetem és a munkavállaló között is. 2018. évben az intézményünk nevére, címére lett kiállítva a számla, kifizettük az egyetemnek a tandíjat, és adózott utána intézményünk a 2018. évi szabályoknak megfelelően. Most, a 2019. évben hogyan lesz helyes az elszámolás? Ha számlát kapunk ismét az intézményi névre, címre, és átutaljuk a teljes összeget az egyetemnek, mi a helyes gyakorlati megoldása annak, hogy a munkavállaló is adózzon? Számfejteni kell a munkavállaló részére a teljes összeget (tandíjat a számla szerint), és a járulék része –hozzájárulása alapján –levonásra kerül a következő béréből (KIRA számfejtés)? Természetesen a nettó pedig nem kerül számára kifizetésre. Helyes ez így? A másik mód, ha a munkavállaló részére számfejtjük a tandíj összegét, megkapja a nettót, kiegészíti, és megfizeti közvetlenül ő az egyetem részére. Csak ebben az esetben az intézmény nem kap számlát. A kifizetés alátámasztásául a szerződés szolgál. A második megoldás egyszerűbbnek tűnik. Köszönjük fáradozását és várjuk szíves válaszát! Üdvözlettel.

Támogatás Kérdés

Természetes személy alapítványt hozna létre saját fia tandíjának összegyűjtésére. (Az alapítvány a pénzt egy az egyben utalná tovább a gyermek iskolája részére.) A támogatók között lenne az a kft., amelynek többségi tulajdonosa és ügyvezetője a természetes személy (apa). Milyen feltételek megléte esetén, milyen adózás mellett nyújthat támogatást a kft. az alapítvány részére? Köszönöm ha válaszolnak, üdvözlettel CsK

Iskolarendszerű képzés – munkáltatói kötelezés esetén Kérdés

Kedves Szakértő! A https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Az_iden_atvallalt_tandij_adozasa_QTACWD cikkhez lenne kérdésem. A munkáltató kötelezi munkavállalóját, hogy a munkaköre betöltéséhez szükséges végzettséget szerezze meg, ennek érdekében beíratja iskolarendszerű képzésre, a példa kedvéért felsőfokú intézménybe a munkáltató költségére. Ebben az esetben nem merül fel, hogy ez a tandíj átvállalása, tehát nem a munkavállaló jövedelmeként kezelendő a felsőoktatási intézménynek kifizetett tandíj, ha jól értem. Válaszát köszönöm!

Tandíjtámogatás Kérdés

Szeretnénk szerződést kötni egy joghallgatóval. Támogatnánk az egyetemi tanulmányait annak érdekében, hogy az iskola elvégzése után nálunk dolgozzon. Ez sima költség, vagy terheli valamilyen adó is? Várjuk szíves válaszát.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Tartós bérlet

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close