47 találat a(z) törölt adószám cimkére

Törölt adószám utáni bevallások Kérdés

Törölt adószám és cégképviselet helyreállítása Kérdés

Törölt adószám Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvelt cégünk adószámát a NAV 2015. évben törölte, adótartozás miatt. A cégbíróságon jelenleg is élő cégről van szó. A régi árukészletre valószínűleg van vevő, melynek eladása után a NAV-tartozást a cég rendezni tudja. Kérdésünk, hogy törölt adószám esetében az értékesítésről ki tud állítani számlát a partnerünk? Vagy előbb az adószámot kell visszaállíttatni a NAV-nál?

Adószám törlése utáni áfa Kérdés

Sajnos adószámtörlésre került sor egy "60"-as bevallás elmulasztása miatt, amit nem vettünk észre. Az adószámot 09.29-étől törölték, és 10.14-én kaptuk vissza. A 2019. III. negyedévi áfabevallásban az összes levonható adót törölték, erősen megnövelve a fizetendő adót, holott 29-e volt az a nap amikortól törölt az adószám, és nincs levonási jog. A 10. havi áfabevallásnál szintén nem vonhatunk le áfát? Válaszukat előre is köszönöm!

Észre nem vetten törölt adószám melletti tevékenység Kérdés

T. Szakértő! Ügyfelem adószámát november 1-jével törölték egy korábbi be nem adott bevallás miatt. Az adóhatóság szerint a törlési határozat visszavonására már nincs lehetőség, csakis az adószám újbóli megállapítását kérhetik. Ez azt jelenti, hogy a cég folytonos működése visszamenőlegesen nem állítható helyre. A törölt adószám melletti tevékenység miatt felmerülő problémák megoldására kérünk segítséget ¬ annak a fényében, hogy az adószám helyreállítása napokon belül meg fog történni, hiszen már a hiányzó bevallás is beküldésre került. 1. Ebben az időszakban a kft. állított ki készpénzes és átutalásos számlákat is. Mi legyen ezek sorsa? A törölt adószámra hivatkozással ezek stornózandók? 2. A törölt időszakban a kft. bankszámláján voltak jóváírások. (Korábbi számlákhoz és a törölt időszakban kiállított számlákhoz kapcsolódóan is.) Mi legyen ezek sorsa? Maradhatnak a bevételek, és a bankot könyvelhetjük folyamatosan, mintha nem lett volna törlés, vagy mindent vissza kellene utalni, ami ekkor érkezett? 3. A törölt időszakban mi történik, történjen a munkavállalókkal? Először is nagyon kellemetlen, ha megszakad a munkavállalók folyamatos munkaviszonya. Ez esetben be kellene jelentkezniük munkanélkülinek, és fizetniük maguk után az egészségbiztosítást? Számfejteni a munkaviszonyt hogyan kell? Kijelenteni őket a törölt időszakra, majd vissza? Köszönettel

Fordított adózás, áfalevonás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk alvállalkozót bízott meg építési engedéllyel rendelkező beruházáshoz gépészeti munkával, akinek előleget fizettünk. Az előlegszámlák kiállításra kerültek. A szerződésben foglalt munkák elkészültek, a teljesítés igazolása megtörtént. Az alvállalkozó adószámát közben a NAV törölte. Kérdésem: hogy az áfa (fordított) számla hiányában, bizonylat alapján az áfabevallásba beállítható és levonható-e? Köszönettel!

Törölt adószám visszaállítása után áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! A törölt adószám – áfa címmel megjelent (https://adozona.hu/kerdesek/2019_4_20_Torolt_adoszam_afa_fkr) kérdéshez szeretném hozzátenni, hogy az adószám újra élővé vált 04.06-án. Április 6. utáni, de még áprilisi teljesítésű számla áfája levonásba helyezhető vagy sem? A kérdés azért merült fel, mert a bevallási időszak nem osztható meg, és ha jól tudom, akkor még az áprilisi bevallásban sem szerepelhet levonható áfa. De mi lenne a helyzet, ha ezt a számlát nem az áprilisi, hanem a májusi bevallásban szerepeltetnénk levonható áfaként, hiszen a beszerzéskor már élő volt a cég adószáma? Köszönettel.

Ingatlanvásárlás – törölt adószám Kérdés

Kedves Adózóna! A vállalkozás, amely eladásra kínálja ingatlanvagyonát, végelszámolás alatt áll, adószámát azonban 2015 év végén törölték, illetve adótartozása is keletkezett. Hogyan adhatja el a céges ingatlanokat? Mi ennek az eljárásnak a folyamata? Köszönöm megtisztelő válaszukat.

Törölt adószám – áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft., amelynek szankciós jelleggel (a beszámolót nem tette közzé) törölte a NAV az adószámát, és kezdeményezte a cégbíróságnál a kényszertörlést. A cégbíróság meg is indította az eljárást, de az utolsó pillanatban sikerült visszaszerezni a NAV-nál az adószámot, majd a cégbíróság is újra élővé tette az adószámot. Az adószám 2019.03.05-04.06 között volt törölve. A könyvelő nem adta be időben a 2018.12., valamint a 2019.01. és 02. havi áfabevallásokat. Majd, amikor pótolta, az adószámtörlésre hivatkozva visszadobta a NAV a bevallásokat, hogy azokban nem tüntethető fel levonható áfa (egyikben sem, amit nem adtak be időben). Kérdésem az lenne, hogy utólag, a törlési időszak után beadandó bevallásokban a korábban nem érvényesített levonható áfa összege beállítható-e levonható áfaként? Tehát, pl. a 2019 májusi áfa bevallásban szerepelhet-e a decemberi, januári,februári, márciusi időszakban beszerzett termékek áfája levonható áfaként? Köszönettel.

Törölt majd visszaállított adószám (áfa) Kérdés

Adott egy vállalkozás, amelynek most április 22-én kellene negyedéves áfabevallást beadni. A cégnek ebben az időszakban (kb. 1 hónapig – márciusban) az adószáma törölve volt és a cégbíróságon is kényszertörlés alatt állt. Ennek oka, hogy az előző könyvelője nem adta be a 2017. évi beszámolót időben. A beszámoló beadása után visszaállították az adószámot és visszamenőlegesen megszüntették a kényszertörlést is. Ilyen esetben, hogy adjuk be az áfabevallást? Az időszakot hogyan írjuk be? Egész negyedévet vagy egy bevallást január 01-jétől az adószámtörlés előtti napig, majd egy bevallást az adószám visszaállítása napjától március 31-éig? Arra az időszakra, amikor az adószám törölve volt, semmilyen költség nem számolható el? Bevételt nem állított ki erre az időszakra. Ezekben a kérdésekben kérném segítségüket!

Törölt adószám visszaállítása utáni önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás 2017-2018. évi áfabevallásait szerettem volna önellenőrizni. A vállalkozás adószáma 2018. 08. 23 - 2018. 09. 27. között törölve volt, majd ezután állították vissza, jelenleg is érvényes. Az önellenőrzéseket az Áfa tv. 137. § alapján nem dolgozzák fel, pontosabban, nagyobb beszerzést terhelő adó nem helyezhető levonásba, mint az alap bevallásban, mert az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával az azt megelőző időpontig levonásba nem helyezett adó elenyészik. Az Áfa tv. 137. § azonban csak arról ír, hogy a törlés esetén mi a szabály, de ha visszaállítják az érvényes státuszt, abban az esetben sem tudom levonásba helyezni a beszerzést terhelő adót?

Adószám felfüggesztése Kérdés

Ügyfelem 2019. 02. 21-én az alant törölt adószámú ügyféltől számlát fogadott be. A munka elvégzésre került. Adószám státusza: törölt adószám Státusz kezdete: 2019/02/14 A változás időpontja: 2019/02/14 Bejegyzés kelte: 2019/02/25 Közzétéve: 2019/02/27 Hatályos: 2019/02/14 … Az adózó ellenőrzésére a cégnyilvántartáson keresztül történt sor 2019.02.21-én, akkor még a törlés nem volt rögzítve. A számla befogadható-e, ha igen, az áfa visszaigényelhető, illetve költségként elszámolható-e? Véleményem szerint nem, ügyfelem szerint igen, mert a kiállításkor még a törlési határozat nem volt nyilvános. Az áfatartalom a 100 ezer Ft-ot meghaladja, tehát az áfabevallásba, adószámmal és névvel a kibocsátó bevallásra kerülne. Kérem szíves válaszukat . Tisztelettel: Szabó Istvánné

Pénzforgalmi áfa – törölt adószám Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérném a segítségét: Adott egy pénzforgalmi áfaelszámolást alkalmazó társaság, amely 2018 augusztusában befogadott egy számlát egy szállítótól. A gazdasági esemény és a teljesítés is 2018 augusztusában volt. A számla egy részét 2018 szeptemberében egyenlítette ki a társaság, a részkiegyenlítés összegéig áfalevonási jogával élt is 2018 szeptemberében. A számla másik részét 2019 januárjában egyenlítette ki a társaság. A szállító adószámát azonban az adóhatóság 2018 novemberében törölte. Az lenne a kérdésem, hogy a 2019. januári kiegyenlítés kapcsán levonhatja-e az áfát a társaság, tekintve hogy amikor a számlát befogadta, akkor még élő adószáma volt a szállítónak? Válaszát előre is köszönöm!

Törölt adószám – áfabevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A társaságnál 2018. 03. 05-én elrendelte a NAV az adószám törlését, mert a könyvelő nem adta be a 2016. évi beszámolót.Majd 15 nap múlva(03. 28.) jogerőre emelkedik. Ezt pótolták, és kérelemre a társaság visszakapta 2018. 06. 08-án az adószámát. A cég ezen időszak alatt is – mivel nem értesült a könyvelőtől, hogy törölték az adószámát – végzett gazdasági tevékenységet, állított ki számlát az elvégzett munkáról, és fogadott be számlát. A könyvelő a törölt időszakban (06. 01-én) adott be egyszerre több elmaradt áfabevallást. 2017. IV. negyedév, 2018. 02. hó, 03. hó és 04. havit, melyben szerepeltetett levonásba helyezett áfát is. Ezt önrevíziózni kellett a NAV felszólítására, mert bár 2017. IV. negyedév és 2018. 02. hóban élt még az adószám, de ezen időszakokról a bevallást akkor tette meg a könyvelő, amikor törölve volt az adószám. Ezt még valahogy elfogadom, de a NAV-ban azt a tájékoztatást kaptam, hogy a törölt adószámos időszakban keletkezett levonható áfa azon áfabevallásban levonásba helyezhető, amelyben az újbóli adószám megállapítása után nyújtanak be. Tehát beállítható akkor levonható áfába a márciusban, áprilisban, májusban beérkezett számlák áfatartama mondjuk a szeptemberi áfa bevallásba? Köszönöm előre is válaszukat. Tisztelettel: Falvai Zsoltné

Törölt adószám Kérdés

2016 októberében törölték egy kft. adószámát adófizetési kötelezettség nem teljesítése miatt. Adótartozását rendezte. Vissza lehet-e még állítani az adószámát? Válaszukat előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Reklámajándék 2.

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Eltulajdonított eszköz

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Meghiúsult tárgyieszköz-értékesítés

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close