553 találat a(z) tárgyi eszköz cimkére

Osztalékfelvétel tágyi eszközzel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-nek 18 millió forint jóváhagyott osztalék szerepel a 4792-es főkönyvi kartonon. Ennek terhére a társaság tulajdonában lévő garázst a társaság jegyzőkönyv alapján osztalékként vezetik ki a két tulajdonos javára a társasági szerződésben lévő hányad alapján (51–49%). Az értéket a piaci viszonyok alapján 3 millió forintban állapították meg. A garázs bruttó értéke 1 700 000 Ft, nettó értéke 590 000 Ft. Kérdéseim a következők: – Áfát érint-e ez az esemény? – Milyen könyvelési tételeket, milyen összegben kell könyvelni az osztalék miatt? – A tárgyi eszköz kivezetésének könyvelési tételei és összegei? Válaszukat előre is köszönöm.

Tárgyi eszköz nyilvántartása, áfa-visszaigénylés Kérdés

1. Panzió szállásszolgáltatást (18% áfa) + a földszinten üzlet-bérbeadást folytat (áfamentesen) az egyéni vállalkozó. Az szja-törvény 49/B §-a szerint „tételes kötségelszámoló”, az áfakörben az általános szabályok szerint adózik. Kisfaludy Turiszt. Fejl. vissza nem térítendő támogatást nyert el 17 millió forint értékben + önerő 17 milliót forint + 27% áfa 9,18 millió forint. A támogatásból ingatlan-felújítást, eszközbeszerzést valósít meg. A panzió a tulajdoni lapon a vállalkozó feleség, valamint a magánszemély férj tulajdonában van 50-50%-ban, amely korábban, ingyenesen került a vállalkozó használatába. Eszköz kartonon 0 Ft értéken szerepel. Korábban écs nem került elszámolásra. A férj 50% és feleség 50% részének ingyenes átengedéséről és nyilvántartásba vétele miatt szükséges-e ügyvédi, vagy egyéb nyilatkozat, megállapodás? 2. A pályázat kizárólag a panzióra vonatkoznak, üzletre nem. Tételes áfa elkülönítést végez. A számlák a feleség nevére szólnak. A 0 Ft értéken nyilvántartott, écs alá nem vont panzió felújítása, a vásárolt eszközök áfatartalma /kb. 9,18 M Ft) visszaigényelhető-e az áfatörvény alapján? 3. A 17 M Ft támogatás szja-adóalapba beszámító bevételnek számít-e ? 4. A nyílászárók cseréje, új villanyvezeték bekötése, solar kialakítás, klíma beszerelés hogyan számolható el a) a pályázati összegből, és b) milyen módon (egy összegben, vagy amortizációként) az önerő összegéből? A 200 ezer Ft alatti és feletti eszközök egy összegben vagy écs-ként írhatóak le költségként a pályázatból, illetve önerőből?

Adózás utáni jövedelmet növelő tétel – egyéni vállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem szíves tájékoztatásukat. Egyéni vállalkozó 2014. évben vállalkozói osztalékalap utáni adóját csökkentette a kizárólag üzleti célt szolgáló, a 2015. évben értékcsökkenés alá vont tárgyi eszköz értékével. A csökkentés eredményeképpen a vállalkozói osztalékalap 0 forint lett. Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növeli a vállalkozói osztalékalapnak a beruházási költséget képező kiadással első ízben történő csökkentése évét követő negyedik évben (ültetvény esetében annak elidegenítésekor, de legkésőbb a termőre fordulás évében) a vonatkozó beruházási költséget képező kiadások azon része, amellyel az egyéni vállalkozó ezt az évet megelőző években a vállalkozói osztalékalapját csökkentette, illetve ennél előbb az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor. Egyéni vállalkozó 2018.05.01-től kisadózó lett. 2018. december hónapban a tárgyi eszközt értékesítette már kisadózóként. Kérdésem, hogy ezután akár személyi jövedelemadóban, akár kisadózóként keletkezik-e visszafizetendő adója, mivel a figyelési időn belül történt az értékesítés. Az értékesítés ellenérték fejében történt nem ellenszolgáltatás nélkül. Kérdésem még, hogyha ilyen esetben a vállalkozó nem értékesíti a tárgyi eszközt, azzal együtt szűnik meg, de már kisadózóként, akkor hogyan alakul az adózása? Köszönöm!

Civil szervezet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy közhasznúsági besorolással nem rendelkező civil szervezet alapcél szerint népi hagyományőrzési tevékenységet végez. Legfőképpen zenés, táncos fellépésekben nyilvánul meg a tevékenysége. 2018-ban pályázati pénzből hangtechnikai berendezéseket (mikrofon, hangfal, erősítő stb.) vásárolt. Az eszközök egyedi értéke – egy kivételével – 100 ezer forint alatt van. Az lenne a kérdésem, hogy az eszközöket célszerű tárgyi eszközként kimutatni és a használat időtartamában értékcsökkenés alá vonni, vagy mivel támogatási pénzből történt a vásárlás, érdemes egyösszegű leírásként elszámolni? Amennyiben az egyesület fellép falunapon és ezt kiszámlázza, az vállalkozási tevékenységnek minősül?

Tárgyi eszköz készletre vétele és kapcsolódó tao korrekciója Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2015. novemberben vettünk egy tehergépjárművet, melyet bérbe adtunk. Számvitelben megállapítottunk egy maradványértéket, és 20 százalékkal amortizáltuk az eszközt, elszámolt értékcsökkenéssel társaságiadó-alapot növeltem, a tao-törvény által engedett 30 százalékkal pedig adóalapot csökkentettem. 2018. novemberben felmondtuk a bérleti szerződést a bérlő nemfizetése miatt, a járművet az ügyvezetés döntése értelmében nem adjuk újra bérbe, hanem értékesítjük. Ennek megfelelően 2018. novemberben a tárgyi eszközt átvezettük készletre könyv szerinti értéken (várható értékesítési ár ennyi lesz vagy ennél több). A kérdésem az lenne, hogyan kell az adóalapot módosítani a készletre vétel miatt 2018-ban? A könyv szerinti értékkel (3,5 millió forint) növelem az adóalapot, a számított nyilvántartási értékkel pedig csökkentem (1 millió forint)? Mit jelent a tao-törvény 7. § (1) bekezdés d) pontjában írt „az eszköz számított nyilvántartási értékének a készletre vett hulladékanyag, haszonanyag értékét meghaladó része”, illetve a 8. § (1) bekezdés b) pontjában írt „az eszköz könyv szerinti értékének a készletre vett hulladékanyag, haszonanyag értékét meghaladó része”? Ez alapján mégsem kell készletre vezetéskor adóalapot korrigálni? Ez utóbbi esetben, erre az eszközre vonatkozóan az évek során elszámolt adóalap-korrekciós tételek összességében nem egyeznek meg? Köszönettel: Mónika

Tárgyi eszköz elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk telefonkészüléket vásárolt 2018 novemberében, melyet aktivált is a számviteli törvény előírásainak megfelelően, a tárgyi eszközök (kis értékű) között. A számla két tételt tartalmazott. Első sor: SIM-kártya nulla forint értékkel, telefon: 20 ezer forint értékkel. A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló a következőt kérte: a nulla forint értékű SIM-kártya ajándék, ezért határozzuk meg a piaci értékét, majd határoljuk el, mint bevételt, és vegyük fel a vagyoni értékű jogok közé? Felvettük a kapcsolatot a telefontársasággal, amely azt a tájékoztatást adta, hogy a SIM-kártya az ő tulajdonuk. Kérdésem, hogy jogos-e a könyvvizsgáló kérése. Mit ír elő erre az esetre a számviteli törvény? Másik kérdésem, hogy ha nem tudjuk ezt a tavalyi évre módosítani (a rendszer le van zárva), a könyvvizsgáló megtagadhatja-e emiatt a könyvvizsgálói jelentés kiadását? Válaszukat köszönöm.

Egyéni vállalkozás megszüntetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozói szja alá tartozó egyéni vállalkozó meg fog szűnni 02.28-án. Mi növeli a megszűnéskor a bevételt? Nyilván, ha a megszűnésig eladja a készletét vagy tárgyi eszközét, akkor ez növeli a bevételét. De mi van azzal a nagyértékű tárgyi eszközzel, amit csak a megszűnés után tud eladni? Hogy fog adózni utána? A vállalkozás bevétele lesz, milyen értékben? Vagy a magánszemély bevételét növeli majd az 53-asban, és milyen értékben? Ez a tárgyi eszköz egy kamion, melyet 2018-ban vásárolt az EU-ból. A kivonás miatt kell-e áfát fizetnie? (A beszerzéskor fizetendő és levonható áfa is volt, ha kivonja a kamiont a vállalkozásból, akkor fizetendő adója is keletkezik?) Nagyon szépen kérem, hogy mielőbb válaszolni szíveskedjenek, mert itt a megszűnés ideje, és a mai nap közölte a vállalkozó ezt az elhatározását. Köszönettel.

Tárgyi eszköz beszerzés áfájának visszaigénylése Kérdés

Tisztelt Szakértő Hölgy/Úr! A 1965 áfa bevallásban külön be kell jelölni, hogy a beszerzésből mennyi jut a társaság működését szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére, melynek áfa tartalma (termelőgép, gépsor stb) 27 százalék. Emlékszem, hogy volt visszaigénylési lehetőség a tárgyi eszköz beszerzésre is, amennyiben áfája elérte a 250 000 forintot. Például egy havi bevalló (2017. év adatai alapján lett havi) tárgyi eszközt szerez be, de a tárgyévben nem érte el az egymillió forintot a befizetése, a tárgyi eszközre jutó áfát akkor is vissza igényelhette. A bevallás átnézésekor találtam egy külön sort 77. a tárgyi eszköz beszerzés értékét kell itt feltüntetni és a hozzá tartozó áfát. Viszont visszaigénylési jogcímként, vagy egyéb más helyen nem láttam, hogy jelölhető lenne ennek külön visszaigénylése. Ha viszont erre nincs mód, akkor miért kell külön is feltüntetni a tárgyi eszköz beszerzési értékét? Szíves válaszukat előre is nagyon köszönöm. Tisztelettel: Anderlik István Gyuláné

Kerékpár vásárlása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk két kerékpárt vásárolna a telephelyek közötti mozgás elősegítésére. A számlát a társaság nevére állíttattuk ki az eladóval. A társaságnál az alkalmazottak részére nincs SZÉP-kártya juttatás. Személyhez kötve béren kívüli juttatások szerint adózik avagy a tárgyi eszközök közé vehető nyilvántartásba? Hogyan járna jobban a cég? Kérem számviteli és adózási oldalról is tájékoztatásukat. Köszönettel: Tomayerné

Tárgyi eszközök értékelése Kérdés

https://adozona.hu/kerdesek/2019_1_3_targyieszkozok_ertekelese_kvx Köszönöm a korábbi válaszát! A társasági formaváltás után az új jogutód cégben a folyamatos könyvelés során újabb és újabb kérdések merülnek fel. A cégnek teherautói vannak, melyek után maradványértéket számoltunk, a jogutód cégben a maradványértéken megnyitott tárgyi eszköz esetében ez lesz a bruttó érték és újból indulhat az értékcsökkenés? És ha még nem maradványértéken van az eszköz, hanem még magasabb az értéke, akkor, ha az általános szabályok szerint értelmezem, az értékcsökkenés 20 százalék? De ennek az eszköznek a hasznos élettartama 5 év, amiből már 4 évet használta a jogelőd társaság, ezt eszközt maximum még 2 évig tudja a jogutód társaság használni. Előre is köszönöm a segítségét Rózsika

Családi gazda költségelszámolás Kérdés

Tisztelt Cím! Az alábbi esetben kérném véleményüket: családi gazda tárgyi eszközöket szerzett be, amely eszközöket a saját gazdaságban lévő földjeinek műveléséhez, valamint kiegészítő tevékenységként, szolgáltatás nyújtásához is használ (nem egyéni vállalkozóként!). Az említett eszközök értékcsökkenésének elszámolása miként történhet? Egy összegben is lehetséges-e, és a szolgáltatásból származó bevételével szemben is elszámolhatja-e? Milyen arányban? Válaszukat előre is megköszönve! Timi

Elhunyt egyéni vállalkozó tárgyi eszközeinek kikerülése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységét özvegyi jogon az özvegy tovább folytatja. De a hagyatéki eljáráson az örökösök az egyik örökös javára szeretnének lemondani az egyik ingatlanról, ami az elhunyt vállalkozó tárgyi eszköz leltárában szerepel mint vállalkozói vagyon. Az örökös magánszemélynek így milyen adókötelezettsége van az áfatörvény és és az szja törvény tekintetében? Köszönettel: Halmi Judit

Kft. végelszámolása Kérdés

Azt szeretném megkérdezni, ha egy kft. végelszámolása elkezdőik, mit lehet tenni a tárgyi eszközökkel? A kft. közhatalmi tevékenységet végez. A választ köszönöm.

Tárgyi eszköz után fizetendő áfa Kérdés

Kedves Szakértő! Olaszországból vásároltunk egy eszközt (10D mozi ), tárgyi eszközként 2 éve került az akkor még áfakörbe tartozó kft.-be. A mozi 100 százalékban biztosítja a kft. bevételét a belépőjegyek árusítása folytán. 2 év eltelte után a kft. 2018-ban kilépett az áfa körből. A kérdésem az, hogy az eszköz után fizetendő áfát hogyan lehet kiszámolni (hány év a figyelési időszak), és milyen ütemben kell megfizetni (részletfizetési kérelmet adtunk be). Az áfa egyben került bevallásra – 7év figyelési időszakot alapul véve, amiből 2 eltelt – de nem vagyok biztos benne, hogy így megfelelő. Alkalmazható-e a csepegtetett visszafizetés szabálya, amely szerint a figyelési időszak éveire lebontva idén csak 1 évre jutó áfát kell befizetni (bevallani)? Köszönjük a választ.

Tárgyi eszköz, helyesbítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy másik könyvelőtől jött kft.-nek a tárgyi eszköz listájában szerepel egy ingatlan. Az ingatlannak csak a fele van a kft. tulajdonában, de az előző könyvelő a teljes ingatlant aktiválta (2010-ben), így a tárgyi eszköz értéke 25 millió forint helyett 50 millió forintos bruttó értékkel szerepel a könyvelésben. Hogyan lehetne helyesbíteni ezt a tételt? Válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Befektetési óra, ékszer könyvelése

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Környezetvédelmi termékdíj – számla záradéka

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Elfekvő készlet

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 december
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs