159 találat a(z) saját tőke cimkére

Fióktelep Kérdés

Tisztelt Szakértő! Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén hogyan kell értelmezni a Ptk. alábbi rendelkezéseit? "Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;" Fióktelep esetén nincs törvényben meghatározott minimális törzstőke, így a b) pontot értelmezésem szerint nem kell figyelembe venni (és így a Ptk. 3:133. § (2) bekezdésében leírtakat sem). Azonban ha veszteség folytán a jegyzett tőke fele alá csökken a saját tőke, mi a teendő, van-e egyáltalán bármilyen teendő a tőke visszapótlásával kapcsolatban? Válaszát előre is köszönöm!

Veszteséges a cég: lehetséges és kötelező tennivalók Cikk

Létezik-e valamilyen konkrét törvényi előírás arra vonatkozóan, hogy egy kezdő vállalkozás mennyi ideig lehet veszteséggel működő anélkül, hogy ebből problémája származna, valamely hivatal megkérdőjelezné a működés jogosságát? Ha a saját tőke rendezése megtörténik, tehát nem csökken a jegyzett tőke fele alá, az segít a kezdeti veszteség tolerálásában? Olvasói kérdésekre Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló szakértőnk válaszolt.

Tagi hitel kamata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi gazdasági eseményt kérném véleményezni adófizetési kötelezettség keletkezésének szempontjából: Egy kft. negatív saját tőkéjének rendezését, az évek alatt felhalmozódott tagi hitelállományból rendezte. Mivel a tagi hitelszerződésekben volt kamat kikötve (5 százalék), de ezt a kamatot soha nem fizették ki a tagok részére, ezzel a kamattal is megnövelték a tagi hitelt és ezzel az emelt összeggel rendezték a negatív saját tőke helyzetét. A kérdés az, hogy keletkezik-e a tagok részéről bármiféle adófizetési kötelezettség abban a pillanatban, mikor a kamatot felszámították és a tagi hitelállományhoz csatolva a saját tőke rendezésére fordították? Jó megoldás lehet-e az, ha egy mögöttes analitikát vezetve az eredeti tagi hitelről és kamatáról, akkor történik majd az adófizetési kötelezettség a kamat tekintetében, ha a kft. pozitív gazdasági mutatói miatt a majdani visszafizetés vagy részkifizetés megtörténik, és először a kamatból történik? Használhatom-e az Szja tv. 9. § (2) a) bekezdését, ugyanezen paragrafus (2) g) bekezdése helyett, mivel a kamat elsősorban pénz (hiszen abban fizetik vissza) és nem vagyoni érték?

Beolvadásnál kilépő taggal elszámolás a vagyonmérlegben Kérdés

Tisztelt Cím! Béta Kft. beolvad az Alfa Kft.-be úgy, hogy az Alfa Kft. lesz az átalakulással létrejött társaság. Alfa Kft. saját tőkéje 180 e jegyzett tőke 3 e (50-50%-ban magánszemélyek a tulajdonosok) és 177 e az eredménytartalék. Béta Kft. saját tőke 803 e jegyzett tőke 503e (500 e 99% Alfa Kft. és 3 e 1% magánszemélyek tulajdona) és 300 e eredménytartalék. Béta Kft. 3 JT 1% os tulajdonosa kilép, nem kíván részt venni az Alfa Kft.-ben. Megegyeztek, hogy az üzletrészt Alfa Kft. megveszi tőle a saját tőke 1%-ban meghatározva. A beolvadással létrejött Alfa Kft. vagyonmérleg tervezetének különbözet oszlopában szerepel a jegyzett tőke soron -500 e, illetve eszköz oldalon a részesedéseknél a -500 e. Ezek után a jegyzett tőke 3e+3e=6 e lenne? De hogyan kell szerepeltetni és melyik soron a kilépő taggal történt elszámolást? Megállapodás alapján ST 1%-a 8 e/3e, jegyzettőke 5 e eredménytartalék. Ha így számolok el, hogy a JT 3 e-rel az ET 5 e-rel csökken és nő a tagokkal szembeni köt. tartalék, akkor a jegyzettőke csak 3 e marad? Jól gondolom? Viszont az 1% az átalakulással létrejött Alfa Kft. kettő 50-50%os tulajdonosáé lesz, így állapodtak meg. Kérdésem: hogy néz ki az átalakulással létrejött Alfa Kft. vagyonmérleg tervezetének különbözet és utolsó átalakulással létrejött társaság vagyona oszlopa a saját tőkét illetően? Válaszukat előre is köszönöm! Polyák Márta

Saját tőke hiánya Kérdés

Tisztelt Dr. Szeiler Nikolett! A nemrégiben feltett kérdésemre adott válaszát köszönöm. Nem világos számomra, pontosan melyik évben kell(ett) volna rendezni a saját tőke hiányt? Az egyes évek saját tőkéjét azért soroltam fel, hogy konkrét segítséget kapjak. Ami megzavar engem, az az, hogy végig 3 M Ft volt a törzstőkénk, majd a minimális előírás változott 500 e Ft-ra, utána újra vissza 3 M Ft-ra, ráadásul a Gt.- és Ptk.-változások miatt a korábbi években más volt az előírás, Ön pedig a most érvényes szabályozást írta le. Tehát azt szeretném megtudni, hogy "végiglépdelünk" az egyes éveken, akkor mikor jött el az a pillanat, amikor a saját tőke már nem volt elégséges. Köszönöm szépen.

Saját tőke hiány Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakra kérem szépen válaszukat. Egy kft. saját tőkéje a következőképpen alakult: 2007-ben: 3000 e, 2008-ban: 642 e, 2009-ben 2462 e, 2010-ben 2705 e, 2011-ben 3234 e, 2012-ben 3711 e, 2013-ban 2089 e, 2014-ben 1023 e, 2015-ben 1950 e, 2016-ban 1404 e. Mikor kell feltőkésíteni és mennyire? Mi lehet ennek a módja [pl. pótbefizetés, jegyzett tőke emelés, tagi kölcsön (jelenleg 4 millió Ft) elengedése, értékhelyesbítés alkalmazása]. A tagi kölcsön elengedése ,ha jól tudom, az eredménytartalékot növeli (tehát a későbbiekben csak osztalékként, adózva lehetne kivenni, illetve hogy illetékmentes). A kiegészítő mellékletben ezt a tőkehiányt/tőkerendezést kell mutatni? Köszönöm szépen.

Tagi kölcsön pótbefizetésként, lekötött tartalékba Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Egyik társaságunk saját tőkéje negatív, viszont tagikölcsön-állománya magas. A legalul látható linkeken olvasható tanácsok nem egyértelműek, szeretném kérni a pontosítást a következők szerint: - a tagi hitel "konvertálása" lekötött tartalékba csak jegyzett tőke emelésével együtt lehetséges? - amennyiben a társasági szerződés megengedi, lehetséges csupán a lekötött tartalék emelés (JT változtatás nélkül) tagi hitelből pótbefizetésként (követelés apportálás)? Vagy csak ha valóban megvalósul a pénzmozgás? - ha választani lehet, melyik megoldás szabályozását látják védhetőbbnek, egyértelműbbnek? Van valamilyen speciális szabály amire könyveléskor oda kell figyelni? Köszönettel, Szentesi Péter Virtus Kft. És az említett 3 válasz: http://adozona.hu/kerdesek/2016_3_3_Potbefizetes_tulajdonosi_kolcsonb_wih http://adozona.hu/kerdesek/2017_5_9_sajat_toke_rendezes_shd http://adozona.hu/kerdesek/2016_11_14_Tulajdonosok_altal_nyujtott_hitel_nqm

Saját tőke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben szeretnék állásfoglalást kérni: könyvelek egy kft.-nek, amelynek évek óta mínuszban áll a saját tőkéje. Tőketartalék címen befizettettem 6 millió forintot. Mivel a pénzbefizetéssel megnőtt a pénztár, igy a bent lévő tagi kölcsön kifizetésre került. Helyesen jártam-e el, hogy egyrészt befizettettem, majd más címen kivetettem? Kérném segítségüket, köszönöm.

Végelszámolás Kérdés

2017.06.01-gyel indul a kft. végelszámolása. A záró beszámolóban egy gépkocsi, pénz és saját tőke lesz. A végelszámoló nyugdíjas, tagja a kft.-nek. Érdeklődöm, hogy ha a vagyonfelosztásban a személygépkocsit kapja az egyik tag, a többieket készpénzben fizeti ki a kft., és a saját tőke a jegyzett tőke alá ment, van-e a gépkocsi után valamilyen fizetendő közteher? Kérem, szíveskedjék tájékoztatni a végelszámolás alatti teendőkről, bevallásról, adatszolgáltatásról, egyebekről, amit a végelszámolónak meg kell tennie ahhoz, hogy a céget minél hamarabb töröljék a nyilvántartásokból, és megszűntnek tekinthető legyen. Köszönöm.

Üzletrész értékelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás (kft.) 2016-ban megvásárolta egy másik kft. üzletrészének 50 százalékát; a megvásárolt cég jelentős értékű ingatlantulajdonnal rendelkezik. A vásárlás kimondottan jövedelemszerzés miatt történt, amely jelentős haszonnal kecsegtet. Az ingatlan-értékbecslés is azt támasztotta alá, hogy az ingatlan értéke jóval az adásvételi érték feletti. Felmerülő kérdések: – Hogyan kell értékelni az ingatlannal rendelkező céget a befektető beszámolójában: adásvételi értéken, vagy a cég mérlege szerinti saját tőke alapján, esetleg más mutatók szerint? – Kell-e valamilyen speciális értékelést elvégezni és a könyvekben kimutatni a 2016. évi beszámolóban, amennyiben az ingatlannal rendelkező cég korábbi tulajdonosával az adásvételi szerződésben meghatározott opciós megállapodás alapján a jövőben teljesülő eladáskor (2017-ben) a profitból további követelése származik a korábbi eladónak (ezt számszerűsíteni jelenleg nem lehet, mert még nem ismert a pontos eladási ár)? – Felmerül-e az ügylet kapcsán bármiféle adófizetési kötelezettsége valamelyik társaságnak?

Egyesület Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyesület saját tőkéje negatív, mi a további teendője? Elképzelhető, hogy a 2016-os adóévre a beszámoló elkészítését követően még tud beadni támogatási kérelmet az NGM-hez, de ez még nem biztos. Köszönöm válaszukat!

Katás bt. megszüntetése: mérlegek, bevallások Cikk

Milyen beszámolási, bevallási kötelezettségei vannak egy katás bt.-nek végelszámoláskor? – kérdezte olvasónk. Szipszer Tamás adószakértő válaszolt.

Saját tőke rendezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a saját tőke elemeivel kapcsolatos. Tagi hitel átsorolásával lenne egy kis problémám. Ha a tagi hitelt nem jegyzett tőke emelésére szeretnénk fordítani hanem például lekötött tartalékra, az lehetséges-e, illetve ehhez kell-e alapító okiratot módosítani, ha a jegyzett tőkét nem érinti? Üdvözlettel: Agent Kft.

Üzletrész-értékesítés adózása Kérdés

Z cég üzletrésze értékesítésre kerül. X vevő cég 33%-ban tulajdonos Y eladó cégében. Eladó-vevő így nem kapcsolt. X vevő 51%-ban tulajdonos Z cégben. Az értékesítésre kerülő Z üzletrész így X vevő kapcsolt vállalkozása. Kérdés: ha kapcsolt vállalkozás üzletrésze kerül megvásárlásra, nem kapcsolt eladótól, a piaci ár szabadon határozható-e meg, vagy meg kell határozni a piaci árat, és csak azon szabad értékesíteni? Ha meg kell határozni, akkor az lehet-e a saját tőke?

Tao-alap növelése, kapcsolt vállalkozás kölcsöne Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kapcsolt vállalkozástól (mindkét cég kisvállalkozás) kap a cég 2016. 12. 05-én kölcsönt, 50 millió 700 ezer forintot. Az időarányos kamat (3%) 108 ezer forint, a saját tőke: 2 millió 378 ezer forint. Meg kell-e növelni a tao-alapot alultőkésítés miatt? Ehhez hogy számolom ki a forrásnapi átlagos állományának szintjét, valamint a saját tőke napi átlagos állományának háromszorosát?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Adománygyűjtés Facebookon

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Választott tisztségviselő menedzserszűrése

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink