149 találat a(z) pótbefizetés cimkére

Pótbefizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Pótbefizetésre vonatkozóan a Ptk. előírása a következő: 3:183. § [A pótbefizetés] (1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát. IIyen előírás alapján megteheti-e egy bt. taggyűlése a társasági szerződés módosítása nélkül is azt, hogy a veszteségek fedezetére pótbefizetést ír elő a tagoknak, és a kapott összegből megadja az egyik tagnak a régóta fennálló tagikölcsön-tartozását? A bt. taggyűlése – egy taggyűlési határozattal – eleve azért rendel egy pótbefizetést, hogy abból rendezhessen egy régóta fennálló kötelezettséget, a beltaggal szembeni tartozást! Kérem, hogy válaszát joghelyekkel szíveskedjék alátámasztani! Előre is köszönettel: Kgy.pl.

Negatív saját tőke – pótbefizetés vagy hitel elengedés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft., akinek a saját tőkéje az előző évek vesztesége miatt negatív lett. A tulajdonosok szeretnék rendezni a cég tőkehelyzetét. A kérdésem az, hogy ha a pótbefizetés mellett döntenek, akkor ezt a pótbefizetést a tagok ki tudják venni a cégből adómentesen? A pótbefizetés összegét a lekötött vagy a tőketartalékba kell könyvelni? Ha a társasági szerződés nem rendelkezik a pótbefizetésről, szükséges-e annak módosítása? A kft.-nek továbbá kölcsöntartozása van egy másik vállalkozással szemben. Amennyiben ez a másik vállalkozás elengedi a kölcsönt, rendezhető-e így a veszteséges kft. tőkehelyzete? Milyen adóvonzata van ennek a kölcsön adósánál és a hitelezőnél? Válaszát köszönöm!

Pótbefizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1. kérdés: Mi történik a pótbefizetéssel (tulajdonosok fizették be tulajdoni hányaduknak megfelelően a sajáttőke rendezésére), ha" A" cég beolvad "B" cégbe, és "A" cégnél volt pótbefizetés, és a beolvadás előtt nem tudják visszafizetni a tulajdonosoknak, akik berakták ezt az összeget. 2. kérdés: Mi lesz a pótbefizetéssel, ha "A" cég nem beolvad, hanem eladják? Válaszukat előre is köszönöm.

Zrt. pótbefizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy zrt., amely a negatív saját tőke rendezése érdekében pótbefizetést írt elő a tulajdonosainak. A pótbefizetés lehetőségére a zrt. alapszabálya nem tér ki. Szabályos ez így? A Pt. 3:318-as pontja nem vonatkozik a zrt.-re? A pótbefizetést tagi kölcsön átsorolásával oldották meg. Sajnos nem láttam a kapcsolódó szerződést, csak annyit tudok, hogy nem járt pénzmozgással az ügylet. Tehát ténylegesen nem fizette vissza cég a tagi kölcsönt, és nem került átutalásra a pótbefizetés. A fenti ügylet szabályszerű-e? Tudomásom szerint tagi kölcsönből közvetlenül nem lehet pótbefizetést eszközölni. Ha nem szabályos az ügylet, akkor mi a megoldás? A 2017-es évben ez a gazdasági esemény bekerült a könyvelésbe, a beszámoló szempontjából jelentős és átfogó összegben. Vissza kell rendezni az eredeti állapotot háromoszlopos beszámolóval? Válaszát előre is köszönöm.

Pótbefizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft. tulajdonosa a veszteség fedezetére pótbefizetést teljesitett. Igy korrigálta ki a saját tőkét. Egyszemélyes társaságnál is lehetséges ez a lépés a saját tőke rendezésére? Tisztelettel várom válaszukat.

Időbeli sorrend pótbefizetés visszafizetésénél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem, egy kft. korábban veszteséges volt, amit a két tulajdonos a tulajdoni hányaduk arányában pótbefizetéssel hidalt át. Még a pótbefizetések visszafizetése előtt az egyik tulajdonos kivásárolta a másikat, és ezzel "hozzájutott" a másik fél pótbefizetéséhez is. Kérdésem, hogy ha a kft. tőkehelyzete rendeződik és megkezdődik a pótvefizetés visszafizetése, akkor van-e valamilyen kötöttség a pótbefizetések visszafizetésével kapcsolatban? A volt tulajdonos pótbefizetését 15% szja és 19,5% eho mellett tudja a megmaradt tulajdonos kivenni, a sajátját adómentesen. Megteheti a tulajdonos, hogy először a saját pótbefizetését veszi ki adómentesen és azt követően kezdi meg az adóköteles rész kifizetését, vagy minden kifizetésnél a fix arányban kell ezt is, azt is kivenni? Köszönettel.

Kft. megvásárlása magánszemélyként Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy belföldi magánszemély megvásárol egy több éve veszteséges kft.-t, külföldi tulajdonosoktól. A cégben 10 millió feletti pótbefizetés, 14 millió tagi kölcsön, 2002. évi elévült vevőkövetelés és tartozás van. Egyetlen érték egy rozoga ingatlan. A szerződésben valamennyi tétel értékkel engedményeztetésre kerüljön,vagy nem szükséges? Az ingatlanon kivüli tételek illetékkötelesek lesznek-e, a tagi kölcsön és pótbefizetés?

Pótbefizetés kontra tagi kölcsön Kérdés

Tisztelt Szakértő, Egy bt. jelentős összegű tagikölcsön-állománnyal rendelkezik, melyet hátrasorolt kötelezettségek között tart nyilván. Egyéb kötelezettségei (szállítók, adók) jelenleg nincsenek. Kérdésem az lenne, hogy jogilag és adózási szempontból van-e bármilyen akadálya annak, hogy ha a társasági szerződését úgy módosítja, hogy pótbefizetési kötelezettség legyen előírható, akkor egy taggyűlés által eszközölt pótbefizetés után visszafizesse a tagi kölcsönét, kikerülve ezzel a tagi kölcsön elengedés, elévülés miatt elszámolt bevétel utáni társasági adó és illetékfizetési kötelezettséget? Jól gondoljuk, hogy amennyiben kötelezettséggel nem rendelkezik, de a pótbefizetés kapcsán beszámolójában a lekötött tartalékban szerepel adat, a vállalkozás végelszámolással megszüntethető, és a pótbefizetés kapcsán nem keletkezik adófizetési kötelezettsége sem? Köszönettel:

Lekötött tartalék pótbefizetésre Kérdés

Egy régóta működő kétszemélyes kft.-ből 2017.07.27-én kiszállt az egyik tulajdonos (jegyzett tőke 4500 ezer forint, eredménytartalék: 18 000 ezer forint, és volt lekötött eredménytartalék pótbefizetésre 22 500 ezer forint, ez régen a veszteség fedezése miatt lett befizetve). Most a pénztárt kellene csökkenteni, mert elég magas, lehetséges ezzel? Vagy kellett volna könyvelni valamit amikor az egyik tulajdonos kiszállt belőle?

Osztalékfizetés vagy pótbefizetés visszafizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 2010-ben alapított kft. 5 éven keresztül veszteséges volt, így osztalékfizetés 5 évig szóba sem kerülhetett. A 2016-os volt az első nyereséges éve, azonban osztalékot még ekkor sem tudott fizetni, mivel a negatív eredménytartaléka elnyelte a teljes adózott eredményét. A 2017. évet szintén nyereséggel zárta, ebből viszont már lehetne osztalékot fizetni, mivel a negatív eredménytartalék jóval kisebb, mint az adózott nyereség. A korábbi évekből viszont jelentős összegű tulajdonosi pótbefizetés található a lekötött tartalékban. Kérdésem az, hogy az adózott nyereségnek a negatív eredménytartalék ellentételezése után fennmaradó részét ki lehet-e fizetni osztalékként, vagy a tulajdonosok kötelesek olyan határozatot hozni, hogy ezt az összeget a pótbefizetés visszafizetésére fordítják? Válaszát előre is köszönöm!

Jövedelemnyereség minimum, pótbefizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! A jövedelemnyereség minimum számításakor a tagok általi pótbefizetés összege növeli bevételi alapot?

Pótbefizetés visszafizetése új magánszemély tulajdonosnak Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az új tulajdonos piaci áron vette meg a kft. üzletrészét (500 ezer Ft-ért). A kft. veszteséges volt, a veszteség nagysága akkora mint a pótbefizetés összege, kb. 1 milliárd Ft. A cég saját tőkéje –1 millió Ft volt a megvásárláskor. A kft.-ben jelentős összegű lekötött tartalék van pl. 1 milliárd Ft – mely pótbefizetésből van –, a negatív eredménytartalék mellett. Ezt a pótbefizetést a korábbi tulajdonosok bocsátották a cég rendelkezésére. Ha a gazdálkodás lehetővé teszi, hogy a korábban teljesített pótbefizetés visszafizetésre kerülhet az új tulajdonosnak, a fenti ügylethez kapcsolódóan keletkezhet-e az új tulajdonos magánszemélynek szja-, vagy bármilyen más adó- és járulékfizetési kötelezettsége? Ha igen, akkor mely jogszabály alapján és mikor?

Pótbefizetés üzletrész-átrhuházás esetén Kérdés

Egyszemélyes kft. üzletrész-átruházása esetén a régi tag által teljesített pótbefizetés összegének az új tag részére történő visszafizetése eredményez-e adókötelezettséget a magánszemélynél? Ha igen, van-e az adásvételnek olyan módja, mellyel ez kiküszöbölhető?

Tagi kölcsön pótbefizetésként, lekötött tartalékba Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Egyik társaságunk saját tőkéje negatív, viszont tagikölcsön-állománya magas. A legalul látható linkeken olvasható tanácsok nem egyértelműek, szeretném kérni a pontosítást a következők szerint: - a tagi hitel "konvertálása" lekötött tartalékba csak jegyzett tőke emelésével együtt lehetséges? - amennyiben a társasági szerződés megengedi, lehetséges csupán a lekötött tartalék emelés (JT változtatás nélkül) tagi hitelből pótbefizetésként (követelés apportálás)? Vagy csak ha valóban megvalósul a pénzmozgás? - ha választani lehet, melyik megoldás szabályozását látják védhetőbbnek, egyértelműbbnek? Van valamilyen speciális szabály amire könyveléskor oda kell figyelni? Köszönettel, Szentesi Péter Virtus Kft. És az említett 3 válasz: http://adozona.hu/kerdesek/2016_3_3_Potbefizetes_tulajdonosi_kolcsonb_wih http://adozona.hu/kerdesek/2017_5_9_sajat_toke_rendezes_shd http://adozona.hu/kerdesek/2016_11_14_Tulajdonosok_altal_nyujtott_hitel_nqm

Egyszemélyes kft. pótbefizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft. saját tőkéje a jegyzett tőke 50%-a alá süllyedt. A kft. nagyösszegű beruházást hajtott végre, ami fedezetéhez tagi kölcsön nyújtására volt szükség. A gazdasági helyzet eddig nem tette lehetővé a kölcsön visszafizetését, az értékcsökkenés elszámolása veszteségbe vitte az eredményt. Kérdésem, hogy a tagi kölcsönt át lehet-e minősíteni pótbefizetéssé alapítói határozattal? Az alapítói okiratban nincs utalás pótbefizetésre. Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Polgári jogi társaság

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Németországi tankolás elszámolása itthon

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs