24 találat a(z) munkadíj cimkére

Bérmunka, közösségen belül nyújtott szolgáltatás áfája Kérdés

Javítási szolgáltatás Kérdés

Cégünk javítási szolgáltatást nyújt a vevőinek és erről a teljesítéskor számlát állít ki, azon feltüntetve a felhasznált anyagokat és az elvégzett munkát is. Ezt cégünk szolgáltatási tevékenység árbevételeként könyveli és a raktárból az anyagkiadásokat anyagköltségként számolja el. Egy vevő jelezte, hogy kéri, két külön számlában számlázzuk a felhasznált anyagokat és az elvégzett munkát, amit technikailag meg is tudnánk oldani, de nem tudom helyesen járnánk-e el, mivel ebben az esetben is szolgáltatási tevékenységünk árbevételeként és az anyagfelhasználást anyagköltségként tudjuk könyvelni, mivel ez a valós esemény. A vevő szándéka, hogy a javításhoz felhasznált anyagokat anyagköltségként könyveli majd és a munkadíj számlát igénybe vett szolgáltatásként. Kérem véleményüket ebben a kérdésben!

Építőipari cég által vásárolt beton továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Cím ! Adott építőipari cég (ipari csarnokok betonozását végzi) csak betonozással foglalkozik. Milyen módon lehetne például, úgy számlázni, hogy a beton összege külön tételként szerepeljen a munkadíj mellett. Eddig ezek a a munkák FAD-os tételként kerültek kiszámlázásra egy összegben, tehát nem lett külön tételként feltüntetve az anyagköltség és a munkadíj. Ezek után hogyan kell számlázni az anyagköltséget és a munkadíjat ? Mind a kettő FAD-os ként kerülhet kiszámlázásra vagy például az anyagköltség áfá-san? Milyen tevékenységi körrel kell kibővíteni a cég tevékenységét? Kell-e hozzá például az ügyvetetőnek vagy az alkalmazottjának kereskedelmi végzettséggel rendelkezn ? Pénztárgép-köteles-e például a beton mint anyagköltség továbbszámlázása? Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Reinhardt Éva

Készlet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Naplófőkönyvet vezető lakásszövetkezet 2017. évben öt lépcsőházban ablakokat szeretett volna cseréltetni. Két lépcsőházban a vállalkozó kicserélte az ablakokat. A másik hármat nem vállalja, ezért a többi ablakot a szövetkezet helyiségében tárolják. A számlát 2017. évben a munkadíjjal és az ablakokkal együtt adta ki. Nem lehet szétbontani az ablakok értékére. A könyvelésben mint fejújítás az egész költségként lett elszámolva. Ezt az egyszeres könyvelés megengedi. Kérdésem: a megmaradt három lépcsőház ablakai helyesen lettek-e elszámolva felújítási költségként, vagy azokat készletre kellett volna venni (mérleg – készletrovat)? Ha az utóbbi lett volna a helyes, akkor hogyan javítsam? Válaszát nagyon szépen köszönöm! Reményik Anikó

Személyes közreműködés nyugdíjas tag Kérdés

Tisztelt Szakértők! Kérem segítségüket abban,hogy az egyszemélyes kft. saját jogú nyugdíjas tagjának (65 éves), aki egyben ügyvezető fizetendő alábbi juttatások esetén milyen levonások illetve a társaságot milyen járulék fizetési kötelezettségek terhelik : - az ügyvezetésért kapott megbízási díj vagy - az ügyvezetésért kapott munkadíj - a tagi személyes közreműködés díjazása után? Válaszukat előre is köszönöm.

Letiltás napidíjból Kérdés

Kérdésem a letiltás alapjának meghatározására irányulna. Mentes a letiltás alól a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés. Ugyanakkor a letiltás alapja bármely munkából eredő olyan díjazás, juttatás, amelyet rendszeresen vagy időszakonként visszatérően kap. Számos állásfoglalásban az szerepel, hogy a költségtérítésként kapott összeg nem vehető mentes jövedelemnek, ha az e címen feltüntetett és kifizetett összegről megállapítható, hogy annak rendeltetése nem a felmerült költségek megtérítése, hanem a végzett munka anyagi elismerését szolgálja. A konkrétan, a tehergépkocsi-vezetőknek juttatott belföldi/külföldi napidíj összege beleszámít-e a letiltás alapjába vagy nem? Elviekben ez egy (bizonyos összegig) adómentesen adható a munkavállaló költségeinek fedezetére szolgáló juttatás (a munkáltató más költséget nem számol el, például szállásköltség stb.), és nem az elvégzett munka díjazása, ugyanakkor rendszeres, hiszen minden hónapban kapja a munkavállaló. Van-e különbség a napidíj megítélésében aszerint, hogy a letiltás gyerektartásdíj vagy bármilyen más letiltás, például hiteltartozás? Az erre a kérdésre adott válaszban megjelölt jogi hivatkozások pontosítására volna szükségem, hogy hivatkozni tudjak rájuk a fellebbviteli bíróságon.(Mfv. I. 10.305/2000.).(BH 1993.772.). Ugyanis hiába írom be így a google keresőbe nem ad ki semmi értékelhetőt.

Díjazás készenlét alatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az iránt szeretnénk érdeklődni, hogy készenlét alatt végzett munka díjazásakor azokra az órákra is jár-e készenléti pótlék, amelyeken munkát végez a kolléga, vagy arra csak az elvégzett munka díja jár-e neki?Konkrétan, ha egy kolléga egész nap készenlétben van és aznap dolgozik 4 órát, akkor 24 óra (20 százalékos) pótlék jár-e ugye neki + a 4 óra díja, vagy 20 óra pótlék és 4 óra túlóra? Előre is köszönettel!

Építőipari szolgáltatás tao, áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy építőipari kft. egy új társasház (építésiengedély-köteles) vakolási, burkolási, festési munkáit végzi anyagosan, egy szerződés készült a teljes munka elvégzéséről. A számlákat a részteljesítések (anyag+munkadíj) után fordított áfával állítja ki. Most viszont csak anyagelőleget számláz, melynek beépítése jövőre fog megtörténni. Számlázhatja-e az anyag előleget fordított áfával? Mivel előleg, ezért jól gondolom, hogy ez a tétel idén nem lesz taoalap? Köszönettel: Királyné Anikó

Fordított adózás alvállalkozónál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alvállalkozóként dolgozó áfás egyéni vállalkozó, amennyiben a fővállalkozó felé számláz, aki szintén áfakörös, akkor fordított áfás számlát kell kiállítania? Érdekelne ez abban az esetben is, ha van építési engedély, és ha nem építésiengedély-köteles a munka. Házépítésről van szó, és a kőművesmunkát kell a fővállalkozó felé számlázni. Számlázáskor külön kell bontani az anyagot és a munkadíjat? Ebben az esetben mind a kettő fordítottan adózik? Gondolom, hogy ha magánszemélynek számláz, akkor áfásan, vagyis 27 vagy 5 százalékosan kell számlázni. Kérem, hogy erősítsék meg, jó úton járunk-e. Előre is köszönöm.

Szlovák cég részére végzett szerviz áfamegítélése Kérdés

Szlovák cég részére társaságunk gépjármű-szervizelést végezne Magyarországon. Mindkét fél rendelkezik EU-s adószámmal. A szlovák cégnyilvántartás adatai szerint a cég szlovák székhellyel rendelkezik, de az ügyvezető magyarországi állandó lakhelyű. Mivel lehet igazoltatnunk ebben az esetben, hogy a székhely, ahol a központi ügyvezetés helye van, nem Magyarország, illetve milyen nyilatkozatokra, egyéb igazolásokra van szükség ahhoz, hogy az anyagköltséget és a munkadíjat áfa nélkül számlázzuk közösségi szolgáltatásnyújtásként? (A vevő az áfa fizetésére köteles személy, vagy az ügyvezető személye miatt belföldi szolgáltatásként kell kezelnünk?) Köszönöm: Mikro

Civil szervezet önkéntesének díjazása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az önkéntes munkával kapcsolatban két kérdésem is felmerült: 1. Egy civil szervezetnél önkéntesek dolgoznak, akik ingyenesen végzik a munkájukat. A 350/2011. kormányrendelet alapján az önkéntes munkadíja, amit elszámolhat a szervezet, a mindenkori minimálbér 160-ad része. Lehet-e ennél többet elszámolni? 2. A 2005. évi LXXXVIII. törvényben található, hogy nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát. Ez az szja törvény alapján adómentes juttatásnak minősül? Előre is köszönöm válaszukat. Üdvözlettel: Léderer Györgyné

Installáció készítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azt szeretném kérdezni, hogy installáció készítése hová könyvelhető? A számla bto 863 600 forint, amely tartalmazza a szerelést, az anyagot és a munkadíjat. A számlában nincs külön részletezve, hogy mi mennyi. Köszönöm válaszát.

Fordított áfa számlázása Kérdés

Két áfaalany egymással építési szerződést köt. Egy kft.-ről és egy asztalos egyéni vállalkozóról van szó. A kft. kérése, hogy az asztalos a munkadíjat fordított áfával számlázza, a beépített anyagot pedig termékértékesítésként egyenes áfával. A munkálat építésiengedély-köteles. Lehet-e így szabályosan számláznia?

Ingatlanforgalmazás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban szeretnék segítséget kérni. Egy cég ingatlanforgalmazással fog foglalkozni. Megveszi a felújításra szoruló ingatlanokat, majd felújítja, felújíttatja, és értékesíti azokat. Könyveléstechnikai kérdésünk lenne. Az ingatlant megveszi a cég, és áruként könyveljük. Az ingatlanon végzett felújítási és anyagköltségeket hogyan kell kezelni ebben az esetben? Növeli az áru értékét, és mind a 2-esbe megy az árura? Vagy külön anyagköltségre az 51-be, a munkadíjak pedig az egyéb költségbe? Ha az áru értékét növeljük meg, akkor értékesítéskor az egész áru értéke átkönyvelendő az elábéra, ezáltal csökkentve az iparűzési adó alapját? Vagy ha rögtön költségbe teszem az anyagot (ez csökkenti az ipa alapját), a munkadíj pedig egyéb költségként nem csökkenti az ipát? Hogyan szabályos ennek a könyvelése? Köszönjük szépen a segítséget!

Hallgatói munkaszerződés munkadíja Kérdés

Tisztelt Szakértők! Hallgatói munkaszerződéssel kapcsolatban kérném szíves véleményüket, álláspontjukat! (A szerződéskötést megelőzően a munkáltató és az egyetem között természetesen együttműködési megállapodás jött létre, a hallgatói munkaszerződés ezen alapul): 1. Az szja törvény 1. sz. Melléklet 4.12.1. pont b) alpontja alapján a hallgató részére a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás értékéből adómentes a havi minimálbér. Tehát csak a 111 ezer forint, dacára annak, hogy egy nem hallgató munkavállalónak ilyen munkakörben (mérnök) minimum 129 ezer forintot kellene adni? 2. Ha a gyakorlati képzés 240 óráját valamilyen oknál fogva nem 6 hét alatt, hanem például 8 hét alatt teljesíti, akkor nem járhat neki kettő havi minimálbér adómentesen. Ezt jól gondolom? 3. Ha a minimálbért meghaladó összeget kapna, akkor a meghaladó rész után 15% szja-t és 27% ehót kell fizetni, semmi mást? 4. Tekintve, hogy erre a jogviszonyra is a munka törvénykönyve vonatkozik, a hallgatónak biztosított esetleges juttatások, kedvezmények: (utazás, étkezés, munkaruha, védőruha, szállás), adózási szempontból ugyanúgy viselkednek, mint amikor ezeket egy sima munkavállaló kapja? Előre is köszönöm a segítségüket! Tisztelettel: KSI

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Bérkifizetés tárgyi eszközzel

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Beteg gyermek után járó pótszabadság

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Öregségi nyugdíjkorhatár elérése

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close