188 találat a(z) közvetített szolgáltatás cimkére

Szoftver licencek viszonteladóként történő értékesitése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy számitástechnika eszközök értékesítéssel és szoftverek viszonteladásával foglalkozó cégnél az értékesítési céllal beszerzett és továbbszámlázott szoftver licenceket miként kell helyesen könyvelni (igénybe vett szolgáltatás, közvetített szolgáltatás vagy jelen esetben lehet áru is)? Köszönöm.

Költséghozzájárulás közvetített szolgálttás Kérdés

Társaságunk egy kereskedelmi egység kivitelezését végezteti egy fővállalkozóval. Az épületet egy üzletlánc részére adjuk bérbe, amelyről a bérbeadási szerződést már szintén megkötöttük. A bérleti szerződés szerint a (leendő) bérlő az építkezés során több jogcímen is díjat fizet társaságunknak. Egyrészt a szerződés mellékletében rögzített konkrét kivitelezési munkákat átszámlázzuk neki, amit a számla alapján megtérít részünkre. Egy másik, szintén a szerződésben rögzített fix összeget "költséghozzájárulásként" nevesített jogcímen fizet meg számunkra.a kivitelezési ráfordításainkhoz való kvázi átalány hozzájárulásként. Az építkezés természetesen építésiengedély-köteles. Kérdésem: a fenti két jogcímen kiszámlázandó díj esetében melyikre kell a fordított áfa szabályait alkalmazni, illetve melyik tekinthető közvetített szolgáltatásnak? Egyáltalán van-e különbség ezek tekintetében a kétféle fizetendő összeg esetében?

Játék a betűkkel az áfában Cikk

Az áfatörvény tükrében nem mindegy, hogy egy tevékenység közvetített szolgáltatás vagy szolgáltatásközvetítés. Erős NAV-ellenőrzésnek kitett vállalkozások példáján mutatjuk be a különbséget.

Iparűzési adó – közvetített szolgáltatás Kérdés

2015. 09. 01-jén megjelent, az iparűzési adó alapjának csökkentéséről írt cikkel kapcsolatban lenne kérdésünk. A cikk végén hivatkoznak egy legfelsőbb bírósági döntésre, melyben egy biztosító társaság adóalapjának közvetített szolgáltatással történő csökkentését kifogásolták. Közzé tudnák tenni az ítélet részletes indoklását, vagy számát? Köszönettel.

Fordított áfás kérdések Kérdés

Az alábbi fordított árfás kérdésekben kérném állásfoglalását: 1. Adott „A” és „B” Kft., mindkét cég áfás. Osztatlan közös tulajdonukban van egy telek, amelyből 15 darab építési telket alakítanak ki a közlekedő utakkal együtt . A telkek és az utak 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal szerepelnek a kialakítás utáni telekkönyvi kivonaton. Az utak szilárd burkolatát és az alattuk elhelyezkedő közművezetékek megépítését „A” Kft. finanszírozta. Befogadta az áfás anyagszámlákat, és kifizette a kivitelező cég felé a fordított áfás építési-szerelési számlát. A költségek fele „B” Kft.-t illeti, ezért A” Kft. tovább kívánja számlázni a bekerülési összeg felét közvetített szolgáltatásként „B” Kft. felé. A kérdésem az, hogy fordított vagy egyenes áfás számlát állítson-e ki? A telkek értékesítése áfás lesz, az utakat és a közműveket szerződés alapján térítésmentesen át kell adniuk az önkormányzatnak. Kérdésem, hogy a térítés nélküli átadásnak lesz-e valamilyen áfavonzata? 2. Vasanyag-kereskedés (havi áfás) tévesen egyenes áfával állított ki vevőjének számlát. A hiba észlelésekor, két hónappal később kiállítja a helyesbítő számlát (áfás tétel mínusz, fordított áfás tétel plusz), és visszafizeti a korábban felszámított áfát. Kérdésem, hogy a helyesbítő számla miatt önellenőrizni kell-e az eredeti időpontban benyújtott áfabevallást, vagy helyesbítő tételként kell bevallani?

Közvetített szolgáltatások az áfatörvény tükrében Cikk

Adóhatósági és bírói gyakorlat sajnos számtalanszor bizonyította, hogy a közvetített szolgáltatásokra az általános forgalmi adó törvény szerint is érdemes és fontos odafigyelni.

Alvállalkozás, közvetített szolgáltatás az ipa alapjában Cikk

Mi az alvállalkozó teljesítés, és mi a közvetített szolgáltatás a helyi adókról szóló törvény megközelítésében? A definíciók mellett bemutatjuk, milyen nyilvántartásokat érdemes készíteniük saját kényelmük érdekében is a vállalkozásoknak.

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk kereskedelmi tevékenységet folytat bérelt telephelyen. A telephelyet úgy béreltük ki, hogy a különféle karbantartási munkák és a tevékenység végzéséhez szükséges átalakítások költségét társaságunk kifizeti és közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza a bérbeadónak. Az igénybe vett szolgáltatások és anyagok költségszámlái főként 27 százalékos áfát tartalmaznak, de van közöttük fordított adózású, és áfamentesek is. Kérdésem az lenne, hogy milyen áfakulccsal számlázzuk tovább a különböző áfakulcsú tételeket, mivel mi változatlan formában adjuk azt tovább? Az áfabevallás 7. és 8. lapján is szerepeltetni kell a fordított adózású számlák tartalmát, mint beszerzés és értékesítés? Köszönöm válaszát.

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A "Közvetített szolgáltatás: ezekre ügyeljen a besorolásnál!" című cikkük alapján lenne kérdésem. Ha egy ingatlanon belül több bérlőnek osztja szét a beérkezett közüzemi díjakat az ingatlan tulajdonosa (a tulajdonos és a bérlők is cégek), az miért nem minősül közvetített szolgáltatásnak, hiszen a tulajdonos változatlan formában, hozzáadott tartalom nélkül számlázza tovább, osztja szét a díjakat több számlán? Még a bejövő és a kimenő számlák összerendelhetősége is egyértelműen megoldható, kimutatható. A közvetített szolgáltatás témakörében felmerült kérdés, hogy a telefondíj továbbszámlázása értelmezhető e közvetített szolgáltatásnak? A cég a nevére kapott számlában szereplő egyes tételeket (telefonszámlák forgalmát) továbbszámlázza a magánszemélynek, így a bejövő számla egy része saját költség, míg a továbbszámlázandó rész közvetített szolgáltatásként könyvelendő (könyvelhető?). Válaszát előre is köszönöm!

Közvetített szolgáltatás (közműszámla) továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vitába keveredtem könyvelő kollégámmal a következő témában: Ügyfelem ingatlant bérel egy banktól. Az ingatlan közműszámlái a bank nevére érkeznek, a bank továbbszámlázza a beérkezett számlákat úgy, hogy a számlán lévő bruttó értékre (a közműcég által kiállított bruttó értékre) számol rá 27 százalék forgalmi adót, és ezzel növelten küldi tovább a saját számláját. A kiállított számlán nem tünteti fel, hogy a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz, azonban a szolgáltatás megnevezésében jelzi, mit számláz. A bank az ingatlan-bérbeadási tevékenységére nem választott áfakötelezettséget. Példa Elmű számla értékei: áfa (%) nettó áfaérték bruttó 27 % 180 777 48 810 229 587 0 % 25 809 0 25 809 Összesen 255 396 Ft Banki számla (továbbszámlázva a fenti): 27 % 255 396 68 957 324 353 Ft Kérdésem, hogy ez a példa megfelel-e az áfatörvény előírásainak, jogos-e az Elmű-számla bruttó értékének további áfával történő terhelése? További kérdésem, hogy a bank (egyéb tevékenységében áfás) melyik összeget vonhatja le az áfabevallásában, illetve melyikkel kell növelnie a befizetését, jogos-e az eredeti számlában lévő áfa ilyen jellegű áfásítása? Válaszát köszönöm.

Közvetített szolgáltatás: ezekre ügyeljen a besorolásnál! Cikk

Közeledik az év vége, a vállalkozások rendbe teszik könyveiket és kalkulálják éves várható adóterheiket. A helyi iparűzési adó (hipa) alapjából levonható tételek között a legnehezebben védhetők az úgynevezett közvetített szolgáltatások. Minősítésüket nagyon körültekintően kell dokumentálni.

Közvetített szolgáltatás: ráfizethet, ha nem ügyel a fogalmakra! Cikk

Az adózók jelentős része nem értelmezi helyesen, illetve rosszul alkalmazza a közvetített szolgáltatás és az alvállalkozó teljesítmény fogalmát. Több jogszabály tükrében vizsgáljuk meg a témát.

Közvetített szolgáltatás áfamegítélése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyar cég elvállalja egy cégcsoport részére az IT-feladatok ellátását (telekommunikációs szolgáltatás). Ebben a cégcsoportban vannak uniós és harmadik országbeli vállalkozások is. Van azonban egy magyar cég is. Az IT-cég a magyar cégnek számlázza le az IT-költséget, nettó plusz áfa értékben. A magyar cég pedig közvetített szolgáltatásként szétdobva, továbbszámlázza a többi cég felé. Kérdés, hogy ez a továbbszámlázás áfa nélkül történik-e, besorolva az áfatörvény 37. paragrafusába, vagy áfásan, besorolva a 15. paragrafusba? Köszönettel várom válaszukat.

Az ipa alapjának csökkentése fájdalmas következmények nélkül Cikk

Egy vállalkozás működtetése során a tulajdonosok pénztárcáját érintő egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudják adófizetési kötelezettségüket optimalizálni. Az egyes adótörvények különböző lehetőségeket biztosítanak az adóalap és a fizetendő adók csökkentésére. A vállalkozások pedig igyekeznek ezeket minél inkább kihasználni.

Befektetési alap-befektetési alapkezelő-hipa adóalanyiság Kérdés

Tisztelt Szakértő! A befektetési alapból egyfelől költségtérítés címén, másfelől alapkezelési díj címén történik kifizetés az alapkezelő részvénytársaság részére. Költségtérítés címén a befektetési tevékenységgel felmerülő, jellemzően alvállalkozóknak fizetett (jogi tanácsadók, adótanácsadók stb.) terheket térít meg az alap, az alapkezelési szabályzatban rögzített módon. Alapkezelési díj címén pedig az alap eszközértékének bizonyos százalékát kapja meg az alapkezelő. Az alapkezelő az alapkezelési szabályzatban is meghatározott módon, nem saját, hanem az alap érdekében jár el, az alap javára/terhére köt ügyleteket. Kérdésem, hogy ezek alapján az alapkezelő a Htv. szerinti vállalkozónak számít-e, ezáltal a hipa alanya-e vagy sem? Ha igen, akkor az alaptól kapott bevétel közül melyik az, amelyik véleménye szerint árbevételnek számít és adóalapot képez? Ha véleménye szerint ezek a bevételek adóalapot képeznek, akkor közvetített szolgáltatásként levonhatók-e az alvállalkozóktól igénybe vett és változatlanul teljesített szolgáltatások költségei? Elképzelhető, hogy ez esetben a nyújtott szolgáltatások szinte teljes értéke/költsége ilyen módon közvetítettnek minősülne? Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Villamosenergia-kereskedő – adók

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Gépkocsijavítás fél áfa

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 január
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs