274 találat a(z) közösségi adószám cimkére

Közösségi áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk, egy alapítvány, alanyi áfamentes. Rendelkezik közösségi adószámmal. Szlovákiából vett igénybe szolgáltatást. Ebben az esetben összesítő nyilatkozatot és áfabevallást is kell benyújtania? Meg kell fizetnie az áfát, és nem vonhatja le? Jól godoljuk? A számla nettó áron került kiállításra, az eladó is rendelkezik közösségi adószámmal. Köszönjük!

NAV-tájékoztató a közösségi adószám igényléséről, ellenőrzési módjáról Cikk

Tájékoztatót tett közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a közösségi adószám igénylésének menetéről, érvényességéről.

Ingyenesen nyújtott szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! Társaságunk ügyfelének (A) fő tevékenysége fuvarozási szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenység, melynek keretében fuvarszervezői és közvetítői szolgáltatást nyújt a szállítást saját gépkocsival végző belföldi vállalkozásoknak (B). A fuvarközvetítést és szervezést a közösségi adószámmal rendelkező, Magyarországon székhellyel és fiókteleppel nem rendelkező vállalat (C) által biztosított szoftver segítségével végzi szoftverhasználati megállapodás alapján. „C” vállalkozás „B” vállalkozások felé jutalékot számol fel a szoftverhasználat segítségével megvalósult fuvarokból származó bevételeik után.„A” vállalkozás a fuvarszervezői és közvetítői szolgáltatás tevékenységéért „B” vállalkozásokkal szemben külön díjat nem határoz meg, költségeit és hasznát a „C”, közösségi államban letelepedett partnerrel kötött megállapodás alapján végzett piackutatási és egyéb tevékenységéért járó árbevételből fedezi. Ezen szolgáltatások tekintetében „C” vállalkozás részére számlát állít ki áfa felszámítása nélkül. „A” cég adóköteles tevékenysége keretében jogosult az áfa levonására. Kérdésünk egyrészt, hogy helyes-e „A” vállalkozás számlázási gyakorlata „C” vállalkozás felé, másrészt, helytálló-e álláspontunk, miszerint a „B” vállalkozások részére nyújtott ingyenes szolgáltatás után nincs áfafizetési kötelezettsége „A” vállalkozásnak, üzleti érdeke fűződik a szolgáltatás nyújtásához, így nem vállalkozásidegen célt valósít meg.Tisztelettel Máté Istvánné

Viszonteladó nemzetközi vonatkozásban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi jogeset kapcsán merültek fel kérdések, melyek tisztázásában kérem az Önök segítségét. Van egy kft., mely használt és új elektronikai termékek értékesítésével foglalkozik. Így a kft. bejelentkezve a különbözeti adó hatálya alá – mely fő szabályként kötelező – különbözeti áfásként értékesíti a használt termékeket egyedi nyilvántartást vezetve. Azonban most van egy új németországi partnere, mely nagykereskedő és onnan kerül használt elektronikai cikk behozatalra. A kapott számlán adó nem kerül felszámításra (0 százalék) és mindkét fél közösségi száma feltüntetésre kerül. Továbbá az alábbi szöveg: "Es handelt sich hierbei um eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Ihre USt.-IdNr.: HU……… Es handelt sich nach ElektroG um gebrauchte, funktionsgeprüfte Ware die ggf. mit Schönheitsfehlern behaftet ist. Jedes Gerät trägt einen Aufkleber mit Seriennummer, Bezeichnung und Marktwert." A németországi partner nyilatkozatot – hogy viszonteladóként jár el – nem ad a kft. részére, ugyanakkor minden esetben használt termékekről van szó. A németországi partnerről további információk nem állnak rendelkezésre. Az ügyletben tekinthető-e a beszerzés különbözeti áfás beszerzésként a két EU-partner között, melyet az áfabevallásban nem kell feltüntetni? Vagy eu-s beszerzés, melyet az áfabevallás 14. és 69. sorában feltüntetésre? A kft. helyesen jár-e el, amennyiben ezen ügylet kapcsán vásárolt termékeket különbözeti áfásként értékesíti Magyarországon? Köszönöm a választ!

Alanyi adómentes egyéni vállalkozó áfabevallása Kérdés

Tisztelt Szakértők! Technikai jellegű kérdésem lenne. Alanyi adómentességet választó katás egyéni vállalkozó közösségen belül szolgáltatást nyújt. Ebben az esetben, ha jól tudom, ő nem alanyi mentes minőségében jár el, és havi 65-ös bevallást kell beadnia A60-assal együtt. Ő ebben az esetben a speciális adózói körbe tartozik? Ha igen, akkor 65-ös bevallásban mit választ mint adózói státuszt? A kitöltési útmutató alapján az 1-est kellene választani, mert akkor töltheti ki az ide vonatkozó 01-03. lap 92-es sorát. Viszont az egyéni vállalkozóról szóló törvény szerint nem rendelkezik jogi személyiséggel, közösségi adószámmal viszont igen, tehát nem felel meg az 1-es kategóriának, ami "Közösségi adószámmal rendelkező, áfaalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy". Más kategória, ahol az illető közösségi adószámmal rendelkezik, nincs. Mit nem veszek észre?

Közösségi használtszemélygépkocsi-beszerzés áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem a szíves állásfoglalását az alábbi ügyben. Közösségi használt személygépkocsi beszerzés. Németországból használt elektromos személygépkocsi vásárlás történt. A vevő magyar cég, az eladó német cég, közösségi adószámmal rendelkeznek, így áfát nem tartalmazó német számla került kiállításra. Ebben az esetben a magyar vállalkozásnak az áfát a bevallásban meg kell állapítania és be kell fizetnie? Köszönöm a szíves fáradozását. Üdvözlettel. P. Sándor

Alanyi mentes katás vállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó 2019.03.01-től a katás adózást választotta, és nem jelentkezett be az áfakörbe, alanyi mentes. A bejelentkezésétől kezdve közösségen belüli szolgáltatást végzett Németországban. Nem kért közösségi adószámot. Nem készített semmilyen bevallást, a számláit magyar adószámmal, euróban állította ki, áfa felszámolása nélkül, a németországi vállalkozó részére. Azt nem tudom, hogy a német vállalkozó áfaalany-e Németországban a feltüntetett adószám alapján. Kérdésem, hogyan lehet helyretenni ezt az egész elrontott számlázást, az áfa és a kata vonatkozásában? Köszönettel: Rácz Ildikó

Külföldi beszerzés egyesületnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy alanyi áfamentes egyesület (külföldről, EU-ból) szerez be tárgyi eszközt, melynek értéke nem haladja meg a 10 ezer eurót. Ebben az évben még nem volt külföldi beszerzése. Rendelkezik közösségi adószámmal. Internetes rendelés útján szerzi be az terméket, a rendeléskor meg kell adnia a közösségi adószámát. Ebben az esetben Magyarországon kell áfabevallást készíteni és áfát fizetni? Válaszukat előre is nagyon köszönöm. Üdvözlettel: DM-ADÓ Iroda Kft Czabai Ibolya

Alanyi mentes vállalkozás közösségen belüli beszerzésének áfája Cikk

Közösségi adószámmal rendelkező ügyfelének közösségi beszerzéseinél nincs feltüntetve az áfa, ami kissé összezavarta kérdezőnket, mert ügyfele a 10 ezer euró alatti beszerzés szerinti elszámolást alkalmazza. Hogyan lehetne az ügyfél státusát tisztázni? Bunna Erika adótanácsadó válaszolt.

Airbnb áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély az airbnb-n keresztül adja ki az ingatlant. Közösségi adószámmal rendelkezik a bérbeadó. Kérdésem az lenne, hogy kell-e áfabevallást benyújtani, illetve ha igen, akkor milyen gyakorisággal?Válaszukat előre is köszönöm!

Angol áfa – kérdések Kérdés

Tisztelt Szakértők! Két témával fordulok önökhöz: A) Cégünk közösségi adószámmal rendelkező vállalkozás, közösségen belüli országban, közösség adószámmal rendelkező adóalanytól (Angliában) helyiséget bérel. Az angol partner VAT (20%)-tal növelt összegről állította ki a számláját a magyar cégünk felé. Társaságunk magyar adóalany, nincs telephelye más közösségen belüli országban. Kérdésem: hogyan számlázza a bérleti díjat az angol adóalany társaságunknak? B) Cégünk, közösségi adószámmal rendelkező vállalkozás, angol magánszemélytől kapott számlát. Az angol magánszemély VAT (20%)-ot tüntetett fel a számláján. Kérdéseim: 1) Amennyiben helyesen állította ki, hogyan kezeljük? (könyvelés, bevallás) 2) Amennyiben helytelenül, akkor hogyan kezeljük? (könyvelés, bevallás) Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Szabó Krisztina

Szállító közösségi adószámának hiánya Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk EU-tagállamban székhellyel rendelkező cégtől szerzett be terméket. A számlán a szállító nem tüntette fel a közösségi adószámát, megkeresésünkre azt nyilatkozta, hogy nem is rendelkezik ilyennel, mert nem áfakörös adózó. A számla adó felszámítása nélkül került kiállításra. Kérdésem az, hogy ebben az esetben ezt a beszerzést áfa-szempontból hogyan kell kezelni? Hiszen a szállító közösségi adószámának hiányában nem tudom közösségen belüli beszerzésként kezelni és az A60-as jelentésben feltüntetni. Helyesen járt el az EU tagállamban letelepedett adózó, amikor részemre a terméket közösségi adószám nélkül értékesítette? Köszönöm válaszát!

Online marketing tevékenység Kérdés

Egyéni vállalkozó online marketing tevékenységet szeretne végezni, facebook-, instagramfelületen való megjelentetést és azokhoz kapcsolódó grafikai munkákat is beleértve. A tevékenység megkezdésekor kell-e közösségi adószámot kérnie, az esetleges hirdetési felület használatáért fizetendő díj elszámolása miatt? Kérem, ezzel a "speciális" tevékenységi körrel kapcsolatos észrevételeiket megírni szíveskedjenek! Előre is köszönöm! Timi

Közösségi termékbeszerzés magyar közösségi adószámmal Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar közösségi adószámmal rendelkező adóalany Luxemburgból interneten vásárolt terméket. A számlán a szállító címe alatt magyar közösségi adószám szerepel. A NAV nyilvántartásában ehhez az adószámhoz tartozó adóalany megegyezik a számlán feltüntetett szállítóval. Kérdésem, hogy ez esetben kell-e A60-as nyomtatványt küldeni a NAV-nak, illetve az áfabevallás mely soraiban kell megjeleníteni? Előre is köszönöm válaszát!

Szórólapterjesztés Ausztriában Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkalehetőséget kaptam, melyben Ausztria területén kellene szórólapot terjeszteni, de feltételként szabták a vállalkozói igazolvány meglétét. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezen tevékenységet katás egyéni vállalkozóként folytathatnám-e? Úgy gondolom, hogy telephelyem nem keletkezne Ausztriában, minden nap saját autóval járnék ki, így jövedelemadó tekintetében Magyarországon kellene fizetnem az adót. Biztosítási jogviszonnyal itthon nem rendelkezem, a tételes 50 ezer forint megfizetésével itthon lennék biztosított, vagy mivel a munkát kizárólag Ausztriában végezném, ott is keletkezik bejelentési kötelezettségem? Gondolom, hogy az A1-es igazolást ki kell kérnem, amit mindig az autómban kellene tartanom. Áfa szempontjából kell közösségi adószámot kérnem? Valószínűleg egy magyar cégnek kellene számláznom, de ha mégis osztrák illetékességű cégnek kell kiállítanom a számlát, hogyan alakulna az adófizetési kötelezettségem? Segítő válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Lakáscélú megtakarítás adózása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Többes jogviszony ekho

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Transzferár-nyilvántartás

Girászin János

Transzferár Üzletágvezető

Niveus Consulting Group Kft

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs