218 találat a(z) jegyzett tőke cimkére

Jegyzett tőke feletti apport kivonási lehetőség Kérdés

Kérdezzük, hogy a végelszámoláson kívül milyen lehetőség van arra, hogy a cégben lévő, jegyzett tőke feletti cégvagyont képező tehermentes ingatlant a tulajdonos kivonja a cégből (szülők által apportált) és annak mi az adó vonzata?

Jegyzett tőke "rendezése" beolvadással Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az A Kft. jegyzett tőkéje 1 millió forint, a B Kft.-é 3 millió forint. Mindkét cég tulajdonosai magánszemélyek. Ha az A Kft. beolvad a B Kft.-be, a jogutód B Kft. jegyzett tőkéje 4 millió forint lesz. Kérdésem: a vázolt "egyszerűsített" eljárás megfelel-e a vonatkozó, jegyzett tőke mértékére vonatkozó előírásoknak, amennyiben az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetet április 14-éig benyújtják a cégbírósághoz? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: KE

Jegyzett tőke és az üzletrész aránya Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tulajdonos eladja az 1000 forintos jegyzettőkéjű cégben lévő 400 forintos üzletrészét 15 000 forintos értékben. Kifizetés 2 részletben történik tulajdonjog fenntartása mellett. Első részlet kifizetése 70 százalék, a tulajdonjog a cégé. A fennmaradó 30 százalék üzletrész és ahhoz kapcsolódó szavazati jog a tulajdonosé még. Kérdésem, ha a cég jegyzett tőkét emel, a tulajdoni arány a szerződés (1000 forint) szerinti, vagy mivel még tag (30 százalék) a tulajdont és a szavazati jogot már a felemelt jegyzett tőkéhez kell viszonyítani? Köszönöm szépen a választ!

Elévült kötelezettség Kérdés

Egy kft. 2010-ben leszállította a jegyzett tőkéjét 3 millióról 500 ezer forintra. Előre nem látható körülmények miatt bevételszerző tevékenysége megszűnt, így nem tudta visszafizetni a tagok részére járó 2,5 millió forintot. Kötelezettségként maradt 1 350 ezer forint. A cég azóta sem működött. A céget a tulajdonosok szeretnék megszüntetni végelszámolással. Milyen lehetőségek vannak a fennálló kötelezettség kivezetésére? Elévült kötelezettségként kivezethető-e? Segítségüket előre is köszönöm.

16K71-es nyomtatvány konkrét kitöltése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 500 000 Ft jegyzett tőkéjű, két tagos (A személy 50% – B személy 50%) kft. felemelte a törzstőkét eredménytartalékból (szintén 50-50%) 2016 júniusában, a cégbíróság bejegyezte. 2016 szeptemberében a B tag tag kilépett és eladta az 1 500 000 Ft-os üzletrészét 500 000 Ft-ért az A tagnak. Kérdésem: ebben a konkrét szituációban hogyan kell kitölteni a 2016K71 nyomtatványt? Milyen kódokat kell használni? Kérem megerősítésüket abban, hog a fenti esetben A tag 750 000 Ft-ot fizetett ki a 3 milliós jegyzett tőkéért, tehát eladáskor csak a különbözetet fogja adózni. Jól gondolom? Köszönettel: Bálintné Eszter

Jegyzett tőke – végelszámolás Kérdés

Nemrég alakult kft. végelszámolással megszűnik. Vagyona nincs. A jegyzett tőke 3 millió forint. A pénztár záró 3 millió 200 ezer forint. A 200 ezer forintot jövedelemként a tulajdonos felveszi. A 3 millió forint jegyzett tőkét hogyan veheti vissza, hiszen azt adózott jövedelemből tette be? Kell-e utána adót fizetni? A könyvekből hogyan vezetheti ki? Köszönöm a választ.

Be nem fizetett tőke végelszámoláskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft., amely a jegyzett tőkéjét 2016-ban felemelte, de a befizetés teljesítését az alapítói határozatban 2018-ig vállalta. Ez a kft. 2016.november 1-jétől elhatározta a végelszámolását. Mi a teendő a végelszámolás végén, ha a megmaradt kiadható vagyona több lesz, mint 500 ezer forint (amit ténylegesen be is fizetett anno alapításkor)? Vállalkozásból kivont vagyon utáni adóterheket megfizetve, kiveheti-e az 500 ezer forint feletti összeget? Köszönettel: Léderer Györgyné

Tőkekivonás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy vállalkozás 90 millió forint jegyzett tőkével és 150 millió forint eredménytartalékkal. A tulajdonosok döntése alapján a teljes, 150 millió forint eredménytartalékkal emelik a jegyzett tőkét. Így nem marad eredménytartalék. Ha ebben a helyzetben a cég megszűnik, és a vagyon felosztásra kerül a tulajdonosok között, lesz-e osztalékadó-fizetési kötelezettség – hiszen nincsen osztalékalapként figyelembe vehető jegyzett tőkén felüli tőkeelem? Vagy, ha a tulajdonosok kivonnak például 90 millió forintot (ami kevesebb mint az emelésre fordított eredménytartalék volt), ez - miután nincs eredménytartalék -, csak a jegyzett tőkét érinti. Van-e ebben az esetben jövedelemadó-alapot képező hozam – hiszen nincs jegyzett tőkén felüli rész (ami általános esetben adóalap volna)? Köszönettel:R.Györgyi

Osztalékfizetés tőkerendezés előtt Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. 500 ezer forint jegyzett tőkével alakult, és jelenleg is ennyi a tőkéje. A 2015. évben 12 500 eFt volt az adózott eredménye, ebből 10 000 eFt osztalék kifizetését határozta el, a többi 2500 eFt a továbbiakban az eredménytartalékban szerepel. 2016. évben a társaság kifizetheti-e az osztalékot (nem veszélyezteti a működést), ha még nem emelte fel a jegyzett tőkét 3000 eFt-ra? Ha kifizethető az osztalék, akkor kell-e nyilatkozni a taggyűlés felé, hogy nem veszélyezteti a kifizetés a működést, és be kell-e nyújtani a nyilatkozatot a cégbíróság felé? (A társasági szerződés még nem módosult az új Ptk.-ban foglaltaknak megfelelően.) Válaszát előre is köszönöm: Pné Enikő

Jegyzett tőke leszállítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kizárólag önkormányzati tulajdonú kft. saját tőkéje 2015. évi eredmény alapján: 294 ezer Ft volt. A jegyzett tőkéje: 4800 ezer Ft volt. Az önkormányzat (tulajdonos) elhatározta, hogy a helyzet rendezésére pótbefizetést teljesít (2.706 ezer Ft-ot), emellett rendelkezett arról, hogy a jegyzett tőkét 4,8 millió Ft-ról 3 millió Ft-ra leszállítja. A pótbefizetést a kft. megkapta. A határozatban ezeken a tényeken kívül más információ nem szerepel. Kérdésem, hogy a fenti eseményeket hogyan kell jól könyvelni? Emellett a jegyzett tőke leszállításából eredően (ami teljes egészében pénz volt), van-e visszafizetési kötelezettsége a kft.-nek az önkormányzat (a tulajdonos) irányába? Mi a teendő, ha a kft. nem tud fizetni, mi a teendő, ha az önkormányzat nem kéri vissza? Köszönöm!

Üzletrész apportálása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A magyar állam 100%-os tulajdonában van "A" és "B" Kft. is. A "B"-ben lévő 100%-os üzletrészét apportálja "A" Kft-be. Kérdés, hogy az apportálandó üzletrész "A" Kft.-ben a saját tőkében hova kerülhet: 1. csak jegyzett tőkébe 2. jegyzett tőkébe és tőketartalékba, például 10-90% arányban megosztva, annak ellenére, hogy az apportált üzletrész nem osztható, nem értelmezhető ilyen arányban? Úgyis feltehetném a kérdést, hogy tőkeemelés keretében – például egy autó apportálásakor – megoszthatom-e az apportértéket a jegyzett tőke és a tőketartalék között, ha az autó fizikailag egy darab tárgy? Köszönöm válaszát! M. Judit

Katás bt. értéke Kérdés

Ha egy bt. 2015.01.01-től katás adózó, hogyan tudom meghatározni a cég értékét? 2014-ben a beszámolóban 284 e Ft készlete és 1 Ft pénzeszköze és 3 e Ft követelése volt. A jegyzett tőke 200 e Ft. Saját tőke -3.564 e Ft. Kötelezettség 3.832 e Ft. (ebből 3.500 e Ft tagi kölcsön). 2015 évben a katás bevétele 5.052 e Ft volt. A katás időszak alatt tárgyieszköz-beszerzés nem volt. A tagi kölcsönt kezelhetem-e úgy, hogy azt a katás időszak alatt kifizették? Ha készítenék egy beszámolót, a pénzeszköz mennyi lenne, ha a bankban 0 Ft volt? Eszköze, készlete nincs. Kötelezettsége nincs a katás időszakban. Hogyan állapítom meg a cég értékét? A tulajdonosok szeretnék tudni a cég saját tőke értékét. (A katás időszak alatt keletkezett költségszámlák megvannak. Esetleg le kellene könyvelni?)

Tőketartalék könyvelése mind a két félnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott "A" Kft., amely "B" Kft.-ben szerez tulajdoni részesedést: 1800 e Ft jegyzett tőke lesz, 1200 e Ft pedig tőketartalékba kerül, a társasági szerződés szerint. A kontírozási tételekre lenne szükségem mind "A", mind "B" Kft. esetében. Köszönettel.

Tagi hitelből emelt jegyzett tőke leszállítása Kérdés

Egyszemélyes kft. tagi hitelből emelte a jegyzett tőkéjét 6 millió forint fölé. A bíróság felszólította, hogy negatív a saját tőke, vagy fizessen be pótbefizetéssel, vagy alakuljon bt.-vé. Kérdésem, hogy ha 3 millióra visszacsökkentjük a jegyzett tőkét és ahhoz lesz pótbefizetés, nem fog-e tagi hitel elengedésnek minősülni? Van-e más adójogi vagy jogi kockázata egy ilyen lépésnek? Köszönöm

Üzletrészbevonás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. több évvel ezelőtt 1500 ezer forint összegű üzletrészét visszavásárolta a tagoktól 50 millió forinttért. Egy év elteltével viszont nem történt meg a kft. tulajdonában lévő üzletrész bevonása. Most szeretné a cég a kft. tulajdonában lévő üzletrészt bevonni. Ezzel a jegyzett tőke csökkenni fog, és egyben új tagként belépne egy magánszemély 1500 forint összeggel. A cég jegyzett tőkéje jelenleg 1500 ezer forint, a kft tulajdona, amit bevon, és 1500 ezer forint két magánszemély tulajdona. Kérdésem, hogy most bevonhatja a cég a saját üzletrészét, és egyben egy új taggal megemelheti a lecsökkentett jegyzett tőkét? A bevonással csökken a jegyzett tőke, ennek a cégben lévő magánszemélyekre tekintettel és a cégre vonatkozóan van adóvonzata? Vagy mivel a cég 1 év elteltével nem vonta be a saját üzletrészét, azt a meglévő tagok közt kell felosztani? Ha igen, ennek az adózását kérem leírni. A cég saját tőkéje 40 000 ezer forint. Válaszukat köszönöm. Krisztiánné Nagy Gabriella

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Fejlesztési tartalék

Pölöskei Pálné

adószakértő

Tagi kölcsön

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink