3244 találat a(z) indokolás cimkére

Végső előterjesztői indokolás az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról szóló 1/2024. (II. 15.) MEKH rendelethez - Indokolások Tára 2024/17. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet módosítása alapján a technológiai sorba rendezett eszközök esetében - a technológiai sor fogyasztásának mérése mellett - nem szükséges az egyedi eszközökre vonatkozó, külön mérési pontok kiépítése a legalább 10 MW rendelkezésre álló teljesítmé...

T/7185. számú törvényjavaslat indokolással - A minden gyermeknek járó családi pótlék azonnali emeléséről Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés a)-j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A családi pótlék havi összege)
"a) egygyermekes család esetén 36 600 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 41 100 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 39 900 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 44 400 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 48 000 forint,
f) három va...

T/7189. számú törvényjavaslat indokolással - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény módosításáról, a szociális ágazat bérrendezésének biztosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. számú melléklete e törvény melléklete szerint módosul.
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20. Fejezeti Kezelésű előirányzatok
32. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
8. Szociális ágazat bérrendezése 130 000
I. ORSZÁGGYŰLÉS
11. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1. Közszolg...

Végső előterjesztői indokolás a munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól szóló 25/2024. (II. 14.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/16. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény helyett az új kormányrendelet tartalmazza a munkavédelmi bír...

Végső előterjesztői indokolás az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 24/2024. (II. 14.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/16. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A kormányrendelet módosítása a jogszabályok közötti koherencia megteremtése érdekében szükséges. A Munkavédel...

T/7157. számú törvényjavaslat indokolással - A munkaerő kikölcsönzés maximális időtartamának csökkentéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 214. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A kikölcsönzés tartama nem haladhatja meg a hat hónapot, ideértve a meghosszabbított vagy az előző kikölcsönzés megszűnésétől számított hat hónapon belül történő ismételt kikölcsönzést, függetlenül attól, hogy a kikölcsönzés ugyanazzal vagy más kölcsönbeadóval kötött megállapodás alapján valósult meg."
Hatályát veszti a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 219...

Végső előterjesztői indokolás a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 17/2024. (II. 8.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/14. Jogszabályok és jogi tartalmak

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás célja a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági...

T/6881. számú törvényjavaslat indokolással - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvénynek az akkumulátorgyártó vegyi üzemek fokozott munkaügyi ellenőrzése érdekében történő módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés a következetesen és hatékonyan működő magas szintű munkaügyi védelem érdekében az akkumulátorgyártó vegyi üzemekkel kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére és azok emberre és a környezetre gyakorolt következményeinek korlátozására a következő törvényt alkotja:
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény a 87/A. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:
"IX. Fejezet
AZ AKKUMULÁTORGYÁRTÓ VEGYI ÜZEMRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK"
A munkavédelemről szól...

Végső előterjesztői indokolás a tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/11. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Magyarország Kormányának vállalása értelmében a pedagógusok átlagbérének 2024-ben ...

Végső előterjesztői indokolás a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/6. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás elsődleges célja a sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek...

Végső előterjesztői indokolás a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 646/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/6. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása elsődlegesen...

Végső előterjesztői indokolás a mérlegképes könyvelői, az adótanácsadói és az okleveles adószakértői szabályozott szakmák hatósági képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 607/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/2. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvé...

Végső előterjesztői indokolás a digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges részletszabályokról szóló 604/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/2. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges intézkedésekről szóló 244/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet törvényi szintű rendelkezései a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni ...

Végső előterjesztői indokolás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2023. évi CXIX. törvényhez - Indokolások Tára 2024/3. Jogszabályok és jogi tartalmak

A 2004-ben hatályba lépett, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV tv.) átfogó módosítása az időközben elfogadott uniós normákkal való harmonizáció, illetve a magyar szabályozási környezet változásaira tekintettel vált időszerűvé.
Az uniós normákkal való harmonizáció érdekében a törvénytervezetek a törvény szövegében rögzítésre kerülnek egyes új fogalmak, illetve fogalmakat értelmező vagy konkretizáló rendelkezések. Módos...

Végső előterjesztői indokolás az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról szóló 2023. évi CV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 602/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/2. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolást a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzé kell tenni.
A javaslat célja az Európai Unió jogának való megfelelés, az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról szóló, 2023. május 10-...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadózó egyéni vállalkozó és gépjárműkereskedelem

Hunyadné Szűts Veronika Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Bankkártyás fizetés

Hunyadné Szűts Veronika Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 február
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3