90 találat a(z) időszakos elszámolás cimkére

Egyéni vállalkozó bevétele szja vagy kata időszakos elszámolásnál Kérdés

Szja-törvény hatálya alá tartózó, áfakörös általános adózó, egyszeres könyvvitelt vezető egyéni vállalkozó 2018. 01.01-től bejelentkezett a kata hatálya alá, adóalanyiságának megtartásával. Az áfatörvény 58. paragrafusa alá tartozó időszakos elszámolású ügyletnél a számla kiállítása 2018. 01.02., a teljesítési és fizetési határidő 2018. 01. 15. A számlán 2017. IV. negyedévi szolgáltatás szerepel a szövegrészben. Kérdés: ezen számla az szja-törvény szerint adózik (2017. évre számolandó bevételként), vagy a kata szerint (2018. évre számolandó bevételként)? Maga a pénzösszeg természetesen 2018-ban folyik be. Áfa szempontjából mindenképpen 2018. évi.

Mikrogazdálkodó időbeli elhatárolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem szíveskedjenek tájékoztatni, hogy mi a helyes könyvelési módja az alábbi időszakos elszámolású ügyleteknek mikrogazdálkodói beszámoló készítése esetén, melyik évben kell bevételként elszámolni: 1. A számla tartalma 2018. I. negyedévi rendszerhasználati díj, számla kelte december 8. fizetési mód készpénz. 2. A számla tartalma 2018. I. negyedévi rendszerhasználati díj, fizetési mód átutalás, számla kelte 2017.12.08., teljesítés 2017.12.08., fizetési határidő 2017.12.20. 3. A számla tartalma 2017. december havi rendszerhasználati díj, fizetési mód átutalás, számla kelte 2018. 01.02., teljesítés 2018.01.10. fizetési határidő 2018.01.10. Köszönettel: G

Időszakos elszámolás Kérdés

Időszakos elszámolású ügyleteknek minősülnek-e a következő esetek: 1. Egy kft. az önkormányzatnak síkosságmentesítést, hóeltakarítást végez, időszakonként (amikor szükséges). Az adott időszak 11.01-11.15-ig szól, emellett ügyeleti szolgálatot végez. 2. Virágoszlopok beszedését, növényi hulladék raktározását is végzi. Ezt is időszakonként (2017.10.01-2017.10.08.) Ezekben az esetekben van teljesítésigazolás minden egyes elvégzett időszakról. Gyakran előfordul, hogy a teljesítésigazolás dátuma későbbi, mint az időszak utolsó napja. Példa: elszámolt időszak: 2017.11.06-2017.11.10., teljesítésigazolás dátuma: 2017.11.13., fizetési határidő: 30. nap. Hogyan kell helyesen kiállítani a számlát? Köszönettel. A válasz nagyon sürgős lenne:

Tárgyi eszköz bérbeadásának teljesítési időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás bérbe adta egy tárgyi eszközét (traktor) tartósan. A bérleti díj összege az egyes hónapokban eltérő, ami a szerződés mellékletében meg lett jelölve, például januárban 100 ezer forint, februárban 150 ezer forint. Egyes hónapokban, márciustól júniusig 0 forint a bérleti díj, mert ilyenkor nem használja a bérlő az eszközt, de az eszköz ekkor is nála van. Júliusban ismét 100 ezer forint a bérleti díj. A bérleti díj mindig hónapot követően, havonta kerül kiszámlázásra. Azokban a hónapokban, amikor nem használja a bérlő az eszközt, nem állítunk ki számlát, mert ekkorra 0 forint bérleti díjban állapodtak meg a felek. Az lenne a kérdésem, hogy ez az ügylet időszakos elszámolásúnak számít, ezért a számla teljesítése a fizetési határidővel megegyezik? Vagy a hónap utolsó napja a teljesítés időpontja, mert lezárt hónapot követően állítjuk ki a számlát? Mi a helyes teljesítési időpont a számla kiállításánál? Köszönöm válaszát.

Készpénzfizetési számla és időszakos elszámolású szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Adózóna! A következő ügylet áfaszemponból való megítélésében kérem a segítségüket. A szituáció: időszakos elszámolású szolgáltatásról készpénzfizetési számlát állít ki a vállalkozó, aminek van áfatartalma is. A számla kiállítása minden tárgyhavi teljesítésre a követő hó 10-e. A kérdés: melyik havi áfabevallásban kell szerepelnie a számla áfájának? Lehet, hogy a válasz nagyon egyszerű, de mégis kérem a segítségüket, amit előre is köszönök.

Időszakos elszámololású számla áfa-önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2017.október hónapban egy megállapodás felülvizsgálata során derült ki, hogy az "IDŐSZAKOS ELSZÁMOLÁSÚ" kimenő számláinkon 2017. április hónaptól rossz szorzót alkalmaztunk. Emiatt kénytelenek vagyunk a havi áfabevallásainkat is helyesbíteni. Alapesetben ez nem jelent gondot, hiszen októberben fedeztük fel a hibát, mind a sztornó, mind az új számla az október havi áfabevallásban kell, hogy szerepeljen. Az időszakos elszámolású számlákról – melyek teljesítési határidejére az 58. § vonatkozik – nem találtam semmi külön kitételt. Hibázni viszont nem szeretnénk, mert ha a módosításnál is érvényes a "legkésőbb az elszámolási időszakot követő 60. nap", akkor sajnos júniustól minden egyes hónap áfabevallását helyesbíteni kell. Nagyon szépen kérem szíves segítségét ennek eldöntésében. Tisztelettel: Anderlik István Gyuláné

Időszakos elszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelem fuvarozással foglalkozik. Az egyik nagy üzemanyag-értékesítő cégnél ügyfélkártyával rendelkezik. A cég havonta kétszer számláz, egyszer 15-én, az addig felmerült tankolásokat számlázza ki, majd egyszer hónap utolsó napján a hónap második felében történt tankolásokat. Egy számla nagyságrendileg 70 oldal, több tízmillió forint bruttó értékkel. A számlának nincs teljesítés dátuma, csak számla kelte és fizetési határideje. Kérdésem lenne, hogy melyik áfabevallásban kell szerepeltetni? A számla kelte szerinti időszakban, vagy pedig a számla fizetési határidejének időszakában? Válaszát előre is köszönöm.

Nem időszakos elszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben a felek nem állapodtak meg időszakos elszámolásban, de például egy héten belül három különböző dátumú szállítólevéllel vásároltak árut, amit az eladó az utolsó szállítólevél dátuma után a legkorábbi dátumú szállítólevéllel elszállított áru dátumához képest 15. napon belül leszámláz, helyesen jár-e el?

Időszakos elszámolásnál az áfa teljesítési időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Számítástechnikai és egyéb szolgáltatási tevékenységeket (weboldal programozás, képfeldolgozás, tanácsadás, kiadványtervezés stb.) nyújtó alanyi adómentes bt. egyik ügyfele felé összesített számlát bocsát ki – a szerződésben nincs konkrét hivatkozás arra vonatkozóan, hogy időszakos elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg – az adott időszak során teljesített órákról, mennyiségekről. Fenti időszak hol pár napot, hol egy-egy hónapot ölel fel. Ebben az esetben kötelező alkalmazni az áfatörvény időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának meghatározására vonatkozó rendelkezést? Van mód arra, hogy a felek az adott havi szolgáltatásokról külön-külön szerződjenek, és amikor az eladó teljesített, a vevő visszaigazolja, az a nap lesz a teljesítési időpont (ekkor általában a számla is kiállításra kerül, így a teljesítés időpontja és a számla kelte megegyezik)? Illetve amennyiben a megbízási szerződés így szól, akkor az áfa szerinti teljesítési időpont meghatározásra kerülhet e szerint is: Megbízott megbízási díjra jogosult, melynek összegét havi elszámolásban, a tárgyhavi utolsó munka átadásának dátumával, mint teljesítési dátummal jogosult kiszámlázni. A megbízási díj összege az adott hónapban elvégzett munkák alapján egyedileg kerül megállapításra. Köszönettel:

Alanyi mentességre történő átlépés Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2016. november 30-án kiállított, áfát tartalmazó, időszakos elszámolású ügyletről szóló számla teljesítési időpontja (fizetési határideje) 2017. január 29. A vállalkozó 2017. évre alanyi adómentességet választott. Hogyan alakul az áfafizetési kötelezettsége, bevallása?

Áfa időszakos elszámolás 2017 Kérdés

Kérem a segítségüket az áfatv. 304. § (1) bekezdésének értelmezésével kapcsolatosan: amikor az adóalany és vevője a termékértékesítés során időszakos elszámolásban állapodnak meg, ezért a 2016. novemberi és decemberi szállításokról kibocsátott számlák fizetési határideje 2017. január, így az 58. § (1) a), b) pontok szerinti elszámolás alapján a számlák teljesítésének időpontja 2017. január 1-jét követő időpontra esik. A termékértékesítésekről a számlák kiállítása 2016-ban megtörtént, természetesen a számlákon a kiállítás időpontjában érvényes áfakulcsokkal (18%). Kérdésem: a fent említett értékesítések esetében az áfatv. 2017-től hatályos rendelkezései alapján, figyelemmel a 304. § (1) bekezdésben leírtakra, az adó mértéke helyesen került feltüntetésre 18%-kal, vagy - az akkor még nem ismert - 5%-ot kell alkalmazni? Ha az új szabályt kell alkalmazni - 5%-ot -, akkor a 2016-ban kibocsátott számlákat helyesbíteni kell? Köszönöm segítségüket. Tisztelettel: Tóth Jánosné

Időszakos elszámolású, belföldi fordított adózású ügylet – számlahelyesbítés II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! A korábban feltett, azonos című kérdésemet pontosítanám. A számla befogadója a fizetendő és a levonható áfa összegét az áfatörvény 60. paragrafusa szerint állapította meg, és vallotta be. A számla kiegyenlítése megtörtént 05. 23-án. A javítás úgy történne, hogy A eset: az eredeti, hibás számlát sztornózzák, és helyette új számlát állítanak ki. Az áfatörvény 58. §-a szerint teljesítés esetében az új számlán milyen dátumokat (áfateljesítés időpontja, fizetési határidő) kell kfeltüntetni, ha azt novemberben állítják ki? Az eredeti adatok: számviteli teljesítés: 2016. április; áfateljesítés: 2016. 04. 30.; számla kelte: 2016. 05. 06., fizetési határidő: 2016. 05. 20. B eset: ugyanazon az áprilisi számviteli teljesítésű számla esetében számlával egy tekintet alá eső okiratot bocsát ki (2016 novemberében) a szolgáltató cég. Ebben az esetben mik lesznek a helyes dátumok? A számlával egy tekintet alá eső okirat kelte adott (a mindenkori kibocsátás dátuma). Milyen áfateljesítési időpont és milyen fizetési határidő szerepeljen az okiraton? Megerősítést kérek (törvényi hivatkozással), hogy az említett számviteli teljesítésű szolgáltatásnál sem a sztornózott, illetve a később kiállított új számla esetében, sem a később kiállított okirat esetében nem változik sem az áfateljesítés időpontja, sem a fizetési határidő? A számla befogadójának nem keletkezik önellenőrzési kötelezettsége?

Időszakos elszámolású, belföldi fordított adózású ügylet – számlahelyesbítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Április havi számviteli teljesítésű, időszakos elszámolású ügyletnél, számlahelyesbítés esetén a fizetési határidő, és az áfateljesítés időpontja változik-e abban az esetben, ha a helyesbítő okirat kiállítása novemberben történik? Fordított adózás alá tartozó (áfaalany partnerek közötti) ügylet, szerződés szerint havonta kerül elszámolásra az adott időszakra vonatkozó teljesítés. A számla kiállítása hibásan történt, hiányzik a vevő adószáma, és a számla áfateljesítési időpontja nem az áfatörvény 58. paragrafusa szerinti. A javítás úgy történne, hogy A eset: az eredeti, hibás számlát sztornózza a szolgáltató cég, és helyette új számlát állít ki. Az áfatörvény 58. paragrafusa szerinti teljesítés esetében az új számlát milyen dátumokkal (áfateljesítés időpontja, fizetési határidő) kell kiállítani, ha a helyesbítő számla novemberben kerül kibocsátásra? Az eredeti adatok: számviteli teljesítés: 2016. április; áfateljesítés: 2016.04.30.; számla kelte: 2016.05.06.; fizetési határidő: 2016.05.20. B eset: ugyanazon áprilisi számviteli teljesítésű számla esetében számlával egy tekintet alá eső okiratot bocsát ki (2016. novemberében) a szolgáltató cég. Ebben az esetben mik lesznek a helyes dátumok? A számlával egy tekintet alá eső okirat kelte adott (a mindenkori kibocsátás dátuma). Milyen áfateljesítési időpont és milyen fizetési határidő szerepeljen az okiraton? A segítséget előre is köszönöm.

Ezek a gyűjtőszámla feltételei, így oldható meg a helyesbítés Cikk

A gyűjtőszámla nem tévesztendő össze az időszakos elszámolással, a számla helyesbítésére többféle megoldás is létezik. Ismertetjük.

Időszakos elszámolású ügylet – számlahelyesbítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Fordított adózás alá tartozó, munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég és áfaalany partnere között havonta kerül elszámolásra az adott időszakra vonatkozó teljesítés. A számla kiállítása hibásan történt, hiányzik a vevő adószáma, és az áfateljesítési időpont nem az áfatörvény 58. §-a szerinti. A javítás úgy történne, hogy az eredeti, hibás számlát sztornózza a kölcsönző cég, és helyette új számlát állít ki. Az áfatörvény 58. §-a szerint teljesítés esetében az új számlát milyen dátumokkal kell kiállítani? Az eredeti adatok: számviteli teljesítés: 2016. április; áfateljesítés: 2016.04.30.; számla kelte: 2016.05.06., fizetési határidő: 2016.05.20. A segítséget előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Leltártöbblet, tárgyi eszköz értékesítése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Kiválás esetén de minimis kedvezmény

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 február
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
hirdetÉs