367 találat a(z) eredménytartalék cimkére

Eredménytartalékból használt gép, eszköz vásárlása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem röviden annyi lenne, hogy az eredménytartalék felhasználását illetően van-e valami korlátozás? Meglévő telephely fejlesztésére, valamint használt gép vásárlására szeretnénk a tartalékot fordítani. Tudomásom szerint az új eszköz beszerzése megvalósítható, de mi van a használt eszközökkel?

Kivás vállalkozó osztalékkivétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem az lenne, hogy a 2019-es évben kiva adózásra átváltó kft. az előző éves osztalékot milyen adózással fizetheti ki, vagyis mivel szociális hozzájárulási adót nem fizet, csak szja-levonásra kötelezett? A ki nem fizetett osztalékot visszavezetheti az eredménytartalékba? Előre is köszönöm a választ.

Pénztáreltérés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvelőváltás során derült ki, hogy egy 2013. évi bevételi számla tévesen került lekönyvelésre. 27 700 Ft helyett 2 126 700 Ft. A cég nem volt áfás 2013-ban. Kérdésem: Hogyan kell 2019-ben rendeznem a 2 099 000 Ft pénztár- és bevételeltérést? A 2013. évi társaságiadó-bevallás már elévült, gondolom azt nem lehet önellenőrizni. Hogyan kell könyvelni T86-K381 (nem adóalap növelő mivel a társaság már 2013-ban megfizette a társasági adót.) vagy T921-K381? Kell 3 oszlopos beszámoló? (A hiba jelentős.) Az előző könyvelő elismerte a hibát. A dolog szépsége, hogy 2016-ban eredménytartalékból került a jegyzett tőke emelésre és ezen eredmény nélkül nem lehetett volna eredménytartalékból emelni. Kérem, részletesen írja le a könyvelési tételeket és, hogy esetlegesen mit kell önrevíziózni. Előre is köszönöm.

Tőkeemelés, eredménytartalék 08. 27-ei válasz Kérdés

08.16-án feltett kérdésemre 08. 27-én érkezett dr. Szeiler Nikolett válaszát megköszönve kérem, hogy az alábbi kérdésemre válaszolni sziveskedjenek. Az elhunyt tulajdonos eredménytartalékból (le nem adózott jövedelemből) növelt tőkét. Ennek az adóját ki fizeti meg és mikor? köszönöm

Tőkeemelés eredménytartalékból Kérdés

Kft. az eredménytartalékából emelte fel 500 ezer forintról 3 millóra a jegyzett tőkéjét. A két tulajdonos közül az egyik meghalt. Mi a teendő az elhunyt tulajdonos jegyzett tőkéjével? Van-e valamilyen adófizetési kötelezettség? Ha igen, kinek és mikor? Köszönöm szépen.

Kivás cégből külföldi tulajdonos kilépése. Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy kivás kft.-ből a külföldi tulajdonos (1/3 rész) tulajdoni részét eladja a másik két belföldi tulajdonosnak. A pozitív eredménytartalékból a ráeső részt is megkapja (kb.16 millió forint) . Ez hogyan érinti a kivát? Válaszukat előre is köszönöm! Jenei Zsuzsanna

Kivás időszak alatti osztalék felvétel szochója Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. tulajdonosa havi 440 ezer forint bérjövedelmet kap (munkaviszonyból származó jövedelem). A kft.-ben osztalék felvételét tervezi. A cég jelenleg kivás, de a kiva időszak előtti eredménytartalék terhére veszi fel az osztalékot. Ha 2019. júliusban történik a kifizetés, akkor alkalmazhatják már a csökkentett, 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adót? A tulajdonos jövedelme a tárgyévben várhatóan eléri a minimálbér összegének 24-szeresét. Adhat-e nyilatkozatot arról, hogy nem kéri emiatt a szociális hozzájárulási adó levonását az osztalékból? Válaszát előre is köszönöm!

Tőkeemelés eredménytartalékból – végelszámolás esetén elszámolás módja Kérdés

Néhány éve eredménytartalékból történt a törzstőkeemelés. A cég végelszámolás alatt van. Kérdésem: az elkülönitett le nem adózott eredménytartalék zárás esetén kinek a kötelezettsége (cég, vagy a magánszemély) vallja,illetve teljesiti? Mindezek bevallása, hogyan történik? Válaszukat előre is köszönöm: Szakács Zsuzsanna [email protected]

Tőkeemelés átalakuláskor Kérdés

Bt. átalakul kft.-vé. A jegyzett tőke a bt.-ben 100 ezer Ft. A társaság 6 millió eredménytartalékkal rendelkezik. Rendezheti-e az átalakuláskor a saját tőkén belül (eredménytartalékból jegyzett tőke) a hiányzó összeget?

Eltérés engedményezésnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Irodánk átvette egy cég könyvelését 2018.01.01-től. Megkaptuk a nyitó főkönyvi kivonatot, a nyitó szállító-vevő listát, mindent. Ügyvezető e-mailben küldött egy engedményezési szerződést még 2018.12.30-ai időponttal, melyben a kft. egyik vevőjének követelését beszámították a kft. egyik szállítója felé fennálló tartozásba. Ahogy egyenlítettem ki a felsorolásban lévő számlákat, kiderült, hogy jóval többről szól az engedményezés, mint amennyi a szállító felé fennálló tartozás. Olyan, mintha túlkompenzálás történt volna. Valószínűleg valamikor kimaradhatott a kft. könyveléséből néhány számla. 2012-ig egyeztettük, addig biztos, hogy minden számla bekerült a könyvekbe, előtte történhetett valami, mert a 2012-es nyitó tartozásnál már nem egyezünk. De azok az iratok már nincsenek meg. Ön szerint helyesen tesszük, ha erről jegyzőkönyvet írunk, majd az eredménytartalékkal szemben könyveljük ezt az összeget? Hiszen nem tudom, melyik évet érinti. A cég egyébként mikrogazdálkodói beszámolót készít. Vagy mindenképpen szükséges a 3 oszlopos beszámoló? Válaszát köszönöm!

Fel nem használt feljesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő, a következőkben szeretném szakértői tanácsát kérni: vállalkozásunk 2015. 03. 31-én befejeződő üzleti évét követően (naptári évtől eltérő üzleti éves volt, üzleti év időszaka: 04.01-03.31.) képzett fejlesztési tartalékot tervezett jövőbeni beruházásaira. Sajnos a beruházások nem valósultak meg a törvény által meghatározott felhasználhatósági időben 2018.12.31-ig (2015.03.31 + 4 üzleti év:– időközben visszatért a vállalkozás a naptári év szerinti üzleti évre, így lett egy tört éve 1. év 2015.04.01-2016.03.31., 2.év 2016.04.01-2016.12.31. 3. év 2017.01.01-2017.12.31. 4. év pedig a 2018.01.01-2018.12.31. volt). Az összeget legkésőbb tehát 2018.12.31-éig befejeződő üzleti évében tudta volna feloldani, de nem történt beruházás. Kérdésem az lenne 1. Kell-e bármilyen bevallásban, beszámolóban egyéb módon valahol NAV felé feltüntetnünk a fejlesztési tartalék visszavezetését és ennek okán fizetendő taót , késedelmi pótlékot? 2. A könyvelésben milyen módon kell visszavezetnem eredménytartalékba az összeget? 3. Hogy számolom ki rá a fizetendő társasági adót (alkalmazandó árfolyam – mivel EUR a könyvelés devizaneme – tao-kulcs? 4. Milyen további késedelmi pótlékot és egyéb tételt kell fizetnie a vállalkozásnak a fel nem használt fejlesztési tartalék miatt, ezt mely időszakra kell számolni? 5. Milyen határidővel kell ezt a taót és késedelmi pótlékot stb. megfizetnie a vállalkozásnak? (A 2018 évi beszámoló még készül, nem került közzétételre.) Köszönöm a mielőbbi válaszát előre is!

Kata előtti eredmény Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bt. kettős könyvvitelt vezet, társasági adó hatálya alá tartozik. Évközben áttér a kata adózási módra. Mi a teendő a társasági adó hatálya alatt keletkezett, eredménytartalékban lévő előző évek nyereségével? Lehet-e otthagyni, vagy le kell róla adózni? Válaszukat köszönöm. Némethné T. Krisztina

Beolvadás könyvelése tulajdonosnál, társasági adó Kérdés

Egy társaság két gazdasági társaság tulajdonosa. Részesedése L1 és L2 társaságokban 50-50%. L2 társaság beolvad L1-be. (Átértékelés nincs.) A részesedések könyv szerinti értéke a tulajdonos könyveiben: L1: 158 MFt, L2: 50 MFt. Részesedésekre jutó jegyzett tőke értéke: L1: 125 MFt, L2: 55 MFt. Végleges vagyonmérleg saját tőke értékeiből a tulajdonosra eső értékek: L1 jogelőd saját tőkéjéből 584 MFT, L2 beolvadó társaság saját tőkéjéből 60 MFt, jogutód társaság saját tőkéjéből 644 MFt. A beolvadás során a jogutód társaság jegyzett tőkéje eredménytartalékból megemelésre került, a társaság jogutódban meglévő részesedésére jutó jegyzett tőke 300 MFt. A tulajdonos részesedésének aránya jogutódban változatlanul 50%. A tulajdonos könyveiben az esemény a következő módon került könyvelésre: 1. Kivezetésre került a tulajdonos könyveiből a beolvadó (L2) társaságban lévő részesedés könyv szerinti értéke: T 973 Részesedések árf. nyer. -- K 171 részesedések 50 MFt 2. Tulajdonos társaságnál részesedés soron könyvelésre került – mint a kivezetett részesedésre eső érték – az L2 társaság végleges vagyonmérlegében kimutatott saját tőkéből a tulajdonos társaságra eső saját tőke értéke: T 171 Részesedések – K 973 Részesedések árfolyamnyereség 60 MFt. 1.) kérdés: Helyesek-e ezek a könyvelési lépések és a könyvelt összegek? 2.) kérdés: Az ügylet eredményeként elszámolt 10 MFt árfolyamnyereség a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés gy) pontja alapján figyelembe vehető-e tao-csökkentő tételként?

Kivaalap korrekció Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kiva szerint adózunk 2018.01.01.-től. A kiva-bevallás készítésénél kérem segítségét, mi lesz a korrekció összege? Pénztár értéke 2018.01.01. 1036 e Ft Pénztár értéke 2018.12.31. 719 e Ft 2018. évi bevétel 111 526 e Ft- 5 % 5576 e Ft A pénztár mentesített értéke 5576 e Ft A pénztár tárgyévi csökkenése és a mentesített értéket meghaladó rész, ez a kérdés. Az 1036 e Ft és a 5576 e Ft különbözete, 4540 e Ft, mivel nem haladja meg a mentesített értéket, így nem kell a bevallás 9. sorában feltüntetnem? Cégünknél nincs lekötött tartalék, fejlesztési tartalék, elhatárolt veszteség. A korábbi évek gazdálkodása szerint jelentős eredménytartalékkal rendelkezünk. Beruházásaink 2018-ban kis értékűek voltak, ezek szerepeltethetőek a bevallás 17. sorában? 2018-ban jóváhagytunk, fizettünk osztalékot, az előző évek eredménytartaléka terhére. Ezt nem kell szerepeltetni a bevallásban? Ha 2019-ben jóváhagyunk, fizetünk osztalékot a tao időszak alatt keletkezett eredmény terhére, ezt mikor kell szerepeltetni a kiva-bevallásban? Várom válaszát! Üdvözlettel: Kné Judit

Praxisjog vásárlása cégként Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem szíves segítségét: Egy betéti társaság 6 évvel ezelőtt(ig) OEP által finanszírozott háziorvosi tevékenységet látott el. Az elmúlt 6 évben a cég ezen tevékenysége nem működött (kizárólag üzemorvosi bevételt realizált). Most a cégnek OEP-szerződés keretében újra van lehetősége OEP által finanszírozott háziorvosi praxis ellátására, emiatt a bt. szeretne megvásárolni egy háziorvosi praxisjogot, ugyanis van ehhez elegendő pénzeszköze és eredménytartaléka is. A munkát ellátó körzeti orvos egyben a bt. beltagja is. Lehetséges-e (illetve kivitelezhető-e) ez az elképzelés, vagyis az ügyletnek a cég könyvelésében való nyilvántartása/bevezetése? Ugyanis a doktornő, valakitől úgy halotta, hogy a praxisjogot kizárólag magánszemély veheti meg... Válaszát előre is megköszönve, tisztelettel.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szállásdíj áfája

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Áfás párt – Facebook

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 február
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
hirdetÉs